ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สุรุ่ยสุร่าย*

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สุรุ่ยสุร่าย, -สุรุ่ยสุร่าย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุรุ่ยสุร่าย[V] squander, See also: lavish, dissipate, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: น้องสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง, Thai definition: จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
สุรุ่ยสุร่าย[ADJ] prodigal, See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: เพราะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจึงต้องมาเสียใจภายหลังทีไม่มีเงินเก็บเลย, Thai definition: ที่จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุรุ่ยสุร่ายว. ชอบจับจ่ายใช้สอยสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เช่น เขามีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย เงินเดือนจึงไม่พอใช้.
กระเชอก้นรั่วว. สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยัด, เพี้ยนไปเป็น กระชังก้นรั่ว ก็มี.
กินล้างกินผลาญก. กินครึ่งทิ้งครึ่ง, กินทิ้งกินขว้าง, กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย.
เข้าพกเข้าห่อก. เอาไว้เป็นส่วนของตัว, รู้จักเก็บไว้บ้าง, รู้จักเก็บไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย.
คนเสมือนไร้ความสามารถน. บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ.
ฟุ่มเฟือยว. สุรุ่ยสุร่าย, ใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง, เกินความจำเป็น เช่น ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย.
ฟูมฟายมากมาย, ล้นเหลือ, สุรุ่ยสุร่าย เช่น ใช้เงินฟูมฟาย คือ จับจ่ายใช้สอยเกินสมควร.
มือห่างตีนห่างว. สุรุ่ยสุร่าย
ระมัดระวังว. ประหยัด, ไม่สุรุ่ยสุร่าย, เช่น ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง.
อีฉุยอีแฉกว. ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, สุรุ่ยสุร่าย, อีลุ่ยฉุยแฉก หรือ อีหลุยฉุยแฉก ก็ว่า.
อีลุ่ยฉุยแฉกว. ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก หรือ อีฉุยอีแฉก ก็ว่า.
อีหลุยฉุยแฉกว. ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, สุรุ่ยสุร่าย, อีลุ่ยฉุยแฉก หรือ อีฉุยอีแฉก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthrift clauseข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน Dark Harbor (1998)
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง Sad Movie (2005)
I never should've indulged in those silly appliancesหรือว่าที่จริงแล้วเราไม่ควร ซื้อของใช้สุรุ่ยสุร่ายพรรค์นั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
Could he be that reckless?ทำไมเขาสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้นะ? Operation Proposal (2007)
Look,she squandered millions of dollars.นี่ เธอใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นล้าน Bombshell (2008)
Arrogant wasteful prick.เสือผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย Giving Back (2008)
I can't believe Jenny would turn this sophisticated soiree into a teenage rager.เด็กวัยรุ่นที่มีอะไรซับซ้อน ก็เธอทำให้เค้ากลายเป็นเด็กเหลวไหลและสุรุ่ยสุร่าย Remains of the J (2009)
Which you deflate with new purchases.แต่เจ้ายังสุรุ่ยสุร่าย The Thing in the Pit (2010)
But don't buy things just for yourself.ดังนั้นห้ามใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเมื่อก่อนน่ะ ใช้มันเพื่อดูแลใครบางคนที่อยู่ข้างๆ ตัวหลาน Episode #1.7 (2010)
Don't spend it all in one pub.อย่าเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายล่ะ A Lonely Place to Die (2011)
- You'd squander it.- นายจะสุรุ่ยสุร่ายหมดได้ Where There's a Will (2011)
- Squander it? That's a good word.- สุรุ่ยสุร่าย เป็นคำที่ดีนะ Where There's a Will (2011)
To the bourgeois swine responsible for squandering the capital with which our freedom was to be purchased --สำหรับไอ้หมูตะกละหิวเงิน ที่ทำสุรุ่ยสุร่ายกับเงิน ที่เราจะใช้ซื้ออิสรภาพของเรา Taking Account (2011)
And what, you wanna squander that potential?และอะไร นายอยากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปวันๆงั้นเหรอ Say My Name (2012)
I have no sympathy for people who squander their gifts.ผมไม่เห็นด้วยกับคนที่ ใช้สิ่งที่ได้มาอย่างสุรุ่ยสุร่าย Pain & Gain (2013)
The house of Abrasax continues to thrive, despite the squandering of your inheritance, brother.บ้านของ Abrasax ยังคงเจริญเติบโต แม้จะมีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มรดกของพี่ชาย Jupiter Ascending (2015)
There's a line, Sam, that's all I'm saying, all right?เวลาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปทั่วเลยนะ The Widow Maker (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen yāng suruisurāi) EN: throw money out of the window   FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander   FR: gaspiller
สุรุ่ยสุร่าย[adj.] (suruisurāi) EN: extravagant ; prodigal   FR: extravagant ; prodigue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow[VT] ผลาญ (คำสแลง), See also: ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissipate, waste
champagne[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious
devil-may-care[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่, Syn. cavalier, casual, indifferent
extravagance[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. improvidence, overspending, prodigality
extravagant[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, Syn. prodigal, profligate, squandering
extravagantly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ, Syn. prodigally, profligately
lavish[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
lavishly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly
lavishness[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profuseness, abundance
profligate[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissolute, wasteful
profligate[N] คนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
profuse[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย
profusion[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย
spender[N] คนใช้เงินฟุ่มเฟือย, See also: คนสุรุ่ยสุร่าย
spendthrift[N] คนฟุ่มเฟือย, See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย, Syn. prodigal, squanderer, wastrel, Ant. tightwad
spendthrift[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious
splurge[VT] ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย, See also: ใช้เงินเปลือง, Syn. be prodigal, squander
squander[VT] ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, See also: ใช้จ่ายสิ้นเปลือง, Syn. dissipate, lavish, waste, Ant. save
squander[N] การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย, See also: การใช้จ่ายสิ้นเปลือง, Syn. dissipation, lavishness, wastefulness
sumptuous[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, lavish
superfluous[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious, lavish
squander away[PHRV] ใช้จ่ายสิ้นเปลือง, See also: ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
wasteful[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, improvident, profligate, Ant. economic, frugal, provident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
splurge(สเพลอจ) vi.,vt. (การ) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเทเงิน,อวดรวย,โอ้อวด
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
thriftless(ธริฟ'ลิส) adj. ไม่ประหยัด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีความหมาย, See also: thriftlessness n., Syn. improvident
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
lavish(vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
misspent(adj) ใช้ผิดพลาด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
thriftless(adj) สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ไม่ประหยัด
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top