ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สิ่งสกปรก*

   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิ่งสกปรก, -สิ่งสกปรก-
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tahi (n ) สิ่งสกปรก, ปุ๋ย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้มือน. เหงื่อไคลหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามมือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น, คราบหรือรอยเปื้อนที่ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องจากถูกมือจับ เช่น เสื้อตัวนี้เพิ่งซักมาใหม่ ๆ จับกันหลายคนจนเปื้อนขี้มือดำไปหมดแล้ว.
ชะ ๑ก. ทำให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ติดอยู่บนผิวหน้าค่อย ๆ หลุดไปหรือหมดไปด้วยนํ้าเป็นต้น เช่น ชะแผล ฝนตกหนักชะหน้าดินไปหมด.
เต็มไม้เต็มมือโดยสนิทใจ, ไม่มีความรังเกียจ, ไม่ขยะแขยง, เช่น จับสิ่งสกปรกได้เต็มไม้เต็มมือ.
น้ำน. สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘ โดยนํ้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ชำระล้างสิ่งสกปรก, โบราณถือว่าเป็น ธาตุ ๑ ในธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นนํ้าหรือเหลวเหมือนนํ้า เช่น นํ้าตา นํ้าปลา นํ้าส้ม
เปื้อนว. มีสิ่งสกปรก น่ารังเกียจ หรือไม่ต้องการติดอยู่ เช่น มือเปื้อน ผ้าเปื้อน.
สิ่งปฏิกูลน. สิ่งสกปรกน่ารังเกียจ เช่น ขยะเป็นสิ่งปฏิกูล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Contaminationการสัมผัสกับสิ่งสกปรก,การติดเชื้อ,การปนเปื้อน,การเปรอะเปื้อน,การแทรกซ้อนจากเชื้อโรคอื่นที่มีอยู่ในอากาศ [การแพทย์]
soil pollutionมลพิษทางดิน, ภาวะของดินที่มีสิ่งสกปรก สารที่เป็นพิษ หรือเชื้อโรคเจือปนอยู่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
water pollutionมลพิษทางน้ำ, สภาวะของน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ มีสิ่งสกปรกเจือปน อาจไม่เหมาะต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
liguleลิกิวล์, ส่วนของกาบใบที่งอกยื่นออกตรงรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบ  มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ประกบติดอยู่กับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีหน้าที่กั้นน้ำหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปอยู่ระหว่างกาบใบและลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep them at it so they don't have time for dirty things.เพื่อให้พวกเขาไม่ได้มีเวลา สำหรับสิ่งสกปรก มาสิ ไอ้หนุ่มสาว How I Won the War (1967)
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graveพ่อ แมคเคนซี่ เช็ดสิ่งสกปรก จากมือของเขาในขณะที่เขาเดินจาก หลุมฝังศพ Yellow Submarine (1968)
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น Mannequin: On the Move (1991)
I wrote it in the dirt, and I fucking pissed on it!ฉันเขียนในสิ่งสกปรก, และฉันเป็นร่วมเพศในบทสรุปมันมั In the Name of the Father (1993)
Let me see, let me look - Is it rotted and covered with gookขอดูหน่อย ดูบ้างสิ / มันเน่าแล้วก็ถูกคลุมด้วยสิ่งสกปรก The Nightmare Before Christmas (1993)
Insects aren't disgusting, Mom.แมลงไม่ใช่สิ่งสกปรกนะแม่ Metamorphosis (2001)
- Dirt.- สิ่งสกปรก Wrong Turn (2003)
- Dirt road?- ถนนสิ่งสกปรกWrong Turn (2003)
Going in and out like this... it takes the impurities out of a girl's body.มันเข้าๆ ออกๆ แบบนี้นะ... มันเอาสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายผู้หญิงนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
But remember, all that salt and grime...แต่จำไว้ว่าสิ่งที่เกลือและสิ่งสกปรก ... Cars (2006)
I can make a little turn on dirt.ฉันจะทำให้การเปิดเพียง เล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งสกปรก Cars (2006)
This ain't asphalt, son. This is dirt.นี้ไม่ได้เป็นยางมะตอยลูกชาย นี้เป็นสิ่งสกปรก Cars (2006)
Give it too much, you'll be outta the dirt and into the tulips.ให้มันมากเกินไปคุณจะ ออกจาก สิ่งสกปรกและเป็นดอกทิวลิป Cars (2006)
Well, that's all right, Mr. I Can't Turn On Dirt.ดีที่เหมาะสมทุกนายฉันไม่สามารถเปิดสิ่งสกปรก Cars (2006)
Well, you sure ain't no dirt boy.ดีที่คุณไม่แน่ใจว่าเด็กไม่มีสิ่งสกปรก Cars (2006)
Go! Man, now I got dirt in my rims!ผู้ชายตอนนี้ผมได้รับสิ่งสกปรกในขอบของฉัน! Cars (2006)
Sorry, bro, but you got a lot of dirt in there.ขอโทษนะ\ แต่นายได้รับ สิ่งสกปรกเยอะในนี้ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Maybe I'm trying to clean up the mess that I couldn't as a kid, I don't know.บางทีฉันอาจจะอยากกำจัดสิ่งสกปรก ที่ฉันทำไม่ได้เมื่อตอนเด็ก ไม่รู้สิ Sí se puede (2008)
We dig up dirt in the past, and then go after the present.เราขุดคุ้ยสิ่งสกปรกในอดีต หลังจากนั้นยื่นข้อเสนอให้ Better Half (2008)
Been there, done that, been decontaminated.ผ่านไปแล้ว ก็จบไปแล้ว เคยเจอกับสิ่งสกปรก Chuck in Real Life (2008)
And the cost of living is dirt cheap, right?และค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสกปรกราคาถูกใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
And when she does, I will bring her back to Costa Luna, where she will rot with her mother in a tiny dirt cell.และเมื่อมันเกิดขึ้น, เราจะเอาเธอกลับมา คอสตาลูน่า ที่ที่เธอจะไม่เน่ากับแม่ของเธอ สิ่งสกปรกเล็กๆ Princess Protection Program (2009)
All that dirty laundry you've worked so hard to cover up...ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อปกปิดสิ่งสกปรก Pleasure Is My Business (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
Well, I mean, I have, I have a little trouble with messes, but it's not like it's a...คือฉันไม่สบายใจกับ สิ่งสกปรก แต่ไม่ถึงกับเป็น Showmance (2009)
All I do is deal with disturbed people, wipe their drool, strap them down.ทั้งหมดที่ฉันทำคือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังกระวนกระวายใจ เช็ดสิ่งสกปรกของพวกเค้า ผูกมัดตัวพวกเค้า Boom Crunch (2009)
filthy bags of pus.สิ่งสกปรกน่ารังเกียจ Abandon All Hope (2009)
The rivers drag the pollution up to the coast.แม่น้ำ นำพาสิ่งสกปรกลงสู่ทะเล Oceans (2009)
A bunch of dirt?พวงของ สิ่งสกปรก I Spit on Your Grave (2010)
It's amazing how much filth we carry around on our hands.น่าตื่นเต้นนะที่มีสิ่งสกปรก ติดอยู่ที่มือของเรามากขนาดนั้น Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
That means not only am I washing away the filth and the fluids that people get on your hotel sheets,นั่นหมายความว่าผมไม่แค่ซักล้างสิ่งสกปรก และของเหลวที่ผู้คนได้รับที่ทางเดินของโรงแรมคุณ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Well, if the three pounds of muckอย่างนั้น ถ้าสิ่งสกปรก 3 ปอนด์นี่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Snooping, looking for dirt.สอดแนม.. เพื่อมองหาสิ่งสกปรก Touch of Eva (2010)
Now, somewhere beneath this dirt is Greendale's newest pride.ทีนี้ อะไรก็ตามภายใต้สิ่งสกปรกนี้ คือความภูมิใจล่าสุดของกรีนเดล Basic Rocket Science (2010)
"How far would you have to go to get to the far side of the Milky Way?"ตามมาตรฐานของมนุษย์ เป็นเพียงใหญ่มาก ๆ ลองนึกภาพเราได้รับจุดที่ เล็กที่สุดของสิ่งสกปรก จากพื้นทะเลทราย Are We Alone? (2010)
I'm as likely to get that as the crap you just offered up.ฉันเกือบจะชอบสิ่งสกปรกที่ที่เธอมอบให้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Just like I dreamed they'd be.*หญ้าสิ่งสกปรก เพียงแค่ เหมือนฉันฝันพวกเขาต้องการจะ ♪ Tangled (2010)
Think I'm beginning to like the feel of blood and filth upon these fingers.ข้าชักจะชอบความรู้สึก ของเลือดและสิ่งสกปรกบนนิ้วข้าแฮะ Your Highness (2011)
♪ All of the dirt you've been throwing my way, ♪สิ่งสกปรกต่างๆ ที่เธอโยนใส่ฉันตามทางเดิน Original Song (2011)
♪ All of the dirt you've been throwing my way, ♪สิ่งสกปรกต่างๆ ที่เธอโยนใส่ฉันตามทางเดิน Original Song (2011)
They've got mud and dirt on them, but no signs of being held for months.พวกเขาเปื้อนโคลนและสิ่งสกปรก, แต่ไม่มีร่องรอยให้เห็นมาหลายเดือน Supply and Demand (2011)
Every dirty division op is on this box.สิ่งสกปรกของดิวิชั่นอยู่ในกล่องใบนี้ Game Change (2011)
I thought that's what the hair was for: catching the dirt.ผมคิดว่าไอ้ขนนั่นไว้ดักสิ่งสกปรกเสียอีก The Spanish Teacher (2012)
We clean up our own mess, Reese.เรากวาดล้างสิ่งสกปรกของเราเองนะ รีส Matsya Nyaya (2012)
Another mess to clean up, Mr. Spivey?มีสิ่งสกปรกให้ทำความสะอาดอีกหรือไง คุณสไปวีย์ The Origins of Monstrosity (2012)
So whatever filth-filled, paint-huffing meth den we find Serena cracked out in, we don't judge.เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งสกปรก การกระหืดกระหอบเสพยา ไม่ว่าเห็นเซรีน่าทำอะไร เราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ Gone Maybe Gone (2012)
You pack it with some fucking dirt, tight, you hear me?คุณแพ็คกับบางสิ่งสกปรกร่วม เพศ แน่นคุณได้ยินฉัน? Lone Survivor (2013)
Rub some dirt on it.ให้ไปถูสิ่งสกปรกบางอย่างเกี่ยวกับ ช่วยให้ได้รับกลับไป RV We're the Millers (2013)
With all the crime? The filth?เต็มไปด้วยอาชญากรรม สิ่งสกปรก Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
You know, if I were to bury you tonight, again, before I threw dirt on your face,คุณจะรู้ว่าถ้าผมจะฝังศพคุณในคืนนี้อีกครั้ง ก่อนที่ผมจะโยนสิ่งสกปรกบนใบหน้าของคุณ Locke (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coverall[N] เสื้อคลุม (ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรก)
clean out[PHRV] ขจัดออก (สิ่งสกปรก), See also: ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก, Syn. clear out
dirt[N] สิ่งสกปรก
foul[N] สิ่งสกปรก
grub about[PHRV] ขุดหาสิ่งสกปรก, See also: ค้นหาของสกปรก, Syn. grub around
grub around[PHRV] ขุดหาสิ่งสกปรก, See also: ค้นหาของสกปรก, Syn. grub about
grime[N] รอยเปื้อน, See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น, Syn. soot, dirt, coal-dust
griminess[N] สิ่งสกปรก, See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น
grubbiness[N] สิ่งสกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirt
muck[N] สิ่งสกปรก, See also: ของสกปรก, ขี้โคลน, Syn. filth, dirt, slime
overshoe[N] รองเท้าที่สวมทับรองเท้าปกติเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือให้อบอุ่น
refined[ADJ] ซึ่งปราศจากสิ่งสกปรก, See also: ซึ่งบริสุทธิ์, Syn. clean, pure
scavenge[VI] เอาสิ่งสกปรกออก, See also: ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
scourings[N] สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู, See also: กากเดนชั้นเลวของสังคมขยะ
whisk[N] ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
gook(กูค) n. สิ่งสกปรก,ของเหลวข้น
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก,สิ่งสกปรก,มูลสัตว์,ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ฝุ่น,ผงธุลี,สิ่งเหลวไหล,คำพูดเหลวไหล,ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud,mudslinging
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
stain(สเทน) vt.,vi. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นรอยด่าง,แต้มสี,ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม,สีย้อม,สีที่เปรอะเปื้อน,ด่างพร้อย,สิ่งสกปรก,แต้มสกปรก., See also: stainability n. stainable adj. stainer n., Syn. speck,blot,tarnish,st
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม

English-Thai: Nontri Dictionary
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
stain(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top