ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สารบาญ*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สารบาญ, -สารบาญ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารบาญ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบัญ, Example: รายงานวิชาการต้องมีสารบาญเสมอ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
สารบาญชี[N] conscription, Thai definition: การจัดวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในสมัยโบราณตั้งเป็นกรม เรียกว่า กรมพระสุรัสวดี คือ สัสดี ปัจจุบันนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารบัญ, สารบาญ(สาระ-) น. บัญชีเรื่อง, รายชื่อเรื่อง.
สารบาญชี(สาระ-) น. ทะเบียนรายชื่อไพร่บ้านพลเมือง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทะเบียนหางว่าว, ทะเบียนสัตว์ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ, ทะเบียนไร่นา, ทะเบียนบ้านเรือน.
บานแผนก(-ผะแหฺนก) น. บัญชีเรื่อง, สารบาญ, โบราณใช้ว่า บานแพนก.
บานแพนก(-พะแนก) น. ตารางแบ่งปันไพร่หลวง. (สามดวง), (โบ) บัญชีเรื่อง, สารบาญ.
สุรัสวดีชื่อกรมมีหน้าที่จัดทำสารบาญชีไพร่บ้านพลเมือง และจัดสรรไพร่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนไปทำราชการตามกรมกองต่าง ๆ, เรียกเต็มว่า กรมพระสุรัสวดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Table of contentสารบาญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบาญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารบาญ[n.] (sārabān) EN: table of contents ; contents ; index   FR: table des matières [f] ; sommaire [m] ; index [m]
สารบาญชี[n.] (sārabānchī) EN: conscription   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
table of contents[N] สารบัญ, See also: สารบาญ, บัญชีเรื่อง, Syn. catalog, list, table

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.

English-Thai: Nontri Dictionary
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top