ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ษมา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ษมา, -ษมา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครีษมายัน(n) summer solstice, Ant. เหมายัน, Thai Definition: พระอาทิตย์โคจรจนไปถึงจุดหยุดคือจุดสุดทางเหนือในราววันที่ 21 มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อนมีกลางวันนานกว่ากลางคืน, วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ามากที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ษมา(กะสะ-) น. ความอดกลั้น, ความอดโทษ, เช่น พระกษมาเสมอหล้า สี่แดน (ยวนพ่าย).
ษมา(กะสะ-) ก. กล่าวคำขอโทษ, โดยมากใช้ว่า ษมา.
ษมา(กะสะ-) น. แผ่นดิน.
ขอษมา, ขอษมาลาโทษ<i>ดู</i> <i> ขอขมา, ขอขมาลาโทษ</i>.
ครีษมายัน(คฺรีดสะ-) น. จุดสุดทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในราววันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อน มีกลางวันยาวที่สุด เรียกว่า ครีษมายัน (summer solstice), คู่กับ เหมายัน, อุตตรายัน ก็เรียก.
ลักษมาณาน. แม่ทัพเรือ.
ษมา(สะมา) ก. กล่าวคำขอโทษ, ขมา ก็ว่า.
ษมา(สะมา) น. การยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด, ขมา ก็ว่า.
ษมายุมแปลงน. เครื่องขมาโทษที่ชายนำไปคำนับพ่อแม่หญิงเพื่อขอโทษในการที่ลักพาลูกสาวท่านไป.
ขมา(ขะมา) ก. กล่าวคำขอโทษ เช่น ไปขมาศพ, ษมา ก็ใช้.
ขอขมา, ขอขมาลาโทษก. ขอไม่ให้เอาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดหรือล่วงเกิน เช่น เขามาขอขมาญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช, ขอษมา หรือ ขอษมาลาโทษ ก็ว่า.
โคจร, โคจร-(-จอน, -จะระ-) ก. เดินไปตามวิถี เช่น ดวงอาทิตย์โคจร ดวงจันทร์โคจรรอบโลก, เที่ยว เช่น โคจรมาพบกัน, คำนี้โดยมากใช้แก่ดาวนพเคราะห์, เมื่อว่าเฉพาะทางที่พระอาทิตย์โคจร มีจุดสุดอยู่ ๖ แห่งที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ คือ ครีษมายัน กับ เหมายัน คู่หนึ่ง, วสันตวิษุวัต กับ ศารทวิษุวัต คู่หนึ่ง, พสุสงกรานต์ ๒ แห่ง คู่หนึ่ง.
ยาพิษน. สิ่งที่มีพิษมาก กินหรือฉีดเข้าร่างกายเป็นต้นแล้วอาจทำให้ถึงตายได้.
ยางน่องน. ยางไม้ที่ได้จากพรรณไม้หลายชนิด เช่น ต้นน่อง (<i>Antiaris toxicaria</i> Leschen.) มีพิษมาก พวกชาวป่าใช้ทาลูกดอกหรือลูกหน้าไม้ยิงสัตว์.
วิเศษว. ยอดเยี่ยม, เลิศลอย, เช่น อาหารร้านนี้วิเศษมา
หัวดาวหัวเดือนน. เม็ดตุ่มที่ผุดขึ้นตามตัว มีพิษมาก โดยมากขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและนิ้วมือนิ้วเท้า.
เหมายัน(เห–) น. จุดสุดทางใต้ เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในราววันที่ ๒๒ ธันวาคม เป็นจุดในหน้าหนาว มีกลางคืนยาวที่สุด เรียกว่า เหมายัน (winter solstice), คู่กับ ครีษมายัน, ทักษิณายัน ก็เรียก.
โหราบอนน. ชื่อเรียกหัวแห้งของไม้ล้มลุกชนิด <i>Typhonium giganteum</i> Engl. ในวงศ์ Araceae มีพิษมาก ใช้ทำยาได้.
อายัน ๒น. การมาถึง, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น เหมายัน หมายถึง การมาถึงฤดูหนาว ครีษมายัน หมายถึง การมาถึงฤดูร้อน, ทางดาราศาสตร์ หมายถึงจุดหยุด คือจุดสุดทางเหนือและทางใต้ที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึง.
อุตตรายัน(อุดตฺรา-) น. จุดสุดทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในราววันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อน มีกลางวันยาวที่สุด เรียกว่า อุตตรายัน (summer solstice), คู่กับ ทักษิณายัน, ครีษมายัน ก็เรียก.
เฮโรอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทอนุพันธ์ของมอร์ฟีน มีสูตร C<sub>17</sub>H<sub>17</sub>NO (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> ชื่อทางเคมี คือ ไดอะเซทิลมอร์ฟีน ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ ๑๗๓ °ซ. เป็นยาเสพติดอย่างร้ายแรงและมีพิษมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
previous convictionการเคยต้องโทษมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autrefois convict (Fr.)เคยถูกพิพากษาลงโทษมาแล้ว (ในการกระทำผิดครั้งเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toxin, normalชีวพิษมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal toxinชีวพิษมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomatic Languageภาษาการทูต ในสมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัฐทั้งหลายในสมัยนั้นได้นิยมใช้ภาษาละตินเป็นภาษาการทูตและก็เป็นภาษาเดียว ที่ใช้กันในยุโรปภาคกลางและภาคตะวันตก ต่อมาในราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทนภาษาละตินเป็นภาษาการทูต และใช้กันตลอดมาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งแรก หลังจากเสร็จสงครามโลกครั้งแรกจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐต่างๆ เริ่มนิยมใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังไม่มีการรับรองเป็นทางการกันว่าให้ใช้ภาษาใดเป็นภาษาทางการทูตใน องค์กรทั้งหมดของสหประชาชาติยกเว้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ใช้ 5 ภาษาเป็นภาษาราชการ คือ ภาษาจีน รัสเซีย สเปน อังกฤษ และฝรั่งเศส ดังนั้น ในการประชุมใด ๆ ณ องค์การสหประชาชาติ หากมีการแถลงเป็นภาษาหนึ่ง ก็จะมีการแปลเป็นอีก 4 ภาษาเกือบพร้อมกันในทันที (Simultaneous Translation) สำหรับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้น ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เพียงสองภาษา [การทูต]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
Dangerous, Extremelyมีพิษมา[การแพทย์]
hydrocyanic acidกรดไฮโดรไซยานิก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ HCN เป็นพิษมาก พบในมันสำปะหลังดิบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
-Taylor was riding with Nova here, between the lake and the sea.วิเศษมาก เอ้าว่าต่อไป เทย์เลอร์ขี่ม้าไปกับโนวา ระหว่างทะเลสาบกับทะเลใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
At once I showed him my pussy, which I thought was very specialทันทีฉันแสดงเขาแคมช่องคลอดของหญิงของฉัน, \ Nwhich ที่ฉันคิดว่าพิเศษมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Put on a little toilet paper.เอากระดาษมาซับ ผมหยิบให้ Oh, God! (1977)
It's been magnificent. I've never done anything bad in my life.มันวิเศษมากที่สุด ผมไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดี Oh, God! (1977)
She's a marvellous woman, -ดีจัง! หล่อนวิเศษมาก, Suspiria (1977)
These past few months have been wonderful.สองสามเดือนที่ผ่านมานี้ วิเศษมากเลยค่ะ Airplane! (1980)
However he may have ended up, there was a time when he was very special.แต่เขาอาจจะจบลงด้วยการ มีเวลาเมื่อเขาเป็นคนที่พิเศษมา First Blood (1982)
Call the prisoner to the bar.เรียกนักโทษมาที่คอก Gandhi (1982)
I won't watch the mastery of the British replaced by the mastery of the Hindus.ผมไม่ยอมทนเห็นการปกครองถูกเปลี่ยน จากอังกฤษมาเป็นฮินดู Gandhi (1982)
The teacher took a prisoner to serve us.ครูเอานักโทษมารับใช้เรา Idemo dalje (1982)
But this year is a very special year.แต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
How very English.วิธีภาษาอังกฤษมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You just missed your father. He's such a wonderful man.คุณพ่อของเธอเพิ่งออกไปเมื่อครู่นี่เอง ท่านเป็นคนที่วิเศษมา Dirty Dancing (1987)
I brought you a special present.ปู่เอาของขวัญพิเศษมาให้หลานด้วยนะ The Princess Bride (1987)
Whether I am or not, you've been more than fair.ไม่ว่าจะอย่างไร ถือว่าเจ้าเป็นสุภาพบุรุษมา The Princess Bride (1987)
While you're at it, why don't you give me a nice paper cut and pour lemon juice on it?และตอนที่นายทำแบบนั้น ทำถึงไม่... ส่งมีดอาบยาพิษมาด้วยเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
It is a very special sword.lt เป็นดาบที่พิเศษมา Bloodsport (1988)
Even if you're under 15, if you get more than 50 penalty points on your record, you're sent to the regular courts!ถึงแม้ว่าแกจะต่ำกว่า 15 ปี ถ้าสมุด ระเบียนมีการโทษมากกว่า 50 ครั้ง แกจะถูกส่งไปที่ศาลเด็ก Akira (1988)
And he came from Data Processing.เป็นพื้นที่ ๆแสนวิเศษมา Big (1988)
Wonderful. What? Just wonderful.วิเศษมา Punchline (1988)
Doesn't that sound like a wonderful idea? - Hi, you a lesbian?เป็นความคิดที่วิเศษมาก คุณเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่า Punchline (1988)
Incredible.วิเศษมา Punchline (1988)
Now, remember! Bring me the lamp.นำตะเกียงวิเศษมาให้ข้า Aladdin (1992)
This is wonderful.นี่มันวิเศษมากเลย Basic Instinct (1992)
That's great.นั่นวิเศษมา In the Name of the Father (1993)
That's wonderful.นั่นวิเศษมากเลย Junior (1994)
Don Juan, this young woman... Dona Ana, must be very special.ผู้หญิงคนนี้ ดอนน่า แอนนา ต้องเป็นคนพิเศษมา Don Juan DeMarco (1994)
The pyramids? Oh, it's wonderful.ปิรามิด วิเศษมา Don Juan DeMarco (1994)
See, he gave up something, but then he got those magic beans.เขายอมสละบางอย่าง แล้วเขาก็ได้ถั่ววิเศษมา The One with George Stephanopoulos (1994)
Okay, see? See, you guys? What if we don't get magic beans?เห็นมั้ยล้ะ ถ้าเราไม่ได้ถั่ววิเศษมา The One with George Stephanopoulos (1994)
I've gotta tell you, Bob is terrific.บอกตรงๆเลยนะ บ็อบนะวิเศษมา The One with the East German Laundry Detergent (1994)
The English are in the pub and they say they come to measure the mountain.คนอังกฤษมาอยู่ที่ผับ พวกเขาบอกว่าจะมาวัดภูเขาด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I got some English staying' at the pub.มีคนอังกฤษมาพักที่ผับนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, thank you.คือ ขอบคุณ วิเศษมากเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Very good, very good. Excellent. 3 buckets.วิเศษมาก สามถังเหรอ เยี่ยมยอด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- There's a special ship. I just saw it.- ยานนั้นวิเศษมาก ฉันเพิ่งเห็นมันมา Toy Story (1995)
It's a wonderful place, James.มันเป็นสถานที่ที่วิเศษมาก เจมส์ James and the Giant Peach (1996)
This is a very special day in Dante's Peak.วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก ใน Dante ยอด Dante's Peak (1997)
You're with me and I have such wonderful, wonderful things to show you.ฉันมีสิ่งที่วิเศษมาก วิเศษสุด จะให้คุณดู Event Horizon (1997)
Wonderful, wasn't it?-มันวิเศษมา Gattaca (1997)
It was.- ใช่ มันวิเศษมา Snow White: A Tale of Terror (1997)
She is perfect.วิเศษมา The Jackal (1997)
Perfect. And now, backwards. Are you ready?วิเศษมาก ทีนี้ลองย้อนถอยหลังซิ ทำได้มั๊ย พร้อมหรือยัง The Red Violin (1998)
What a marvelous violin!เป็นไวโอลินที่วิเศษมา The Red Violin (1998)
- Wonderful.-วิเศษมา The Red Violin (1998)
And honey? I'm bringing you something very special.นี่ลูก พ่อมีของขวัญพิเศษมาฝากลูกด้วยนะ The Red Violin (1998)
I thought the acting tonight was excellent.ฉันว่าการแสดงคืนนี้วิเศษมากจ้ะ Rushmore (1998)
I will therefore bring the special for everybody.ผมจะนำ อาหารจานพิเศษมาให้ทุกคน eXistenZ (1999)
- Wait.พิเศษมาก-- Fight Club (1999)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit for a king(idm) วิเศษมาก, See also: เยี่ยมมาก, ชั้นเลิศ
improper fraction(n) เศษเกิน, See also: เศษส่วนที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับส่วน
King's English(idm) ภาษาอังกฤษมาตรฐาน, Syn. Queen's English, standard English
papier-mache(n) วัตถุที่ทำจากการนำกระดาษมาแปะเป็นชั้นๆ, Syn. wood pulp
chipper(sl) สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน), See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top