ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สร้างรายได้*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สร้างรายได้, -สร้างรายได้-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการหลวงน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ให้หันมาปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ลดปัญหายาเสพติด ช่วยพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ำ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
America has made my fortune.อเมริกาได้สร้างรายได้มหาศาลของฉัน The Godfather (1972)
To a bigger job, more responsibility, greater earning potential, I don't know.ไปไหน... ไปยังงานที่ใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบสูงขึ้น งานที่สร้างรายได้มากขึ้นๆ ไม่รู้สิคะ Match Point (2005)
They brought great joy and prosperity to the city for they had invented fireworks.ได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากมายให้แก่เมือง เพราะเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล Kung Fu Panda 2 (2011)
This hospital Web site says I can earn up to $700, and all I have to do is be infected with dengue fever.เว็บไซต์ของโรงพยาบาลนี่บอกว่าฉันสามารถสร้างรายได้สูงถึง $700 และทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการติดเชื้อไข้เลือดออก Re-launch (2012)
I'm saying that this place is my income, so if I can't open the bar...ผมจะบอกว่าที่นี่ สร้างรายได้ให้ผม ดังนั้น ถ้าหากว่าผมเปิดบาร์ไม่ได้... Intuition (2012)
If I had more talent and could earn better money with something else, I would.ถ้าฉันมีความสามารถมากขึ้นและสามารถสร้างรายได้ที่ดีขึ้น กับสิ่งอื่นผมจะ Rush (2013)
Is there really that much money in this, Dean, or is it like that endorsement deal you made with let's potato chips?และสร้างรายได้ให้วิทยาลัยไม่สิ้นสุด เข้าใจล่ะ คณบดี คุณอยากได้เงินจากเรื่องนี้มาก Economics of Marine Biology (2013)
I... I make $7 million a picture.ภาพยนต์ฉันสร้างรายได้ 7 ล้านดอลลาร์ The Axeman Cometh (2013)
Nah, we're just walking 'em to make money for Grandma.Nah เราเพียงแค่ เดิน 'em ที่จะสร้างรายได้ให้คุณยาย The Little Rascals Save the Day (2014)
And then I'm gonna come up with another great plan to make money for Grandma.แล้วผมจะมา กับการวางแผนที่ดีอีก ที่จะสร้างรายได้ให้คุณยาย ตอนนี้ขอไป Come on! The Little Rascals Save the Day (2014)
Not only will we make money for Grandma, but you can impress Darla.ไม่เพียง แต่จะเรา สร้างรายได้ให้ยาย แต่คุณสามารถสร้างความประทับใจให้ดาร์ The Little Rascals Save the Day (2014)
You stay under this roof, you make money for me.คุณจะอยู่ภายใต้หลังคานี้ คุณสร้างรายได้สำหรับฉัน Chappie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างรายได้[sāng rāidāi] (v, exp) FR: générer un revenu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash up(phrv) หาเงิน (เพื่อ), See also: หาเงิน, สร้างรายได้
gold mine(n) แหล่งทำเงิน, See also: แหล่งสร้างรายได้, แหล่งทำกำไร, Syn. bonanza, windfall
make(vt) ทำกำไร, See also: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
community enterpriseกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
malware(n) Malicious software (mal-ware) is a form of computer program designed with malicious intent. This intent may be to cause annoying pop-up ads with the hope you click on one and generate revenue, or forms of spyware and viruses that can be used to steal your identity or track your activities. รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงบางอย่าง จุดประสงค์ดังกล่าวอาจจะเพื่อสร้างหน้าต่างโฆษณาที่เปิดขึ้นมาเองโดยอัติโนมัติ ด้วยความหวังที่ว่าจะให้คุณกดเข้าไปและสร้างรายได้ให้กับบุคคลเหล่านั้น หรือ รูปแบบของ spyware และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้เพื่อการขโมยตัวตนของคุณบนอินเตอร์เน็ต หรือ ติดตามกิจกรรมต่างของคุณ, Syn. Malicious software

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top