Search result for

*วาดภาพ*

(162 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วาดภาพ, -วาดภาพ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
วาดภาพ[V] draw, See also: sketch, paint, Syn. เขียนภาพ, Example: พอมีเวลาว่าง เขาจะเข้าไปนั่งวาดภาพในสวนทุกครั้ง, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปหรือลาดลายต่างๆ
ช่างวาดภาพ[N] painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาดภาพก. วาดเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วาดภาพคน วาดภาพทิวทัศน์.
จิตรกรน. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ.
จิตรกรรมน. ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ, รูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น.
วาด ๑ก. เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ เช่น วาดภาพดอกไม้ วาดภาพทิวทัศน์, เขียนเป็นลายเส้น เช่น วาดภาพลายไทย, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น วาดวิมานในอากาศเสียสวยหรู วาดโครงการในอนาคต
ไว้ฝีมือว. อาการที่แสดงความสามารถในด้านศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการฝากฝีมือไว้อย่างเต็มที่ เช่น ออกแบบบ้านอย่างไว้ฝีมือ วาดภาพอย่างไว้ฝีมือ.
ศิลป-, ศิลป์ ๑, ศิลปะการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นต้น เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร.
สี ๒สิ่งที่ทำให้ตาเห็นเป็น ขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น เช่น สีทาบ้าน สีย้อมผ้า สีวาดภาพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secco๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sgraffito; graffito๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffito; sgraffito๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresco๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tempera๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illustratorผู้วาดภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Blackboard drawingการวาดภาพบนกระดานดำ [TU Subject Heading]
Illustratorsนักวาดภาพประกอบ [TU Subject Heading]
Drawingการวาดภาพ [การแพทย์]
fluencyความคิดคล่อง, การคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำกัด เช่น การวาดภาพต่อเติมรูปที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to pee. guys, have you seen my sketchbook?ฉันต้องไปฉี่ พวกเราเห็นสมุดวาดภาพฉันรึเปล่า Pret-a-Poor-J (2008)
We are drawing a sketch of him, but no one remembers him clearly.เรากำลังวาดภาพของเขาอยู่ แต่ไม่มีใครจำเขาไ้ด้ชัดเจน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
People have been drawing with charcoal for thousands of years.ผู้คนวาดภาพด้วยถ่านไม้มาเป็นพันปีแล้ว The Lazarus Project (2008)
Or the poet who paints pictures with words.หรือนักกวีผู้ที่วาดภาพ ด้วยคำพูด The Forbidden Kingdom (2008)
When you read these letters, I imagine you feel mine.ตอนคุณอ่านจมหมายพวกนี้ ผมวาดภาพว่าคุณรับรู้ของผมเช่นกัน Nights in Rodanthe (2008)
It's just that I really need you to paint at some point.ก็แค่ฉันอยากให้คุณวาดภาพบางจุด แค่นั้นจริงๆคะ Pilot (2008)
She likes Magritte and Hopper.เธอเหมือน Magritte and Hopper [ศิลปินนักวาดภาพแบบเซอร์เรียลลิสม์] 500 Days of Summer (2009)
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
Not getting at anything. just trying to paint a picture.ไม่ใช่ไปถึงตรงนั้น แค่พยายามวาดภาพ Ourselves Alone (2009)
We'll draw little funny faces on them.เราจะวาดภาพตลก ลงบนหน้าเขา Chuck Versus the Predator (2009)
You don't think people whisper about me In the lunchrooms or draw pornographic pictures Of me on the bathroom walls?เธอคิดว่าฉันไม่เคยถูกเม้าท์ในโรงอาหาร หรือโดนวาดภาพโป้ ไปแปะผนังห้องน้ำเหรอ? Vitamin D (2009)
Rita's picturing her life without me, and I can't picture mine without her...ริต้าวาดภาพชีวิตเธอ โดยไม่มีฉัน และชั้น ไม่สามารถวาดภาพชีวิตฉัน โดยไม่มีเธอ If I Had a Hammer (2009)
Titian was a 16th century Renaissance painter from the Italian school, Booth.ไทเธี่ยนคือสมัยศตวรรษที่ 16 ยุคสมัยเรอเนสซองส์ ช่างวาดภาพสถาบันอิตาเลี่ยน A Night at the Bones Museum (2009)
but before that, he was famous for his engraving of the Boston Massacre.แต่ก่อนหน้านั้น เขามีชื่อเสียงจากการวาดภาพการสังหารหมู่ในบอสตัน August (2009)
I began to make handcrafted envelopes.ส่วนฉัน ก็กลายมาเป็นนักวาดภาพ Postman to Heaven (2009)
I can't imagine why.วาดภาพไม่ออกเลยว่าทำไม? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Now I need you to put your thinking caps on because I want each of you to draw what you think the future is going to look like.ตอนนี้ครูต้องการให้พวกเธอเปิดความคิด แต่ละคนลองวาดภาพอนาคตข้างหน้า Knowing (2009)
- Can you draw what happens?- วาดภาพตัวเรารอดได้มั๊ย Push (2009)
Cassey, give me one more picture.แคสซี่ช่วยวาดภาพอีกใบนึงได้ใหม Push (2009)
He's... uh, he's always drawing this!เค้าเป็นคนวาดภาพนี้เสมอ 9 (2009)
Georgia O'Keeffe painted all kinds of stuff.จอร์เจีย โอ คีฟ วาดภาพระบายสีประเภทนี้ทั้งหมด Abiquiu (2010)
Why would anyone paint a picture of a door over and over again, like, dozens of times?ทำไมมีแต่คนวาดภาพประตู ครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างเช่นเป็นร้อยๆครั้ง Abiquiu (2010)
She saw something new every time she painted it.เธอเห็นบางสิ่งใหม่ๆทุกครั้ง ที่เธอวาดภาพ Abiquiu (2010)
Okay, so the universe took her to a door, and she got all obsessed with it and just had to paint it 20 times until it was perfect.โอเค ห้วงจักรวาลนำเธอไปยังประตู และเธอก็คลั่งไคล้หลงใหลกับมัน แล้วต้องวาดภาพถึง 20 ครั้ง จนกว่ามันจะออกมาเพอร์เฟค Abiquiu (2010)
I'm sorry. You drew me a picture, and now you want me to let you go?ผมเสียใจ นายวาดภาพให้ผม และตอนนี้นายต้องการให้ผม ปล่อยนายไป? Countdown (2010)
I-I started drawing her. I have 20 canvases in my house of her.ผมได้เริ่มต้นวาดภาพเธอ แ้ล้วผมยังมีผ้าใบวาดภาพน้ำมัน รูปเธอตั้ง 20 ภาพอยู่บ้าน Future Shock (2010)
They had us do nothing but portraits from memory.เขาไม่ให้ทำอะไรเลยนอกจากวาดภาพจากความทรงจำ Epiphany (2010)
They brought us down to the beach to do seascapes.พาเราไปที่ชายหาดเพื่อวาดภาพวิวชายทะเล Epiphany (2010)
* And in my head, I paint a picture **ในสมองฉัน วาดภาพเธอ* Special Education (2010)
* And in my head I paint a picture Ooh, ooh **ในสมองของฉันวาดภาพเธอ โอ โอ* Special Education (2010)
But will you stop projecting it onto me and Stefan, please?แต่หยุดวาดภาพบน ฉันกับสเตฟาน ได้โปรด Memory Lane (2010)
I'm not projecting anything.ฉันไม่ได้วาดภาพอะไร Memory Lane (2010)
It's just that we had such high hopes for you.ก็แค่พวกเราวาดภาพเธอไว้สูง Remember Paul? (2010)
You got the right piece, and everything fell together, and there was the painting on the box cover.และมีการวาดภาพ บนหน้าปกกล่อง หลังจากที่ได้ศึกษา หลายพันจิ๊กซอว์เหล่านี้ What Are We Really Made Of? (2010)
I'm picturing a lot of deer heads staring down at everyone.ฉันกำลังวาดภาพหัวกวางหลายๆ อัน กำลังต้องมองดูผู้คน Fur (2010)
Starting to look like my definition of a good day's hunting.ชักจะดูเหมือนที่ฉันวาดภาพไว้ สำหรับการล่าสัตว์ Fur (2010)
We're gonna have a sketch artist meet with the family, and get a composite of him.เราจะให้ช่างวาดภาพ ไปคุยกับครอบครัว แล้ววาดภาพเขา Hello, Bandit (2010)
I can only imagine.ฉันได้แค่วาดภาพ Hello, Bandit (2010)
Because I always pictured you and I at 80 years old, walking down the beach, hand in hand.เพราะว่า ผมมักจะวาดภาพคุณกับผมตอนอายุ 80 เดินจับมือกัน อยู่บนชายหาด Hello, Bandit (2010)
And Vince would like to paint you.แล้ววินซ์ จะวาดภาพคุณ Ain't No Sunshine (2010)
But I can paint from the photo.แต่ผมวาดภาพจากรูปถ่ายได้นะ Ain't No Sunshine (2010)
Parker, it's sketching charcoal.ปาร์คเกอร์ มันเป็นถ่านที่เอาไว้วาดภาพ Sketchy (2010)
No, what we don't know is why you drew Jimmy.ไม่หรอก สิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือ ทำไมเธอถึงวาดภาพจิมมี่ Sketchy (2010)
A few days ago, I went down to the boat to sketch.เมื่อ 2-3 วันก่อน ฉันลงไปที่เรือ เพื่อวาดภาพ Sketchy (2010)
I used to like sketching.ฉันชอบวาดภาพ Sketchy (2010)
So you drew.คุณเลยวาดภาพ Sketchy (2010)
All right, why didn't you just draw a picture of Richards?งั้น ทำไมเธอไม่วาดภาพของริชาร์ดล่ะ Sketchy (2010)
I... I drew him before,ฉันวาดภาพเขาไว้ตั้งแต่ Sketchy (2010)
I drew a bunch of people. I drew half the town.ฉันวาดภาพคนไว้ตั้งมากมาย ครึ่งเมือง Sketchy (2010)
I want to draw you dancing.ผมอยากวาดภาพคุณเต้น Natalie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรแกรมวาดภาพ[n. exp.] (prōkraēm wāt phāp) FR: logiciel de dessin [m]
โปรแกรมวาดภาพแบบเว็กเตอร์[n. exp.] (prōkraēm wāt phāp baēp wektoē) FR: logiciel de dessin vectoriel [m]
วาดภาพ[n.] (wātphāp) EN: painting ; picture ; drawing   FR: peinture [f] ; dessin [m]
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; peindre ; faire un tableau
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer
วาดภาพด้วยสีน้ำ[v. exp.] (wātphāp dūay sī nām) EN: paint in water colours   FR: peindre avec de la peinture à l'eau
วาดภาพด้วยสีน้ำมัน[v. exp.] (wātphāp dūay sī nām man) EN: paint in oil   FR: peindre à l'huile

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brushwork[N] งานใช้ฝีแปรงในการวาดภาพ
charcoal[VT] วาดภาพด้วยถ่าน
delineator[N] ผู้วาดโครงร่าง, See also: คนวาดภาพ
depict[VT] วาดภาพ, Syn. picture, portray
depiction[N] การวาดภาพ, Syn. portrayal
describe[VT] ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ), See also: วาดภาพในอากาศ
draw[VI] วาดภาพ, See also: ร่างภาพ, วาดรูป, Syn. sketch, depict, pencil, portray
drawer[N] ช่างวาดภาพ, See also: จิตรกร
figuration[N] การวาดรูป, See also: การวาดภาพ
figure[VT] จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
graffiti[N] การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ
hip-hop[N] ดนตรีป๊อปชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยดนตรีแร็บ ศิลปะการวาดภาพหรือพ่นสีบนกำแพง และการเต้นเบรกดานซ์
illustrate[VT] ใส่ภาพประกอบ, See also: ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสีสัน, Syn. adorn, embellish, illuminate, paint, color
illustrator[N] ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร, See also: คนวาดรูปประกอบ, Syn. artist, cartoonist
image[VT] นึกฝัน, See also: วาดภาพ, นึกคิด
imagination[N] จินตนาการ, See also: การวาดภาพในใจ, Syn. creativity, fantasy
India ink[N] หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
monochrome[N] ศิลปะการวาดภาพโดยใช้สีเดียว, Syn. monotint
old master[N] ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป
perspective[N] เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น
perspective[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น
picture[VT] วาดภาพ, See also: ระบาย, Syn. draw, paint
portraiture[N] ศิลปการวาดภาพคน
portray[VT] วาดภาพ, Syn. draw, illustrate, sketch, picture, paint
portrayal[N] การวาดภาพคน, See also: การถ่ายภาพคน, ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน, Syn. portrayal, painting, sketch, drawing, photograph
picture to[PHRV] วาดภาพ, See also: จินตนาการ
scan[VT] กวาดภาพ, See also: ปรากฏภาพ
scan[N] การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์), See also: การกวาดสัญญาณ
see[VT] จินตนาการ, See also: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก, Syn. imagine, dream
silhouette[VT] วาดภาพโครงร่างสีดำ, Syn. outline
sketch[VI] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketch[VT] วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
stipple[VT] วาดภาพเป็นจุดๆ แต้มๆ, Syn. dab, dapple, dot
stipple[N] วิธีการวาดภาพหรือสลักเป็นจุดๆ แต้มๆ
stipple[N] ผลงานการวาดภาพหรือสลักที่เป็นจุดๆ แต้มๆ
stippler[N] ผู้วาดภาพที่มีลักษณะเป็นจุดๆ แต้มๆ
tempera[N] เทคนิควาดภาพด้วยสีที่มีน้ำมันผสมไข่แดง/ไข่ผสมน้ำ
vision[N] จินตนาการ, See also: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ, Syn. imagery, Ant. realism, reality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
distemper(ดิสเทม'เพอะ) n. อารมณ์ร้าย,ชื่อโรคติดเชื้อหลายโรคของสัตว์โดยเฉพาะcanine distemper,เทคนิคการวาดภาพด้วยกาวน้ำ,ภาพวาดกาวน้ำ. vt. วาดภาพกาวน้ำ, Syn. craze
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
fusainn. ถ่านละเอียดสำหรับวาดภาพ,ภาพที่วาดด้วยถ่านดังกล่าว
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ,ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
portray(พอร์เทร',โพร์เทร') vt. วาดภาพ,เขียนภาพ,ร่างภาพ,พรรณนาเป็นคำ,แสดง., See also: portrayable adj. portrayer n.
portrayal(พอร์เทร'เอิล,โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน,การถ่ายภาพคน,ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน,การพรรณนาเป็นคำ,การแสดง (เป็นตัว,..)
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
scan(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่างละเอียด,มองกวาด,ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์,เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ., See also: scannable adj. scanner n., Syn. inspect,scrutinize,peruse,glan
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
tempera(เทม'เพอระ) n. เทคนิคการวาดภาพด้วยสีที่ประกอบด้วยน้ำมันผสมไข่แดงหรือไข่ผสมน้ำ,ภาพวาดโดยเทคนิคดังกล่าว
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
colourist(n) นักระบายสี,นักวาดภาพสี
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
image(vt) ทำให้มีเงา,วาดภาพ,เป็นรูป,แสดงเครื่องหมาย
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า
portraiture(n) การวาดภาพคน,รูปคน
portray(vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,พรรณนา,ร่างภาพ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
描く[かく, kaku] Thai: วาดภาพ English: to draw

German-Thai: Longdo Dictionary
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top