Search result for

*สิ่งผิดพลาด*

(35 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิ่งผิดพลาด, -สิ่งผิดพลาด-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want you to put right the wrong you did nine years ago.ฉันต้องการให้นายแก้ไขสิ่งผิดพลาด ที่นายทำไว้เมื่อ 9 ปีก่อนไง Inkheart (2008)
That's the last mistake of its short, pitiful life.นั่นคงเป็นสิ่งผิดพลาดสุดท้ายในชีวิตอันน่าเศร้าล่ะ Jump the Shark (2009)
We will miss you ... despite the mistakes you didพวกเราจะคิดถึงเธอ.. แม้เธอจะทำสิ่งผิดพลาด Dogtooth (2009)
Could it be so wrong if you and I hopped on the first plane to an island somewhere?มันคงเป็นสิ่งผิดพลาด ถ้าเธอและฉัน จะขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกไปยังเกาะที่ไหนซักแห่ง Lost Boys (2009)
You have to pity any woman who makes that mistake.คุณควรจะสงสาร ผู้หญิงที่ทำสิ่งผิดพลาด Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
God knows that this hospital can't afford another misstep right now.โรงพยาบาลเราไม่สามารถรับกับสิ่งผิดพลาดได้อีกแล้วนะ Invest in Love (2009)
It seems that I have made a big mistake.ผมคงทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่เลยครับ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
But after all the mistakes I've made, peace... is what matters to me now.แต่ในเมื่อข้าได้ทำ สิ่งผิดพลาดลงไปแล้ว สันติ เท่านั้นที่สำคัญต่อข้าในตอนนี้ Senate Murders (2010)
These child prodigies, they're not one thing or the other, they're sort of freaks really.พวกเด็กอัจฉริยะเหล่านั้น พวกเขาไม่ใช่สิ่งผิดพลาด พวกเขาแค่ประหลาดเท่านั้น Episode #1.1 (2010)
Easier to fix if something goes wrong, which it won't, in all likelihood.ง่ายที่จะซ่อมไง ถ้าบางสิ่งผิดพลาดไป ซึ่งมันไม่ไง ในทุกๆความเป็นไปได้ทั้งหมด Resurgence (2010)
Then what did she make a mistake about?แล้ว อะไรคือสิ่งผิดพลาดที่พี่สาวฉันทำ? Episode #1.12 (2010)
What kind of mistake did Unni make?อะไรคือสิ่งผิดพลาดที่พี่สาวฉันได้ทำลงไป? Episode #1.12 (2010)
And that has always been your great mistake.และ นั่นคือสิ่งผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเสมอมาของนาย. The Last Airbender (2010)
Maybe this was a mistake.บางที นี่อาจจะเป็นสิ่งผิดพลาด Petty in Pink (2011)
I'm what's wrong.เพราะผมต่างหากคือสิ่งผิดพลาด Those Kinds of Things (2011)
unwanted, pathetic abomination.สิ่งผิดพลาดที่เศร้าสร้อยและน่าสมเพช Fae-nted Love (2012)
♪ For all the wrong that you made right ♪#สำหรับสิ่งผิดพลาดที่เธอคอยแก้ไข# Props (2012)
I made a terrible mistake.ฉันทำสิ่งผิดพลาดที่เลวร้าย Whatever I Am, You Made Me (2012)
Letting me go would be a major error for this company.ปล่อยฉันไปง่ายๆแบบนี้เป็นสิ่งผิดพลาดมหันต์ An Innocent Man (2012)
Your idealism, I think, is why my son, for all his mistakes, is so smitten with you.ลูกชายของฉันทำสิ่งผิดพลาดหลายอย่าง แต่ฉันคิดว่าเขาหลงรักเธอเพราะเธอมีอุดมการณ์นะ Damaged (2012)
Hey, whoever called the cops today made a huge mistake.เฮ้ ไม่ว่าใครที่เรียกตำรวจมาวันนี้ ได้ทำสิ่งผิดพลาดใหญ่หลวง Power (2013)
I knew this was a mistake.ผมว่าแล้ว นี่เป็นสิ่งผิดพลาด Collusion (2013)
The only mistake being made here is yours.สิ่งผิดพลาดเดียวที่เกิดขึ้นเริ่มจากคุณ Collusion (2013)
Maybe deep down you know that he was your one true love and breaking up with him was a big mistake.บางทีลึกๆแล้วเธอรู้ว่าเขาคือรักแท้ และการเลิกกับเขาเป็นสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่ Original Sin (2013)
"They fill you with the faults they had and add some extra just for you."ให้คุณทำสิ่งผิดพลาด ที่พวกเขาเคยทำ และเพิ่มบางอย่างเข้าไป สำหรับคุณโดยเฉพาะ" The Inspired (2013)
Gentlemen, what is the excitement? We stipulated there's something wrong.พวกคุณตื่นตกใจอะไร เรารู้อยู่แล้วว่ามีสิ่งผิดพลาด Deepwater Horizon (2016)
It would be a huge mistake.มันจะเป็นสิ่งผิดพลาดใหญ่หลวง Wicker Park (2004)
I found a few mistakes.ผมเจอสิ่งผิดพลาดบางอย่างครับ Mr. Monk Gets Fired (2004)
He didn't make a mistake.เขาไม่ทำสิ่งผิดพลาด Love/Addiction (2007)
I'm very, very sorry for the terrible distress that I have caused.หนูขอโทษจากใจจริงสำหรับสิ่งผิดพลาด ที่หนูได้ก่อเอาไว้ Atonement (2007)
All those mistakes and be wiseสิ่งผิดพลาดเหล่านั้น และรอบคอบพอ Once (2007)
So someone in Cyber Unit is checking for irregularities in agents' banking records?งั้นก็มีจนท.คนใดคนนึงในแผนกไซเบอร์ได้ทำสิ่งผิดพลาดอันส่งผลกับฝ่ายงานด้านบัญชีสินะ. Last Man Standing (2008)
He calls it the biggest mistake he's ever made.เขาว่าเป็นสิ่งผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลย A Vision's Just a Vision (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gig[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด
swallow one's pride[IDM] กล้ำกลืนยอมรับสิ่งผิดพลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top