ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หน้าเป็น*

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หน้าเป็น, -หน้าเป็น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเป็น[V] be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ
เป็นหน้าเป็นตา[ADJ] remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นหน้าเป็นตาว. เป็นที่เชิดหน้าชูตา เช่น บ้านนี้มีลูกชายเก่งและขยัน เป็นหน้าเป็นตาของวงศ์ตระกูล.
หน้าเป็นว. อาการที่ทำหน้ายิ้มหรือหัวเราะอยู่เรื่อย ๆ เช่น ถูกดุแล้วยังทำหน้าเป็นอยู่อีก, ช่างหัวเราะ เช่น เขาเป็นคนหน้าเป็น.
กระจกเงาน. แผ่นกระจกฉาบด้านหลังด้วยแผ่นบาง ๆ ของโลหะเงินหรือโลหะเจือปรอทแล้วทาสีทับ ใช้สำหรับส่องหน้าเป็นต้น, มักเรียกสั้น ๆ ว่า กระจก, ลักษณนามว่า บาน, ราชาศัพท์ว่า พระฉาย
กระแตวับก. หน้าเป็น เช่น แต่ล้วนตัวตอแหลกระแตวับ (อภัย).
กระบอก ๑รูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
กลับ(กฺลับ) ก. ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม เช่น กลับหน้าเป็นหลัง กลับบ้าน, เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม เช่น นึกว่าเป็นคนดี กลับเป็นคนร้าย, คืนมาสู่ภาวะเดิม เช่น กลับมีอีก, พลิกหน้าเป็นหลัง เช่น กลับปลา, เปลี่ยน เช่น กลับชาติ กลับใจ, ทำตรงกันข้ามกับที่คาดหมายหรือที่ควรจะเป็น เช่น เราพูดด้วยดี ๆ เขากลับ ด่าเอา.
กะบังหน้าน. กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ.
ข้าวปั้นชื่ออาหารแบบญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ทำจากข้าวญี่ปุ่นซึ่งปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำส้ม เกลือ เป็นต้น ปั้นเป็นก้อนขนาดพอคำ มีหน้าเป็นปลาดิบสด ปลาหมึก กุ้ง ไข่ เป็นต้น กินกับซอสญี่ปุ่น.
คาดหน้าก. หมายหน้าเป็นเชิงดูหมิ่น.
งึก ๆว. อาการที่พยักหน้าเป็นการรับรู้, หงึก ๆ ก็ว่า.
ทะลิ่นก. ทะเล้น, หน้าเป็น.
ทะเล้นอาการที่ทำหน้าเป็นหรือหลอกล้อโดยไม่เหมาะแก่บุคคลหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น อย่ามาทะเล้นกับแม่นะ.
นรสิงห์(นอระ-) น. คนที่เก่งกล้าดุจราชสีห์, อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ มีหน้าเป็นสิงห์ตัวเป็นมนุษย์.
ฝ้าว. ขุ่นมัวไม่ผ่องใส (ใช้แก่ผิว) เช่น กระจกฝ้า เพชรเป็นฝ้า, เรียกหน้าที่มีลักษณะเป็นจุดหรือรอยผื่นสีคลํ้า ๆ ว่า หน้าเป็นฝ้า.
พยักยิ้มก. แสดงกิริยาพยักพเยิดพร้อมทั้งยิ้มอยู่ในหน้าเป็นเชิงเย้ยหยัน.
พะยูนน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Dugong dugon (Müller) ในวงศ์ Dugongidae ลำตัวอ้วนกลม เรียวยาวไปทางหาง มีขนเฉพาะที่บริเวณใกล้ปาก รยางค์คู่หน้าเป็นแผ่นคล้ายใบพายไม่เห็นเป็นนิ้ว รยางค์คู่หลังไม่โผล่ให้เห็น หางเป็นแฉกแผ่กว้างแบนลง ตัวอาจยาวได้ถึง ๓ เมตร สีเทาดำแกมฟ้า อาศัยอยู่ในทะเลชายฝั่ง กินพืชนํ้าพวกหญ้าทะเล เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่ง, เงือก วัวทะเล หมูนํ้า หรือ ดูกอง ก็เรียก.
ภควัม(พะคะ-) น. พระเครื่องรางชนิดหนึ่ง มีพระพักตร์ควํ่าและปิดทวารทั้ง ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ทำหน้าควํ่าหน้างอไม่รับแขก ว่า ทำหน้าเป็นภควัม หรือ หน้าควํ่าเป็นภควัม
มัน ๕เป็นเงา, ขึ้นเงา, เช่น เหงื่อออกหน้าเป็นมัน.
แม่กระชังหน้าใหญ่น. ผู้ที่ชอบแสดงตัวออกหน้าเป็นหัวเรือใหญ่, มักพูดเข้าคู่กับ แม่หญิงแม่หญัง เป็น แม่หญิงแม่หญัง แม่กระชังหน้าใหญ่.
เรไร ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae วัดจากหัวถึงปลายปีกยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีเขียวหรือน้ำตาล เพศผู้มีด้านบนของโคนปีกคู่หน้าเป็นสันขรุขระ เมื่อสีกันทำให้เกิดเสียงกังวาน กินหญ้า เช่น ชนิด Mecopoda elongata (Linn).
ลีลาชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้นอยู่ในท่าจะก้าวเพื่อทรงพระดำเนิน พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน ที่สร้างเป็นท่ายกพระหัตถ์ขวาก็มี
ลูกเต๋าน. ลูกเหลี่ยมมี ๖ หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีแต้ม ใช้ในการเล่นพนันมีลูกเต๋า สกา และไฮโล เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนมเปี๊ยะลูกเต๋า.
ลูกบาศก์น. ลูกเหลี่ยมมี ๖ หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เรียกลูกเต๋าที่ใช้ทอดในการเล่นสกา.
เลนส์น. วัตถุโปร่งใสซึ่งมีพื้นหน้าเป็นผิวนูนหรือเว้า โดยทั่วไปมักทำด้วยแก้ว มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้าหรือถ่างออกได้
สังโยคตัวพยัญชนะ ๒ ตัวที่เรียงกัน ตัวหน้าเป็นตัวสะกด ตัวหลังเป็นตัวตาม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด เรียกว่า พยัญชนะสังโยค เช่น มนุสฺส สตฺต พุทฺธ รฏฺ.
แสก ๒น. ชื่อนกขนาดกลาง ในวงศ์ Tytonidae ลักษณะคล้ายนกเค้า ใบหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ตาอยู่ทางด้านหน้าของหัว ขณะที่นกส่วนใหญ่ตาอยู่ทางด้านข้าง กินสัตว์ขนาดเล็กต่าง ๆ โดยเฉพาะหนู ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ แสก [Tyto alba (Scopoli)] พบอาศัยหลบพักตามต้นไม้หรือชายคา ทำรังตามชายคา และ แสกแดง (Phodilus badius Horsfield) ชนิดนี้ไม่พบอาศัยตามบ้านเรือน ทำรังตามโพรงไม้ในป่า.
หงึก ๆว. อาการที่พยักหน้าเป็นการรับรู้, งึก ๆ ก็ว่า.
หน้าเฉยตาเฉย, หน้าตาเฉยว. อาการที่วางหน้าเป็นปรกติ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้ง ๆ ที่ตนกระทำความผิด หรือบางครั้งกระทำความผิดโดยไม่เจตนา เช่น เขาหยิบฉวยของผู้อื่นไปอย่างหน้าเฉยตาเฉย.
หน้าทะเล้นว. อาการที่ทำหน้าเป็นหรือหลอกล้ออย่างไม่เหมาะแก่บุคคลหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น ว่าแล้วยังทำหน้าทะเล้น.
เหอะ ๒ขรุขระ เช่น หน้าเป็นสิวเหอะ.
อัศวมุข, อัศวมุขีว. มีหน้าเป็นหน้าม้า.
อัสมุขีว. มีหน้าเป็นหน้าม้า. (ม. ร่ายยาว มหาพน).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chloasmaฝ้าบนใบหน้า,ตกกระที่ใบหน้า,หน้าเป็นฝ้า,การตกกระที่ใบหน้า,ฝ้า,ฝ้าบนใบหน้า [การแพทย์]
Facial Paralysisอัมพาตหน้า,ใบหน้า,อัมพาต,หน้า,อัมพาต,กล้ามเนื้อบางส่วนบนใบหน้าเป็นอัมพาต,อัมพาตของใบหน้า,อัมพาตใบหน้า,อัมพาตของประสาทเฟเชียล [การแพทย์]
Longitudinal Studiesการศึกษาระยะยาว, การติดตามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปข้างหน้าเป็นเวลานาน, การศึกษาโดยใช้กลุ่มเดียวตลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's the face, man?หน้าเป็นไงมั่ง *batteries not included (1987)
I am not going to put shoe polish on my face, thank you.ฉันไม่เอายาขัดรองเท้า ไม่ว่ายี่ห้อไหน ๆ ทาหน้าเป็นอันขาด ขอบใจ. Mannequin (1987)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง Ghost in the Shell (1995)
There's a light source ahead!มีแหล่งกำเนิดแสงข้างหน้าเป็นContact (1997)
and then the crew can use the foredecks as a lifeboat.แล้วใช้ยานด้านหน้าเป็นยานชูชีพ Event Horizon (1997)
Do like Weir said. Blow the corridor, separate us from the rest of ship.ระเบิดทางเชื่อมแยกเราจากส่วนอื่น ใช้ส่วนหน้าเป็นยานชูชีพ Event Horizon (1997)
(ecstatic moaning)ผมเข้าไปได้เลย สีหน้าเป็นศัตรูของทุกคน ใช่, นี่มันรอบฟกช้ำจากการชกต่อย Fight Club (1999)
We got a chokepoint coming up.ข้างหน้าเป็นทางตัน The Chronicles of Riddick (2004)
The Greenwich time zone. The last time I shall set my watch ahead.เวลากรีนิช ผมจะตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นครั้งสุดท้าย Around the World in 80 Days (2004)
See, Edna was out front.เห็นไหม เอ็ดน่านำหน้าเป็นที่หนึ่ง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
oh, don't look so guilty, smallville.อย่าทำสีหน้าเป็นคนผิดไปเลย พ่อหนุ่มบ้านนอก อย่าทำสีหน้าแบบรู้สึกผิดไปเลย Aqua (2005)
There's a sharp bend up ahead. Please be careful.ข้างหน้าเป็นทางโค้ง ขับรถระวังนะคะ My Girl (2005)
The front door is a sliding door. No pintumbler lock.ประตูหน้าเป็นบานเลื่อน ไม่มีลูกบิด The Key and the Clock (2006)
I'm always ready hours ahead of a concert.ไม่หรอก สำหรับคอนเสิร์ต ฉันพร้อมล่วงหน้าเป็นชั่วโมงแล้ว The Page Turner (2006)
What's with your face?หน้าเป็นอะไร Art of Fighting (2006)
How's next week?อาทิตย์หน้าเป็นไง Now You Know (2007)
Or as a big ear of corn in doggie make-up.หรือข้าวโพด แต่งหน้าเป็นหมา Ratatouille (2007)
To be honest, when a tenant pays a year's rent in advance and then gets locked up,บอกตรงๆเลยนะว่าถ้าคนเช่า จ่ายล่างหน้าเป็นปี แล้วล็อคไว้เฉยๆเนี่ย Bang and Burn (2007)
I admit. But I think Nathan can be that face.แต่ฉันคิดว่าเนธานเป็นหน้าเป็นตาได้ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
On top of that, I heard it was the section chiefs personal recommendation.ยิ่งไปกว่านั้นนะ ได้ยินมาว่าหัวหน้าเป็นคนสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยล่ะ Absolute Boyfriend (2008)
It seems a shame not to have met him.หม่อมฉันคงขายหน้าเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้พบองค์ชาย The Dragon's Call (2008)
All deflectors double front.เพิ่มเกราะหักเห ด้านหน้าเป็น 2 เท่า Shadow of Malevolence (2008)
They say that receiving a handkerchief is a way of saying farewell, but I'm going to break that saying.เขาว่ากันว่า การรับผ้าเช็ดหน้าเป็นวิธีการบอกลา, แต่ว่า ฉันจะฝ่าฝืนกฎข้อนั้น Episode #1.8 (2008)
When I first suggested hiring female supervisors, my superiors weren't big on the idea;ตอนแรกที่ผมแนะนำให้ว่าจ้างหัวหน้าเป็นผู้หญิง หัวหน้าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ Changeling (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
As I say, it's a good day for the citizens of Albuquerque when we can put this big a dent in the local drug trade.อย่างที่ผมบอก เป็นหน้าเป็นตา สำหรับชาวเมืองอัลเบอร์เคอร์กี้... ...เมื่อเราสามารถจับกุมเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ในพื้นที่ Pilot (2008)
Initial reports are that Kable, the most recognizable face of the Slayers phenomenon... next to Ken Castle himself, is officially listed as fragged.รายงานเบื้องต้น กล่าวว่า เกเบิ้ล.. สเลยอร์ที่มีใบหน้าเป็นที่จดจำมากที่สุด.. รองจากผู้พัฒนาเกม อย่าง เคน คาสเซิล นั้น.. Gamer (2009)
Now Roxy's flipped.ดีจัง ตอนนี้ ร๊อกซี่พลิกจากหน้าเป็นหลัง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Oh, come on, buddy.ฮู้ ทำหน้าเป็นตูด Public Enemies (2009)
It took me an hour to put on this makeup.หนูใช้เวลาแต่งหน้าเป็นชั่วโมง Double Blind (2009)
You are still the public face of the company.แต่นายก็ยังเป็นหน้าเป็นตาของบริษัท You've Got Yale! (2009)
(Normal voice) another friendly face is always welcome.หน้าเป็นมิตรแบบนี้ ก็ยินดีเสมอหล่ะ Seder Anything (2009)
I heard there was a one-year waitlist for planes like this because there were so many reservations.ได้ยินมาว่า ต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเลยนะ เพราะมีคนจองคิวยาวเหยียด Episode #1.5 (2009)
The grilles are kind of like you described.ตะแกรงหน้าเป็นแบบที่คุณอธิบายไว้ Roadkill (2009)
Next week's thanksgiving,สัปดาห์หน้าเป็นวันขอบคุณพระเจ้า Road Kill (2009)
In the front an elegant restaurant,ด้านหน้าเป็นภัตราคารหรู The Freshmen (2009)
It is said to have the body of a lion, the wings of an eagle and the...face of a bear.ว่ากันว่ามันมีร่างกายเป็นสิงโต มีปีกของเหยี่ยว และมีหน้าเป็นหมี The Once and Future Queen (2009)
It's remarkable. Similar.มันเป็นหน้าเป็นตา. Angels & Demons (2009)
I'm sorry. I can only think of one.มันเป็นหน้าเป็นตา. Angels & Demons (2009)
And then it changed pretty quickly when I started lying about some very personal things.แต่มันก็เปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังมืออย่างรวดเร็ว เมื่อฉันเริ่มต้นโกหก... ... เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวบางอย่าง Easy A (2010)
Show him what a real full frontal assault looks like.แสดงให้เขาเห็นไปเลย ว่าการรุมซึ่งหน้าเป็นอย่างไร Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
- What up, Finn? - What's that on your face?หน้าเป็นอะไร สิวขึ้นรึไง? Theatricality (2010)
Wilt thou have this woman to be thy wedded wife?คุณยินดีรับผู้หญิงตรงหน้าเป็นภรรยาคุณหรือไม่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Wilt thou have this man to be thy wedded husband?คุณยินดีรับผู้หญิงตรงหน้าเป็นสามีคุณหรือไม่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And then Anne Archibald told me that you wanted to be the face of her foundation.จนแอน อาร์ชิบอลด์มาบอกฉัน ว่าเธออยากจะเป็นหน้าเป็นตาของมูลนิธิของเธอ The Witches of Bushwick (2010)
Next time just be yourselfครั้งหน้าเป็นตัวของตัวเองแล้วกัน Love in Disguise (2010)
I will woo the clients, be the face of the company, uh, while you do all the business-y stuff.ฉันจะไปจีบพวกลูกค้ามาเป็นหน้าเป็นตาให้บริษัท ในขณะที่เธอก็จัดการดูแลงานภายในไป A Humiliating Business (2010)
SHERLOCK: Tannedface, but no tan above the wrists.หน้าเป็นสีแทน แต่เหนือข้อมือขึ้นไปไม่เป็น Unaired Pilot (2010)
To face you in this manner-เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณ Episode #1.11 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเป็น[adj.] (nāpen) EN: facetious ; risible   FR: pince-sans-rire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldog[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
long faced[ADJ] ที่มีใบหน้าเป็นทุกข์
Sagittarius[N] กลุ่มดาวม้าซึ่งมีหน้าเป็นมนุษย์, See also: กลุ่มดาวราศีลำดับที่ 9 ใน 12 ราศี, ผู้ที่เกิดในราศี
villosity[N] ผิวหน้าเป็นขนปุย, See also: ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน, Syn. hairiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
gilding(กิล'ดิง) n. การชุบทอง,การปิดทอง,แผ่นทองสำหรับปิดทอง,ผิวหน้าเป็นทอง,ผิวหน้าที่สุกปลั่งคล้ายทอง
pebble(เพบ'เบิล) n. กรวด,กรวดเล็ก,ก้อนกรวดvt. ทำให้ผิวหน้าเป็นเม็ดเล็ก ๆ
villosity(วิลอส'ซิที) n. ผิวหน้าเป็นขนปุย,จำนวนขนปุย,จำนวน villi,=villus

English-Thai: Nontri Dictionary
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top