ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หนีไป*

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หนีไป, -หนีไป-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
นก (adj slang ) วืด, พลาด, หลุดมือ เช่น อย่าเล่นตัวมาก ระวังจะนก บ้างว่ามีที่มาจากอาการที่นกบินหนีไป หรือนกต้องบินกลับรังอย่างโดดเดี่ยว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเจิดกระเจิงก. แตกหนีไปคนละทิศละทาง เช่น กองทัพข้าศึกถูกตีแตกกระเจิดกระเจิงไป, แตกหมู่เพ่นพ่านไป เช่น ฝูงวัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไป, บางทีใช้ว่า กระเจอะกระเจิง.
โกยวิ่งหนีไปโดยเร็ว.
แจวรีบหนีไป เช่น แจวอ้าว.
ชู้น. คู่รัก เช่น ข้าสมจรด้วยกันพ่อแม่และเจ้าข้ามิให้ และมันภากันหนีไปไกล หญิงนั้นยังมิเปนเมียชายเปนแต่ชู้กัน (สามดวง ลักษณผัวเมีย), ถ้าชายผู้ใดเอาหญิงเปนชู้เปนเมีย แต่ในกำหนดนั้นคือเมียท่านแลให้ไหมโดยขนาด (สามดวง ลักษณผัวเมีย), บุคคลที่เป็นที่รัก เช่น ร้อยชู้ฤๅเท่าเนื้อ เมียตน (ลอ)
ซัด ๔ก. ละ, ทิ้ง, หลบหนี, เช่น แม้นซัดพลัดหนีไปตายแห่งอื่นเปนพับทังสองข้าง ต่างคนต่างจะเอาเงินอันยังเหลืออยู่แก่กันนั้นมิได้เลย (สามดวง).
โดด ๑ก. กระโดด เช่น ผู้ร้ายโดดหนีไปทางหน้าต่าง.
ตะเพิดก. ตวาดให้หนีไป, ไล่ส่งไป, โบราณเขียนเป็น กระเพิด ก็มี.
ตีจากก. ทำตัวออกหาก, แยกตัวออกไป, ทอดทิ้ง, หนีไป, เลิกคบกัน.
เตลิด(ตะเหฺลิด) ก. แตกหนีไปคนละทิศละทาง, หนีไปอย่างไร้ทิศทาง, เช่น ฝูงวัวเตลิดไป, โดยปริยายหมายความว่า รั้งไม่อยู่ เช่น เด็กคนนี้เตลิดไปแล้ว เอาแต่เที่ยวเตร่ไม่ยอมเรียนหนังสือ.
เตลิด(ตะเหฺลิด) ว. อาการที่แตกหนีไปคนละทิศละทาง, อาการที่หนีไปอย่างไร้ทิศทาง, เช่น พอมีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ ฝูงคนก็หนีเตลิดไปอย่างรวดเร็ว เด็กตกใจวิ่งเตลิดไป.
ท้วงพยุง, ประคอง, พา, เคลื่อนไหว, เช่น ท้วงตนหนีไปได้.
ทิ้งขว้างก. ไม่เอาใจใส่ดูแล, พรากหนีไป.
แทรกแผ่นดินก. หลีกหนีไปให้พ้น ไม่อยากให้ใครพบหน้าเพราะอับอาย.
ธงชัย ๒น. กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือ เวลาประกอบด้วยโชค คราวชนะ ศัตรูจะยอมแพ้หรือแตกหนีไป.
ประลาต(ปฺระลาด) ก. หนีไป.
ปลาต(ปะลาด) ก. หนีไป.
ปลายนาการ(ปะลายะนากาน) ก. หนีไป.
ปลาสนาการ(ปะลาดสะนากาน) ก. หนีไป.
พ่ายก. หนีไป, แพ้.
เพ้ยว. คำขับไล่ที่เปล่งเสียงแรง ๆ ให้สัตว์เช่นไก่หนีไป
เพิดเพ้ยร้องเฮ้ย (ใช้เป็นคำขับไล่ให้หนีไป).
มอญซ่อนผ้าน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง โดยผู้เล่นนั่งล้อมวง ผู้ซ่อนผ้าจะถือผ้าซึ่งมักฟั่นให้เป็นเกลียวเดินวนอยู่นอกวง เมื่อเห็นผู้ใดเผลอก็ทิ้งผ้านั้นไว้ข้างหลังและทำเสมือนว่ายังไม่ได้ทิ้งผ้า แล้วเดินวนอีก ๑ รอบ ถ้าผู้ที่มีผ้าวางอยู่ข้างหลังยังไม่รู้สึกตัว ก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาตี ผู้ถูกตีจะต้องลุกขึ้นวิ่งหนีไป ๑ รอบ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม ผู้ซ่อนผ้าก็จะเดินวนต่อไปหาทางทิ้งผ้าให้ผู้อื่นใหม่ แต่ถ้าผู้นั้นรู้ตัวก่อน ก็จะหยิบผ้าลุกขึ้นไล่ตีผู้ซ่อนผ้าให้วิ่งไป ๑ รอบ ผู้ซ่อนผ้าก็จะมานั่งแทนที่ ผู้ที่ไล่ตีนั้นก็จะเป็นผู้ซ่อนผ้าต่อไป.
รุกไล่ก. ไล่โจมตีให้หนีไป เช่น รุกไล่ข้าศึก.
รู้ตัวรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุดีหรือร้ายแก่ตัว เช่น ผู้ร้ายรู้ตัวว่าจะถูกจับเลยชิงหนีไปเสียก่อน
ลอยนวลว. ตามสบาย, ไม่มีผู้ขัดขวางจับกุม, เช่น ผู้ร้ายหนีไปอย่างลอยนวล
ลักพาก. ลอบพาหญิงหนีไปในทางชู้สาว.
ลี้ ๑ก. หลีกหนีไป, หลบหนีไป.
เลิกทัพก. ยกทัพกลับ เช่น ไพรีมิได้แจ้งแห่งยุบล ให้เลิกทัพกลับพลรีบหนีไป (เพลงในละครเรื่องสามก๊ก).
ไล่ตะเพิดก. ออกเสียงไล่ให้หนีไป.
ไล่เปิดก. ไล่ให้หนีไป.
วิ่งราวก. แย่งเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป เช่น วิ่งราวกระเป๋าถือ.
สลัก ๑(สะหฺลัก) ก. สกัดกั้น เช่น สลักโจรไว้อย่าให้หนีไปได้.
สุดขอบฟ้าว. ไกลมากที่สุด เช่น ต่อให้หนีไปอยู่สุดขอบฟ้า ก็จะตามให้พบ, สุดหล้าฟ้าเขียว ก็ว่า.
สุดหล้าฟ้าเขียวว. ไกลมากที่สุด เช่น เขาหนีไปอยู่สุดหล้าฟ้าเขียว ยากที่ใครจะตามไปถึง, สุดขอบฟ้า ก็ว่า.
หลบลี้หนีหน้าก. หลีกหนีไปไม่ยอมให้พบหน้า.
ให้หน้าก. แสดงท่าทีให้ผู้ที่รู้กันทำตามความประสงค์ด้วยการพยักหน้า ขยิบตา บุ้ยปาก เป็นต้น เช่น ชูชกกล่าวหาพระเวสสันดรว่า ให้หน้าให้สองกุมารหนีไปเสียทั้งที่ยกให้ตนแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การที่ชาติหนึ่งยอมส่งคนในชาติของตนให้แก่อีกชาติหนึ่ง คือคนในชาติที่ถูกกล่าวหา หรือต้องโทษฐานกระทำความผิดภายนอกเขตแดนของตน และเป็นความผิดที่กระทำขึ้นในเขตอำนาจของอีกชาติหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะตัดสินคดี รวมทั้งลงโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นข้ออ้างว่า ในกรณีที่ชนชาติหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมแล้วหลบหนีไปยังต่าง ประเทศนั้น รัฐของผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมีสิทธิที่จะขอให้ต่างประเทศนั้นส่งตัวผู้กระทำ ผิดกลับคืนมา เพื่อส่งตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษได้ แต่หลายคนยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในข้อนี้ มีไม่น้อยที่สนับสนุนหลักการที่ว่า กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองหน้าที่ที่จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน กล่าวคือ นอกจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีต่อกันแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองสิทธิที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กัน อย่างไรก็ดี ตามสนธิสัญญาที่มีต่อกัน ผู้ร้ายที่หนีความยุติธรรมจะถูกส่งไปให้อีกประเทศหนึ่งตามสนธิสัญญานั้น จักกระทำโดยวิถีทางการทูต ส่วนผู้หลบหนีเจ้าหน้าที่เพราะเหตุผลทางการเมือง จะส่งข้ามแดนอย่างผู้ร้ายไม่ได้ และเมื่อหลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้สำเร็จ ประเทศนั้นๆ มักจะให้อาศัยพักพิงในประเทศของตนเป็นในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง [การทูต]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Run!หนีไปThor (2011)
Run.หนีไป Valar Morghulis (2012)
Don't run away.อย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Run away, hide!วิ่งหนีไปซ่อน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't run away.กรุณาอย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The moon runs away.ดวงจันทร์วิ่งหนีไป The Old Man and the Sea (1958)
Instead of the people leaving, they're staying in droves!แทนที่คนจะหนีไป ดันพาอยู่กันต่อ Blazing Saddles (1974)
Where did you run?เธอหนีไปไหน The Little Prince (1974)
Why did you run From the one, only one Who is on your side?ทำไม โธ่ ทำไมเธอถึง หนีไปจากคนที่อยู่ข้างเธอ The Little Prince (1974)
Sometimes the shark would go away... but sometimes he wouldn't go away.บางครั้งฉลามมันจะหนีไป... เเต่บางครั้งมันด็ไม่หนี Jaws (1975)
She got scared and she ran away.หล่อนลัวเลยวิ่งหนีไปSuspiria (1977)
And before going away, she gave me all the notes.และก่อนที่จะหนีไป, หล่อนให้บันทึกทั้งหมดกับฉัน. Suspiria (1977)
So you'd better split.ดังนั้นคุณควรจะหนีไป The Blues Brothers (1980)
Me and Elwood are gonna make a break for it. You and the band keep playing.ผมและเอลวุดกำลังจะหนีไป คุณและวงเล่นต่อไป The Blues Brothers (1980)
I sure hope this thing leads someplace.ผมหวังว่าจะหนีไปบางแห่ง The Blues Brothers (1980)
It just seems wrong sneaking away like this.มันไม่ถูกต้อง ที่แอบหนีไปแบบนี้ The Road Warrior (1981)
Surely you don't think you can escape?คุณคงไม่คิดว่า คุณจะหนีไปจากที่นี่ได้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You leave with Uncle Geng first.เจ้ารีบหนีไปกับท่านลุงกึงก่อนเร็ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Shuang'er, leave quickly with this handkerchief.ลูกซัง, เจ้ารีบหนีไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้านี่ซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Leave quickly, go as far as you can, don't come back.หนีไปเร็ว, ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ,อย่ากลับมานะ. Return of the Condor Heroes (1983)
They're gone, flyboy. Let's go.พวกนั้นหนีไปแล้ว ไปได้แล้ว Day of the Dead (1985)
We've got you. You're trapped!เราต้อนพวกแกไว้แล้ว หนีไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ! Return to Oz (1985)
You run up the stairs. I will take care of them.เธอหนีไปทางบันไดก่อน ทางนี้ผมจัดการเอง Return to Oz (1985)
Dorothy Gale is escaping!ดอโรธี เกล หนีไปแล้ว! Return to Oz (1985)
- They escaped.- พวกมันหนีไปได้ Return to Oz (1985)
- They went that way.- พวกมันหนีไปทางนั้น Return to Oz (1985)
- Run!- หนีไปReturn to Oz (1985)
Run!หนีไปReturn to Oz (1985)
All my other customers have run away.ลูกค้าผมหนีไปหมดแล้ว Vampire Hunter D (1985)
This is pointless. Just go where my father can't find you.นี่มันไร้ประโยชน์ หนีไปยังที่ที่ท่านพ่อ จะหาเธอไม่เจอซะ Vampire Hunter D (1985)
Tiger, how did he get away?ไทเกอร์ มันหนีไปได้ยังไง An American Tail (1986)
For walking awayที่เดินหนีไป Labyrinth (1986)
You're not getting away with it!แกคิดว่าจะหนีไปได้เรอะ *batteries not included (1987)
I've got a kitchen to run. If you're not nice, you'll drive them away.ถ้าคุณทำไม่ดี จะทำให้พวกมันหนีไปนะ *batteries not included (1987)
When you do good work, don't you like to watch it? What do you want?จะทำอะไรวะเเก เราควรหนีไปไกลแล้วนะ *batteries not included (1987)
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
So I took them with me, in case we ever bumped into each other.ข้าก็เลยเอาพวกมันมาด้วย เผื่อพวกเราจะหนีไปด้วยกันน่ะ The Princess Bride (1987)
GRANDFATHER: "They rode to freedom.พวกเขาขี่ม้าหนีไปสู่อิสรภาพ The Princess Bride (1987)
You were away out of a sudden!แกเคยหนีไป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I was bad to him. He ran awayผมเคยเลวกับเขา เขาหนีไปแล้ว 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
He ran away!เขาวิ่งหนีไปแล้ว Akira (1988)
Let's run away...หนีไปกันเถอะ ... Akira (1988)
Don't let 'em get away!อย่าให้มันหนีไปได้! Akira (1988)
Tetsuo's run off, Kaneda's disappeared...เท็ตซึโอะหนีไป, คาเนะดะหายตัว... Akira (1988)
Run away!หนีไปAkira (1988)
To have him take Tetsuo away.ให้เขาพาเท็ตสึโอะหนีไป Akira (1988)
- Billy is a dick!-เขาหนีไปแล้วแหง ๆ Big (1988)
Well, I'll stay away from her, then!หมอบลง หนีไปให้พ้นจากบริเวณนี้ Big (1988)
We'll go away together-- live the easy life... where no one knows us.เราจะหนีไปด้วยกัน-- ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย... ที่ๆ ไม่มีใครรู้จักเรา. Cinema Paradiso (1988)
You could run away with me.หนีไปกับผมก็ได้นะ Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหนีไป[n. exp.] (kān nīpai) FR: fuite [f] ; exode [m]
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai Prathēt Īyip) FR: La fuite en Égypte [f]
หนีไป[v.] (nīpai) EN: escape ; run away ; elope   FR: s'enfuir ; fuir ; se sauver ; s'échapper ; déguerpir ; filer (fam.)
หนีไปได้[v.] (nīpai dai) EN: escape ; run away   FR: s'enfuir ; se sauver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat it[PHRV] วิ่งหนีไป, See also: วิ่งหนี
cheese[VT] หนีไป, Syn. go away
cheese it[PHRV] วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนีไป (คำไม่เป็นทางการ)
clean out[PHRV] หนีไปโดยไม่จ่ายเงิน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. clear out
do a bunk[IDM] วิ่งหนีไป (คำสแลง), See also: หนีรอดไป
drive away at[PHRV] ขับหนีไป
escape to[PHRV] หนีไปยัง, See also: รอดไปยัง
fly off with[PHRV] บินจากไปพร้อมกับ, See also: บินหนีไปพร้อมกับ, Syn. make off with
fly off[PHRV] บินจากไป, See also: บินหนีไป, Syn. fly away
fly off[PHRV] บินจากไปทาง, See also: บินหนีไปทาง
frighten away[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความกลัว, See also: หนีเพราะตื่นกลัว, Syn. scare away
frighten off[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความกลัว, See also: หนีเพราะตื่นกลัว, Syn. frighten away
go away[PHRV] วิ่งหนีไป, See also: หนีไป, Syn. abscond with
hound out[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความละอาย
lock up[PHRV] เก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใส่กุญแจ, See also: ป้องกันไม่ให้หนีไปโดยใส่กุญแจไว้
make away[PHRV] รีบหนีไป, See also: รีบผละไป, Syn. make off
make away with[PHRV] ขโมยหนีไป, See also: ฉก, Syn. make off with
make off with[PHRV] ฉกหนีไป, See also: ขโมยและรีบหนีไป, Syn. fly off with, get away with
runaway[ADJ] ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
pool-hopping[SL] การหนีไปเล่นน้ำ
steal away[PHRV] แอบหลบออกไป, See also: แอบออกไป, แอบหนีไป
waltz off with[PHRV] หนีไป, See also: จากไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, Syn. abscond with

English-Thai: Nontri Dictionary
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top