Search result for

*สร้างกำแพง*

   
56 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สร้างกำแพง, -สร้างกำแพง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างกำแพง[V] create a barrier, See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance, Example: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน, Thai definition: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slurry Wall or Cat Off Wallการสร้างกำแพงทึบน้ำ
เป็นวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดิน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทึบน้ำทำจากดินเหนียวผสมเบนโทไนต์ หรือซีเมนต์ผสมเบนโทไนต์ หรือการอัดฉีดซีเมนต์ โดยจะก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในแนวดิ่ง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในแนวราบ สามารถก่อสร้างได้ทั้งด้านต้นน้ำและท้ายน้ำ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We picked up a castaway. We found him in the water.เขาสร้างกำแพงไว้ทำไม King Kong (2005)
They built walls to protect us.สร้างกำแพงเพื่อปกป้องพวกเรา Æon Flux (2005)
New sea-wall, shore up that pier.สร้างกำแพงกั้นน้ำ ยกตอม่อสะพานให้สูงขึ้น The Fog (2005)
And do you think your pathetic wall will do anything except fall like a heap of dry leaves in the face of...?เยี่ยงกองใบไม้แห้ง ทับถมใบหน้า... โคตรเหง้าพวกข้าสร้างกำแพงนี้ ใช้หินโบราณ จากห้วงบาดาลกรีซ 300 (2006)
Run along and tell your Xerxes he faces free men here not slaves.ก่อนเราเห็นควรให้สร้างกำแพง ให้ใหญ่กว่าเดิมสักนิด หาใช่ มิใช่ทาส 300 (2006)
That's why I'm building a taller fence, and there are going to be new safety vans patrolling our streets.ฉันถึงได้สร้างกำแพงให้มันสูงขึ้น และก็จะมีรถตู้สังเกตุการณ์คอยตรวจตามท้องถนน Fido (2006)
Maybe it's the only way I know how to express my real feelings.บางทีอาจจะเป็นวิธี สร้างกำแพงความรู้สึกให้ตัวเอง Cold Ground (2008)
They think they're protecting her by building a wall around her.พวกเขาคิดว่ากำลังปกป้องเธอ โดยการสร้างกำแพงขึ้นรอบๆ Fun Town (2008)
/He enslaved his conquered enemies /and forced them to build his Great Wall.ฮ่องเต้เกณฑ์เชลยศึกมาเป็นแรงงานทาส บังคับให้สร้างกำแพงเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
I think I can actually hear the banging, but I hear it all the time.พวกเขาเพียงแค่ทุบเสาเหล็กนี้ ด้วยฆ้อน จะเป็นการสร้างกำแพงเสียง ซึ่งทำให้โลมาเหล่านี้หวาดหลัว The Cove (2009)
Stop building that wall.หยุดสร้างกำแพงนั่นเดี๋ยวนี้นะ Defenders of Peace (2009)
The man's like a wall of stone when it comes to breaching Buy More policy.เขาชอบสร้างกำแพงกั้นตัวเอง เมื่อมีนโยบายการขัดแย้งของบายมอร์ Chuck Versus the First Kill (2009)
He sets up walls and ramparts to protect us.พระองค์ได้สร้างกำแพงและป้อม เพื่อเป็นปราการให้พวกเรา Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
This curse, whatever it is, to build walls.คำสาป, หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สร้างกำแพงนี่ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
And so I use my specialness to build these walls,ฉันเลยใช้ความสามารถของฉัน สร้างกำแพงเหล่านี้ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
* We built the Wall * * We built the pyramids *พวกเราสร้างกำแพง พวกเราสร้างพีระมิด The Psychic Vortex (2010)
- Death said he can put up a wall.-ความตายบอกว่าเขาสร้างกำแพงได้ Appointment in Samarra (2010)
Oh, yeah, what, some wall inside my head that maybe stays up?อ๋อเหรอ อะไรล่ะ สร้างกำแพงในหัวผม ที่อาจจะอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอ Appointment in Samarra (2010)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪ ♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪ ♪ That all started with a big bang ♪เราสร้างกำแพง เราสร้างปีรามิด The Big Bang Theory S4 EP7 Onair 4Nov2011 โอ้ เบลล่า เธอไม่เห็นเหรอ? The Apology Insufficiency (2010)
Which could weaken the atomic structure of the bank's walls.ซึ่งสามารถทำให้โมเลกุลของ โครงสร้างกำแพงธนาคาร อ่อนตัวลง Amber 31422 (2010)
Take, when things (? ) he gets the walls up.เวลาที่เขาเจอใครเขาชอบสร้างกำแพงขึ้นมา The Switch (2010)
Death said he can put up a wall.เดธบอกว่าเขาสร้างกำแพงได้ Unforgiven (2011)
He put up the great wall of Sam between you and the things that you don't remember.เขายังสร้างกำแพงแห่งแซม กั้นระหว่างนายกับสิ่งที่ นายจำไม่ได้ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪เราสร้างกำแพงใหญ่ สร้างปิรามิด The Bus Pants Utilization (2011)
Build up as many walls as possible.- อ๊า ใช่ สร้างกำแพงไว้เยอะๆ ดีต่อสุขภาพมาก Friends with Benefits (2011)
She's built emotional walls... guilt, worthlessness, hopelessness.เธอเริ่มสร้างกำแพงอารมณ์ขึ้นมา... ความรู้สึกผิด,รู้สึกไร้ค่า, ความสิ้นหวัง. Hanley Waters (2011)
It's like I built up this wall inside.เหมือนกับฉันสร้างกำแพงขึ้นมาในตัว Rise (2011)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪เราสร้างกำแพง เราสร้างปิรามิด The Skank Reflex Analysis (2011)
But you put your walls up.แต่คุณสร้างกำแพงของคุณเอง Biology 101 (2011)
Your walls put up so tight, man, not even a blade of grass could get through.คุณสร้างกำแพงแน่นหนามาก ซะจนแม้แต่ใบหญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้ Biology 101 (2011)
Sam. I'm gonna put up a barrier.แซม เดี๋ยวฉันจะสร้างกำแพง Hello, Cruel World (2011)
You got to make it stone number one and build on it.นายต้องเริ่มวางหินก้อนแรก แล้วสร้างกำแพงขึ้นมา Hello, Cruel World (2011)
My grandfather must have walled it up before he lost the house.ปู่ฉันคงสร้างกำแพงนี้ขึ้นมา ก่อนจะสูญเสียบ้านหลังนี้ไป The Adventures of Tintin (2011)
You lot came along and just put up a big wall and said it was yours.จนพวกเจ้ามา แล้วสร้างกำแพง และบอกว่ามันเป็นของเจ้า A Man Without Honor (2012)
Walls up.สร้างกำแพงขึ้นมา Hat Trick (2012)
♪ We built the Wall ♪ We built the pyramids ♪เราสร้างกำแพงเมืองจีน เราสร้างปีระมิด The Shiny Trinket Maneuver (2012)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪เราสร้างกำแพงเมืองจีน เราสร้างปีระมิด The Launch Acceleration (2012)
♪ To build a wall between us#มันสร้างกำแพงมากั้นระหว่างเรา# Swan Song (2012)
♪ To build a wall between us#เพื่อสร้างกำแพงระหว่างเรา# Swan Song (2012)
♪ We built the Wall ♪ We built the pyramids ♪เราสร้างกำแพง เราสร้างพีรามิด The Parking Spot Escalation (2012)
Dad's idea of saving humanity is to build a really big concrete box, put everyone in it, and then wait at the door with guns until we grow old and die.โดยการสร้างกำแพงคอนกรีตยักษ์ล้อมเมือง โอบล้อมผู้คนเอาไว้ข้างใน มีการรักษาความปลอดภัยที่ประตู ทหารพร้อมด้วยปืน ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตาย Warm Bodies (2013)
Why the hell are we even building this thing?แล้วเราจะสร้างกำแพงไปเพื่ออะไรเนี่ย? Pacific Rim (2013)
Yeah, a man in my position travels with the wall, chasing shifts to make a living.ผมทำงานสร้างกำแพง เดินทางไปเรื่อยๆ ทำงานหากินไปวันๆ Pacific Rim (2013)
We didn't build 500 miles of ice walls, 700 feet high to keep out men.เราไม่ได้สร้างกำแพงน้ำแข็ง ยาวตั้ง 500 ไมล๋ และสูงถึง 700 ฟุตเพื่อกันมนุษย์ Mhysa (2013)
- No effective barriers. - I build forts.สร้างกำแพงดีๆมากั้นก็ไม่ได้ ผมสร้างป้อมปราการเลยล่ะ Apéritif (2013)
- You spend a lot of time building walls, Hannibal.- คุณใช้เวลาส่วนมาก สร้างกำแพงขึ้นมา ฮันนิบาล Fromage (2013)
Unfortunately, my son has walled himself off from me completely, but I believe that you still have the power to reach him.โชคร้ายหน่อย, ที่ลูกชายฉัน ได้สร้างกำแพงที่กั้นฉันเอาไว้ แต่ฉันเชื่อว่าเธอยังคงมี พลังที่จะสามารถเข้าถึงตัวเค้าได้ Power (2013)
♪ We built the Wall ♪ We built the pyramids ♪เราสร้างกำแพง เราสร้างพีรามิด The Cooper/Kripke Inversion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclose[VT] สร้างรั้วล้อม, See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ, Syn. encircle, surround
immure[VT] สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)
wall[VT] ตั้งกำแพงล้อมรอบ, See also: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top