ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สัปดน*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สัปดน, -สัปดน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัปดน[ADV] naughtily, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เธอต้องเลิกพูดจาสัปดนก่อน ฉันถึงจะยอมคุยกับเธอ, Thai definition: อย่างอุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
สัปดน[ADJ] indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
สัปดน[V] be indecent, See also: be obscene, be lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เขาชอบสัปดนกับสาวๆ ไม่เลือกหน้า, Thai definition: อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นสัปดนก. กระทำในสิ่งที่หยาบโลน, กระทำอุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด.
สัปดน(สับปะดน) ว. หยาบโลน เช่น พูดสัปดนสองแง่สองง่าม, อุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กคนนี้ชอบเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด, (ปาก) ใช้ว่า สัปโดกสัปดน.
กระดางลางว. มรรยาทหยาบ, สัปดน, เช่น อ้ายเฒ่าแก่กากกลีกระดางลาง ยังมันนี้ใครเขามีบ้างที่เมืองคน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
โสกโดก(โสกกะโดก) ว. สัปดน, หยาบโลน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That little prevert!คู่รักสัปดนMannequin (1987)
I don't mean that in a weird way.ไม่ได้ตั้งใจสัปโดกสัปดน Rescue Dawn (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecent[ADJ] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, Syn. lewd, obscene, vulgar
obscene[ADJ] ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top