ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สะเปะสะปะ*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สะเปะสะปะ, -สะเปะสะปะ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะเปะสะปะว. ไม่ตรงเป้า เช่น ชกต่อยสะเปะสะปะ, ไม่ตรงทาง เช่น คนเมาเดินสะเปะสะปะ, ไม่เป็นระเบียบ เช่น นอนแขนขาก่ายกันสะเปะสะปะ, อาการที่พูดเลอะเทอะเรื่อยเจื้อยไม่มีประเด็น เช่น พูดสะเปะสะปะ.
เปะปะว. ไม่ตรงเป้า เช่น ชกเปะปะ, ไม่ตรงประเด็น เช่น พูดเปะปะ ให้การเปะปะ, ไม่ตรงทาง เช่น เมาเหล้าเดินเปะปะ, ไม่เป็นระเบียบ เช่น นอนมือเท้าเปะปะ, บางทีใช้ว่า สะเปะสะปะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry you can't do this- I really am- Because I wouldn't have to fuckin' sit here and watch you fumble around and fuck it up.ผมจะไม่นั่งดูคุณคลำอะไร สะเปะสะปะอย่างนี้อีกแล้ว Good Will Hunting (1997)
The numbers are out of order.ตัวเลขมันสะเปะสะปะ The Da Vinci Code (2006)
Now, hang that up. Don't just fling it anywhere.แขวนซะ อย่าวางสะเปะสะปะ The Devil Wears Prada (2006)
You're on edge, you're erratic, except for when you're hunting, 'cause then you're downright scary.- อะไรนะ พี่สุดขอบ, สะเปะสะปะ ยกเว้นตอนที่พี่ล่า เพราะจากนั้น พี่น่ากลัว Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
The tempo is wrong and they're messed up. Da-da-da... da.จังหวะจะผิดแล้วมันก็จะเกิดอาการสะเปะสะปะ ดา-ดา-ดา... Beethoven Virus (2008)
If they mess, they're not going home until their eardrums burst.ถ้ามันเกิดอาการสะเปะสะปะ พวกนั้นไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ จนกว่าแก้วหูจะแตกกันไปข้างนึง Beethoven Virus (2008)
And I'm kind ofstumbling around a little bit, but...ฉันอาจเดินสะเปะสะปะไปบ้าง Bride Wars (2009)
Dazed, he'll attempt a wild hit. employ the elbow block.พอมึนก็ต่อยสะเปะสะปะ ใช้ศอกกันเอาไว้ Sherlock Holmes (2009)
Your tools... they're scattered everywhere.อุปกรณ์ของเธอ วางสะเปะสะปะไปทุกที่ You Must Meet My Wife (2010)
If you walk around dressed like this, it gives away your mental state.ถ้าเธอเที่ยวเดินสะเปะสะปะอย่างนี้ มันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้ว Episode #1.1 (2010)
Guy's got the heart of a fighter, but his technique's all over the place.เขามีใจเป็นนักสู้ แต่เทคนิกเขาสะเปะสะปะไปหมด The Bittersweet Science (2011)
I've been kicked around pretty bad the past few weeks.ผมใช้ชีวิตสะเปะสะปะ ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
You're fumbling around.ทำแบบสะเปะสะปะ The Apprenticeship (2012)
So what seems to be disorganized shooting is actually organized and intentional.ดังนั้น สิ่งที่ดูเหมือนการยิงสะเปะสะปะ กลายเป็นการยิงที่มีแบบแผน และมีเป้าหมาย Final Shot (2013)
Just last week, we had a soccer mom. Nice lady. Got her teeth kicked in over some OxyContin.ใช้ฟันหล่อนงับสะเปะสะปะ ในเศษๆของยาอ๊อกซี่คอนติน Gone Girl (2014)
They're moving aimlessly.พวกเขาไปสะเปะสะปะ The Space Between Us (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kick about[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. knock about
kick around[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. knock about
knock about[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. kick about, knock around
knock around[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. kick about, knock about
strike out[PHRV] ชกเปะปะ, See also: ต่อยสะเปะสะปะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top