ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สิ่งทั้งหมด*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิ่งทั้งหมด, -สิ่งทั้งหมด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สากัลย์น. ความรวมกันของสิ่งทั้งหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone send for a pinochle deck and we'll just sweat the whole thing out right here.คนส่งดาดฟ้า Pinochle และเราก็จะเหงื่อออกสิ่งทั้งหมดที่นี่ 12 Angry Men (1957)
I set the whole thing up. It was a big setup.ผมตั้งสิ่งทั้งหมดขึ้น มันเป็นติดตั้งขนาดใหญ่ Showtime (2002)
'Cause I really tried to give this whole thing upเพราะผมได้พยายามยอมแพ้สิ่งทั้งหมดนี้ Peaceful Warrior (2006)
Well, this all happened a long time agoดีเลยนี้คือสิ่งทั้งหมดที่เกิดเมื่อนานมาแล้ว Invitation Only (2009)
So, Zobelle's doing all this behind his lieutenant's back.งั้น โซเบลล่าทำสิ่งทั้งหมดนี้ ลับๆข้างหลังเขาสินะ Service (2009)
This whole thing is really smeared out in time, and yet it doesn't feel that way to us.สิ่งทั้งหมดนี้เป็นป้ายจริงๆออกใน เวลา และยังไม่ได้รู้สึกอย่างกับเราว่า Does Time Really Exist? (2011)
If time doesn't exist, what's all this?ถ้าเวลาไม่ได้อยู่ สิ่งทั้งหมดนี้หรือไม่? Does Time Really Exist? (2011)
Look, I appreciate the whole "eager kid" thing, but I'm looking for someone a little more...ฟังนะ ฉันซาบซึ้ง สิ่งทั้งหมดที่ "คุณกระตือรือล้น" แต่ฉันกำลังมองหาบางคนเล็กน้อย... มีความรับผิดชอบ Married to the Job (2012)
So what's this all about?ดังนั้นนี่คือสิ่งทั้งหมดเกี่ยวกับ? Now You See Me (2013)
The whole thing depends on her.สิ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับเธอ. RED 2 (2013)
♪ Without all of the things#หากไม่มีสิ่งทั้งหมดGuilty Pleasures (2013)
- And the whole thing will collapse.- และสิ่งทั้งหมดจะยุบ - อีวานมอง ... Locke (2013)
Pour the whole thing, like I just won the super bowl!เทสิ่งทั้งหมดเช่นฉันเพิ่งได้รับรางวัลซูเปอร์โบว! A Haunted House 2 (2014)
Whole thing's going tits up. We have to take control.สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหัวนม เราจะต้องใช้การควบคุม Chappie (2015)
I wish Alby could've seen all this.ฉันอยากให้ แอลบี้ ได้เห็นสิ่งทั้งหมดนี้ Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
The whole point of starting over was to get away from all of this, and we were both right there together leading that charge.เพื่อจะหนีจากสิ่งทั้งหมดนี้ แล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน ก้าวนำทุอกอย่าง Green Arrow (2015)
You're about to discover how to undo all this.นายน่ะจะต้องค้นหา ว่าจะยกเลิกสิ่งทั้งหมดยังไง Brujo (2015)
I cannot reconcile all this with the world I know.ข้าไม่อาจเข้าใจสิ่งทั้งหมดนี้ ด้วยเหตุผลในโลกที่ข้ารู้จัก Risen (2016)
Oh, this whole thing is infuriating.โอ้สิ่งทั้งหมดนี้คือโกรธ Denial (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all[N] จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all[PRON] ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything

English-Thai: Nontri Dictionary
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
holistically (n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง,การนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย
See also: S. entirety,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top