Search result for

*สารภาพ*

(147 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สารภาพ, -สารภาพ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารภาพ[V] confess, See also: concede, profess, admit, Syn. รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ, Ant. ปฏิเสธ, Example: ผู้ต้องหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยังซัดทอดถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้, Thai definition: ยอมรับผิดตามความเป็นจริง, ยอมรับว่าได้กระทำความผิด
คำสารภาพ[N] confession, Example: คำสารภาพของเขาเป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของตำรวจมาก, Thai definition: ถ้อยคำ ข้อความ ที่พูดหรือเขียนเพื่อแสดงการยอมรับว่าได้กระทำผิดหรือเกี่ยวข้องในความผิด
รับสารภาพ[V] confess, See also: plead guilty, Syn. สารภาพ, ยอมรับ, รับผิด, Example: เขาได้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน พร้อมซัดทอดถึงเพื่อนร่วมทีมสังหาร
สารภาพบาป[V] confess for a sin, See also: accept a sin, Syn. สารภาพผิด, ยอมรับผิด, Example: ชาวคริสต์มาสารภาพบาปที่โบสถ์เมื่อทำผิด, Thai definition: ยอมเปิดเผยถึงบาปที่ได้กระทำไป
สารภาพผิด[V] confess, See also: disclose, concede, admit, Syn. ยอมรับผิด, รับผิด, Example: เขาสารภาพผิดว่ารับเงินช่วยเหลือจากนักธุรกิจผู้หนึ่ง ซึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารภาพ(สาระพาบ) ก. รับว่ากระทำผิด เช่น จำเลยสารภาพว่าขโมยของไปจริง
สารภาพบอกความในใจ เช่น สารภาพรัก.
แก้บาปก. สารภาพความผิดเพื่อให้พ้นบาป.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
รับให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ เช่น ตอบรับ รับเชิญ, ยอมสารภาพ เช่น รับผิด
เราส. สรรพนามบุรุษที่ ๑ เป็นคำแทนตัวผู้พูด จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ถ้าผู้พูดเป็นคนคนเดียว อาจพูดแทนคนอื่น ๆ รวมทั้งตัวเองด้วย เช่น เราทุกคนเป็นคนไทย หรืออาจพูดกับผู้ที่มีฐานะเสมอกัน เช่น เรามีความเห็นอย่างนี้ เธอมีความเห็นอย่างไร หรืออาจพูดกับผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า เช่น อธิบดีพูดกับนักการว่า ปีนี้เราจะขึ้นเงินเดือนให้ ๒ ขั้น, สรรพนามบุรุษที่ ๒ เป็นคำใช้สำหรับผู้มีอำนาจหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย เช่น เจ้าหน้าที่ถามผู้ต้องหาว่า เราจะรับสารภาพไหม.
ลุกะโทษ, ลุแก่โทษก. สารภาพผิดยอมให้ลงโทษตามแต่จะเห็นสมควร.
สำนึกผิดก. รู้สึกตระหนักในความผิดที่ได้ทำไป เช่น ผู้ร้ายสำนึกผิดจึงได้สารภาพ, บางทีก็ใช้ว่า สำนึก เช่น ทำผิดถูกลงโทษแล้วยังไม่สำนึกอีก.
สิ้นไส้สิ้นพุงว. อาการที่เปิดเผยโดยมิได้ปิดบังอำพราง เช่น ผู้ร้ายสารภาพจนสิ้นไส้สิ้นพุง
หมดพุง, หมดไส้หมดพุงอาการที่เปิดเผยโดยมิได้ปิดบังอำพราง เช่น สารภาพจนหมดไส้หมดพุง, สิ้นไส้สิ้นพุง ก็ว่า.
หมดไส้หมดพุงอาการที่เปิดเผยโดยมิได้ปิดบังอำพราง เช่น สารภาพจนหมดไส้หมดพุง, สิ้นไส้สิ้นพุง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plenary confession๑. การรับสารภาพตลอดข้อหา (ป. วิ. อาญา)๒. การยอมรับเต็มตามคำฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plea of guilty by postคำสารภาพทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post, plea of guilty byคำรับสารภาพทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral confessionคำสารภาพด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession statementคำสารภาพว่าเป็นชู้ (โดยสามี), คำสารภาพว่ามีชู้ (โดยภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional literatureวรรณกรรมสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional poetryกวีนิพนธ์สารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessionการสารภาพ, คำสารภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory self-incriminationการบังคับให้ผู้ต้องหาสารภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty, pleadให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary confessionการสารภาพโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confessionคำสารภาพ [TU Subject Heading]
Confession (Law)คำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
And you're going to confess everything you've done,และคุณจะสารภาพ ทุกสิ่งที่คุณทำ Adverse Events (2008)
It's noble to want to confess.มันเป็นรางวัลของการสารภาพบาป Adverse Events (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด Akai ito (2008)
what about your reflection essay?เอ้ย แล้วคำสารภาพผิดหละ? Akai ito (2008)
I released him. I'll take the consequences.หม่อมฉันขอสารภาพฝ่าบาท หม่อมฉันปล่อยเขาเอง หม่อมฉันยอมรับผลของการกระทำ Lancelot (2008)
They have told me time and time again in that Diary Room.พวกมันบอกกูบ่อยๆ ในห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
Can you open the Diary Room door?เปิดประตูห้องสารภาพได้ไหม Episode #1.5 (2008)
What? Diary Room.อะไรนะ ห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา Portrait of a Beauty (2008)
Do not stop the torture until they confess to their crimes and reveal the mastermind!ไม่ต้องหยุดทรมาณจนกว่าพวกมันจะสารภาพและเปิดเผยว่าผู้วางแผนออกมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Torture them until they confess!-ทรมาณพวกมันจนกว่าพวกมันจะยอมสารภาพHong Gil Dong, the Hero (2008)
Get the same confession from everyone else.ให้พวกมันทุกคนยอมรับสารภาพซะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Go to the police station and confess the mastermind, you traitor.ไปสถานีตำรวจ และไปสารภาพแผนของแกชะ, ไอ้คนทรยศ. Episode #1.5 (2008)
Confess!สารภาพมา! Episode #1.5 (2008)
He says he lied when he testified that he didn't kill waiter;เขาสารภาพว่าเขาโกหก เรื่องที่เขาให้การว่า เขาไม่ได้ฆ่าวอลเตอร์ Changeling (2008)
Surely the only thing that would interest anyone about Richard Nixon would be a confession.ก็แ่น่สิ สิ่งเดียวที่จะทำให้คนสนใจคือ ริชาร์ด นิกสัน สารภาพผิด Frost/Nixon (2008)
And if he were troubled, he should confess it to a fellow priest, or to the Monsignor.และถ้าเขามีปัญหา เขาควรไปสารภาพบาปกับเพื่อนนักบวชสักคน ไม่ก็ไปสารภาพกับพระสาธุคุณ Doubt (2008)
- Confess and resign.-สารภาพผิดและลาออก Doubt (2008)
I confessed it, Father!ฉันสารภาพบาปไปแล้ว หลวงพ่อ! Doubt (2008)
Then whatever I have done, I have left in the healing hands of my confessor.หลังจากสิ่งที่ผมได้ทำไป ผมจะทิ้งมันไว้ในอุ้งมือของผู้รับคำสารภาพบาปของผม Doubt (2008)
His resignation was his confession.การย้ายไปเป็นคำสารภาพ Doubt (2008)
To all law-enforcement entities, this is not an admission of guilt.ถึงทุกๆหน่วยงานว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย นี่ไม่ใช่คำสารภาพความผิด Pilot (2008)
I have a confession to make.ผมอยากจะสารภาพผิด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So I also have a confession.ฉันมีเรื่องจะสารภาพเหมือนกัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Honestly,my best gus,I'd say she'll take a 15-Year sentence,and you serve seven.ถ้าคุณยอมรับสารภาพ เขาจะพิพากษาให้จำคุก 15 ปี และรอลงอาญาอีก 7 ปี Eggtown (2008)
Confess to this escapeสารภาพซะ ว่าต้องการหนี Boxed In (2008)
Let us confess:พวกเรามาสารภาพกันเถอะ I Love You, Beth Cooper (2009)
It is a confession of your crimes against my country.มันคือคำสารภาพผิดที่ท่านก่ออาชญากรรม กับประเทศของผม Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I must confess something.ฉันมีเรื่องต้องสารภาพนะ Dragonball: Evolution (2009)
Well ... that we no longer.เขาก็ระเบิดคำสารภาพทั้งน้ำตาจนหมด เราคงไม่ต้องเจอเขาอีกแล้ว Drag Me to Hell (2009)
And there is something ... something that I previously could not confess.ยังมีอีกเรื่อง เรื่องอื่น ที่เมื่อก่อนฉันไม่อาจยอมสารภาพกับคุณได้ Drag Me to Hell (2009)
You want to make amends, start by telling the truth and confess to ellen what you did to us.คุณต้องการทำให้มันดีขึ้น เริ่มด้วยการพูดความจริง สารภาพกับเอลเลนเรื่องที่คุณทำลงไป I Lied, Too. (2009)
After the judge gets the money, arrest ellen parsons.แล้วคุณจะทำไงกับมันต่อไป? ฉันจะใช้มัน บับให้เธอสารภาพ Trust Me (2009)
We don't need you to confess, we already have our case. What you can do is tell us how you killed Mina.ผมจะสารภาพผิดที่ปิดบังทั้งหมด และยอมรับ... Some Kinda Love (2009)
I didn't. You had motive.เราไม่ต้องการให้คุณสารภาพ เรามีคดีของเราเรียบร้อยแล้ว Some Kinda Love (2009)
Poor Mina.- นี่ เขาสารภาพผิดหรือเปล่า Some Kinda Love (2009)
We have zero evidence. You better get a confession.เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย มันจะดีกว่าถ้าคุณยอมรับสารภาพ Law Abiding Citizen (2009)
We're done here. We have your confession.เราจบแล้ว เรามีคำรับสารภาพของคุณ Law Abiding Citizen (2009)
I will give you a confession, a real confession.ผมจะให้คำสารภาพกับคุณ คำสารภาพจริง ๆ Law Abiding Citizen (2009)
Give me my bed, you get your confession.เอาเตียงมาให้ผมแล้วคุณจะได้คำสารภาพไป Law Abiding Citizen (2009)
Shelton's got a point, this case is shit, we need a confession and a mattress for a murder confession, thats a pretty good dealเชลตัน จับประเด็นคดีได้แล้ว คดีนี้แม่งเหี้ย เราต้องการคำสารภาพ และที่นอนสำหรับ คำสารภาพของฆาตรกร นั้นเป็นข้อตกลงที่เยี่ยมมาก Law Abiding Citizen (2009)
- No, he had on a mask we need that confession.เราต้องการคำสารภาพ Law Abiding Citizen (2009)
Nick, I told you I would give you a confession.นิค ผมบอกคุณแล้ว ว่าผมจะให้คำสารภาพกับคุณ Law Abiding Citizen (2009)
Your honor, Mr Shelton has agreed to give a confession.ศาลที่เคารพ คุณเชลตันได้ตกลงที่จะให้การสารภาพ Law Abiding Citizen (2009)
What if I had another confession to make?แล้วถ้าผมมีคำสารภาพอื่นอีกหละ Law Abiding Citizen (2009)
But another confession would mean another deal, Nick, so you would have to give me something in return.แต่ว่าคำสารภาพอื่นหมายถึงข้อตกลงอื่น นิค เพราะงั้นคุณต้องให้บางสิ่งตอบแทนผมด้วย Law Abiding Citizen (2009)
All right. Uh... confession.ก็ได้ ขอสารภาพ It's a Terrible Life (2009)
The priest said it wasn't his fault.พระสารภาพ Lucifer Rising (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การรับสารภาพ[v. exp.] (hai kān rap sāraphāp) EN: confess   
การสารภาพ[n.] (kān sāraphāp) EN: confession   FR: confession [f]
การสารภาพบาป[n.] (kān sāraphāp bāp) FR: confession [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphāp rak) FR: confession amoureuse [f]
คำรับสารภาพ[n. exp.] (kham rap sāraphāp) EN: confession ; admission   
คำสารภาพ[n. exp.] (kham sāraphāp) EN: confession   FR: confession [f]
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphāp) EN: confess ; plead guilty   FR: plaider coupable
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty   FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพบาป[v. exp.] (sāraphāp bāp) EN: confess for a sin ; accept a sin   FR: confesser un péché
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp phit) EN: confess ; disclose ; concede ; admit   
ยอมรับสารภาพ[v. exp.] (yømrap sāraphāp) EN: confess   

English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission[N] คำสารภาพ, See also: คำยอมรับ
admit[VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit to[PHRV] สารภาพผิดกับ, See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด, Syn. confess to
confess[VI] สารภาพผิด, Syn. admit, acknowledge
confess[VT] สารภาพผิด
confession[N] การสารภาพผิด, See also: การยอมรับผิด, Syn. concession, acknowledgment
confessional[ADJ] เกี่ยวกับการสารภาพผิด, See also: เกี่ยวกับการยอมรับผิด
confessor[N] ผู้สารภาพ
confess to[PHRV] สารภาพบาป (กับพระหรือพระเจ้า)
cop out[PHRV] สารภาพผิดกับตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
eat one's words[IDM] กลืนน้ำลายตัวเอง, See also: ยอมสารภาพว่าคาดการณ์ผิด
fess[VI] ยอมสารภาพ, See also: ยอมรับ
make someone eat crow[IDM] ทำให้ยอมสารภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
make a clean breast of[IDM] ยอมสารภาพ
own up[PHRV] ยอมรับผิด, See also: สารภาพผิด
own[VI] ยอมรับ, See also: สารภาพ, Syn. confess, admit, Ant. deny, reject
penance[N] การสำนึกบาป, See also: การสารภาพบาป, Syn. repentance, compensation, mortification
penitence[N] ความสำนึกผิด, See also: การสารภาพบาป, ความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด, Syn. remorsefulness, compunction, Ant. pride
plead[VI] สารภาพ, Syn. answer, declare, present
plead guilty[PHRV] ยอมรับความผิด, See also: ยอมสารภาพผิด
self-confessed[ADJ] ซึ่งยอมรับด้วยตัวเอง, See also: ซึ่งยอมรับสารภาพ, ซึ่งยอมรับผิด, ซึ่งสำนึกผิด
squeak[VI] สารภาพให้ตำรวจรู้ (คำสแลง), See also: แจ้งให้ตำรวจรู้, รับสารภาพ, Syn. confess, squeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
confessionary(คันเฟส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ (โดยเฉพาะการสารภาพบาป)
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser
peccavi(พีเค'วิ) n. การสารภาพผิด
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป,การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance,remorse
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
shrive(ชไรฟว) vt. ยกโทษบาป (หลังการสารภาพผิด) ,ถ่ายบาปโดยการสารภาพบาป,ฟังคำสารภาพ,สารภาพบาป
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .

English-Thai: Nontri Dictionary
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
confess(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ
own(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป
shrive(vt) ฟังคำสารภาพผิด,ล้างบาปให้,สารภาพผิดต่อพระ
squeak(vi) รับสารภาพ,ร้องเสียงแหลม,เปิดเผย

German-Thai: Longdo Dictionary
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
gestehen(vi) |gestand, hat gestanden| ยอมรับสารภาพ เช่น die Wahrheit gestehen, Der Verbrecher hat den Diebstahl gestanden., Ich bin enttäuscht; daß sehe ich, offen gestanden, nicht ein., See also: S. offen aussprechen, etw. bekennen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top