Search result for

*สังเกตเห็น*

(98 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สังเกตเห็น, -สังเกตเห็น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเกตเห็น[V] notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความคลาดความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของดาวฤกษ์ หรือเทห์ฟากฟ้าที่สังเกตเห็นกับตำแหน่งจริงของมันในขณะนั้น.
ตำหนิน. รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้, รอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ.
เรือธงน. เรือที่ผู้บัญชาการกองเรือ ซึ่งมียศตั้งแต่พลเรือตรีขึ้นไปใช้เป็นที่บังคับบัญชากองเรือ ชักธงตามยศของผู้บัญชาการนั้นไว้บนยอดเสาสูงสุดเพื่อให้เรือลำอื่นในกองเดียวกันสังเกตเห็นได้ชัดเจน.
หลงตา, หลงหูหลงตาว. ตกค้างอยู่โดยไม่เห็น, ปล่อยให้ผ่านสายตาไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Geneยีน, ส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะที่ปรากฏภายนอกแบบต่างๆ เช่น รูปร่างหน้าตาของเด็กที่มีส่วนคล้ายกับพ่อแม่ สีสันของดอกไม้ หรือรสชาติของผลไม้ รวมไปถึงลักษณะภายในบางอย่างที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้ด้วยตา เป็นผลโดยตรงหรือผลบางส่วน (ร่วมกับสิ่งแวดล้อม) จากการทำงานของยีน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Mechanical stability timeความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง หมายถึง ความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลทางกล เช่น การกวน การปั๊ม การเคลื่อนย้าย หรือการกระทำทางกลโดยวิธีอื่นๆ สามารถทำได้โดยวัดระยะเวลาที่เริ่มปั่นกวนน้ำยางจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำยาง เริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ในหน่วยของวินาที ค่า MST สูงจะบ่งชี้ว่า น้ำยางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลได้สูง แต่ถ้าค่า MST ต่ำแสดงว่าน้ำยางนั้นจะสูญเสียความเสถียร สามารถจะจับเป็นเม็ดได้ง่าย เมื่อน้ำยางถูกกระทบกับอิทธิพลทางกล [เทคโนโลยียาง]
end pointจุดยุติ, ภาวะที่อินดิเคเตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสังเกตเห็นได้ในกระบวนการไทเทรต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was only then that I realized Resa, your mum she was gone.ตอนนั้นเองที่ผมสังเกตเห็นว่า เรซ่า แม่ของลูก หายไปแล้ว Inkheart (2008)
"noticed since the return of the boyซึ่งสังเกตเห็นได้นับจากเด็กกลับมาบ้าน Changeling (2008)
Noticed since the return of the boy to his mother;สังเกตเห็นได้นับแต่เด็กกลับมาสู่อ้อมกอดของแม่ Changeling (2008)
On another matter, I've noticed several of you guys got dirty nails.อีกเรื่องหนึ่ง พ่อสังเกตเห็นว่า พวกเธอหลาย ๆ คนมีเล็บที่สกปรก Doubt (2008)
# Guess you never really noticed But you probably shouldเธอคงไม่เคยสังเกตเห็น แต่เธอควรจะเห็น High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Guess you never really noticed but you probably shouldเธอคงไม่เคยสังเกตเห็น แต่เธอควร High School Musical 3: Senior Year (2008)
You know there was actually gunpowder in the stab wounds. Didn't anyone else notice?คุณรู้ไหมว่ามีเขม่าดินปืนในแผลถูกแทงด้วย ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยหรือ Pathology (2008)
We all remarked on it.พวกเราต่างสังเกตเห็นตรงกัน The Reader (2008)
I can't help but noticeช่วยไม่ได้นะ แต่ฉันสังเกตเห็น Boxed In (2008)
I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning and all of the packing boxes.ผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็น.. ความเงียบเหงาของออฟฟิศ.. ในตอนเช้านี้ที่ผมเข้ามาทำงาน.. Invictus (2009)
If you let this eat away at you, people are going to notice and get suspicious.ถ้าคุณยังคิดเรื่องนี้อยู่ คนอื่นก็จะสังเกตเห็น และสงสัย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Well, that's not true. I noticed you. I noticed your legs straightaway.นั่นไม่จริงนะ ผมสังเกตเห็นคุณ ผมดูขาคุณก่อนเลยล่ะ Julie & Julia (2009)
The other day, i noticed this guy when I met with you, and then I just saw him again today.วันนั้น,ฉันสังเกตเห็นชายคนนี้ตอนที่ฉันพบคุณ แล้วฉันก็เห็นเค้าอีกวันนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
And forgive me, but I couldn't help noticing your suitcases.และขอโทษด้วย พอดีฉันสังเกตเห็นกระเป๋าเดินทาง Ninja Assassin (2009)
MAN 7 We observed an unknown phenomenon this morning, about 1600 Zulu, and we observed it for about 10 to 15 minutesพวกเราสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆตอนเช้าวันนี้ ประมาณ 1600 ซูลู และพวกเราก็สังเกตเห็นมันประมาณ 10ถึง15 นาที The Fourth Kind (2009)
And let the abuser Go free. I don't really--ผมอยากให้ตัวเองสังเกตเห็นสัญญาณนั้น แล้วช่วยอดัมได้ทันเวลา Conflicted (2009)
Carlisle's supposed to be 1 0 years older than he looks, and people are starting to notice.คาร์ไลล์น่าจะดูแก่กว่าที่เห็นซักสิบปี, ใครต่อใครเริ่มสังเกตเห็นแล้วด้วย The Twilight Saga: New Moon (2009)
It took an hour for someone to finally notice the body laying atop Susan Mayer's roof.ใช้เวลาประมาณหนึ่งชม. ผู้คนถึงเริ่มสังเกตเห็น ศพนอนอยู่บนหลังคาบ้านของซูซาน เมเยอร์ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
And even more surprisingly, the owner of the car in question didn't seem to notice.และช่างน่าประหลาดใจ ที่เจ้าของรถคันปัญหา ไม่เคยสังเกตเห็น Mama Spent Money When She Had None (2009)
It's not hard to spot a mother who works outside the home.ไม่ยากนัก ที่จะสังเกตเห็นแม่ที่ทำงานนอกบ้าน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
But the surest way to spot a mother who works outside the home?แต่วิธีที่แน่นอนที่สุด ที่จะสังเกตเห็นแม่ที่ทำงานนอกบ้าน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Yes, it's not hard to spot a mother who works outside the home.ใช่ มันไม่ยากเลย ที่จะสังเกตเห็นแม่ที่ทำงานนอกบ้าน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
It's not a brick wall. I meant before that.ฉันหมายถึงว่าก่อนหน้านั้น เธอไม่สังเกตเห็นฉันเลย Carrnal Knowledge (2009)
I noticed in his file it was slightly elevated.ฉันสังเกตเห็นในเอกสารของเขา ว่ามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย House Divided (2009)
There was about seven or eight cars that we had license plates, so we knew that we were being followed by these people.ไปอยู่ในที่ๆไม่มีชาวตะวันตก แถมมี กระเป๋าสีดำใหญ่ๆหลายใบ มันก็เลยถูกสังเกตเห็น The Cove (2009)
Our first encounter with the fishermen was they went down there at first break of light, and as soon as we arrived, a number of fishermen showed up.เราจะได้ดูพื้นที่ไปด้วย แล้วเราทั้งหมดก็ไปขึ้นรถ สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นก็คือ The Cove (2009)
I've been noticing some strange things about you lately.ฉันเพิ่งสังเกตเห็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับนายช่วงนี้ Hard-Hearted Hannah (2009)
Have you noticed anything strange about Cutter recently?คุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆ เกี่ยวกับคัตเตอร์มั้ย Episode #3.3 (2009)
Did Shannon ever mention noticing anyone?แชนนอนได้บอกว่าเธอสังเกตเห็นใครรึเปล่าครับ Roadkill (2009)
People would have noticed his behavior.คนอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมของเขา To Hell... And Back (2009)
"i noticed something yesterday.เมื่อวานฉันสังเกตเห็นบางอย่าง Vitamin D (2009)
Noticed stan beaudry's truck during the night.สังเกตเห็นรถบรรทุกของโบรดี้ เมื่อคืน Hello, Dexter Morgan (2009)
It was hard not to notice, how different things are between you guys these days.มันสังเกตเห็นได้ไม่ยากเท่าไร ว่าเรื่องระหว่างเธอสองคนมันเปลี่ยนไปแค่ไหนตอนนี้ Good God, Y'All (2009)
I feel like there's a blind spot...that no one's noticed yet.ฉันรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่าง.. ที่ยังไม่มีใครสังเกตเห็น Episode #1.3 (2009)
- Do you mind if I make an observation?คุณจะว่าอะไรมั้ย ถ้าผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Mrs. Turner, during these secret lessons, did you notice if he was conflicted at all?คุณนายเทอร์เนอร์ ระหว่างการแอบสอน คุณสังเกตเห็นเขาอึดอัดบ้างมั๊ย? The Plain in the Prodigy (2009)
I noticed you have mud on your shoes.สังเกตเห็น คุณมีโคลนติดรองเท้าอยู่ Out of Time (2009)
I understand people come and go during construction, but was there anyone at all that you may have noticed suddenly wasn't around?ผมคิดว่าคนพวกนั้น เข้า-ออก ระหว่างการก่อสร้าง อาจเป็นใครก็ได้ในทั้งหมดนั้น ที่คุณอาจสังเกตเห็น ทันทีทีหายตัวไป Hopeless (2009)
I looked over your patient charts, and I noticed you have a shock wave lithotripsy scheduled for kidney stones this morning, and I was...และสังเกตเห็นว่า คุณมีตารางผ่าตัด นิ่วในไต โดยใช้ คลื่นเสียงความถี่สูง ตอนเช้านี้ และ ฉัน... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
And you didn't notice, karev?และคุณไม่สังเกตเห็นมัน? \ เอ่อ... Invasion (2009)
- Can't you see that?- คุณไม่สังเกตเห็นเลยหรือ? Invest in Love (2009)
Perhaps the killer assumed his victim's remains would never be noticed amongst the pig bones.บางทีฆาตกรรม หวังว่าศพเหยื่อ คงไม่ถูกสังเกตเห็นได้ ท่ามกลางกระดูกหมู The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Well,either he's blind or lying,because that girl hasn't had a od day in a week.เขาอาจไม่สังเกตเห็น หรือเขาอาจโกหก เพราะว่าผู้หญิงคงไม่สบายมาเป็นอาทิตย์แล้ว Bad Seed (2009)
I got all snotty.ฉันสังเกตเห็นว่านาฬิกา ยังไม่ปรากฎอยู่ในชุดสะสม Family Ties (2009)
I noticed at damon has one, too.ฉันสังเกตเห็นเดม่อน ก็มีอยู่วงหนึ่งด้วย You're Undead to Me (2009)
Well, we can't be certain till we run the labs, but I've noticed the blood has an orange tint, perhaps a sign of hemophilia.เรายังไม่แน่ใจจนกว่าจะนำเข้าห้องทดลอง แต่ผมสังเกตเห็นว่าเลือดมีสีส้มปนอยู่ นี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคเลือดไม่แข็งตัว August (2009)
- Anything else you noticed?- คุณสังเกตเห็นอะไรบ้าง The Dwarf in the Dirt (2009)
Oh, believe me, if a chef can figure it out, then a prodigy like Sweets would've got there long before.โอ... เชื่อผมเถอะ ถึงแม้ผมจะเป็นเชฟผมก็ดูออก แล้วคนชำนาญอย่างสวีท จะไม่สังเกตเห็นได้ก่อนงั้นหรือ The Dwarf in the Dirt (2009)
Booth figured it out. I was just sitting there.บูทสังเกตเห็นหนะ ผมพอดีนั่งอยู่ด้วย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You noticed something.คุณสังเกตเห็นบางอย่าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen   FR: constater ; percevoir ; discerner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behold[VT] เห็น, See also: แลดู, สังเกตเห็น, Syn. notice, see
bring someone to attention[IDM] ทำให้สังเกตเห็น, See also: ทำให้มองเห็น, Syn. come to
bring to attention[IDM] ทำให้สังเกตเห็น, See also: ทำให้มองเห็น, ทำให้สะดุดตากับ, Syn. come to
catch sight of[PHRV] สังเกตเห็น, See also: มองเห็น
discern between[PHRV] มองเห็น, See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น (ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง)
eagle-eyed[ADJ] ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ, See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น, Syn. keen-sighted, sharp-eyed, sharp-sighted
espy[VT] เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ), See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด, Syn. notice, observe, sight
give to[PHRV] สนใจ, See also: สังเกตเห็น, Syn. pay to, take of
go by[PHRV] ไม่สังเกตเห็น
play it cool[IDM] ทำแบบเงียบๆ ไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น, See also: ทำอย่างลับๆ
inappreciable[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: แทบจะไม่ได้สังเกตเห็น, Syn. insignificant, negligible, Ant. appreciable, significant
indiscernible[ADJ] ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้, See also: ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้, Syn. imperceptible, indistinct, Ant. discernible, perceptible
leap out[PHRV] สะดุดตา, See also: เป็นที่สังเกตเห็น
let by[PHRV] ไม่สังเกตเห็น
let past[PHRV] ไม่สังเกตเห็น
mark[VT] จด, See also: บันทึก, สังเกตเห็น, Syn. note, record
notice[VT] สังเกตเห็น, See also: พบ, เจอ, Syn. discover, examine, observe
observable[ADJ] ที่สังเกตเห็นได้, See also: ที่เห็นได้, Syn. noticeable, visible, Ant. invisible
outstanding[ADJ] เป็นที่สังเกตเห็นได้, See also: เด่น, ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่าย, Syn. prominent, conspicuous, Ant. ordinary, usual
outstandingly[ADV] อย่างสังเกตเห็นได้, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. superbly, notably, supremely
prominently[ADV] อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน, Syn. clearly
clap eyes on[SL] สังเกตเห็น
clock[SL] เห็น, See also: สังเกตเห็น
sight[VT] เห็น, See also: มองเห็น, สังเกตเห็น
scent out[PHRV] ได้กลิ่น, See also: สังเกตเห็น
slip by[PHRV] ไม่สังเกตเห็น, Syn. slip past
slip past[PHRV] ไม่สังเกตเห็น, Syn. slip past

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remark(รีมาร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. การเอ่ย,การพูด,การให้ข้อคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,ความเห็น,=remarque (ดู), See also: remarker n., Syn. perceive,observe,heed

English-Thai: Nontri Dictionary
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
notice(vt) สังเกตเห็น,ประกาศ,ออกความเห็น,แจ้งล่วงหน้า,สนใจ
perceive(vt) รู้,สังเกตเห็น,แลเห็น,เข้าใจ,ได้ยิน
perceptible(adj) สังเกตเห็นได้,สำเหนียกได้,เข้าใจได้
perceptibly(adv) โดยสังเกตเห็นได้,โดยเข้าใจได้
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見受ける[みうける, miukeru] (vt ) สังเกตเห็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気づく[きづく, kiduku] Thai: สังเกตเห็น English: to perceive

German-Thai: Longdo Dictionary
merken(vt) |merkte, hat gemerkt| สังเกตเห็น , See also: beobachten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top