ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สลด*

   
186 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สลด, -สลด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลด[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop, Syn. เศร้าใจ, เสียใจ, Example: ชายหนุ่มวัยรุ่นรู้สึกสลดเข้าไปในจิตใจทันทีเมื่อนึกถึงโลกอันมืดมิดของชายคนนั้น
สลด[V] wither, Syn. เฉา, เหี่ยว, Example: ถ้าผักสลดแล้วก็ยกขึ้นจากเตาได้เลย
สลด[N] phlegm, See also: sputum, Syn. เสมหะ, Example: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากดังกึงๆ สลับกับเสียงไอและขากเสลดเป็นระยะ, Thai definition: เมือกที่ออกจากลำคอ, Notes: (สันสกฤต)
สลดใจ[V] be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
ความสลด[N] sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศร้าสลดว. มีความรู้สึกรันทดใจ เช่น อุบัติเหตุตายหมู่ทำให้ผู้พบเห็นเศร้าสลด.
โศกสลดว. เศร้ารันทดใจเพราะต้องพลัดพรากจากกัน เวลาพูดถึงมักจะทำให้น้ำตาไหล.
สลด(สะหฺลด) ก. สังเวชใจ, รู้สึกรันทดใจ
สลดเผือด, ถอดสี, เช่น หน้าสลด
สลดเฉา, เหี่ยว, (ใช้แก่ใบไม้ดอกไม้ซึ่งขาดนํ้าเลี้ยงหรือถูกความร้อน) เช่น ต้นไม้ถูกความร้อนมาก ๆ ใบสลด.
สลดใจก. รู้สึกเศร้าใจแกมสังเวช, รู้สึกหดหู่ใจ, เช่น ข่าวแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่น ๆ ฟังแล้วสลดใจ เห็นสุนัขถูกรถทับตาย รู้สึกสลดใจ.
สลด(สะเหฺลด) น. เสมหะ, เมือกที่ออกจากลำคอ ทรวงอก และลำไส้.
สลดหางวัวน. เมือกข้นเหนียวที่ตีขึ้นมาจุกที่คอและปิดหลอดลม ทำให้หายใจไม่ออก, เสลดหางงัว ก็เรียก.
สลดพังพอนน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Barleria lupulinaLindl. ในวงศ์ Acanthaceae มีหนามแหลมสีแดงตามข้อ เส้นกลางใบสีแดง ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง.
หน้าสลดน. หน้าแสดงความเศร้าเสียใจ.
กลูน, กลูน์(กะลูน, กะลู) ว. น่าสงสาร เช่น สลดกลูน์ลุงทรวง (สุธน).
กำลูนว. น่ากรุณา, น่าเอ็นดู, น่าสงสาร, เช่น ครั้นเห็นยิ่งระทดกำลูนสลดชีวา (ม. คำหลวง มัทรี).
กำสรด(-สด) ก. สลด, แห้ง, เศร้า, เช่น จักคอยเห็นข้าโหยหา แต่องคเอกา จะแสนกำสรดลำเค็ญ (สุธนู).
จ๋อย ๑ว. ซีดเซียว, หงอยเหงา, สลด, เช่น หน้าจ๋อย.
ตะเข็บไต่ขอนน. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้แต่ละวรรคใช้คำลหุคำครุสลับกันไปตลอดการแต่ง เช่น ระทวยระทดสลดสละขนิษฐ์ขนาง ระเหระหนกระวนกระวายระคายระคาง จะแรมจะร้างอนงค์อนาถนิราสนิรา (จารึกวัดโพธิ์).
ตัวผู้น. เพศผู้ (ใช้เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวผู้ เสลดพังพอนตัวผู้
ตัวเมียน. เพศเมีย (ใช้เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวเมีย เสลดพังพอนตัวเมีย
ปลงสังเวชก. พิจารณาเห็นเป็นเรื่องน่าสลดใจหรือน่าสมเพช.
ภาษาธรรมน. ภาษาที่ใช้มีความหมายในทางธรรม ต่างกับความหมายที่ชาวบ้านใช้ เช่น คำว่า เวทนา ในภาษาธรรมหมายถึง การเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ แต่ชาวบ้านใช้หมายถึง สงสารสลดใจ หรือคำว่า สงสาร ในภาษาธรรมหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด แต่ชาวบ้านใช้หมายถึง รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น.
ม่อยว. เรียกอาการที่มีสีหน้าสลดแสดงว่าเสียใจ ว่า หน้าม่อย.
ระทดก. สลดใจ, มีจิตใจหวั่นไหวเพราะความโศกสลด, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น ระทดท้อ ระทดใจ.
รันทดก. สลดใจมาก มีจิตใจหวั่นไหวมากเพราะความโศกสลด, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น รันทดสลดใจ รันทดท้อเสียใจไห้สะอื้น.
ลื้น, ลื้น ๆว. เจ็บอาย, เศร้า, สลด, เช่น ว่าแล้วหน้าไม่ลื้น
เวทนา ๒(เวดทะ-) ก. สังเวชสลดใจ เช่น เรามักเวทนาผู้เคราะห์ร้าย เด็กคนนี้น่าเวทนา.
เศร้า(เส้า) ก. สลด, ระทด, หมอง, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์, เหี่ยวแห้ง, เช่น หน้าเศร้า ใจเศร้า ตามีแววเศร้า เรื่องเศร้า.
เศร้าใจว. มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจ เช่น เห็นป่าถูกบุกรุกทำลายแล้วเศร้าใจ.
โศกนาฏกรรม(โสกะนาดตะกำ, โสกกะนาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด เช่นเรื่องลิลิตพระลอ สาวเครือฟ้า โรเมโอ-จูเลียต, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ เช่น ชีวิตของเขาเป็นเหมือนโศกนาฏกรรม เกิดในตระกูลเศรษฐี แต่สุดท้ายต้องตายอย่างยาจก.
สมเพช(-เพด) ก. สงสารสลดใจ, ควรได้รับความกรุณา, เช่น เห็นคนอนาถาแล้วอดสมเพชไม่ได้, มักใช้เข้าคู่กับคำ เวทนา เป็น สมเพชเวทนา.
สังเวคะน. ความสลด.
สังเวช, สังเวช-(สังเวด, สังเวชะ-) ก. รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น เช่น เห็นผู้คนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกแล้วสังเวช พอรู้ข่าวว่าญาติผู้ใหญ่ของตนพัวพันคดีฉ้อราษฎร์บังหลวงก็สังเวช.
สังเวชนียสถาน(-นียะสะถาน) น. สถานที่ทางพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวช มี ๔ แห่ง คือ ๑. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ได้แก่ สวนลุมพินี ปัจจุบันได้แก่ รุมมินเด ในประเทศเนปาล ๒. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ที่ควงพระศรีมหาโพธิ ปัจจุบันได้แก่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันได้แก่ สารนาถ ประเทศอินเดีย ๔. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา ปัจจุบันได้แก่ เมืองกาเซีย ประเทศอินเดีย.
เสมหะ(เสม-) น. เสลด, เมือกที่ออกจากลำคอ ทรวงอก และลำไส้.
หดหู่ก. ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ, เช่น เห็นสภาพบ้านเมืองทรุดโทรมแล้วใจคอหดหู่.
หน้าจ๋อยว. มีสีหน้าสลด, มีสีหน้าซีดเซียว, เช่น นักเรียนหน้าจ๋อยเพราะถูกครูตำหนิ.
หน้าด้าน, หน้าทน, หน้าหนาว. มีสีหน้าไม่สลดทั้งที่ควรจะอายแต่ก็ไม่อาย, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีความรู้สึกอายในสิ่งที่ควรอาย.
หน้าม่อยว. มีสีหน้าสลดแสดงว่าเสียใจ เช่น เธอทำหน้าม่อยเพราะรีดเสื้อตัวสวยไหม้.
ห่อเหี่ยวว. มีความรู้สึกหดหู่, สลดใจ, เช่น หมู่นี้อ่านหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวร้าย ๆ ทำให้รู้สึกห่อเหี่ยว.
เหี่ยวสลด เช่น ใจเหี่ยว.
อนาถ(อะหฺนาด) ก. สงสาร, สังเวช, สลดใจ.
อเนจอนาถ(อะเหฺน็ดอะหฺนาด) ก. สลดใจเป็นอย่างยิ่ง.
อำนาถ(-หฺนาด) ว. น่าสงสาร, น่าสังเวช, น่าสลดใจ.
โอ ๔อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการว่านึกอะไรขึ้นมาได้ หรือแสดงว่าสลดใจเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phlegm; sputumสิ่งขาก, เสมหะ, เสลด [มีความหมายเหมือนกับ expectoration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sputum; phlegmสิ่งขาก, เสมหะ, เสลด [มีความหมายเหมือนกับ expectoration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slope-downอัตรากระแสลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
death rattleเสียงเสลดหางวัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectoration๑. การขาก๒. สิ่งขาก, เสมหะ, เสลด [มีความหมายเหมือนกับ phlegm; sputum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barleria Lupulnaสลดพังพอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't seem too upset by what's happened.คุณดูไม่สลดเลยนะกับเรื่องที่ เกิดขึ้น Basic Instinct (1992)
Of course I am, I'm traumatized.แน่นอน ฉันสลดสิ แสนสาหัสเลยล่ะ Basic Instinct (1992)
T o him, the fact that I wasn't upset about Kevin Franks was proof that I must've killed him.สำหรับเขา ความจริงที่ฉันไม่รู้สึกสลด เกี่ยวกับเควิน แฟร๊งค์... ...พิสูจน์ได้ว่าฉันฆ่าเขา Basic Instinct (1992)
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย... Schindler's List (1993)
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้ In the Mouth of Madness (1994)
I am grieved, indeed. Grieved, shocked.ผมสลดใจมากจริงๆ สลดใจ ตกใจ Episode #1.5 (1995)
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
We learn that no one is poor who has friends.และไม่มีใครจนถ้ารวยเพื่อน เต็มไปด้วยหัวเราะ ร้องไห้ รักโศกสลด The Truman Show (1998)
- No, I do. - I know what you mean. - Hey, Michael, where should I put those slides?รู้เลยว่าพูดถึงอะไรอยู่ เฮ้ไมเคิล จะให้เอาไสลด์ไว้ไหน 10 Things I Hate About You (1999)
But nothing could have prepared him or anyone... for the shock and sorrow of what was to come.แต่เขาและคนอื่นๆ ไม่ได้เตรียมตัวรับมือ... ...อาการช็อคและโศกสลด ที่กำลังจะมาเยือน The Legend of Bagger Vance (2000)
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ... Malèna (2000)
- A tragic accident.-อุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลด Resident Evil: Apocalypse (2004)
And his voice expresses everything that's tragic about life.ทำมาเป็นพิเศษเลย ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องสลดของชีวิต Match Point (2005)
- It's tragic.-น่าสลดใจ Match Point (2005)
Too bad for those who couldn't follow those who are erring, lost, those who are late or weak.น่าเศร้าสลดสำหรับหรับผู้ที่ตามมาไม่ทัน ผู้ซึ่งพลาดและหลงทาง ผู้ซึ่งช้า และ อ่อนแอ March of the Penguins (2005)
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป Sad Movie (2005)
Yes, very tragic. So we haven't had a president in four years?ใช่ น่าสลดใจที่สุด เพราะงั้น 4 ปีมานี้เราเลยไม่มีประธานหมู่บ้านเหรอ? Art Isn't Easy (2007)
- Tragedy. - You bet your ass, we are.เรื่องสลดใจนี่ แน่อยู่แล้ว Waiting to Exhale (2007)
Lily Seemed Pretty Upset.คุณลิลลี่ท่าทางสลดใจมากเลยนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
In the wake of this tragedy, I feel it's only fair to honor Noah's wishes.ในเหตุเศร้าสลดนี้ ผมรู้สึกว่ามันคงดี ที่จะเคารพความต้องการของ โนอาห์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
My God, what a tragedy.พระเจ้า มันน่าสลดซะจริง Shoot 'Em Up (2007)
There is nothing more pathetic than a guy trying to look cool for himself.มันไม่มีอะไรน่าสลดใจ มากไปกว่าคนที่พยายามทำตัวเองให้ดูดี หือ... . Operation Proposal (2007)
And I shed a tear.ฉันสลดใจมาก RocknRolla (2008)
I shed a tear for all those bone tops that read the papers and believe that shit.ฉันสลดใจกับไอ้พวกซื่อบื้อ ที่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเชื่อเรื่องนั้น RocknRolla (2008)
Well, that's just plain sad.เหรอ เป็นแพลนที่น่าสลดสุดๆ To Love Is to Bury (2008)
All his pathetic hopes and dreams.สิ่งที่น่าสลดใจทั้งหมดความหวังและความฝัน The Revelator (2008)
Look, the yellowtail should be sliced this thick.ดูสิ อันนี้มีเคล็ดลับการไสลด์แบบนี้ Heartbreak Library (2008)
Morons talk about thin slices but that's not right.มารอนบอกว่าการไสลด์บางๆแบบนี้ไม่ถูก Heartbreak Library (2008)
And it is the sad part that we must...ด้วยความเศร้าสลด ไปกับผู้ที่... Vantage Point (2008)
Sorry.น่าสลดใจ Wanted (2008)
Sorry.น่าสลดใจ. Wanted (2008)
I'm sorry.น่าสลดใจ. Wanted (2008)
- Sorry?น่าสลดใจ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Sorry. - It's all right.น่าสลดใจ ไม่เป็นไร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
There are some quiet rumblings that the government may be involved in the tragic events playing out in the Northeast.มีอาการไม่พอใจว่า รัฐบาลอาจจะมีส่วนในเหตุการณ์อันน่าสลด The Happening (2008)
I'm not sure what's more tragic,ผมไม่แน่ใจว่าอะไรสลดใจไปมากกว่ากัน Zombieland (2009)
- Two of our most popular displays. - Yeah?ฉันได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเค้า มันน่าสลดใจ น่าสลดใจ Fallen Idols (2009)
A tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ Reckoner (2009)
It's sad, pathetic.มันน่าเสียดาย สลดใจนัก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
If you watch the news tonight, you will be told all about a tragedy that occurred on a quiet suburban street.ข่าวเมื่อค่ำนี้รายงานถึงเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง If... (2010)
Tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
(mom...mom..) Two people here are about to kiss the world goodbye because of that stuff, you know.แกคงเข้าใจนะ น่าสลดนะที่ตอนนี้เธอไปที่นั่นไม่ได้ ทั้งหมดเท่าไหร่นะ(แม่ แม่)ทั้งสองคนนี้คงต้องบอกลาดลกนี้ เพราะของสิ่งนั้นแล้วล่ะมั้ง The Man from Nowhere (2010)
No. No, no. I usually open with "So sorry you're here."กับความเป็นพ่อผู้สลดใจ... ไม่ๆๆ ฉันขอพูดว่า No Más (2010)
They were tragic.น่าสลดมาก Sam, Interrupted (2010)
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ The Bozeman Reaction (2010)
Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.พ่อของเธอได้ทำเรื่องที่น่าสลดใจ หลายสิ่งหลายอย่างในอดีต แต่ความปร่ดเปรื่องของเขา ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
It's a tragic, but a small price to pay for the greater good.มันน่าสลดใจ แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเสีย เพื่ออะไรที่ดีกว่า Amber 31422 (2010)
It was an accident. It was a terrible, tragic accident.มันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติเหตุโศกสลด Masquerade (2010)
And it's tragic.และก็น่าสลดใจ Casualties of War (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าสลด[v. exp.] (nā salot) EN: pale   
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[n. exp.] (reūangrāo thī nāsalot jai) EN: heartbreaking story ; sad story   FR: histoire bouleversante [f] ; histoire triste [f]
สลด[n.] (salēt) EN: phlegm ; sputum   FR: crachat [m] ; graillon [m] (fam. - vulg.) ; mollard [m] (fam. - vulg.)
สลดหางวัว[X] (salēt hāng wūa) EN: death rattle   
สลด[v.] (salot) EN: sadden ; grieve   FR: attrister
สลด[X] (salot) EN: saddened   FR: triste ; chagrin ; malheureux
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking   FR: attristé ; affligé
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เศร้าสลด[adj.] (sao salot) FR: attristé ; affligé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blanch[VT] ซีดสลด
crestfallen[ADJ] เศร้าซึม, See also: สลด, คอตก, Syn. disheartened, dejected
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
depression[N] ความสะเทือนใจ, See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่, Syn. unhappiness, gloom, Ant. hopefulness, cheerfulness
grieve for[PHRV] แสดงความเสียใจกับ, See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ, Syn. lament for, mourn for
grief-stricken[ADJ] หดหู่ใจ, See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. sad
grievous[ADJ] สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy
hawk[VI] ขากเสลด, See also: ไอออก, ขากเสมหะ
hawk[VT] ขากเสลด, See also: ไอออก, ขากเสมหะ
heavy-hearted[ADJ] เศร้า, See also: เสียใจ, หดหู่ใจ, สลดใจ, Syn. depressed, melancholy, sad, Ant. cheerful, happy, joy
with a heavy heart[IDM] อย่างเศร้าสลด, See also: อย่างเศร้าสร้อย
lugubrious[ADJ] โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
oppressive[ADJ] ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ, See also: ซึ่งทำให้สลดใจ, Syn. distressing, grievous
pathetic[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ, Syn. affecting, miserable, sympathetic, touching
phlegm[N] เสมหะ, See also: เสลด
regrettable[ADJ] น่าสลดใจ, See also: น่าเศร้าใจ, Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably[ADV] น่าสลดใจ, See also: น่าเศร้าใจ, Syn. unfortunately
rue[VT] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[VI] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rueful[ADJ] เสียใจ, See also: สลดใจ, Syn. regretful, sad
hock a luggie[SL] ขากเสมหะ, See also: ขากเสลด
tragic[ADJ] น่าสลดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sputum(สพิว'ทัม) n., เสลด,เสมหะ,น้ำลายที่ถ่มออก pl. sputa, Syn. spittle
tragic(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
tragical(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
damp(n) ความชื้น,อากาศชื้น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
regret(vi) โทมนัส,เสียใจ,เศร้าโศก,สลดใจ
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
spittle(n) เสลด,น้ำลาย,เสมหะ
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
悲壮[ひそう, hisou] น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ
憂鬱[ゆううつ, yuuutsu] (n ) ความเศร้าสลด, ความหดหู่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top