ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สบาย*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สบาย, -สบาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
สบายดีสวัสดี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day, Father Khwan Khao brought Khwan Khao to leave with Grandpa.วันหนึ่งคุณพ่อของขวัญข้าวพาขวัญข้าวมาฝากไว้กับคุณปู่ เพราะคุณพ่อต้องไปขับรถส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพมหานคร วันนี้คุณปู่พาขวัญข้าว มาดูข้าวที่คุณปู่ได้ปลูกไว้ จนถึงเย็นฝนก็ตกลงมา ขวัญข้าวจึงพูดว่าคุณปู่ตะรีบเข้าบ้านเดี๋ยวไม่สบาย คุณปู่จึงพูดว่าฝนไม่ได้ทำให้ไม่สบายหรอก แต่ต้องไปอาบน้ำ ตอนกลางคืนฝนก็ตกหนักมาก จนขวัญข้าวนอนไม่หลับ ขวัญข้าวตื่นมาให้คุณปู่เล่านิทานให้ฟังปู่เล่านิทานให้ฟังก็ได้ปู่ตอบ มีอยู่วันหนึ่งในดินเเดนแห้งเเร้งทุกคนไม่มีน้ำดื่ม จนกระทั่งวันหนึ่งมีจอบตกลงมาจากบนท้องฟ้า ทุกคนจึงหยิบจอบมาเพื่อขุด แต่ในดินแดนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกคนจึงเลิกขุด เเต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งขุดไปเรื่อยๆจากที่ขุด1ไร่กลายเป็น2ไร่จากที่ขุด2ไร่กลายเป็น4ไร่ จนเด็กผู้ชายคนนั้นก็ล้มลง จากนั้นฝนก็ได้ตกลงมา ทุกคนจึงมีชีวิตอยู่ พอคูณปู่เล่าเสร็จคุณปู่หันไปไหว้รูปในหลวงรัชกาลที่่9 วันต่อมาโรงเรียนของขวัญข้าวมีกิจกรรมขายของ ขวัญข้าวจึงทำวุ้นมะพร้าวจากสีธรรมชาติ จอมขายมะม่วงกวน วันต่อมาคุณพ่อของขวัญข้าวมาหาขวัญข้าว แล้วทุกคนจึงเปิดโครงการ"ของขวัญจากดิน" เพราะทุกอย่างที่นำมาขายล้วนแต่ปลูกมาจากดbo

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙,   ] (phrase) สบายดีไหม ใช้เป็นคำทักทาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สบาย(v) be comfortable, See also: be well, be happy, be snug, be cozy, Syn. สบาย, Ant. ลำบาก, Example: มันเป็นการยากที่จะเข้าใจหากจะโทษผมว่าเพราะผมสบายมาตลอดผม จึงไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่น, Thai Definition: เป็นสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สบาย(v) be comfortable, See also: be well, be happy, be snug, be cosy, Ant. ลำบาก, Example: มันเป็นการยากที่จะเข้าใจหากจะโทษผมว่าเพราะผมสบายมาตลอดผม จึงไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่น, Thai Definition: เป็นสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สบายดี(v) be fine, See also: well, health, fit, sound, Syn. สบาย, Example: ลูกคงจะสบายดีเพราะอ่านจากจดหมายที่เขียนมา, Thai Definition: สุขสำราญดีไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัย
สบายใจ(v) be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
ตามสบาย(adv) leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai Definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
สบายกาย(v) feel comfortable, See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically, Syn. สบายตัว, Example: การเช็ดตัวให้คนไข้จะทำให้คนไข้รู้สึกสบายกาย, Thai Definition: มีความสุขทางกาย
สุขสบาย(v) comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย(v) be happy, See also: be contented, be comfortable, Syn. สุขสำราญ, สุข, Ant. ทุกข์, Example: เขาสุขสบายดีถึงแม้จะไม่ได้มั่งมีอย่างพี่คนอื่นๆ เขา
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
ไม่สบาย(v) have a fever, See also: get a flu, become feverish, run a fever, Syn. ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ครูไม่สบาย เลยไม่ได้มาสอนวันนี้, Thai Definition: เกิดอาการไม่ปกติของร่างกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น
เย็นสบาย(v) be cool, See also: be not hot or cold, Example: อากาศต้นเดือนตุลาคมเย็นสบาย แต่กลางคืนค่อนข้างหนาวเย็น, Thai Definition: มีอากาศไม่ร้อนไม่หนาว
สะดวกสบาย(adv) comfortably, Syn. สะดวก, สบาย
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย
ไม่สบายใจ(v) be uneasy, See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally), Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, สบายอกสบายใจ, Example: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์, Thai Definition: มีความวิตกกังวล
ความสบายใจ(n) comfortableness, See also: consolation, solace, relief, Ant. ความกลุ้มใจ, Example: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ
ความสุขสบาย(n) happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
ความไม่สบายใจ(n) unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สบาย(สะบาย) ว. อยู่ดีกินดี เช่น เดี๋ยวนี้เขาสบายขึ้น ลูก ๆ ทำงานหมดแล้ว, เป็นสุขกายสุขใจ เช่น เวลานี้เขาสบายแล้ว เพราะมีฐานะดีขึ้น ไม่มีวิตกกังวลใด ๆ
สบายสะดวก เช่น ทำตามสบายไม่ต้องเกรงใจ มีรถส่วนตัวสบายกว่าไปรถประจำทาง, มักใช้เข้าคู่กับคำ สุข หรือ สะดวก เป็น สุขสบาย หรือ สะดวกสบาย
สบายพอเหมาะพอดี เช่น เก้าอี้ตัวนี้นั่งสบาย
สบายไม่ลำบากกาย เช่น เขาทำงานสบายขึ้น ไม่ต้องแบกหามเหมือนเมื่อก่อน
สบายไม่เจ็บไม่ไข้ เช่น เวลานี้เขาสบายดี ไม่ป่วยไข้
สบายมีความพอใจเมื่อได้สัมผัส เช่น สบายหู สบายตา สบายกาย.
สบายใจว. ไม่มีทุกข์มีร้อน เช่น ลูก ๆ เรียนจบหมดแล้วก็สบายใจ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายใจ.
สบายอารมณ์ว. มีอารมณ์เบิกบาน เช่น เขาทำงานไปร้องเพลงไปอย่างสบายอารมณ์ วันนี้ขอดูภาพยนตร์ให้สบายอารมณ์สักวัน.
อุ่นกายสบายใจว. มีความรู้สึกสุขสบายทั้งกายและใจ.
กระเทือนใจก. ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ, สะเทือนใจ ก็ว่า.
กระเษมน. เกษม, ความสุขสบาย, ความปลอดภัย, เช่น อันโอฬาริกประณีตกระเษมสุขสมมโนรถที่ปรารถนาใจในชาติเมื่อเป็นเทพยดานั้น (สามดวง).
กรุ่มโดยปริยายหมายความว่า สบายเรื่อย ๆ ไป เช่น มีเงินตรากินกรุ่มเป็นภูมิฐาน (นิ. เดือน)
กางเกงชาวเขาน. กางเกงแบบชาวเขานุ่ง เป็นกางเกงที่มีเป้ายานลงมา ทำให้ทรงกางเกงดูคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เช่น ฉันชอบกางเกงชาวเขาเพราะนุ่งสบายดี.
เกษม(กะเสม) น. ความสุขสบาย, ความปลอดภัย, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น สุขเกษม เกษมศานต์, โบราณเขียนเป็น กระเษม, เขษม ก็มี.
ขลุกขลุ่ยสบาย เช่น นอนหลับขลุกขลุ่ย ว่า นอนหลับสบาย.
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า <b><i>ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน </i></b> เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า <b><i>ขวัญอ่อน </i></b>, และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น <b><i>ขวัญเมือง </i></b> ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
ข่อนว. ปั่นป่วน, ไม่สบายใจ, โดยมากใช้เป็นคำคู่ เช่น อกใจมันให้ข่อน ๆ จะนั่งนอนก็ไม่หลับสนิท (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
ขึ้นเขาลงห้วยก. ลำบากสมบุกสมบัน เช่น ชีวิตของฉันไม่ได้สะดวกสบาย ต้องขึ้นเขาลงห้วยมาตลอด
เขม-, เขมา ๑(เขมะ-, เข-มา) น. เกษม, ความสบายใจ, ความพ้นภัย.
เขลง ๑(เขฺลง) ว. ทอดอารมณ์อย่างสบาย (ใช้แก่กริยานอน).
เขษม(ขะเสม) น. เกษม, ความสบายใจ, ความพ้นภัย.
คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากน. ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าอึดอัดใจ ที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตอย่างไรก็อยู่ไม่ได้.
เจ็บไข้, เจ็บป่วยก. ไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น, เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า ทรงพระประชวร หรือ ประชวร.
เฉิบ, เฉิบ ๆว. คำร้องบอกจังหวะในการเต้นหรือรำ, มีท่าทางเนิบ ๆ เป็นจังหวะ เช่น รำเฉิบ ๆ เดินเฉิบ ๆ พายเรือเฉิบ ๆ, ใช้ประกอบคำอื่นมีความหมายไปในทางที่มีอาการประหนึ่งว่าเป็นเช่นนั้น เช่น นั่งสบายใจเฉิบ.
ชา ๕สบาย, ดี, เช่น ลือชา.
ชาติ ๑, ชาติ- ๑(ชาด, ชาติ-, ชาดติ-) น. การเกิด, กำเนิด, มักใช้ว่า ชาติเกิด หรือ ชาติกำเนิด เช่น ถ้าทำไม่ดีก็เสียชาติเกิด, ความมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น สบายทั้งชาติ
เชิญกล่าวอนุญาตให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญเถิด เชิญครับ เชิญตามสบาย.
ได้แรงก. รู้สึกสบาย เช่น สองศรีลำเภาพาล เพ็ญราค กูเอย นวดย่าได้แรงอ้า อ่อนรู้ถนอมมือ (ลอ).
ทอดน่องว. อาการที่เดินช้า ๆ ตามสบาย.
ทอดหุ่ยว. อาการที่ไม่เอาธุระปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราว, อาการที่ปล่อยอารมณ์ตามสบาย, มักใช้ประกอบคำ นอน ว่า นอนทอดหุ่ย.
ทุกข-, ทุกข์(ทุกขะ-) น. ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความทนได้ยาก, ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้.
ทุกขเวทนา(ทุกขะเวทะนา) น. ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน.
ทุกขารมณ์น. ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ.
เที่ยว ๒ก. ไปไหน ๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย เช่น ไปเที่ยวงานกาชาด, กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป เช่น ฉันเที่ยวตามหาเธอทั้งวัน, กิริยาที่ไปหรือทำในหลายที่ทั่ว ๆ ไป ใช้ประกอบกับกริยาอื่น ผู้พูดพูดในทำนองไม่เห็นด้วยว่าควรทำ เช่น เรื่องนี้เป็นความลับ อย่าเที่ยวพูดไปนะ.
นอนตีพุงสบายใจ, หมดกังวล.
นั่งกินนอนกินว. มีความสุขสบายมากโดยไม่ต้องทำมาหากินอะไร.
นั่งซังก. เดินเบี้ยเข้าไปตกในตาซังในการเล่นดวด หมายความว่า ได้ที่มั่นหรือที่สบาย
นิรามัย(-ไม) ว. ไม่มีโรค, สบาย, เป็นสุข.
ป่วยก. รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น.
ปุ๋ย ๒อาการที่หลับง่ายดายอย่างสบาย เช่น หลับปุ๋ย.
เป็นว่าเล่นว. ง่าย, สะดวกสบาย, เช่น เขาใช้เงินเป็นว่าเล่น.
เป็นสุขก. มีความสบายกายสบายใจ เช่น เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ เวลานี้จึงเป็นสุขมาก ประชาชนในประเทศนี้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอหน้ากัน, โดยปริยายหมายความว่า ตาย เช่น ไหน ๆ เขาก็เป็นสุขไปแล้ว อโหสิให้เขาเถิด.
เปรม(เปฺรม) ก. สบาย, รื่นเริง, อิ่มใจ.
ผังเมืองน. แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน.
ผาสุกน. ความสำราญ, ความสบาย.
ผิดน้ำก. ดื่มนํ้าจากแหล่งที่ไม่เคยกินจนทำให้ไม่สบาย
ผู้ป่วยน. ผู้ที่ไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่น, คนไข้ ก็ว่า.
ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตายก. มุ่งหวังจะสบายต้องทำงาน ถ้าเกียจคร้านจะลำบากยากจน.
พ่อพวงมาลัยน. ชายที่ปล่อยชีวิตตามสบาย ไม่ยอมตั้งตัวหรือทำการงานเป็นหลักฐาน.
แม่เจ้าประคุณคำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น แม่เจ้าประคุณของยายสบายดีหรือ ดึกแล้วแม่เจ้าประคุณยังไม่กลับบ้านเลย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of amenityความสูญสิ้นความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscess, coldฝีสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, loss ofความสูญสิ้นความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenity, preservation ofการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort chartแผนภูมิภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort coolingการทำความเย็นสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort lineเส้นภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold abscessฝีสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eupnea; eupnoeaการหายใจปรกติ, การหายใจอย่างสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eupnoea; eupneaการหายใจปรกติ, การหายใจอย่างสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergonomicsการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สะดวกคล่อง ไม่ติดขัด มักใช้เข้าคู่กับคำ สบาย เป็น สะดวกสบาย, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ สดวก [คำที่มักเขียนผิด]
สบายอยู่ดีกินดี เป็นสุขกายสุขใจ สะดวก, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ สะบาย [คำที่มักเขียนผิด]
Abscess, Coldฝีสบาย [การแพทย์]
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Comfort, Physicalความสุขสบายด้านร่างกายความใกล้ชิดทางร่างกาย [การแพทย์]
Cooling Agentsสารทำให้เย็นสบาย [การแพทย์]
Discomfortความไม่สบาย, ความรู้สึกไม่สบาย, ไม่สบาย, อึดอัด [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์, อารมณ์ไม่ดี, การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย, ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ, รู้สึกสบายใจ, อารมณ์เปลี่ยนแปลง, ความเคลิบเคลิ้มสุข, ความรู้สึกสบาย, การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข, อาการเป็นสุข, เบิกบานใจมากผิดธรรมดา, อารมณ์ครื้นเครง, อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน, ครึ้มอกครึ้มใจ, รู้สึกสบายใจมาก, เคลิบเคลิ้ม, จิตใจสบาย, รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา, อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน, รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Euphoriant Effectsฤทธิ์ทำให้สบายใจ [การแพทย์]
Free and Easinessฟังเพียงเรื่องสบาย [การแพทย์]
จิตประสาท (โรคประสาท)จิตประสาท (โรคประสาท), เป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่ไม่รุนแรง ไม่ใช่โรคทางระบบประสาท แต่แสดงอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มักมีความรู้สึกสบายใจ วิตกกังวลอยู่เสมอ ไม่สามารถควบคุมความรู้สึก อารมณ์ หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ อาการทางกายมักแสดงออกไ, Example: ที่มา: กรมสุขภาพจิต. 2554. โรคประสาทต่างจากโรคจิตอย่างไร. http://203.157.56.1/1667view.asp?id=3016, อภิญญา ปัญญาพร. 2554. โรคจิตต่างจากโรคประสาทอย่างไร. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์, http://www.nph.go.th/knowledge/nph4/nph4.html, www.wikipedia.org [สุขภาพจิต]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine.สบาย A Tale of Two Audreys (2011)
Please.ตามสบาย Real Steel (2011)
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ? Aladdin (1992)
Well, that's fine by me.ครับ สบายมาก Basic Instinct (1992)
I was wondering whether you're okay.ผมสงสัยว่าคุณสบายดีไหม Basic Instinct (1992)
How are you today? I'm fine.คุณสบายดีเหรอฮะ The Bodyguard (1992)
How about yourself? I'm fine.สบาย เธอล่ะ The Bodyguard (1992)
Do you like boats?สบายดีฮะ คุณชอบเรือไหม The Bodyguard (1992)
- How are you? - Fine. And you?- สบายดี คุณล่ะ The Bodyguard (1992)
If I was alone, I could live so easy.ถ้าฉันอยู่คนเดียว ก็คงสบาย Of Mice and Men (1992)
We gonna live off the fat of the land, and have rabbits.จะมีชีวิตที่สบาย มีกระต่ายด้วย Of Mice and Men (1992)
How long is it gonna be till we get the little place and live off the fat of the land?อีกนานเท่าไหร่ เราถึงจะมีที่เล็ก ๆ และมีชีวิตที่สบายสักที Of Mice and Men (1992)
- She's not feeling well, so she told me to pick you up.- แม่ไม่ค่อยสบาย แม่บอกให้ฉันมารับ The Cement Garden (1993)
Oh. The back is nice.ข้างหลังนี่สบายดีเนอะ Cool Runnings (1993)
Remember, keep your hands soft and your mind clear.จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย Cool Runnings (1993)
- Ah, we'll be fine.- เราสบายมาก Cool Runnings (1993)
He came down sick this morning. I'm taking his place.เขาเกิดไม่สบายเมื่อเช้านี้ ผมมาแทน Cool Runnings (1993)
- No, Dani's fine.- เดนี่สบายดี. Hocus Pocus (1993)
Have a nice sleep.หลับให้สบายนะ Hocus Pocus (1993)
- No, I'm fine, thanks.- - ไม่ฉันสบายดีขอบ? In the Name of the Father (1993)
- I'm fine. How are you?- ผมสบายดี คุณเป็นอย่างไรบ้าง In the Name of the Father (1993)
- Are you all right, son?- - คุณสบายดีบุตร? - In the Name of the Father (1993)
Have they been treating you all right?พวกเขาได้รับ รักษาคุณสบายดีไหม? In the Name of the Father (1993)
You all right?คุณสบายดีไหม? In the Name of the Father (1993)
- And, Ma, this is Rich.- สบายดี ขอบใจนะ The Joy Luck Club (1993)
Into a most delightful hatให้กลายเป็นหมวกที่น่าจะสบายที่สุด The Nightmare Before Christmas (1993)
And Jack said to make him comfortable, didn't he?-และแจ็คบอกให้ทำให้เขาสบาย ไม่ใช่รึ? The Nightmare Before Christmas (1993)
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Come on, come.ตามสบาย... Schindler's List (1993)
How are you doing, Rabbi ?สบายดี... ท่านผอ. Schindler's List (1993)
I was 12 when it happened.เชิญตามสบาย Deep Throat (1993)
He's fine. He's getting much better now.เขาสบายดี ตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้ว Squeeze (1993)
I'm sure you'll be very comfortable here.ผมแน่ใจว่า คุณจะต้องสบายแน่ Junior (1994)
I'm sure you'll be very comfortable.คุณจะต้องสบายสิน่า Junior (1994)
I'm fine. Thank you.ฉันสบายดี ขอบคุณ Junior (1994)
Get back in bed and just take it easy.เข้านอนแล้วก็อยู่ให้สบายล่ะ Junior (1994)
Take it easy.ทำใจสบายๆนะ Junior (1994)
You sleep well?หลับสบายรึเปล่า Léon: The Professional (1994)
- I'm all right. I'm fine. - Get down!- ฉันไม่เป็นไร ฉันสบายดี Léon: The Professional (1994)
Breathe easy.หายใจสบาย Léon: The Professional (1994)
Relax. Everything's fine. Sleep well?ทุกอย่างเรียบร้อย หลับสบายมั้ย Léon: The Professional (1994)
I go there about once a year to chill out for a month.ผมไปที่นั่นประมาณปีละหนึ่งครั้งเพื่อทำใจให้สบายเป็นเวลาหนึ่งเดือน Pulp Fiction (1994)
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย? Pulp Fiction (1994)
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ Pulp Fiction (1994)
- Tell that bitch to chill!- บอกผู้หญิงเลวที่จะทำใจให้สบาย! Pulp Fiction (1994)
- Tell her to chill!- บอกให้เธอทำใจให้สบาย! Pulp Fiction (1994)
Make. How are you?ไม่ใช่มาเก้สบายดีเหรอ Rapa Nui (1994)
I can't leave her. Priest?รามานาไม่สบายข้าทิ้งไปไม่ได้ Rapa Nui (1994)
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ Wild Reeds (1994)
I was with you because I felt protected too.เมื่อฉันอยู่กับเธอ ฉันรู้สึกสบายใจเหมือนกัน Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine.สบาย A Tale of Two Audreys (2011)
Please.ตามสบาย Real Steel (2011)
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ? Aladdin (1992)
Well, that's fine by me.ครับ สบายมาก Basic Instinct (1992)
I was wondering whether you're okay.ผมสงสัยว่าคุณสบายดีไหม Basic Instinct (1992)
How are you today? I'm fine.คุณสบายดีเหรอฮะ The Bodyguard (1992)
How about yourself? I'm fine.สบาย เธอล่ะ The Bodyguard (1992)
Do you like boats?สบายดีฮะ คุณชอบเรือไหม The Bodyguard (1992)
- How are you? - Fine. And you?- สบายดี คุณล่ะ The Bodyguard (1992)
If I was alone, I could live so easy.ถ้าฉันอยู่คนเดียว ก็คงสบาย Of Mice and Men (1992)
We gonna live off the fat of the land, and have rabbits.จะมีชีวิตที่สบาย มีกระต่ายด้วย Of Mice and Men (1992)
How long is it gonna be till we get the little place and live off the fat of the land?อีกนานเท่าไหร่ เราถึงจะมีที่เล็ก ๆ และมีชีวิตที่สบายสักที Of Mice and Men (1992)
- She's not feeling well, so she told me to pick you up.- แม่ไม่ค่อยสบาย แม่บอกให้ฉันมารับ The Cement Garden (1993)
Oh. The back is nice.ข้างหลังนี่สบายดีเนอะ Cool Runnings (1993)
Remember, keep your hands soft and your mind clear.จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย Cool Runnings (1993)
- Ah, we'll be fine.- เราสบายมาก Cool Runnings (1993)
He came down sick this morning. I'm taking his place.เขาเกิดไม่สบายเมื่อเช้านี้ ผมมาแทน Cool Runnings (1993)
- No, Dani's fine.- เดนี่สบายดี. Hocus Pocus (1993)
Have a nice sleep.หลับให้สบายนะ Hocus Pocus (1993)
- No, I'm fine, thanks.- - ไม่ฉันสบายดีขอบ? In the Name of the Father (1993)
- I'm fine. How are you?- ผมสบายดี คุณเป็นอย่างไรบ้าง In the Name of the Father (1993)
- Are you all right, son?- - คุณสบายดีบุตร? - In the Name of the Father (1993)
Have they been treating you all right?พวกเขาได้รับ รักษาคุณสบายดีไหม? In the Name of the Father (1993)
You all right?คุณสบายดีไหม? In the Name of the Father (1993)
- And, Ma, this is Rich.- สบายดี ขอบใจนะ The Joy Luck Club (1993)
Into a most delightful hatให้กลายเป็นหมวกที่น่าจะสบายที่สุด The Nightmare Before Christmas (1993)
And Jack said to make him comfortable, didn't he?-และแจ็คบอกให้ทำให้เขาสบาย ไม่ใช่รึ? The Nightmare Before Christmas (1993)
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Come on, come.ตามสบาย... Schindler's List (1993)
How are you doing, Rabbi ?สบายดี... ท่านผอ. Schindler's List (1993)
I was 12 when it happened.เชิญตามสบาย Deep Throat (1993)
He's fine. He's getting much better now.เขาสบายดี ตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้ว Squeeze (1993)
I'm sure you'll be very comfortable here.ผมแน่ใจว่า คุณจะต้องสบายแน่ Junior (1994)
I'm sure you'll be very comfortable.คุณจะต้องสบายสิน่า Junior (1994)
I'm fine. Thank you.ฉันสบายดี ขอบคุณ Junior (1994)
Get back in bed and just take it easy.เข้านอนแล้วก็อยู่ให้สบายล่ะ Junior (1994)
Take it easy.ทำใจสบายๆนะ Junior (1994)
You sleep well?หลับสบายรึเปล่า Léon: The Professional (1994)
- I'm all right. I'm fine. - Get down!- ฉันไม่เป็นไร ฉันสบายดี Léon: The Professional (1994)
Breathe easy.หายใจสบาย Léon: The Professional (1994)
Relax. Everything's fine. Sleep well?ทุกอย่างเรียบร้อย หลับสบายมั้ย Léon: The Professional (1994)
I go there about once a year to chill out for a month.ผมไปที่นั่นประมาณปีละหนึ่งครั้งเพื่อทำใจให้สบายเป็นเวลาหนึ่งเดือน Pulp Fiction (1994)
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย? Pulp Fiction (1994)
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ Pulp Fiction (1994)
- Tell that bitch to chill!- บอกผู้หญิงเลวที่จะทำใจให้สบาย! Pulp Fiction (1994)
- Tell her to chill!- บอกให้เธอทำใจให้สบาย! Pulp Fiction (1994)
Make. How are you?ไม่ใช่มาเก้สบายดีเหรอ Rapa Nui (1994)
I can't leave her. Priest?รามานาไม่สบายข้าทิ้งไปไม่ได้ Rapa Nui (1994)
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ Wild Reeds (1994)
I was with you because I felt protected too.เมื่อฉันอยู่กับเธอ ฉันรู้สึกสบายใจเหมือนกัน Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยากาศสบาย[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [ f ]
คุณสบายดีไหม[khun sabāi dī mai] (xp) EN: how do you do ?  FR: comment allez-vous ?
ความไม่สบาย[khwām mai sabāi] (n, exp) EN: malaise ; indisposition ; morbidity
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease
ความสุขสบาย[khwām suksabāi] (n) EN: happiness
หลับไม่สบาย[lap mai sabāi] (v, exp) EN: sleep badly  FR: mal dormir
หลับสบาย[lap sabāi] (v, exp) EN: sleep well  FR: bien dormir
ไม่สบาย[mai sabāi] (v) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing  FR: être malade ; être souffrant
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
ไม่สู้สบายใจนัก[mai sū sabāijai nak] (v, exp) EN: not be so happy
งานสบาย[ngān sabāi-sabāi] (n, exp) EN: easy work  FR: boulot pépère [ m ] (fam.)
ปล่อยตัวตามสบาย[plǿitūa tām sabāi] (v, exp) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy  FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบาย[sabāi] (adj) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy  FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สบายดี[sabāi dī] (v) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy  FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
สบายดี[sabāi dī] (v, exp) EN: it's all right  FR: ça va bien
สบายดีไหม[sabāi dī mai] (xp) EN: what's up ?  FR: comment ça va ?
สบายดีหรือ[sabāi dī reū] (xp) FR: comment ça va ? ; comment allez-vous ?
สบายดีทุกคน[sabāi dī thuk khon] (v, exp) EN: everybody is fine  FR: tout le monde va bien
สบายใจ[sabāijai] (v) EN: be happy ; be pleasure ; be joyous ; feel content
สบายใจ[sabāijai] (adj) EN: contented heart ; happy ; pleasure ; joyous  FR: heureux ; détendu
สบายจริง ๆ[sabāi jing-jing] (adj) EN: comfortable
สบายมา[sabāi mā] (adj) FR: enfantin ; élémentaire
สบายมาก[sabāi māk] (x) EN: it's all right ; feel very well  FR: ça va très bien
สบาย[sabāi-sabāi] (x) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy  FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สะดวกสบาย[sadūak sabāi] (adj) EN: convenient ; easy ; comfortable  FR: confortable
สะดวกสบาย[sadūak sabāi] (adv) EN: comfortably
สะดวกสบายดี[sadūak sabāi dī] (xp) EN: it's comfortable  FR: c'est confortable
สุขสบาย[suksabāi] (v) EN: be happy
สุขสบาย[suksabāi] (adj) EN: contented ; happy  FR: bienheureux
ตามสบาย[tām sabāi] (v, exp) FR: se mettre à l'aise
ตามสบาย[tām sabāi] (x) EN: take it easy  FR: faites comme bon vous semble ; faire comme chez soi
ตามสบาย[tām sabāi] (adv) EN: leisurely  FR: à l'aise
ทุกคนสบายดี[thuk khon sabāi dī] (v, exp) FR: tout le monde va bien
อย่างสะดวกสบาย[yāng sadūak sabāi] (adv) FR: convenablement
เย็นสบาย[yen sabāi] (v) EN: be cool ; be not hot or cold
เย็นสบาย[yen sabāi] (adv) EN: confortably cool  FR: délicieusement frais ; agréablement tempéré

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
comfortable(adj) สบาย, นุ่ม, อบอุ่น
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodating(adj) ที่ช่วยเหลือ, See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ, Syn. obliging, helpful, neighborly
ail(vt) ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ทรมาน, ทำให้ปวด
ail(vi) ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
airy(adj) สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
amble(n) การเดินช้าๆ สบาย
amble(vi) เดินช้าๆ, See also: เดินทอดน่อง, เดินช้าๆอย่างสบายๆ, Syn. wander, stroll
awkward(adj) ที่ไม่สะดวกสบาย, Syn. inconvenient, incommodious
at ease(idm) กระปรี้กระเปร่า, See also: มีชีวิตชีวา, สบายใจ
at home with(idm) (รู้สึก) สุขสบาย (มักใช้คำกริยา be หรือ feel) (คำไม่เป็นทางการ)
at will(idm) ตามใจ, See also: ตามสบาย
bind(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย, See also: สิ่งที่น่ารำคาญ, Syn. nuisance
blissfulness(n) ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
be at ease(idm) รู้สึกสบาย
be down in the dumps(idm) ไม่สุขสบาย, See also: ไม่มีความสุข
be lapped in luxury(idm) มีชีวิตอย่างสุขสบาย, See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย
be under the weather(idm) ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
breeze through(phrv) สอบผ่านอย่างง่ายดาย, See also: ผ่านอย่างสบาย, Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
cadaverous(adj) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย, Syn. pale and thin
carsick(adj) เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์
clemency(n) อากาศที่น่าสบาย, Syn. mildness, calm
clement(adj) ที่สบายๆ (อากาศ), Syn. warm, clear
comfort(n) ความสบายกาย, See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย, Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(n) ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(vt) อำนวยความสะดวก, See also: ทำให้สะดวกสบาย, Syn. help, support, succor, relieve, sustain
comfortable(adj) สะดวกสบาย, See also: สบาย, Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient, Ant. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable(adj) อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
comfortably(adv) อย่างสบายใจ, See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ, Syn. reposefully, pleasantly, easily, Ant. uncomfortably
comfortably(adv) อย่างสะดวกสบาย, See also: อย่างสบายๆ, Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily, Ant. uncomfortably
comforting(adj) ที่สะดวกสบาย
comfortless(adj) ที่ไม่สะดวกสบาย
comfy(adj) สะดวกสบาย (คำไม่เป็นทางการ)
consolation(n) ความรู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort, solace
console(vt) ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort
contentment(n) ความพอใจ, See also: ความสบายใจ, Syn. satisfaction
cosy(adj) อบอุ่นและสะดวกสบาย, Syn. snug
cozy(adj) อบอุ่นและสะดวกสบาย
do well(phrv) ทำให้สบายขึ้น, See also: อำนวยความสะดวกกับ
down with a disease(idm) ป่วย, See also: ไม่สบาย
ensconce in(phrv) พักอยู่สบาย, See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย
fatten on(phrv) อยู่สุขสบาย (เพราะคนอื่นเช่น ใช้เงินของคนอื่น), See also: สมบูรณ์พูนสุข เพราะคนอื่น, Syn. batten on
feel free(phrv) ตามสบาย, See also: ทำตัวตามสบาย, เชิญตามสบาย
fetch up(phrv) คลื่นไส้อาเจียน, See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย, Syn. bring up
free and easy(idm) ง่ายๆ, See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
degage(adj) ง่ายๆ สบาย
discomfort(n) ความไม่สะดวกสบาย, See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด, Syn. inconvenience, pain, ache, misery
diseased(adj) ซึ่งเป็นโรค, See also: ซึ่งป่วย, ซึ่งไม่สบาย, Syn. infected, unhealthy, unwell
dolce(n) การอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไร, See also: ความสบาย, Syn. dolce
dolce(adj) ที่มีอยู่ชีวิตอยู่อย่างสบายโดยไม่ต้องทำอะไร, Syn. dolce
dour(adj) เศร้าหมอง, See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ, Syn. gloomy, depressed, cheerless
dreamy(adj) ราบเรียบ, See also: สงบเงียบ, สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด, ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย, ความป่วย, Syn. disturbance, discomfort
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว, สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
all rightปลอดภัย, ใช่, สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
amble(แอม' เบิล) vt., vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การสลายตัว, การวิเคราะห์, การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด, มีลมพัดอ่อน, สดชื่น, สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี, หญิงสำส่อน, หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย, แห้งแล้ง, ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี, ความไม่รุนแรง, การผ่อนผัน, ภาวะเย็นสบาย, ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา, ผ่อนผัน, ไม่รุนแรง, เย็นสบาย, อำนวย, Syn. mild
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย, สุขกาย, สุขใจ, พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย, ซึ่งปลอบโยน, ซึ่งปลอบใจ
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt, regret, repentance
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ, ทำให้สบายใจ, , See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort, Ant. aggravation
console(คันโซล') { consoled, consoling, consoles } vt. ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ , ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น, หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง, หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
cool(คูล) { cooled, cooling, cools } adj. เย็น, เย็นสบาย, เยือกเย็น, สุขุม, เฉยเมย, หน้าด้าน, หน้าหนา, ไร้ความกระตือรือร้น, ไร้อารมณ์, ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง, มีอารมณ์น้อยลง, กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง, ทำให้สงบลง, ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย, สะดวก
crisp(คริสพฺ) { crisped, crisping, crisps } adj. เปราะ, กรอบ, แตกง่าย, สบายใจ, สดชื่น, มีชีวิตชีวา, สะอาดเรียบร้อย, หยิกงอ. vt., vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ, ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
cushily(คู'ชิลี) adv. อย่างสุโข, อย่างสบาย
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย, สบาย, สุโข
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท, น่ารัก, มีเล่ห์, ร่าเริง, สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire, debonnaire
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี, อร่อย, สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory, delightful, pleasant
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี, ความสบายใจ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก, ความไม่สบาย, ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก, ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย, ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง, ลำบากใจ, ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ, ไม่พอใจ, ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied, frustrated, Ant. contented
diseased(ดีซีสดฺ) adj. เป็นโรค, ป่วย, ไม่สบาย
disengagementn. การปลดการปล่อย, ภาวะที่ถูกปล่อย, อิสรภาพ, การหลุดพ้น, การเลิกสัญญา, ความสบายใจ
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ, ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย, ความไม่สบายใจ, สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ, ทำให้ไม่พอใจ
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dys-Pref. ไม่สบาย , เลว , ผิดปกติลำบาก
ease(อีซ) n. ความสะดวก, ความสบาย, ความง่าย, ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง, ความง่ายดาย. vt., vi. พักผ่อน, ทำให้สบาย, ทำให้จิตสงบ, ทำให้ไร้กังวล, บรรเทา, ลดหย่อน, ทำให้สะดวก, ผ่อน, ปล่อย, บรรเทา, เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย, ความสบาย, ความไร้กังวล
easy(อี'ซี) adj., adv. ง่าย, ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย, ไม่เข้มงวด, ผ่อนผัน, ไม่เป็นภาระ, สบายอกสบายใจ, ไม่แน่น, ไม่รัด, ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy, go easy ตามสบาย, ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light, Ant. difficult
easygoingn. สงบและไร้กังวล, ตามสบาย, ไปเรื่อย ๆ , ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ, มีผลต่อ, ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย, คุ้น, ชิน, เคย, สนิทสนม, รู้, เห็นเสมอ, รู้จัก, ใกล้ชิด, ตามสบาย, ไม่มี
happy(แฮพ'พี) adj. สุข, สบาย, Syn. mirthful

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน, ไม่สบาย, ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย, ความไม่สบาย, โรค
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ, สบายใจ, ร่าเริง
comfortable(adj) สบาย, สุขใจ, สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย, อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย, ไม่สุขสบาย
console(vt) ปลอบใจ, ปลอบโยน, ทำให้สบายใจขึ้น, ทำให้อุ่นใจ, ปลอบขวัญ
convenience(n) ความสะดวกสบาย, ความเหมาะสม
convenient(adj) สะดวกสบาย, เหมาะ, เหมาะสม, ใกล้เคียง
cosy(adj) ผาสุก, น่าสบาย, อุ่นสบาย
cozy(adj) ผาสุก, น่าสบาย
delectable(adj) สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, น่ารื่นเริง, น่ายินดี, น่าสบายใจ, น่าสำราญใจ
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้เศร้าสลด, ทำให้หดหู่ใจ, ทำให้อ้างว้าง
discomfort(n) ความไม่สบายใจ, ความกระอักกระอ่วน, ความลำบากใจ, ความไม่สะดวก
diseased(adj) มีโรค, ป่วย, เป็นโรค, ไม่สบาย
displeasure(n) ความไม่พอใจ, ความไม่ชอบ, ความไม่ถูกใจ, ความไม่สบายใจ
ease(n) ความง่าย, ความสบาย, ความไร้กังวล, ความสะดวก, ความคล่องแคล่ว
ease(vt) ทำให้สะดวก, ทำให้สบาย, ทำให้หายกังวล, ผ่อนคลาย, พักผ่อน
easier(adj) ง่ายดาย, สะดวกขึ้น, สบายขึ้น
easily(adv) โดยง่าย, อย่างสะดวกสบาย, อย่างง่ายดาย, โดยไม่ลำบาก
easiness(n) ความง่าย, ความสะดวกสบาย, ความสะดวก, ความไร้กังวล
easy(adj) ง่าย, สบาย, สะดวก, ไม่ลำบาก, ไม่เร่งรีบ
fret(n) ความไม่สบายใจ, ความหงุดหงิด, ความกลุ้ม, ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กลุ้ม, หัวเสีย, เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, หัวเสีย, กลุ้ม
grouch(vi) ไม่สบายใจ, มีใจคอหงุดหงิด, บ่น, ไม่พอใจ
grouchy(adj) หงุดหงิด, พร่ำบ่น, ไม่สบายใจ, ไม่พอใจ, อารมณ์ไม่ดี
happily(adv) อย่างผาสุก, อย่างเป็นสุข, อย่างสบายใจ, อย่างยินดี, อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข, ความสบายใจ, ความยินดี, ความเบิกบาน, ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ, สบายใจ, เบิกบาน, ยินดี, เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม, ตามบุญตามกรรม, สบายอกสบายใจ
homeliness(n) ความสบาย, ความคุ้นเคย, ความเรียบง่าย, ความไม่หรูหรา
illness(n) ความเจ็บป่วย, ความไม่สบาย
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ, ทำให้ไม่พอใจ, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ไม่สามารถ
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ, ไม่สะดวกสบาย, ไม่สมควร
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง, ไม่เป็นทางการ, เป็นกันเอง, สบาย
leisure(adj) ไม่รีบร้อน, ตามสบาย, มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน, ตามสบาย, ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, อย่างตามสบาย, อย่างไม่เร่งรีบ
livable(adj) อยู่ได้, น่าอยู่, สะดวกสบาย
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย, อยู่อย่างสุขสบาย, เจริญงอกงาม
luxurious(adj) หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, น่าสบาย, โอ่อ่า
malcontent(adj) ไม่พอใจ, ไม่สบายใจ
morbid(adj) ไม่สบาย, เป็นโรค, ร้าย, ผิดปกติ, น่ากลัว
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบาย
pleasant(adj) สนุกสนาน, พอใจ, สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน, ความพอใจ, ความสบายใจ, ความร่าเริง
sick(adj) ป่วย, ไม่สบาย, อมโรค, คลื่นไส้, เอียน
sicken(vi) ป่วย, ไม่สบาย, คลื่นเหียน, เจ็บใจ, ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้, ทำให้คลื่นเหียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
cosily(adv) อย่างอบอุ่น, อย่างสบาย, อย่างปลอดภัย, See also: cosy, Syn. warm
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่
glamping(n) การพักแรมในกระโจมที่หรูหราและสะดวกสบายกว่าปกติ ('glamorous'+'camping')
sense of well-being(phrase) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ
Simethiconeเป็นตัวแทนที่มีการใช้ยาต่อต้านฟองเพื่อลดอาการท้องอืดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากก๊าซมากเกินไปซึ่งจะกลืนกินอากาศที่มีปริมาณไฮโดรเจนและมีเทนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กน้อย
Sims positionตําแหน่งซิมส์เป็นตําแหน่งมาตรฐานที่ผู้ป่วยอยู่ทางด้านซ้ายของพวกเขาด้วยสะโพกขวาและหัวเข่างอ แขนส่วนล่างอยู่ด้านหลังต้นขางอ หัวเข่าซ้ายเอียงเล็กน้อย แขนขวาอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกสบายต่อหน้าร่างกายแขนขวาวางอยู่ด้านหลังร่างกาย เรียกอีกอย่างว่าตําแหน่ง "ด้าน"
sinecurist[ซิน'นิคิวเออริสทฺ] (n) คนทำงานสบาย
take it easy(phrase) ทำตัวสบายๆ, See also: rest, Syn. relax

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ
[らく, raku] (n, adj) สบาย, ความสบาย
病気[びょうき, byouki] (adj) ป่วย, ไม่สบาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
心地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
のんびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน
ゆっくり[ゆっくり, yukkuri] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง
不例[ふれい, furei] (vt) ประชวร /ไม่ปกติ/ไม่สบาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
構いません[かまいません, kamaimasen] TH: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร  EN: it doesn't matter
伸び伸び[のびのび, nobinobi] TH: สบาย ๆ  EN: feeling at ease (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj, adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gut(adj, adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: hübsch, Syn. nett
ungemütlich(adj, adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: unwohl, A. gemütlich, bequem, wohl, wohlfühlend, Syn. unbequem
Schlaf(n) |der, nur Sg.| การนอน เช่น Haben Sie letzte Nacht einen guten Schlaf gehabt? = คุณหลับสบายดีมั้ยเมื่อคืน
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
ermutigen(vt) |ermutigte, hat ermutigt| ให้กำลังใจ, ทำให้สบายใจ
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย
Wohlbefinden(n) |das, nur Sg.| ความสุขสบาย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hallo, guten Tag!(n, aux, verb) สบายดีไหม

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
Ça va?สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้าง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ぽっかり(adv) (อ้าปาก)หวอ, โหว่, อุ่นสบาย, ลอย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top