ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หมู่คน*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หมู่คน, -หมู่คน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนน. หมู่คนหรือพาหนะเป็นต้นที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่ตามแบบแผน เช่น กระบวนพยุหยาตรา กระบวนทัพ, แบบแผน เช่น กระบวนหนังสือไทย, ชั้นเชิง เช่น ทำกระบวน งามกระบวนเนตรเงาเสน่ห์งำ
คายกคณะ(คายะกะ-) น. หมู่คนผู้ขับร้อง, พวกขับร้อง, ลูกคู่.
คาราวานน. หมู่คนหรือยานพาหนะเป็นต้นซึ่งเดินทางไกลร่วมกันเป็นขบวนยาว.
นรชาติน. คน, หมู่คน.
นรเศรษฐ์(นอระ-) น. ผู้ประเสริฐสุดในหมู่คน
นรากรน. คน, หมู่คน.
นโรดมน. “ผู้สูงสุดในหมู่คน”, พระราชา.
บาทมูลิกากร(บาดทะมูลิกากอน) น. หมู่คนที่อยู่แทบบาทมูล คือ ข้าราชการในพระองค์.
ประชาน. หมู่คน เช่น ปวงประชา.
ประชากรน. หมู่คน, หมู่พลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน).
พรรค, พรรค-, พรรค์(พัก, พักคะ-, พัน) น. หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง, พวก เช่น คนพรรค์นั้น.
ไพร่พลน. กำลังคน, กำลังทหาร, หมู่คนในราชการ, เช่น ยกไพร่พลเข้าโจมตี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm scared I'm gonna die here among strangers.ฉันกลัวฉันกำลังจะตายที่นี่ ในหมู่คนแปลกหน้า In the Name of the Father (1993)
It's not a term one usually hears in civilized conversation.มันไม่ใช่ภาษา ที่ใช้กันในหมู่คนที่เจริญแล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yeah. He's, in fact, one of the only truly nice guys here.ใช่ ที่จริง เขาเป็นหนึ่งหมู่คนดีที่นี่ Rescue Dawn (2006)
So you don't fit with the popular crowd. Now, I take that as a very good omen.ลูกมาอยู่ในหมู่คนเด่น คนดัง พ่อถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ Stardust (2007)
So you're part of the Wild Bunch?นายเป็นส่วนหนึ่งของ Wild Bunch (หมู่คนป่าเถื่อน) RocknRolla (2008)
Is your friend part of the Wild Bunch?เพื่อนของนายเป็นส่วนหนึ่งของ Wild Bunch (หมู่คนป่าเถื่อน)ไหม RocknRolla (2008)
It's not uncommon for our patients to believe that monsters are real.ก็ไม่แปลกค่ะ ในหมู่คนไข้เราที่เราเจอ ที่คิดว่าปีศาจมีจริง I Know What You Did Last Summer (2008)
To buy into the american dream.เพื่อที่จะดังในหมู่คนอเมริกัน Self Made Man (2008)
It's bad enough having to live out here amongst these people...มันไม่ดีพอไม่ต้องมีชีวิตอยู่ออกจากที่นี่ในหมู่คนเหล่านี้ ... Revolutionary Road (2008)
He knew we'd investigate an american citizen being held on multiple murder charges.เขารู้ว่าFBIเป็นผู้สืบสวนหากมี ฆาตรกรรมหมู่คนสัญชาติอเมริกัน To Hell... And Back (2009)
I'm surrounded by strangers.ฉันมาอยู่ในหมู่คนแปลกหน้า มันก็ยากอ่ะน่ะ Summer Wars (2009)
I will not be forced to slaughter my countrymen.ข้าจะไม่ยอมให้มาบังคับเพื่อสังหารหมู่คนชาติเดียวกับข้าหรอก Great and Unfortunate Things (2010)
Succeed, and stand proud among my titans! Batiatus, batiatus, batiatus!ประสบความสำเร็จ และยืนอย่างภาคภูมิ ในหมู่คนของข้า บาเทียทัส บาเทียทัส บาเทียทัส Mark of the Brotherhood (2010)
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ What Happens at Home... (2010)
For years I told myself that the world had thrown me in with these vermin.เป็นปีๆ ที่ผมบอกกับตัวเองว่า โลกได้โยนผมเข้าไปในหมู่คนเลว The Next Seduction (2011)
They vanished into the L.A. melting pot before the Feds could track them.แล้วก็หายตัวเข้าไปในหมู่คนแอลเอ ก่อนที่เอฟบีไอจะตามตัวเจอ Deadline (2011)
My own cousin Sextus, your beloved Magistrate of years past, among the dead.ลูกพี่ลูกน้องของฉันเองเซ็กช์ทัส, ผู้พิพากษาที่คุณรัก ของปีที่ผ่านมาในหมู่คนตาย Fugitivus (2012)
We have plainclothes searching the radius, boss, we have cellphone interceptors picking up all nearby calls, and we have agents on the roofs, scanning the crowd.เรามีนักสืบนอกเครื่องแบบ ออกหาภายในรัศมีอยู่ค่ะ, หัวหน้า, เรามีเจ้าหน้าที่คอยดักฟัง โทรศัพท์ทุกสายภายในบริเวณใกล้เคียง และเรายังมีเจ้าหน้าที่ประจำ บนหลังคา, สังเกตุการณ์หมู่คน Checkmate (2012)
Save for the fact that you were present for the slaughter of our men at Bishop's.เก็บคำนั้นไว้สำหรับความจริงที่ว่าเจ้าได้ สังหารหมู่คนของเราที่รังของบิชอปเถอะ The Ties That Blind (2012)
I hold no position among these men, nor do I seek it.ผมดำรงตำแหน่งไม่มี ในหมู่คนเหล่านี้ หรือฉันจะแสวงหามัน Chosen Path (2012)
A couple weeks ago, a man was coming to this house to kill us, to murder your entire family.เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ มีผู้ชายเข้ามาในบ้านหลังนี้ เพื่อมาฆ่าพวกเรา เพื่อสังหารหมู่คนในครอบครัวคุณยกทั้งบ้าน Fifty-One (2012)
That I could find the bad in any man.ว่าฉันสามารถหา คนเลวในหมู่คนได้ Divining Rod (2012)
- amongst your people.- ในหมู่คนของเจ้า The Doctor (2012)
It's strange being among these people.มันถูกแปลก ในหมู่คนเหล่านี้. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
Manipulator of manipulators.คนจัดการในหมู่คนจัดการ Pain & Gain (2013)
He massacred my village.เขาสังหารหมู่คนในหมู่บ้านผม Spacewalker (2014)
You're the crown prince of parking lot muggers.นายเป็นเจ้าชายของหมู่คนจรของที่จอดรถ Arkham (2014)
For business, you know the more power on the street I got the more firepower I got.เพื่อสร้างฐานอำนาจ ยิ่งมีอำนาจในหมู่คนมากขึ้น ฉันก็มีพลังเพลิงมากขึ้น Suicide Squad (2016)
There has been too much death among our people.มีการตายมากเกินไปในหมู่คน ของเรา Underworld: Blood Wars (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunch[N] หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
throng[N] ฝูงชน, See also: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน, กลุ่มคน, หมู่คน, Syn. crowd

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
dactylologyn. ภาษานิ้วมือใช้กันมากในหมู่คนใบ้
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม (เริ่มใช้ครั้งแรกในหมู่คนจีนตามท่าเรือ) ,ภาษามั่ว,ภาษาผสม, Syn. Pidgin English
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant
squad(สควอดฺ) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่ม,หมู่,ทีม,คณะ,หมู่ทหาร. vt. จัดเป็นกลุ่ม,จัดเข้ากลุ่ม
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals,antipodes

English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top