Search result for

*สายสัมพันธ์*

(61 entries)
(0.1841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สายสัมพันธ์, -สายสัมพันธ์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสัมพันธ์[N] relation, See also: kinship, correspondence, Syn. ความสัมพันธ์
สายสัมพันธ์[N] relation, See also: tie, bond, link, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์, Example: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายสัมพันธ์น. ความผูกพันกันมาช้านาน, ความเกี่ยวข้องเป็นมิตรไมตรีกันมานาน, เช่น ไทยกับจีนมีสายสัมพันธ์อันดีมาหลายร้อยปีแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapport (Fr.)๑. สายสัมพันธ์๒. รายงาน, รายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
filiationสายสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก Home (2009)
But recently we have broken those links.แต่ปัจจุบัน เราได้ทำลายสายสัมพันธ์นั้น Home (2009)
It comes with the training because of your special connection.มันมากับการฝึกและสายสัมพันธ์ของคุณ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Patty, kendrick is too well-connected I want you to promise me that you will leave unr alone.แพตตี้,เคนดริกมีสายสัมพันธ์ที่ดีเกินไป ผมอยากให้คุณสัญญาว่าจะไม่ไปเกี่ยวกับUNR อีก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
You'd have to be willing To cut every tieคุณต้องยินดีตัดสายสัมพันธ์จากทุกอย่างและทุกคน Omnivore (2009)
But how do you cut all ties?แต่คุณจะตัดสายสัมพันธ์ทั้งหมดได้ยังไง? Omnivore (2009)
I'd been searching for so long, hoping to find what they had - a bond.ฉันได้ค้นหามายาวนาน หวัง ที่จะพบสิ่งที่พวกเขามี -สายใยสายสัมพันธ์ Under the Mountain (2009)
The bond between a vampire and his maker is stronger than you can imagine.สายสัมพันธ์ระหว่างแวมไพร์กับผู้สร้าง แข็งแกร่งกว่าที่เธอคิด Timebomb (2009)
What started out as a would-be bonding experience ended up with a young man fishing alone in a boat.อะไรที่ได้เริ่มต้น คงเป็น ประสบการณ์แห่งสายสัมพันธ์ จบลงที่ชายหนุ่ม ตกปลาตามลำพังอยู่บนเรือ Night of Desirable Objects (2009)
Blood only runs so deep when you're related to vampires.เลือดมันเข้มข้น เมื่อสายสัมพันธ์เรา ใกล้ชิดกับแวมไพร์ Family Ties (2009)
I'm told in japan, This conveys both a respect for tradition and the allure of submission.ฉันได้บอกกับทางญี่ปุ่นไปว่า สายสัมพันธ์นี้จะเป็นไปทั้ง ในแง่ขนบประเพณีดั้งเดิม และการยอมจำนน อย่างนุ่มนวล There Is No Normal Anymore (2009)
the closest relative should take custody.คนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด จะได้สิทธิ์การเลี้ยงดู Cradle to Grave (2009)
That is tsaheylu. The bond.นี่คือ ซาเฮลู สายสัมพันธ์ Avatar (2009)
Once tsaheylu is made,เมื่อ ซาเฮลู ถูกเชื่อมต่อสายสัมพันธ์แล้ว Avatar (2009)
♪ You made me so very happy ♪♪ Sometimes in life there really are bonds formed that can never be broken.บางครั้งในชีวิตคนเราก็มี สายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาด Bride Wars (2009)
It's called male bonding, okay? Haven't you even seen Wild Hogs?มันเรียกว่า สายสัมพันธ์ลูกผู้ชาย นายไม่เคยรู้เรื่องพวกฝูงหมาป่าเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
You two got it bad for this blond.คุณคงจะแย่หน่อยนะ สำหรับสายสัมพันธ์นี้ Chuck Versus the Beard (2010)
They get really mad.แน่นอน รู้ซิ ผมมีสายสัมพันธ์ที่ดีเชียวล่ะ The Proof in the Pudding (2010)
Which means he didn't just land here and get his passport stamped-- he was back-channeled in.ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขา แค่ได้มาตั้งรกรากที่นี่ แต่เขายังได้ตราประทับ ในหนังสือเดินทาง แต่ยังมี สายสัมพันธ์ใต้ดินกับคนที่นี่ Pilot (2010)
You'd be dealing with a very small pool of suspects.คุณกำลังรับมือกับผู้ต้องสงสัย ที่มีกลุ่มสายสัมพันธ์แคบๆ The Beginning in the End (2010)
I'm not. I swear. * G-get them bottles poppin' *เปล่านะ ฉันสาบาน ฉันคงทำได้แค่เชื่อเธอ ฉันก็ว่างั้น แม้แต่ สายสัมพันธ์ ที่แน่นหนา ก็ยังมีจุดเปราะ และเมื่อมันขาดลง... คุณแน่ใจหรอ? Goodbye, Columbia (2010)
You're blood-related.จากการสายสัมพันธ์ในเลือดของนาย Rose (2010)
Can we not do the whole road-trip bonding thing?ขอที เราอย่าสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนร่วมทางกันจะได้ไหม? Rose (2010)
Maybe we have a special bondบางทีเราอาจจะมีสายสัมพันธ์พิเศษ Love in Disguise (2010)
Soulmates is a special bond between two best friendsเนื้อคู่มีสายสัมพันธ์พิเศษ ระหว่างเพื่อนรักสองคน Love in Disguise (2010)
Frank had big dreams but small pockets and no connections.แฟรงค์ มีฝันยิ่งใหญ่ แต่งบน้อยและก็ไม่มีสายสัมพันธ์ Digging the Dirt (2010)
Building new relationships, huh, and now?สร้างสายสัมพันธ์ใหม่ๆ แล้วตอนนี้ล่ะ Spider and the Fly (2010)
The bond between brothers, that is the sword that defends our empire.สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง... นี่คือดาบ ที่ใช้ปกป้องอาณาจักรของเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Before he died, he told me that the bond between brothers is the sword that defends our empire.ก่อนตายท่านพ่อบอกข้าเรื่องนั้น สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เป็นดั่งดาบที่ปกป้องอาณาจักรของเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
It seems the bond between brothers is no longer the sword that defends our empire.ดูเหมือน สายสัมพันธ์พี่น้องไม่อาจ รักษาดาบที่ปกป้องอาณาจักรให้ยืนยาวได้อีกต่อไป Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
You need to cut the cord with Penny.เธอต้องตัดสายสัมพันธ์กับเพนนีซะ The Prestidigitation Approximation (2011)
Evolutionary biologist Robin Dunbar has identified gossip as an aid to social bonding in large groups.โรบิน ดันบาร์ นักชีวพัฒนาการณ์ ได้กล่าวถึงการนินทาไว้ว่า เป็นตัวช่วยในการเชื่อมสายสัมพันธ์ในกลุ่มใหญ่ The Herb Garden Germination (2011)
No longer have a relationship with him.ไม่มีสายสัมพันธ์กับเขาแล้ว Friends with Benefits (2011)
- You have a rapport with him...- เธอมีสายสัมพันธ์กับเขา Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
So either Cayden severed his ties too or--ถ้าเคย์เดนไม่ตัดสายสัมพันธ์ เหมือนไดสัน ก็แปลว่า... BrotherFae of the Wolves (2011)
But the Irish mob has long-standing ties to the IRAแต่พวกแกงค์ไอริช มีสายสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ IRA Lauren (2011)
You have a relationship with al Qaeda.คุณมีสายสัมพันธ์กับอัลไคด้า Covenant (2011)
So I cut my ties with Division.ฉันเลยตัดสายสัมพันธ์ของฉันกับดิวีชั่น Covenant (2011)
You gotta like this, the girlfriend and the ex-girlfriend bonding over your rooty-tooty stinky booty.นายต้องชอบแน่ๆเลย แฟนเก่ากับแฟนใหม่ปลูกสายสัมพันธ์กัน The Roommate Transmogrification (2011)
Ala?To nui awaseta kizuna wa kesshite สายสัมพันธ์ที่ถูกถักทอขึ้นระหว่างเรา Episode #2.7 (2011)
Hawthorne Wipes is officialy severing its ties to the gay community.Hawthorne Wipes ขอตัดสายสัมพันธ์ Advanced Gay (2011)
Building rapport could take hours.การสร้างสายสัมพันธ์ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง Hope (2011)
We totally have a connection.เรามีสายสัมพันธ์กัน That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
We have this bond.เรามีสายสัมพันธ์กัน Into the Dark (2012)
Broke his sire bond.ตัดสายสัมพันธ์ไปให้ได้ Heart of Darkness (2012)
I didn't see Harvey as much after high school, but we always had a special connection.ผมไม่ได้เจอฮาร์วี่มากนัก หลังไฮสคูล แต่เรามีสายสัมพันธ์พิเศษกันเสมอ True Genius (2012)
I'd be surprised if that relationship lasts the summer. (Indistinct conversations continue) This cottage belonged to Hemingway for a time.ฉันจะประหลาดใจมากถ้ามันคือ สายสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของหน้าร้อน บ้านพักนี้เป็นของ เฮมิงเวย์อยู่พักหนึ่ง Infamy (2012)
There's other ways to break their bond.มีทางเดียวที่จะตัดสายสัมพันธ์ ของพวกเขา Prom (2012)
Look, if we're going to do this, if we're going to sell this, it has to be a legit local with ties to some bad guys, huh?ดูนี่ ถ้าเรากำลังจะทำเช่นนี้ ถ้าเราจะขายอย่างนี้ ต้องเป็นคนท้องถิ่นที่มี สายสัมพันธ์กับพวกคนเลว ฮ้า? Pu'olo (2012)
Becoming a maker is an eternal commitment-- greater than any marriage, deeper than any human bond.การเป็นผู้สร้าง คือความรับผิดชอบที่เป็นนิรันดร์ ยิ่งใหญ่กว่าการสมรสใดๆ ล้ำลึกกว่าสายสัมพันธ์มนุษย์ใดๆ Whatever I Am, You Made Me (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence   
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; tie ; bond ; link   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapprochement[N] การกระชับมิตร, See also: การสร้างมิตรภาพอีกครั้ง, การสร้างสายสัมพันธ์ใหม่, Syn. reconciliation, renion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต
rapprochement(ระพรอชมาน') n. การสร้างสายสัมพันธ์,การสร้างไมตรีจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top