ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วางเดิมพัน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วางเดิมพัน, -วางเดิมพัน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเดิมพัน(v) bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai Definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดิมพันน. จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนันเป็นต้น เช่น วางเดิมพัน เอาชีวิตเป็นเดิมพัน.
ติดปลายนวมก. วางเดิมพัน (มักใช้แก่การเดิมพันมวย) เช่น มวยคู่นี้ต้องติดปลายนวมสักหน่อย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
[ Man ] Place your bets.[ มนุษย์ ] วางเดิมพันของคุณ Pulp Fiction (1994)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
-Well, then, I wish to place another one.งั้นผมขอวางเดิมพันอีกคัร้ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Bet's to you.ตาคุณวางเดิมพันค่ะ Casino Royale (2006)
Check or bet.ผ่านหรือวางเดิมพันคะ? Casino Royale (2006)
We want him alive. Le Chiffre doesn't have 1 00 million to lose.เราต้องการจับเป็น เลอชีฟไม่มีเงินร้อยล้านให้วางเดิมพันอีกแล้ว Casino Royale (2006)
Bet. One hundred thousand.วางเดิมพัน 1 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
Bet. Two hundred thousand.วางเดิมพัน 2 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
Shh. Sir, no more bets! Step back, please.ออกไปก่อนค่ะ หมดช่วงวางเดิมพันแล้ว Chapter Four 'Collision' (2006)
We both have a lot at stake.เราทั้งคู่วางเดิมพันไว้สูง Chapter Six 'The Line' (2007)
Oh, you got a little money riding on this?คุณวางเดิมพันไว้ล่ะสิ The Damage a Man Can Do (2008)
Bet down, please.วางเดิมพัน, ได้แล้วครับ. Episode #1.8 (2008)
Bet down, please.วางเดิมพันครับ Episode #1.8 (2008)
Bet down, please.วางเดิมพันครับ Episode #1.8 (2008)
Perhaps we should make a little wager.วางเดิมพันกันเล็กน้อยมั้ย? Invictus (2009)
I will stake my career on her behalf.ฉันจะวางเดิมพันอนาคตฉันในนามของเธอ The No-Brainer (2009)
Natsuki-san, you have initiative.คุณนัตสึกิเริ่มก่อน วางเดิมพันค่ะ Summer Wars (2009)
Check.วางเดิมพัน The Curious Case of Dean Winchester (2009)
But I'm willing to wager it's because national security issues will be discussed.แต่ผมก็ยินดี จะวางเดิมพัน ว่าประเด็นความมั่นคง แห่งชาติจะถูกถกเถียง กันแน่นอน Gimme Some Truth (2009)
Nate, my job is at stake. Oh, that's funny.เนท, งานของฉันต้องวางเดิมพัน อ้, มันน่าตลกนะ The Grandfather: Part II (2009)
Blinds.วางเดิมพัน The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Top defense lawyer mayer morganroth has his money on jack. - Why the stocks?ทนายจำเลยระดับแนวหน้า เมเย่อร์ มอร์แกนร็อธ วางเดิมพันข้างแจ๊ค You Don't Know Jack (2010)
I would lay coin towards their victory.ข้าจะวางเดิมพันให้แก่ชัยชนะของพวกเขา Shadow Games (2010)
I've heard barca has laidข้าได้ยินว่าบาร์ก้าได้วางเดิมพัน Shadow Games (2010)
If I had the means, I would wager all with barca.หากข้ามีน่ะ ข้าก็จะวางเดิมพันทั้งหมดร่วมกับบาร์ก้า Shadow Games (2010)
What do you make of the odds?วางเดิมพันไว้เท่าไหร่ The Thing in the Pit (2010)
Barca placed a wager against theokoles, บาร์กาวางเดิมพัน ไว้ข้างคริกซัส Delicate Things (2010)
And they make bets based on that information -และพวกนั้น ก็วางเดิมพัน จากข้อมูลที่ได้ Smoke and Steel (2010)
They expect me to do their bidding, and i comply.พวกนั้นหวังให้ฉันวางเดิมพันให้ ฉันก็ทำ Smoke and Steel (2010)
So, put your wagers in.ยังงั้นวางเดิมพันมา Chuck Versus the Beard (2010)
Put your wager- you are going to win this, children!วางเดิมพันมาเด็กๆ Chuck Versus the Beard (2010)
My job every day is to go to work and understand things that I don' understand.หากคุณถามผมที่ จะวางเดิมพันของฉัน What Are We Really Made Of? (2010)
I was drawn into a wager.ข้าวางเดิมพันไว้ The Castle of Fyrien (2010)
–You lost! Okay, minimum bet, five Monopoly.เอาล่ะ วางเดิมพันขั้นต่ำ 5 ชิ้น Toy Story 3 (2010)
Next decision is whether to double down or not.การตัดสินใจต่อไป คือวางเดิมพันเป็นสองเท่า Bullet Points (2011)
On 11, yes. Double.แต้มอยู่ที่ 11 ใช่ วางเดิมพันเป็นสองเท่า Bullet Points (2011)
They bet money on who will rip who to shreds.พวกเขาวางเดิมพันว่าตัวไหนจะชนะ Dog Eat Dog (2011)
You can't take this guy down with a minimum bet.คุณจะล้มเขาได้อย่างไรด้วยการวางเดิมพันขั้นต่ำ Dentist of Detroit (2011)
I'm pretty sure the only war Chuck is waging is with his own demons.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่า สงคราวเดียวที่ชัคกำลังวางเดิมพันอยู่ คือการอยู่กับความเป็นปีศาจของเค้าเอง The Big Sleep No More (2011)
I don't care if it's love or spite or a $10 bet.ฉันไม่สนหรอกถ้ามันจะเป็นความรัก หรือความแค้นหรือการวางเดิมพันแค่สิบเหรียญ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
My money's on the little guy!ผมวางเดิมพันที่คนตัวเล็ก Little Red Book (2011)
There actually is a mathematical equation for knowing when to raise and when to fold.ที่จริงมันมี สมการทางคณิตศาสตร์ ที่ทำให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรวางเดิมพันเพิ่ม และเมื่อไหร่ควรหมอบ Snake Eyes (2012)
You know, a man's reputation is at stake, and I'm not joking with you now.คุณรู้ไหมศักดิ์ศรีผู้ชาย ถูกวางเดิมพัน และตอนนนี้ฉันก็ไม่ได้ล้อคุณเล่นด้วย All In (2012)
Guy plays poker with other people's money and gloats about it.นายคนนี้วางเดิมพันด้วยเงินของคนอื่น อย่างย่ามใจ Risk (2012)
I knew there was more at stake than just finding the killers.แม่รู้วางเดิมพันเอาไว้ มากกับการหาฆาตกร Bad Teeth (2012)
They have entire meetings devoted to gambling.พวกเขามีการประชุมทั้งหมดเกี่ยวกับ การทุ่มเทให้กับการวางเดิมพัน Basic Instinct (2012)
I'll take that bet. What are the stakes?ฉันจะใช้เวลาวางเดิมพันที่ สิ่งที่เดิมพันหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Why did you make that bet, Ron?ทำไมคุณไม่ทำให้การวางเดิมพันที่รอน? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางเดิมพัน[wāng doēmphan] (v, exp) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(vt) วางเดิมพัน, Syn. bet
bet(n) การพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. wager, gamble
lay(vi) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, wager
lay(vt) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet
stake(vt) วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stake on(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
stake upon(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake on, wager on
wager(vt) พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagerer(n) ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on(phrv) พนัน, See also: วางเดิมพัน กับ, Syn. bet on, gamble on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) { backed, backing, backs } n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bet(เบท) { bet/betted, bet/betted, betting, bets } vt..vi. พนัน, ขันต่อ, ต่อ, กล้าคาดคะเน, ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ, การวางเดิมพัน, ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble, risk
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้, ขอบแดน, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, การวางเดิมพัน, คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, กั้น, วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
lay(เล) { laid, laid, laying, lays } vt. วาง, ปู, พาด, ลาด, ปู, ปล่อย, ทา, ตีแผ่น, เผยแพร่, นำเสนอ, ฝัง, ลงราก, กำหนด, ตั้ง, วางแผน, วางโครง, ออกไข่, ทิ้งระเบิด, กำหนดโทษ, วางเดิมพัน, พนัน, กะ, วัด, กด, ระงับ, บรรเทา, มุ่งหมาย, เล็งปืน vi. วางไข่, ออกไข่, พนัน, วางเดิมพัน, ขันต่อ, วางโครงการ, นอ
ride(ไรดฺ) { rode, ridden, riding, rides } vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า, การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
see(ซี) vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย, ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย, เรื่องเสี่ยงภัย, กิจการเสี่ยงภัย, เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ, การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู. vi. เสี่ยง, กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. at a venture ตามโอกาส ตามยถ
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง, สิ่งที่พนัน, การพนันขันต่อ, การวางเดิมพัน vt. พนัน, พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble, bet, stake

English-Thai: Nontri Dictionary
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
bet(n) การพนัน, การวางเดิมพัน
bet(vt) พนัน, ต่อ, วางเดิมพัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top