Search result for

*สูญเสีย*

(271 entries)
(0.1312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สูญเสีย, -สูญเสีย-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สปอยล์ ( ) เป็นการเอาจุดเพลิกผัน ปมสำคัญ หรือเอาตอนจบมาเล่าก่อน หรือเอาเรื่องแขกรับเชิญเซอร์ไพรซ์ในงานมาเฉลยก่อน ทำให้คนที่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านสูญเสียอารมณ์ลุ้นหรือความตื่นเต้นเร้าใจไปเวลาไปดูหรืออ่านด้วยตัวเอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูญเสีย[N] waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูญเสียก. สูญไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สมบัติ สูญเสียอวัยวะ.
คอขาดบาดตายว. ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้.
ราพณาสูร ๒(ราบพะนาสูน) ว. สูญเรียบ, สูญเสียจนหมดเกลี้ยง.
รีดักชันน. ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุไฮโดรเจนมารวมตัวด้วย, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารสูญเสียธาตุออกซิเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น.
ล่มสลายก. สูญเสียสภาพเดิมแล้วสลายไป เช่น อาณาจักรโบราณล่มสลายไปหลายอาณาจักรแล้ว.
ล้มทั้งยืนก. ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน, สูญเสียสิ่งที่รักหรือปรารถนาอย่างยิ่งในทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.
วินาศภัย(วินาดสะไพ) น. ความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาที่พึงประมาณเป็นเงินได้ รวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย.
สมองตายว. สภาวะที่สมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิง ถือว่าสิ้นชีวิตแล้ว.
เสียตาก. สูญเสียนัยน์ตาไป
เสียตีนก. สูญเสียตีนไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น บ้านของเขา ฉันไม่ไปเหยียบให้เสียตีนหรอก.
เสียมือก. สูญเสียมือไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น คนอย่างนี้ ฉันไม่ไหว้ให้เสียมือหรอก.
เสียมือเสียตีน, เสียมือเสียเท้าก. สูญเสียมือและตีนไป, สูญเสียมือและเท้าไป, โดยปริยายหมายถึงเสียบุคคลที่รับใช้ใกล้ชิดหรือไว้วางใจไป เช่น เด็กคนนี้รับใช้ใกล้ชิดจนรู้ใจท่านสมภารมานาน ตายไปก็เท่ากับท่านเสียมือเสียตีนไป.
เสียหัวก. สูญเสียหัวไป
เสียหูก. สูญเสียหูไป, โดยปริยายใช้ในความดูถูกดูหมิ่น เช่น เรื่องไร้สาระเช่นนี้ ฉันไม่ฟังให้เสียหูหรอก.
เสียหูเสียตาก. สูญเสียหูและตาไป, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยากดูไม่อยากฟัง เช่น ละครไม่มีคุณภาพอย่างนี้ ฉันไม่ดูให้เสียหูเสียตาหรอก.
หลุดมือก. หลุดไปจากมือ เช่น ปลาหลุดมือไป, โดยปริยายหมายความว่า สูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล ตำแหน่งของเขาก็หลุดมือไป, คาดว่าจะได้แต่ไม่ได้ เช่น ตำรวจคาดว่าจะจับผู้ร้ายได้ แต่ไปถึงผิดเวลาไปหน่อยเดียว ผู้ร้ายจึงหลุดมือไปได้.
หักใจก. ตัดใจไม่คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, มักใช้กับเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจหรือสูญเสียเป็นต้น.
ออกซิเดชันน. ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุออกซิเจนมารวมตัวด้วย หรือทำให้สารสูญเสียธาตุไฮโดรเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure lossความดันสูญเสีย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of limbการสูญเสียอวัยวะแขนขา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossความสูญหาย, ความสูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sentimental lossความสูญเสียค่าทางใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spatter lossความสูญเสียจากเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
salvage lossความสูญเสียจากซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brain drainการสูญเสียคนชั้นมันสมอง, คนชั้นมันสมองหน่ายหนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desilicationการสูญเสียซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freespace lossการสูญเสีย(สัญญาณ)ในที่ว่าง, การสูญเสีย(สัญญาณ)ในสุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frictional lossความสูญเสียจากการเสียดทาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
voluntary wasteการสูญเสียที่ก่อขึ้นโดยเจตนา (ของผู้เช่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
total lossความสูญเสียสิ้นเชิง, ความเสียหายสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat lossการสูญเสียความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat lossความร้อนสูญเสีย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
workdays lostวันทำงานที่สูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric lossกำลังงาานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Energy dissipationพลังงานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop lossความสูญเสียของพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Economic lossความสูญเสียทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Storage lossความสูญเสียจากการเก็บของในคลังสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Thermalizationการเทอร์มัลไลซ์, กระบวนการที่นิวตรอนพลังงานสูง หรือนิวตรอนเร็ว เกิดการสูญเสียพลังงานจากการชนวัสดุรอบข้าง [นิวเคลียร์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Linear energy transferการถ่ายโอนพลังงานเชิงเส้น, แอลอีที, การสูญเสียหรือการถ่ายโอนพลังงานของรังสี ขณะผ่านสสาร ต่อหน่วยระยะทาง
[นิวเคลียร์]
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]
Business lossesความสูญเสียทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Disability evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]
Tooth demineralizationการสูญเสียแร่ธาตุของฟัน [TU Subject Heading]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
Wasteของสูญเสีย [การบัญชี]
Abrasion resistance indexอัตราส่วนระหว่างปริมาตรสูญเสียของยางมาตรฐานต่อปริมาตรสูญเสียของยาง ตัวอย่างภายใต้สภาวะการทดสอบเดียวกัน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ [เทคโนโลยียาง]
Hysteresisพลังงานที่ผลิตภัณฑ์ยางสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีการใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Mechanical stability timeความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง หมายถึง ความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลทางกล เช่น การกวน การปั๊ม การเคลื่อนย้าย หรือการกระทำทางกลโดยวิธีอื่นๆ สามารถทำได้โดยวัดระยะเวลาที่เริ่มปั่นกวนน้ำยางจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำยาง เริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ในหน่วยของวินาที ค่า MST สูงจะบ่งชี้ว่า น้ำยางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลได้สูง แต่ถ้าค่า MST ต่ำแสดงว่าน้ำยางนั้นจะสูญเสียความเสถียร สามารถจะจับเป็นเม็ดได้ง่าย เมื่อน้ำยางถูกกระทบกับอิทธิพลทางกล [เทคโนโลยียาง]
Volatile fatty acid numberจำนวนกรดไขมันระเหย หมายถึง ปริมาณของกรดไขมันระเหยที่เกิดขึ้นโดยการไฮโดรไลซิสของคาร์โบไฮเดรตในเซรุ่ม ของน้ำยาง กรดเหล่านี้ประกอบด้วยกรดแอซิติก กรดฟอร์มิก และกรดพรอพิโอนิก เป็นส่วนใหญ่ หรือหมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำให้กรดไขมันระเหยทั้งหมดในน้ำยางที่ มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม เป็นกลาง ค่า VFA No. เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงสถานะการเสียสภาพ ถ้าค่า VFA No. สูง แสดงว่าน้ำยางถูกเชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลายมาก เกิดกรดไขมันระเหยมาก ทำให้สูญเสียสภาพการเป็นคอลลอยด์ เกิดการบูดเน่าและจับเป็นก้อนได้ [เทคโนโลยียาง]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Amnesia, Anterogradeการสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่ [การแพทย์]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา [การแพทย์]
Basal Lossesการสูญเสียขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Desolvationการสูญเสียตัวทำลาย [การแพทย์]
Diarrhea, Chronicท้องร่วงเรื้อรัง,โรคท้องเดินเรื้อรัง,อาการท้องเดินเป็นประจำ,การสูญเสียอาหารมากผิดปกติ,ท้องร่วงเรื้อรัง,ท้องเดินเรื้อรัง [การแพทย์]
Disability Evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [การแพทย์]
Earnings, Foregoneการสูญเสียรายได้ [การแพทย์]
Economic Lossความเสียหายทางเศรษฐกิจ,การสูญเสียทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Electron Oxidation, Lossสมการที่สูญเสียอิเลคตรอน [การแพทย์]
Empathyการสูญเสียสมารมณ์ [การแพทย์]
Eye, Impairment Worseการสูญเสียของตาข้างเลว [การแพทย์]
Facial Anesthesiaหน้าสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด [การแพทย์]
conveyance lossesconveyance losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transmission lossestransmission losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
minor lossesminor losses, การสูญเสียรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
major lossesmajor losses, การสูญเสียหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transpirationการคายน้ำ, การสูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่อของพืชออกสู่บรรยากาศในรูปของไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hearing Lossสูญเสียการได้ยิน, [การแพทย์]
Heat Lossสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Heat Loss Centerศูนย์ควบคุมการสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
My family lost our compound in Newportครอบครัวของฉันต้องสูญเสีย New Haven Can Wait (2008)
I lost my friends, my powers.ผมเสียเพื่อนๆ สูญเสียพลัง Odyssey (2008)
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ... Not Cancer (2008)
And losing loved ones.คุยกันเกี่ยวกับความตาย และการสูญเสียคนรัก Not Cancer (2008)
You're scared to death of losing anyone that matters.นายกลัวความตายและสูญเสียทุกคนไป Birthmarks (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
He was just asleep. Means no memory loss.เขาแค่หลับ\ หมายความว่าไม่มีการสูญเสียความจำ Joy (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
So they won't see the lost, hurt little girl.ดั้งนั้นคนทั่วไปไม่ได้เห็นภาพ เด็กสาวที่สูญเสียเละเจ็บช้ำ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}Hallucinations, possible memory loss.ภาพหลอน เป็นไปได้ว่าสูญเสียความทรงจำ Dying Changes Everything (2008)
Boy, you're really milking this bereavement thing, aren't you?เพื่อน นายนี่กำลังรีดการสูญเสียนี่จริงๆใช่มั้ย? Dying Changes Everything (2008)
You of all people should know, this is bereavement 101.จากคนทั้งหมด โดยเฉพาะนายน่าจะรู้ว่านี่คือวิชาการสูญเสียคนรัก 101 Dying Changes Everything (2008)
- 'cause you haven't lost anything. - But you have.เพราะว่าคุณไม่ได้สูญเสียอะไร แต่คุณได้ Dying Changes Everything (2008)
- So much for that theory. - I'm sorry you lost Amber.เรื่องนั้นน่ะพอแล้ว ฉันเสียใจด้วยที่ต้องสูญเสียแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)
We lose all the Niner business, buy ourselves a huge black-เราสูญเสียธุรกิจพวกไนเนอร์ทั้งหมด โดยพวกเราเองซื้อราคาแพงมาก Pilot (2008)
We served time. We lost brothers. We spilled a lot of blood.พวกเราติดคุก พวกเราสูญเสียพี่น้อง พวกเราสูญเสียเลือดเนื้อมามาก Pilot (2008)
We cannot afford to lose anymore ships my friends.เรามิอาจสูญเสียยานไปมากกว่านี้ได้แล้ว สหาย Rising Malevolence (2008)
We're losing all our power.เรากำลังสูญเสียพลังงานทั้งหมด Rising Malevolence (2008)
That energy field has left us defenceless.พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน Rising Malevolence (2008)
Tragic are these losses, but prevent more, we must.ความสูญเสียนี้มันน่าเศร้าก็จริงอยู่\ แต่เราต้องขัดขวาง ไม่ให้เกิดขึ้นอีก Rising Malevolence (2008)
I'm afraid we can't risk any more ships with a rescue mission.ข้าเกรงว่าเราไม่อาจจะเสี่ยงที่จะสูญเสียยาน ไปกับภารกิจช่วยเหลือนี้ได้ Rising Malevolence (2008)
We're losing the signal. The pod can't take much more damage.เรากำลังสูญเสียสัญญาณ ยานนี่เสียหายอย่างหนัก Rising Malevolence (2008)
- I have lost my appetite. - You have to eat something.ข้าสูญเสียความอยากอาหารไปแล้ว แต่เจ้าจะต้องกิน The Labyrinth of Gedref (2008)
She's lost a primary shield and stabilizes.ยานสูญเสียเกราะหลัก และระบบการทรงตัวไป Destroy Malevolence (2008)
We've lost our primary weapon.เราสูญเสียระบบอาวุธหลัก Destroy Malevolence (2008)
We've lost all power.เรากำลังสูญเสียพลังงาน Shadow of Malevolence (2008)
If you lose any ships before you reach the target... we won't lose anybody.ถ้าเจ้าสูญเสียยานไปแม้แต่ลำเดียวก่อนถึงเป้าหมาย... จะไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้น Shadow of Malevolence (2008)
He's lost almost half his ships. We should go, Madam.เขาสูญเสียยานไปกว่าครึ่ง เราต้องไปแล้ว มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
It's so sad - Tripp said she lost her husband last year,too.น่าเศร้า-- ทริปป์บอกว่าเธอสูญเสียสามีไปปีก่อนด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
In this war, a danger there is of losing who we are.ในสงครามนี้ ที่อันตรายคือ การสูญเสียตัวตนของเราไป Lair of Grievous (2008)
I know what it's like to lose a father.ข้ารู้ว่าการสูญเสียพ่อมันเป็นยังไง To Kill the King (2008)
I should have foreseen the distress that your maid's loss would cause you,ข้าน่าจะเดาได้ว่า ความสูญเสียของสาวใช้ จะทำให้เจ้ากังวล To Kill the King (2008)
When Gorlois died, I lost the truest friend I ever had.เมื่อกอร์โลอิสตาย ข้าสูญเสียเพื่อนแท้ที่สุดที่ข้าเคยมี To Kill the King (2008)
I knew the price would be a heavy one. But you sent me anyway.ข้ารู้ว่าต้องสูญเสียไม่ใช่น้อย แต่ท่านก็ยังส่งข้าไป Le Morte d'Arthur (2008)
But what happens when trust is lost?แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสูญเสียความเชื่อมั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Come on, that's an acceptable loss.เถอะน่า นั่นเป็นความสูญเสียที่ยอมรับได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The 3 million won tax payers' money is missing.เงินสามล้านวอนที่ได้มาจากภาษีของทุกท่านได้สูญเสียไปแล้ว Beethoven Virus (2008)
How could you lose control of the operation?คุณสูญเสียการควบคุม แผนการณ์ได้ยังไงกัน The Bank Job (2008)
If they all lose their lives, I will lose more.ถ้าพวกเขาทั้งหมดสูญเสียชีวิตไป ข้าจะสูญเสียมากกว่าเดิม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Keep it up and I'll make sure you lose service credits.เก็บข้อมูลไว้และฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสูญเสียเครดิตในการบริการ Heartbreak Library (2008)
Get lost, you son-of-a-bitch.ได้รับความสูญเสีย คุณมีสุนัขตัวเมีย Heartbreak Library (2008)
The doctor said it was temporary post-traumatic memory loss.พอบอกว่า เขาอาจสูญเสียความทรงจำ ในช่วงสั้นๆ Heartbreak Library (2008)
But you never lose a subject willing to risk his life for his country.แต่ท่านจะสูญเสีย The Kingdom of the Winds (2008)
"How much of human life is lost in waiting!"ในชีวิตเราสูญเสียไปกับการรอคอยมากแค่ไหนนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
By marrying you, I lost his love forever.เมื่อแต่งงานกับท่าน ฉันสูญเสียความรักจากเขาไปตลอดกาล The Secret of Moonacre (2008)
If we don't get back in the production, people are gonna lose their jobs.ถ้าพวกเราไม่รีบกลับไปที่โรงถ่ายล่ะก็ จะมีคนหลายคนสูญเสียงานของเขาไป Bolt (2008)
I lost my sight when I was 5 years old.ฉันสูญเสียการมองเห็น ตั้งแต่อายุห้าขวบ The Eye (2008)
I really think I just need to do some of my own, okay?เพราะคุณ สูญเสียการมองเห็นมานาน The Eye (2008)
So that perhaps the boys that we lost in a war might stand and come home again.เพื่อว่าบางทีเด็ก ๆ ที่พวกเราสูญเสียในสงคราม อาจจะลุกขึ้นยืนและกลับบ้านได้อีกครั้ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสูญเสีย[n.] (kān sūnsīa) EN: loss   
การสูญเสียความทรงจำ[n. exp.] (kān sūnsīa khwām songjam) EN: amnesia   FR: amnésie [f]
การสูญเสียเงินทอง[n. exp.] (kān sūnsīa ngoenthøng) EN: waste of money   
ความสูญเสีย[n.] (khwāmsūnsīa) EN: loss ; waste   FR: perte [f]
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง[n. exp.] (khwāmsūnsīa dōi sinchoēng) EN: total loss   
ภาวะสูญเสียความทรงจำ[n. exp.] (phāwa sūnsīa khwām songjam) EN: amnesia   FR: amnésie [f]
สูญเสีย[v.] (sūnsīa) EN: miss ; lose   FR: rater ; perdre ; faire son deuil
สูญเสียเงินทอง[v. exp.] (sūnsīa ngoenthøng) EN: waste money   
สูญเสียโอกาส[v. exp.] (sūnsīa ōkāt) EN: mis the opportunity   FR: rater une occasion
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time   FR: perdre du temps ; gaspiller son temps

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alexia[N] การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness
amnesia[N] ภาวะสูญเสียความทรงจำ
amnesiac[ADJ] ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesiac[N] ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesic[ADJ] ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesiac
amnesic[N] ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesiac
anesthesia[N] การไร้ความรู้สึก, See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก, Syn. insentience, unconsciousness, numbness
aphasia[N] การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
at the expense of[IDM] ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน, See also: ด้วยการสูญเสียบางอย่าง
bereave[VT] ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
bereaved[ADJ] ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
bereavement[N] การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
blindness[N] การสูญเสียสายตา, See also: การมองไม่เห็น, Syn. sightlessness
boondoggle[N] งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน
be bereft of[PHRV] สูญเสีย, See also: หมดไป
bereave of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: ทำให้สูญสิ้น
blank out[PHRV] สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
blunder away[PHRV] สูญเสียเพราะทำผิดพลาด
bugger up[PHRV] ้ทำให้เสีย (ด้วยความประมาท), See also: ทำให้สูญเสีย, ทำให้มีปัญหา, Syn. mess up
conservation[N] การป้องกันความสูญเสีย, See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้, Syn. preservation, protection
cost[VT] ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
charge off[PHRV] ยอมรับความสูญเสีย, Syn. write off
chuck away[PHRV] ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: สูญเสีย, สูญเปล่า, Syn. throw away
chuck up[PHRV] สูญเสีย, Syn. throw away
cover for[PHRV] ป้องกัน, See also: ปกป้อง, รับประกัน (การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ), Syn. insure for
deprive of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน (สิทธิ), ทำให้ไม่ได้รับ
fall from[PHRV] สูญเสีย (สิ่งที่ดี), Syn. fall out of, topple from
fiddle away[PHRV] สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียเงินหรือเวลาโดยเปล่าประโยชน์
fire away[PHRV] สูญเสีย, See also: เสีย, ใช้หมด
fling away[PHRV] เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเสีย, Syn. throw away
fling away on[PHRV] สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ, Syn. throw away on
fling up[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: เสีย, สูญเสีย, Syn. throw away
fool about[PHRV] เล่นบ้าๆ, See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์, Syn. footle about, mess about
fool around[PHRV] เล่นบ้าๆ, See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์, Syn. fool about
deflation[N] การสูญเสียความมั่นใจ
deflower[VT] ทำลายพรหมจรรย์, See also: ทำให้สูญเสียความสาว / บริสุทธิ์, Syn. ravish, molest, rape
dehydrate[VT] สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
dehydrate[VI] สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
discredit[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
eclipse[N] การสูญเสียความสำคัญ, See also: การเสียอำนาจ
efflorescence[N] การเปลี่ยนเป็นผลึกหรือเป็นผงเมื่อสูญเสียน้ำ (ทางเคมี)
fall[VI] สูญเสีย (ทางวรรณคดี), See also: ตาย, โดนยิง, Syn. go down, slump
forfeit[VT] สูญเสียของจากการถูกปรับ, See also: สูญเสียของจากการถูกริบ
get over[PHRV] กลับมามีความสุขหลังจากสูญเสียหรือเลิกกับ...
give away[PHRV] สูญเสีย, Syn. throw away
go to pot[IDM] สูญเสีย (คำไม่เป็นทางการ)
go to waste[IDM] สูญเสีย, See also: เสียเปล่า
hedge one's bets[IDM] ลดความสูญเสียในการพนันหรือการลงทุน
kiss something goodbye[IDM] สูญเสีย
incapacitation[N] การสูญเสียความสามารถ, See also: การสูญเสียพลังอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
dehydrate(ดีไฮ'เดรท) vt. ขจัดน้ำออก. vi. สูญเสียน้ำหรือความชื้น., See also: dehydration n. dehydrator n.
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
ebb(เอบ) n. น้ำลด,การไหลกลับของกระแสน้ำ,การไหลกลับ,การไหลไป,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ,ไหลไป,ลดลง,เสื่อม,สูญเสีย, Syn. wane ###A. grow,
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา,ซึ่งล้มลง,เสื่อมเสีย,ซึ่งสูญเสียพรหมจารี,ซึ่งถูกทำลาย,ซึ่งถูกพิชิต,ตาย
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ,การทำโทษ,ค่าปรับไหม,สิ่งที่ถูกริบ,เงินค่าปรับ vt.,adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) ,เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.
fuge(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
fugue(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager,bet,play,game
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
ill-spentadj. สูญเสีย,สิ้นเปลือง
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
ion(ไอ'อัน,ไอ'ออน) n. อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน
lag(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ล้าหลัง,อยู่หลัง,ล้า,เดินช้า,สูญเสียกำลัง,อ่อนลง. n. ความล้าหลัง,คนที่ล้าหลัง,สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger,delay,tarry
lose(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย,ผู้แพ้
losing(ลู'ซิง) adj. ทำให้สูญเสีย,ทำให้แพ้,แพ้, See also: losings n.,pl. สิ่งที่สูญเสียไป,การเล่นเสีย.
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
marasmus(มะแรส'มัส) n. การค่อย ๆ สูญเสียเนื้อและกำลัง
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
ebb(vi) ลดลง,สูญเสีย,เสื่อม,ไหลกลับ,ตก,ไหลลง
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
cut your losses (phrase ) ลดความสูญเสียของคุณ
dismemberment (n ) การสูญเสียอวัยวะ
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
heat exhaustion (n ) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ
See also: S. heat prostration,
out of mindสูญเสียจิตใจ เป็นบ้า เสียสติ
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable (adj ) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働災害[ろうどうさいがい, roudousaigai] (n) ความบาดเจ็บสูญเสียจากการทำงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
失う[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

French-Thai: Longdo Dictionary
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top