Search result for

*หมอดู*

(33 entries)
(0.0604 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หมอดู,-หมอดู-, *หมอดู*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอดู    [N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอดูน. ผู้ทำนายโชคชะตาราศี.
กระจอกชวาน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Lonchura oryzivora (Linn.) วงศ์ย่อย Estrildinae ในวงศ์ Passeridae ปากหนารูปกรวย หัวสีดำ แก้มสีขาว ตัวสีเทาอมฟ้า ท้องสีส้ม หางเว้าตื้น มีถิ่นกำเนิดในเกาะชวาและเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เคยนำมาเลี้ยงใช้เสี่ยงทาย จึงเรียกว่า นกหมอดู.
กระดานโหรน. กระดานสำหรับโหรหรือหมอดูใช้ลงเวลาคำนวณฤกษ์ยาม วางลัคนา เพื่อการพยากรณ์เป็นต้น.
ทรธึกว. ใช้เรียกวันในตำราหมอดู ว่า วันทรธึก หมายความว่า วันที่ห้ามทำการมงคลต่าง ๆ.
ทักทิน(ทักกะทิน) น. วันชั่วร้าย (ใช้ในตำราหมอดู).
ทินศูนย์(ทินนะ-) น. วันร้าย (ใช้ในตำราหมอดู).
เนมิตก-, เนมิตกะ(เนมิดตะกะ-) น. หมอดูทายลักษณะหรือโชคลาง.
ปัตนิ, ปัตนี(ปัดตะหฺนิ, -นี) น. หญิงแม่เรือน, เมีย. (ในตำราหมอดูว่า เนื้อคู่).
พรหมชาติน. ชื่อตำราหมอดู.
พระบทน. ตำราหมอดูโบราณสำหรับใช้เสี่ยงทายโดยวิธีเอาไม้แทง.
ยามสามตาน. ชื่อวิธีจับยามของหมอดู ใช้นับตามหลัก ๓ หลัก คือ อาทิตย์ จันทร์ และอังคาร เวียนกันไป โดยนับขึ้นต้นที่อาทิตย์ ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างขึ้น ให้นับเวียนขวาจากอาทิตย์ไปยังจันทร์และอังคาร ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างแรม ให้นับเวียนซ้ายจากอาทิตย์ไปยังอังคารและจันทร์ แล้วทำนายตามตำรายามสามตาหรือตรีเนตร.
ลายมือน. รอยเส้นที่ฝ่ามือและนิ้ว เช่น หมอดูลายมือ, เส้นลายมือ ก็ว่า, ราชาศัพท์ใช้ว่า เส้นลายพระหัตถ์
ลูกแก้ว ๑น.เรียกสิ่งที่กลึงเป็นรูปกลม ๆ ตามหัวเม็ดและขาโต๊ะเป็นต้น, ลูกกลม ๆ ทำด้วยแก้ว คล้ายลูกหิน แต่เล็กกว่า, ลูกกลมทำด้วยแก้ว มีขนาดต่าง ๆ กัน หมอดูใช้ในการทำนายโชคชะตา
สามตาน. ชื่อวิธีจับยามของหมอดู ใช้นับหลักทั้ง ๓ เวียนไป มักใช้ทายเกี่ยวกับของหาย เรียกว่า ยามสามตา
สิทธิการิยะคำขึ้นต้นในตำราโบราณ เช่น ตำรายา ตำราหมอดู หรือคาถาเมตตามหานิยม เป็นการอธิษฐานขอให้การกระทำนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
หมอดูลายมือ[n. exp.] (mødū lāimeū) EN: palmist   FR: chiromancien [m] ; chiromancienne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diviner    [N] ผู้รู้แจ้ง, See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
fortuneteller    [N] หมอดู, See also: โหร, นักพยากรณ์, Syn. prophet, seer, sibyl
palmist    [N] หมอดูลายมือ, Syn. fortuneteller, prophet
seeress    [N] หมอดูผู้หญิง
zodiac    [N] จักรราศรี, See also: แผนภูมิวงกลมแสดงความเชื่อมโยงของหมู่ดาวกับราศีทั้งสิบสองราศีของนักพยากรณ์หรือหมอดู, Syn. celestial meridian, signs of the zodiac

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet

English-Thai: Nontri Dictionary
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
palmist(n) หมอดูลายมือ
prophet(n) ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,หมอดู,โหร,ผู้วิเศษ
sibyl(n) หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด

Are you satisfied with the result?

Go to Top