ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ศิษย์เก่า*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ศิษย์เก่า, -ศิษย์เก่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count unit: คน
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิษย์เก่าน. ผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.
สมาคมแหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ เช่น เข้าสมาคม สมาคมศิษย์เก่า
สมาชิก ๑(สะมา-) น. ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคม องค์การ หรือกิจกรรมใด ๆ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า สมาชิกวารสาร, (ปาก) ลูกค้า, ขาประจำ, เช่น หมู่นี้สมาชิกไม่ค่อยมาอุดหนุนที่ร้านเลย.
สรวลสันหรรษาก. หัวเราะร่าเริงยินดี, หัวเราะอย่างชอบอกชอบใจ, เช่น บรรดาศิษย์เก่ามาร่วมสรวลสันหรรษาในงานชุมนุมศิษย์เก่าประจำปี.
สังสรรค์ก. พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น จัดงานสังสรรค์กันในหมู่พนักงาน เพื่อน ๆ ได้พบปะสังสรรค์กันในงานชุมนุมศิษย์เก่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like when I was at the 25 year class reunion last spring.เหมือนตอนที่\ ครบรอบ 25 ปีศิษย์เก่า ตอนฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว Show Me Love (1998)
Ex-students, friends of, you know the right people.ปกติงานแบบนี้จะหาคนได้เร็ว ศิษย์เก่า ไม่ก็เพื่อนๆ ของ... คนที่มีเส้นสาย Mona Lisa Smile (2003)
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
-...of the alumnae association.- ชมรมศิษย์เก่า Mona Lisa Smile (2003)
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)
I have an alumni meeting. Didn't your mom tell you?ฉันมีสังสรรค์ศิษย์เก่า ไม่เธอไม่ได้บอกเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Thirty percent off for USC alumni.ลด 30% สำหรับศิษย์เก่า USC A Cinderella Story (2004)
Big welcome to all returning alumni to tonight's 38th annual homecoming game!ขอต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กับการกลับมาของศิษย์เก่า ประจำปีครั้งที่ 38 A Cinderella Story (2004)
You don't belong to any organizations or alumni groups.นายไม่เข้าร่วมกับองค์กรไหน หรือกลุ่มศิษย์เก่าที่ไหน An Inconvenient Lie (2007)
Sharpay's dad let me play a few holes and then invited me to dinner with some U of A alumni.พ่อชาร์เพย์ให้ผมตีกอล์ฟด้วย แถมยังชวนกินข้าวเย็น กับศิษย์เก่ายูออฟเอด้วย High School Musical 2 (2007)
"Oh, hey, nerdiest old dude I know, you wanna come cook crystal?" Please.โอ้ เฮ้ ศิษย์เก่าที่ฉันรู้จัก นายอยากกลับมาปรุงยาไอซ์ไหม ได้โปรด Cat's in the Bag... (2008)
Ty Bennett has been recruiting his former students.ไท เบ็นเน็ตต์ระดม ศิษย์เก่าของเขาเข้าร่วม Chuck Versus the Sensei (2008)
Dude, after graduation, she'll be gone until like the tenth reunion... if you both even live that long.เพื่อน หลังจากเรียนจบ เธอจะ ไปตามทางของเธอ อาจจะเป็นงานรวมศิษย์เก่าที่จะเจอเธออีก ถ้าพวกนายยังมีชีวิต ได้นานขนาดนั้นนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
One of your old students wants a letter of recommendation.- อะไร - หนึ่งในเ่อ่อ... ลูกศิษย์เก่าของคูณคนหนึ่ง เขาต้องการจดหมายรับรอง Phoenix (2009)
That copy machine is for Cheerios use only. Paid for by alumni donations.เครื่องถ่ายฯนี้ ใช้เฉพาะชมรมเชียร์เท่านั้น จัดซื้อจากเงินของศิษย์เก่า Showmance (2009)
With a student of yours-- former student, Ray Drecker?กับนักเรียนศิษย์เก่าของ เรย์ เดรคเกอร์ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Is an alumnus of the university.เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Enough About Eve (2009)
He's the alumnus who decides who gives the toast.เขาเป็นศิษย์เก่าที่ตัดสินใจเลือกคนที่จะมาดื่มอวยพรน่ะค่ะ Enough About Eve (2009)
He's this kind of important alumni liaison--คนประสานงานศิษย์เก่าคนสำคัญ Enough About Eve (2009)
That among your school's prestigious alumniหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติ์ของเรา Advanced Criminal Law (2009)
Even if she doesn't want to give a secret concert at the Bleecker, at least show me the courtesy of writing back.กาก้าเป็นศิษย์เก่าทิชนะ ถ้าเธอไม่อยากมีคอนเสิร์ตลับนี้ที่บลีคเกอร์ อย่างน้อยก็น่าจะเขียนจดหมายมาบอกบ้าง The Last Days of Disco Stick (2009)
Lots of Tisch faculty and alums will be there, plus my legit agent.จะมีพวกคณะศิลปศ่าสตร์และพวกศิษย์เก่ามาดู ตัวแทนผมก็มาด้วย The Last Days of Disco Stick (2009)
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)
Ex-students, I mean.ศิษย์เก่าของฉัน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
This is commander Spock. He is one of our most distinguished graduates.เขาคือนาวาโทสป๊อค เป็นศิษย์เก่าที่โดดเด่นมากของเรา Star Trek (2009)
Miss Sue. Miss Sue is an Ole Miss grad, too.Miss Sue Miss Sueเป็นศิษย์เก่าของOle Missเช่นกัน The Blind Side (2009)
I know asking high school seniors to be abstinent is like asking a porcupine to poop goat cheese.การขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าของโรงเรียน ก็เหมือน ขอให้เม่นขี้ใส่เนยแพะ ไม่เข่าท่าเลย 17 Again (2009)
Yes, I'm an alumna of Burtonsville High.ใช่ ฉันเป็นศิษย์เก่าหญิงที่โรงเรียนมัธยมเบอร์ตันวิลล์ The Death of the Queen Bee (2010)
Since Bones was already invited to the reunion, we get more information if she is seen as an alumni.ตั้งแต่โบนส์ได้รับเชิญไปงานคืนสู่เหย้าแล้ว เราจะหาข้อมูลเพิ่ม ถ้าเธอจะดูเป็นศิษย์เก่า The Death of the Queen Bee (2010)
"Alumna." Yes.ศิษย์เก่าหญิงใช่ The Death of the Queen Bee (2010)
Because you're an alumni.เพราะว่าคุณเป็นศิษย์เก่า The Death of the Queen Bee (2010)
Alumna. Oh...ศิษย์เก่าหญิง โอ้... The Death of the Queen Bee (2010)
Studies show that the best way to bring in alumni donations is through a successful athletic department-- specifically, a winning football team.การศึกษาชี้ให้เห็นว่างบมากที่สุดนั่นมาจากศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ\ โดยเฉพาะสำหรับแผนกกีฬา -ทีมฟุตบอลผู้ชนะ! Audition (2010)
- Hanna: If you want to take someone else - to homecoming, Sean, you should.เธอพาคนอื่น ไปงานศิษย์เก่าก็ได้ There's No Place Like Homecoming (2010)
Plus, how are we gonna help you choose a homecoming dress if you don't try some on for us?เราจะช่วยเลือกชุดงานศิษย์เก่าได้ไง ถ้าเธอไม่ลองใส่? There's No Place Like Homecoming (2010)
There's no place like homecoming.ไม่มีที่ใด เหมือนงานศิษย์เก่าThere's No Place Like Homecoming (2010)
You going to homecoming? Um...เธอจะไปงานศิษย์เก่ามั้ย? There's No Place Like Homecoming (2010)
It's because Toby Cavanaugh, who's never had a date in his life, just bought two tickets to homecoming.เพราะโทบี้ คาวานาห์ ผู้ไม่เคยเดทกับใคร เพิ่งซื้อตั๋วงานศิษย์เก่า 2 ใบ There's No Place Like Homecoming (2010)
So, is it true you're taking the country club's towel boy to homecoming?จริงเหรอที่เธอจะพาลูกจ้างสโมสร มางานศิษย์เก่าThere's No Place Like Homecoming (2010)
I'm going with my friends to homecoming.ฉันต้องไปงานศิษย์เก่า กับเพื่อนๆ There's No Place Like Homecoming (2010)
Uh...งานศิษย์เก่า เหรอ? There's No Place Like Homecoming (2010)
It's just... I would've thought you think homecoming is lame.ฉันนึกว่า เธอคิดว่างานศิษย์เก่ามันเชย There's No Place Like Homecoming (2010)
Okay, well, I'll see you at homecoming.ไว้เจอกันในงานศิษย์เก่า There's No Place Like Homecoming (2010)
Are you on the homecoming committee, as well?คุณเป็นกรรมการศิษย์เก่าเหรอ? There's No Place Like Homecoming (2010)
Please welcome your new homecoming king and queen,ขอต้อนรับราชา และราชินีงานศิษย์เก่า There's No Place Like Homecoming (2010)
To homecoming?- งานศิษย์เก่า เหรอ? The Homecoming Hangover (2010)
Okay, w do you go to homecoming, crack your head open, and then win a Corolla in a raffle?ตกลงเธอไปงานศิษย์เก่า ทำหัวแตก แล้วได้รถโคโรลล่า The Homecoming Hangover (2010)
You know, last year's picture of the homecoming queen outside the gym.จำได้มั้ย รูปงานศิษย์เก่าปีก่อน ข้างนอกยิม The Homecoming Hangover (2010)
The last time I saw you you were slow-dancing with Toby at homecoming.ครั้งก่อนที่ฉันเห็นเธอ เธอยังอยู่กับโทบี้ ในงานศิษย์เก่า The Homecoming Hangover (2010)
For ditching you at homecoming. Nah.ที่ทิ้งคุณในงานศิษย์เก่า The Homecoming Hangover (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิษย์เก่า[n.] (sitkao) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]   FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าชาย[n. exp.] (sitkao chāi) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]   FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าหญิง [n. exp.] (sitkao ying) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl]   FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alumna[N] ศิษย์เก่าหญิง
alumnus[N] ศิษย์เก่าชาย, See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
old girl[N] ศิษย์เก่า (โรงเรียนสตรี), Syn. alumna, Ant. old boy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
home-comingn. การกลับมาบ้าน,การกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของศิษย์เก่า,เทศกาลคืนสู่เหย้า (โรงเรียน)

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top