ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วัสดุ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วัสดุ, -วัสดุ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุ(n) material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai Definition: วัตถุที่นำมาใช้
วัสดุก่อสร้าง(n) construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai Definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
วัสดุสังเคราะห์(n) synthetic material

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัสดุ(วัดสะดุ) น. วัตถุที่นำมาใช้ เช่น วัสดุก่อสร้าง
วัสดุของใช้ที่มีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ (ใช้แก่การงบประมาณ).
โสตทัศนวัสดุ(โสตะทัดสะนะวัดสะดุ, โสดทัดสะนะวัดสะดุ) น. งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพ โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี.
กระดีดน. อุปกรณ์ทำด้วยกระ ไม้ โลหะ หรือวัสดุสังเคราะห์ ใช้สำหรับดีดสายของเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ แบนโจ.
กระเบื้อง ๑น. วัสดุใช้มุงหลังคา ทำผนังหรือปูพื้น เป็นต้น ทำด้วยดินเผาหรือซีเมนต์ หรือวัสดุอื่น ๆ มักทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม มีขนาดต่าง ๆ อาจมีสีหรือลวดลายก็ได้, เครื่องถ้วยชามที่ปั้นด้วยดินประสมอย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาว เคลือบผิวเป็นมัน มีพื้นหรือลวดลายเป็นสีต่าง ๆ เรียกรวมว่า เครื่องกระเบื้อง, ชิ้นของเครื่องกระเบื้องที่แตกออก, กระทะแบน ๆ สำหรับละเลงขนมเบื้องเป็นต้น เดิมทำด้วยดินเผา แต่ปัจจุบันทำด้วยโลหะ
กวาด(กฺวาด) น. สิ่งที่ใช้ปัดกวาด ทำด้วยวัสดุต่าง ๆ อย่างก้านใบมะพร้าว ดอกอ่อนของต้นหญ้าบางชนิด เป็นต้น มัดเป็นกำ ๆ เรียกว่า ไม้กวาด, ถ้าทำด้วยก้านใบมะพร้าว เรียกว่า ไม้กวาดทางมะพร้าว.
กุ้งดีด, กุ้งดีดขันน. ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล เช่น สกุล <i> Alpheus</i> ในวงศ์ Alpheidae มีก้ามใหญ่ ๒ ข้าง ก้ามข้างหนึ่งโตกว่ามาก สามารถทำให้เกิดเสียงดังด้วยวิธีหนีบก้าม โดยเฉพาะเมื่อกระทบขันเสียงจะดังยิ่งขึ้น จึงได้ชื่อว่า กุ้งดีดขัน พบอาศัยหลบซ่อนอยู่ตามซอกวัสดุต่าง ๆ ริมฝั่งทั้งในนํ้าเค็มและนํ้ากร่อย ยกเว้นชนิด <i> Alpheus microrhynchus</i> De Man ที่พบอยู่ในนํ้าจืดด้วย, กระเตาะ ก็เรียก.
ขลุ่ย(ขฺลุ่ย) น. ชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มักทำจากไม้รวก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง งาช้าง ปัจจุบันใช้วัสดุอื่นก็มี เช่น พลาสติก เจาะรูตามยาวมีระยะห่างพอควร สำหรับเอานิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่า, มีหลายชนิด เช่น ขลุ่ยอู้ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยเพียงออ, ลักษณนามว่า เลา.
ขี้ผงน. เศษสิ่งของเล็ก ๆ หรือละเอียดที่เหลือหรือร่วงจากวัสดุต่าง ๆ, ผง หรือ เศษผง ก็ว่า, โดยปริยายหมายความว่า เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, เช่น จ่ายเงินแค่นี้เรื่องขี้ผง.
คร่าว(คฺร่าว) น. โครงสร้างซึ่งทำขึ้นด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม้ โลหะ เพื่อใช้ในการยึดแผ่นวัสดุที่ทำเป็นฝา รั้ว หรือฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะยึดกับโครงสร้างที่สำคัญมีเสาคาน เป็นต้น คร่าวตีได้ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นตาราง.
คหกรรมศาสตร์(คะหะกำมะสาด) น. วิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ โดยมุ่งพัฒนาครอบครัวด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม.
คอนกรีตน. วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย หิน และนํ้า ผสมเคล้าเข้าด้วยกัน เมื่อแห้งแข็งตัวแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งมาก.
คออ่อน ๒น. ชื่องูทะเลมีพิษชนิด <i> Enhydrina schistosa</i> Daudin ในวงศ์ Hydrophiidae ตัวยาวประมาณ ๖๐ เซนติเมตร หัวโต ลำตัวสีเทาอมเขียว มีลายจาง ๆ หางแบนใหญ่พบอาศัยในทะเลโคลน มีนิสัยเอาหัวซุกลำตัวหรือวัสดุอื่น จึงเรียกว่า งูคออ่อน.
คาร์โบรันดัมน. สารสีดำแข็งมาก ชื่อเคมีว่า ซิลิคอนคาร์ไบด์ มีสูตร SiC ใช้ประโยชน์ทำหินสำหรับขัด ใช้ผสมกับคอนกรีตเพื่อทำขั้นบันไดตึก ใช้ทำวัสดุทนไฟ.
เงือก ๓น. ชื่อนกขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Bucerotidae ปากใหญ่ บนส่วนท้ายของขากรรไกรบนมีโหนกแข็ง ส่วนใหญ่ภายในโหนกแข็งกลวง ยกเว้นบางชนิดมีโหนกแข็งตัน เช่น นกชนหิน ส่วนใหญ่ลำตัวสีดำ นอกฤดูผสมพันธุ์อยู่รวมกันเป็นฝูง ขณะบินมีเสียงดัง ระยะเริ่มตกไข่ตัวเมียจะอยู่ในโพรงไม้ แล้วใช้เศษอาหาร ดิน และมูลปิดปากโพรงด้านใน ตัวผู้ใช้วัสดุเดียวกันปิดปากโพรงทางด้านนอก เหลือรูพอที่ตัวผู้จะหาอาหารมาป้อนให้ขณะที่ตัวเมียฟักไข่และเลี้ยงลูกได้ ร้องเสียงดังมาก กินผลไม้และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เงือกกรามช้าง [<i> Rhyticeros undulatus</i> (Shaw)] เงือกหัวแรด (<i> Buceros rhinoceros</i> Linn.) เงือกสีน้ำตาล [<i> Ptilolaemus tickelli</i> (Blyth)] เงือกดำ [<i> Anthracoceros malayanus</i> (Raffles)].
จานเสียงน. วัสดุแผ่นกลมบางซึ่งบันทึกเสียงไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนแผ่นหมุนของหีบเสียง วางเข็มลงในร่องแล้วให้จานหมุนไป ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้, แผ่นเสียง ก็เรียก.
ช้อนน. เครื่องใช้สำหรับตักของกิน มีด้ามจับ เรียกชื่อตามสิ่งที่ตัก เช่น ช้อนแกง ช้อนขนม ช้อนกาแฟ ช้อนซุป หรือเรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ทำช้อน เช่น ช้อนกระเบื้อง ช้อนสังกะสี ช้อนหอย ช้อนพลาสติก, ลักษณนามว่า คัน, ราชาศัพท์ว่า ฉลองพระหัตถ์ช้อน
ชักรูปก. บันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใสเช่นฟิล์ม กระจกถ่ายรูป, ถ่ายรูป ก็ว่า.
ซิปน. เครื่องรูดปิดให้ริมผ้าหรือวัสดุ ๒ ชิ้นประสานกัน ประกอบด้วยฟันเล็ก ๆ ๒ แถว มีที่จับเพื่อรูดให้ฟันยึดกันหรือแยกออกจากกันได้.
ซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญของซีเมนต์ คือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อเป็นต้น เรียกว่า ปูนซีเมนต์.
ไซโลน. สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ภายในมีระบบกันความชื้นและระบายอากาศเป็นต้น สำหรับเก็บผลิตผลทางเกษตรไว้ชั่วคราว.
ดินน้ำมันน. วัสดุที่ทำจากดินเนื้อละเอียด ผสมขี้ผึ้ง วาสลิน น้ำมันพืช กำมะถัน และสี ลักษณะค่อนข้างนิ่ม ใช้ในงานศิลปะต้นแบบสำหรับการหล่อ หรือให้นักเรียนฝึกหัดปั้นเป็นต้น.
ดุนทำให้เกิดลวดลายที่นูนขึ้นจากผิวพื้นวัสดุ เช่น ดุนลาย.
ตะกอนเศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม.
ตะแกรง ๑(-แกฺรง) น. ภาชนะสานรูปแบนกลม มีขอบ ตาห่าง สำหรับร่อนสิ่งของ หรือตากปลาตากเนื้อเป็นต้น, ภาชนะสานรูปกลม ก้นลึก ตาถี่ สำหรับช้อนกุ้งปลาเป็นต้น, อุปกรณ์ทำด้วยวัสดุเช่นเหล็ก พลาสติก ลักษณะเป็นซี่ ๆ หรือเป็นตา ๆ สำหรับแยกสิ่งละเอียดและสิ่งหยาบออกจากกัน เช่น ตะแกรงร่อนทราย หรือสำหรับให้ความร้อนหรือสิ่งอื่นผ่านได้ เช่น ตะแกรงปิดฝาท่อน้ำ ตะแกรงปิ้งกล้วย.
ถ่ายรูปก. บันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใสเช่นฟิล์ม กระจกถ่ายรูป, โบราณว่า ชักรูป.
ทำเทียมก. เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใด ๆ ให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอย่างเดิมหรือไม่.
เทือกวัสดุที่มีความเหนียว ใช้สำหรับติดสิ่งของต่าง ๆ เช่น เทือกรัก เทือกปูน.
นางรม ๑น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิดในวงศ์ Ostreidae รูปเปลือกค่อนข้างกลม ยาวรี หรือบิดเบี้ยวตามพื้นที่ที่ติดอยู่ ส่วนใหญ่มีสีเทา เปลือกล่างเป็นแอ่งคล้ายรูปถ้วยยึดติดกับวัสดุที่ใช้เป็นอาหาร เช่น ชนิด <i>Saccostrea</i> <i>forskali</i> (Gmelin), อีรม ก็เรียก.
บอล ๑น. ลูกกลมทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น หนัง ยาง พลาสติก ภายในมีลมอัด ใช้ในการเล่นกีฬาเป็นต้น, ลูกบอล ก็เรียก.
ปุ๋ยหมักน. ปุ๋ยที่ได้จากนำเศษอินทรียวัสดุมากองสุมไว้ รดน้ำให้ชื้นและทิ้งไว้ให้เกิดการสลายตัวโดยการกระทำของจุลินทรีย์ อาจผสมสารเคมีเข้าไปด้วยเพื่อให้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นหรือให้อินทรียวัสดุสลายตัวเร็วขึ้น.
ปูนซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญคือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ.
แปรอักษรก. ทำให้มีตัวอักษรหรือภาพปรากฏขึ้น โดยใช้คนจำนวนมากที่อยู่บนอัฒจันทร์ ยกกระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่น ๆ ขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ให้เห็นเป็นตัวหนังสือหรือภาพ (มักใช้ประกอบในการเชียร์กีฬา การแสดงกลางแจ้ง หรือกิจกรรมสำคัญ ๆ ).
ผงเศษสิ่งของเล็ก ๆ หรือละเอียดที่เหลือหรือร่วงจากวัสดุต่าง ๆ, มักเรียกว่า ขี้ผง หรือ เศษผง.
แผ่นเสียงน. วัสดุแผ่นกลมบางซึ่งบันทึกเสียงไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนแผ่นหมุนของหีบเสียง วางเข็มลงในร่องแล้วให้จานหมุนไป ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้, จานเสียง ก็เรียก.
เฝือก ๒น. อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ มีหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ ปัจจุบันนิยมทำด้วยปูนปลาสเตอร์ เรียกว่า เฝือกปูน.
พลาสติกน. สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์.
ฟุตบอลน. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๑๑ คน รวมทั้งผู้รักษาประตู ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องเตะลูกบอลให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายที่ได้ประตูมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ, เรียกลูกกลมทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น หนัง ยาง พลาสติก ภายในมีลมอัด ใช้ในการเล่นฟุตบอล ว่า ลูกฟุตบอล.
มอด ๑น. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิด หลายสกุล หลายวงศ์ และหลายอันดับ เจาะกินเข้าไปในวัสดุต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นรูพรุนทั่วไปกับทั้งมีวัสดุผสมมูลขับถ่ายออกมาเป็นขุยเป็นเม็ดเล็ก ๆ เรียก ขี้มอด ส่วนใหญ่เป็นแมลงปีกแข็งในอันดับ Coleoptera เช่น มอดข้าวสาร [<i>Sitophilus oryzae</i> (Linn.)] ในวงศ์ Curculionidae ทำลายข้าวสาร, มอดแป้ง [<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst)] ในวงศ์ Tenebrionidae ทำลายข้าวโพด ข้าวสาลี, มอดไม้ไผ่ [<i>Dinoderus minutus</i> (Fabricius)] ในวงศ์ Bostrychidae เจาะไม้ไผ่แห้งเป็นรูเท่ารูเข็มกระจายทั่วไป
ไม้กวาดน. สิ่งที่ใช้ปัดกวาด ทำด้วยวัสดุต่าง ๆ อย่างก้านใบมะพร้าว ช่อดอกของต้นหญ้าบางชนิดเป็นต้น มัดเป็นกำ ๆ.
ยานเกราะน. พาหนะล้อหรือสายพานที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันตนเองจากอาวุธยิงเล็งตรงหรืออาวุธยิงเล็งจำลอง และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดหรือป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ในระดับหนึ่ง.
ยุทโธปกรณ์น. วัสดุอุปกรณ์ทั้งปวงและยุทธภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งใช้ในราชการทหาร รวมทั้งเครื่องมือยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่สาธารณูปโภคอันจำเป็นเพื่อปฏิบัติการรบหรือเพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมทางทหารโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีความมุ่งหมายทางธุรการหรือทางการรบ.
ใยหินน. แร่ประเภทซิลิเกต โดยมากเป็นแคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ลักษณะเป็นเส้นใย ทนไฟ ใช้ประโยชน์นำไปทำวัสดุทนไฟ และฉนวนความร้อน.
รูปถ่ายน. ภาพที่บันทึกไว้ด้วยวิธีให้แสงผ่านฟิล์มรูปเป็นต้นลงบนแผ่นวัสดุไวแสง เช่น กระดาษอัดรูป แล้วนำไปล้างตามกรรมวิธีเพื่อให้รูปปรากฏ.
ลิขสิทธิ์สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย.
ลูกกลิ้งน. เหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีนํ้าหนักมากใช้ลากให้กลิ้งทับดินให้ราบ, เรียกสิ่งที่กลิ้งไปได้เพื่อประโยชน์ในการต่าง ๆ ว่า ลูกกลิ้ง เช่น ลูกกลิ้งของช่างตัดเสื้อ.
ลูกบอลน. ลูกกลมทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่นหนัง ยาง พลาสติก ภายในมีลมอัด ใช้ในการเล่นกีฬาเป็นต้น, บอล ก็ว่า.
ลูกฟุตบอลน. ลูกกลมทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น หนัง ยาง พลาสติก ภายในมีลมอัด ใช้ในการเล่นฟุตบอล.
เลื่อมน. วัสดุสำหรับปักลวดลายลงบนผ้า มักมีลักษณะบางเป็นรูปกลมแบนเล็ก ๆ ตรงกลางมีรู เป็นเงามัน สำหรับใช้ปักลวดลาย เช่นเสื้อโขนตัวทศกัณฐ์ พระราม พระลักษมณ์ เป็นต้น.
แว่นตาน. สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้แลเห็นชัดขึ้นเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packless valveวาล์วไร้วัสดุอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure indicating pasteวัสดุชี้บอกแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
packingวัสดุอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligatureวัสดุใช้ผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ready madeวัสดุสำเร็จรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
room-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rom-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roof lining; headliningวัสดุบุหลังคา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory investmentวัสดุทำเบ้าทนไฟ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
RTV sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; room-temperature-vulcanising sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldering investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
strategic materialวัสดุยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archival materialวัสดุจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced weight assortmentชุดวัสดุถ่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material, strategicวัสดุยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material, criticalวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
masking๑. การปิด๒. การใช้หน้ากาก ๓ วัสดุกำบัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
collograph; collagraphงานพิมพ์วัสดุปะติด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claddingวัสดุหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อหล่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical materialวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collagraph; collographงานพิมพ์วัสดุปะติด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, materialวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grainลายเนื้อวัสดุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire stopวัสดุกั้นอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperssion materialวัสดุพิมพ์แบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
implant๑. สิ่งปลูกฝัง, วัสดุปลูกฝัง๒. ปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implantสิ่งฝัง, วัสดุฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment๑. เบ้า๒. วัสดุทำเบ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment castชิ้นหล่อวัสดุทำเบ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transparent materialวัสดุโปร่งใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
headlining; roof liningวัสดุบุหลังคา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
welding consumablesวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์, Example: เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า &quot;สื่อการเรียน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ &quot;สื่อการสอน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน<br />สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ &quot;สื่อการเรียนการสอน&quot; หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General Material Designationคำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composite materialsวัสดุเชิงประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoparticlesวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanostructured materialวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smart materialวัสดุฉลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical materialวัสดุทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American Society for Testing and Materialsสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Cataloging of nonbook materialsการทำบัตรรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of audio-visual materialsการทำบัตรรายการโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Absorberสารดูดกลืน, วัสดุใดๆ ที่สามารถดูดกลืนหรือลดความเข้มของ<em>รังสีชนิดก่อไอออน</em> ตัวอย่างของสารดูดกลืน<em>นิวตรอน</em> เช่น แฮฟเนียม หรือ แคดเมียม ใช้เป็นแท่งควบคุมใน<em>เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์</em> สารดูดกลืนรังสีแกมมา เช่น คอนกรีตและเหล็ก ใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แผ่นกระดาษหรือแผ่นโลหะบางสามารถดูดกลืนหรือลดความเข้มของรังสีแอลฟาได้ [นิวเคลียร์]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์, Example: [นิวเคลียร์]
Cerenkov radiationการแผ่รังสีเซเรนโกฟ, ปรากฏการณ์เรืองแสงเมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนผ่านวัสดุโปร่งใส ด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของแสงในวัสดุนั้น เช่น ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเครื่องฉายรังสีแกมมาแบบสระน้ำ จะเห็นการแผ่รังสีนี้เป็นแสงเรืองสีฟ้า พาเวล อเล็กเซวิช เซเรนโกฟ (Pavel Alexsejevich Cerenkov) เป็นคนแรกที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ [นิวเคลียร์]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม [นิวเคลียร์]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Critical massมวลวิกฤต, มวลน้อยที่สุดของวัสดุที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้ ซึ่งเพียงพอต่อการเกิดและสืบเนื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู fissionable material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cyclotronไซโคลทรอน, เครื่องเร่งอนุภาคที่อนุภาคถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าและถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็ก ให้วิ่งวนเป็นวงออกไปคล้ายก้นหอย เมื่อได้ความเร็วที่ต้องการ อนุภาคจะถูกปล่อยให้ชนกับวัสดุที่ใช้เป็นเป้า เครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้ใช้ในการวิจัยฟิสิกส์มูลฐาน และการผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ประดิษฐ์ คือ เออร์เนสต์ โอ. ลอว์เรนซ์ (Earnest O. Lawrence) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2482 [นิวเคลียร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electron linear acceleratorเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น, เครื่องเร่งอิเล็กตรอน ที่อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรงด้วยสนามไฟฟ้า มีสองแบบคือ แบบที่อิเล็กตรอนถูกควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าสถิต และแบบที่ควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าย่านความถี่คลื่นวิทยุ สามารถเร่งลำอิเล็กตรอนให้มีพลังงานระหว่าง 0.1-10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ แบบแรกให้พลังงานของอิเล็กตรอนต่ำกว่าแบบหลัง เครื่องเร่งชนิดนี้เหมาะสำหรับงานวิจัยทางฟิสิกส์ และการปรับปรุงคุณภาพวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เช่น งานเคลือบผิววัตถุและงานผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, Example: [นิวเคลียร์]
Enriched materialวัสดุเสริมสมรรถนะ, วัสดุที่มีสัดส่วนของไอโซโทปที่ต้องการ ถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนที่พบตามธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมตามธรรมชาติจะประกอบด้วยยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.3 และยูเรเนียม-235 (ซึ่งเกิดฟิชชันได้) ประมาณร้อยละ 0.7 ส่วนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 สูงกว่าร้อยละ 0.7 (ดู isotope separation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว, Example: [นิวเคลียร์]
Waste formรูปแบบกากกัมมันตรังสี, รูปแบบทางกายภาพและทางเคมีของกากกัมมันตรังสีหลังการบำบัด และ/หรือ หลังการปรับสภาพ ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็งพร้อมที่จะนำไปหีบห่อต่อไป เช่น กากขี้เถ้าจากการเผา กากแก้วอัด กากพลาสติกอัด กากวัสดุกรองอากาศอัด กากตะกอนเคมี กากที่ผนึกในซีเมนต์, Example: [นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Thermalizationการเทอร์มัลไลซ์, กระบวนการที่นิวตรอนพลังงานสูง หรือนิวตรอนเร็ว เกิดการสูญเสียพลังงานจากการชนวัสดุรอบข้าง [นิวเคลียร์]
Tenth value layerความหนาลดรังสีลงเหลือหนึ่งในสิบ, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านให้เหลือ 1 ใน 10 ของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Special nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, วัสดุฟิสไซล์ และยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ (ดู enriched material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
Radiation sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ, Example: [นิวเคลียร์]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ, Example: [นิวเคลียร์]
Source materialวัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, Example: [นิวเคลียร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก Mad Max (1979)
Then we can trust the material.แล้วเราสามารถไว้วางใจวัสดุ The Russia House (1990)
"I will bring more material."ผมจะนำวัสดุอื่น ๆ . The Russia House (1990)
May I present Hollywood Montrose, our chief of visual merchandising and an artist, in every sense of the word.ผมขอแนะนำ ฮอลลีวู้ด มอนท์โรส ห้วหน้าแผนกสินค้าโสตทัศนวัสดุของเรา และก็ยังศิลปินตัวจริงเสียงจริงอีกด้วย Mannequin: On the Move (1991)
Men, materials, you name it.ชาย, วัสดุ, คุณชื่อมัน The Shawshank Redemption (1994)
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That's what this war is about."ขี้ค้าวคาวเป็นวัสดุดิบหลักของการทำไนเตรต..." Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย Contact (1997)
The material is changing.วัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง Contact (1997)
But I still wanna have the plans, the mould, and the scratch material.แต่ผมยังต้องการแบบและวัสดุคืน จำได้มั้ย The Jackal (1997)
The women can hold their own. They have weapons and supplies.ผู้หญิงสามารถถือของตัวเอง พวกเขามีอาวุธและวัสดุสิ้นเปลือง Princess Mononoke (1997)
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก Bicentennial Man (1999)
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules. Fantastic Four (2005)
What are the materials?ทำด้วยวัสดุอะไร The Lake House (2006)
Don't want to risk it with biological materials.ไม่อยากเสี่ยงกับวัสดุชีวภาพ Resistance Is Futile (2007)
Voluntarily shove A metal object Into an electrical socket?คนที่สมัครใจเสียบวัสดุโลหะ เข้าไปในปลั๊กไฟล่ะ? 97 Seconds (2007)
Oh, the difference is in material and decoration.อ๋อ ข้อแตกต่างคือวัสดุและการตกแต่ง Departures (2008)
In order to make the venture more profitable, we need to be able to process the material in a volume that makes sense.พวกเราต้องการวัสดุจำนวนเท่านี้ มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะแลกเปลี่ยนด้วยได้ Transporter 3 (2008)
you have to fight these man-made materials.คุณจะต้องต่อสู้กับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นพวกนี้ It Might Get Loud (2008)
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน Veritas (2008)
Organic plant material on the hinge.วัสดุจากพืชบนบานพับ Veritas (2008)
It's a conducting material.เป็นวัสดุที่เป็นสื่อนำ Bombshell (2008)
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด Adverse Events (2008)
now I'm assuming that the material is see-through, right?วัสดุนั่น มองทะลุ หรือเปล่า Superhero Movie (2008)
You see, our chief engineer, who's based out of Ankara he's raised some issues about the insulation.หัวหน้าวิศวกรเราที่กรุงอังการ่า เขาติดใจเรื่องวัสดุที่ใช้น่ะ Body of Lies (2008)
So, this guy Pollock was perfect presidential material in the worst sense.ดังนั้นผู้ชายคนนี้ Pollock เป็นวัสดุประธานาธิบดีที่สมบูรณ์แบบในความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุด Revolutionary Road (2008)
Jodi makes art with found and industrial materials in a way that no one, man or woman, ever even thought of doing.โจดี้สร้างศิลปะด้วยวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ในแบบที่ไม่มีใคร ทั้งชายและหญิง คิดจะทำมาก่อน Loyal and True (2008)
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
And how many cells will we need?เราอาจจะหาส่วนประกอบวัสดุพอแค่ 6 ขั้ว 4 Days Out (2009)
The idea there was that even if the blimp didn't succeed and we got caught that everybody loves a balloon... you know, kids, police, everyone.แล้วเราก็บังเอิญเหมือนกับ วงดนตรีร็อค... "วงไม่เปิดเผยนาม" เรามีกล่องวัสดุมากมายเป็นร้อยๆ The Cove (2009)
Both organic and inorganic materials.ขั้ว เป็นทั้งวัสดุชีวะและอชีวะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
"Roadtrip" is highly durable material ... used to make floors.ถนน คือ วัสดุที่คงทนมาก เราใช้ทำพื้นห้อง Dogtooth (2009)
The material, the design, it's completely different.วัสดุ การออกแบ มันแตกต่างอย่างแน่นอน Justice (2009)
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
BROYLES: Both the victims had been surgically implanted.เหยื่อทั้งสองราย เคยโดนผ่าตัดฝังวัสดุ Dream Logic (2009)
With known terrorists, selling them weaponized nuclear material.กับพวกก่อการร้าย ที่รู้จักกันดี ขายวัสดุที่สามารถ นำไปทำอาวุธนิวเคลียร์ได้ Black Swan (2009)
The braces are typically made out of steel or alloy, but the condition of the leg would determine the specific type of device used.ขาเทียมจำพวกที่ทำมาจากโลหะ หรืออัลลอย ตามแต่สภาพของขา จะเป็นตัวกำหนดถึงวัสดุที่ควรจะเลือกใช้ The International (2009)
Of all building materialsวัสดุทั้งหมดที่ใช้สร้างตึก Jacksonville (2010)
Different materials make different sounds.ทำจากวัสดุต่างกัน ก็จะทำให้เสียงต่างกันด้วย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It's office supplies, mostly.วัสดุสำนักงาน เกือบทั้งหมดนี้แหละ The Beginning in the End (2010)
Carbon steel spring and barrel, polymer frame and components.เหล็กกล้าคาร์บอนและลำกล้องปืน โครงปืนผลิตจากวัสดุสังเคราะห์โพลิเมอร์และส่วนประกอบ Episode #1.1 (2010)
Polymer frame? Let me see that.วัสดุสังเคราะห์โพลิเมอร์งั้นเหรอ ขอผมดูหน่อยสิ Episode #1.1 (2010)
Polymer. Plastic. Yeah.- วัสดุสังเคราะห์โพลิเมอร์ Episode #1.1 (2010)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)
It's possible that the victim blundered into a construction site, fell into the foundation, impaling himself on rebar.มันก็เป็นไปได้ที่เหยื่อ ถูกกระทบ จากวัสดุ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วพลัดตกไปบนโครงเหล็ก ในจุดที่จะเทคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
..as well as materials from other artists that gave to him as donations...เป็นวัสดุที่ได้จากศิลปินคนอื่นๆ ที่บริจาคให้กับเขา Hanamizuki (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคลุมดินด้วยวัสดุ[kān khlum din dūay watsadu] (n, exp) EN: mulching
ค่าวัสดุ[khā watsadu] (n, exp) EN: cost of material
คลุมดินด้วยวัสดุ[khlum din dūay watsadu] (v, exp) EN: mulch
โครงสร้างทำจากวัสดุเหล็ก[khrōngsāng tham jāk watsadu lek] (n, exp) FR: structure en acier [f] ; structure métallique [f]
โครงสร้างทำจากวัสดุไม้[khrōngsāng tham jāk watsadu māi] (n, exp) FR: structure en bois [f] ; ossature en bois [f]
นาโนวัสดุ[nānōwatsadu] (n) FR: nanomatériaux [mpl]
วัสดุ[watsadu] (n) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing  FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]
วัสดุดำมืด[watsadu dam meūt] (n, exp) EN: dark matter  FR: matière noire [f]
วัสดุห่อของ[watsadu hø khøng] (n, exp) EN: packaging material
วัสดุการสอน[watsadu kān søn] (n, exp) EN: teaching material
วัสดุก่อสร้าง[watsadu køsāng] (n, exp) EN: building materials  FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุมืด[watsadu meūt] (n, exp) EN: missing matter  FR: matière noire [f] ; matière sombre [f]
วัสดุภัณฑ์[watsaduphan] (n) EN: incidentals
วัสดุสำนักงาน[watsadu samnakngān] (n, exp) EN: office supplies  FR: fournitures de bureau [mpl]
วัสดุสร้าง[watsadu sāng] (n, exp) EN: building materials  FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุศาสตร์[watsadusāt] (n, exp) EN: materials science  FR: science des matériaux [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
mulch(n) วัสดุคลุมดิน
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(n) สิ่งของ, See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ, Syn. item, object, substance
blacktop(n) วัสดุราดผิวถนน
block(n) ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
buckle(vt) ทำให้แน่นด้วยวัสดุคล้ายหัวเข็มขัด, Syn. fasten
caulk(n) วัสดุที่ใช้อุดรอยรั่ว, Syn. calk
certified mail(n) การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
coarse(adj) หยาบ (วัสดุ), See also: ไม่ประณีต, Syn. harsh, rough, Ant. fine
coarseness(n) ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
dado(n) ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว, See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
fabricate(vt) สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน, Syn. manufacture
facings(n) วัสดุที่นำมาตกแต่งเสื้อผ้าบริเวณปกเสื้อหรือกระเป๋า, Syn. garment
fencing(n) วัสดุสำหรับทำรั้ว
flooring(n) วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง
gusset(n) ผ้า/แผ่นวัสดุสามเหลี่ยมที่สอดเข้าในเสื้อผ้าหรือเกราะให้เคลื่อนได้ง่าย
intaglio(n) การแกะสลักลงบนวัสดุแข็ง, Syn. engraving
library(n) การเก็บต้นฉบับ สิ่งพิมพ์ เทป หรือวัสดุในการค้นคว้าวิจัย
mailer(n) ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์, Syn. envelope
materials(n) เครื่องมือ, See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
mordant(n) สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น
paneling(n) ไม้หรือวัสดุบุฝาผนัง, See also: ฝาผนังที่บุแล้ว
panelling(n) ไม้หรือวัสดุบุฝาผนัง, See also: ูฝาผนังที่บุแล้ว
parcel(n) พัสดุ, See also: หีบ, ห่อ, วัสดุ, Syn. batch, bundle, container, package, portion
pavement(n) วัสดุสำหรับปูหรือราดถนน, Syn. paving
pulpwood(n) เนื้อไม้หรือวัสดุทำเยื่อกระดาษ
punk(n) วัสดุสำหรับจุดไฟ
quoin(n) ไม้ หิน หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปลิ่ม
revetment(n) หินหรือวัสดุที่เสริมกำแพงให้แข็งแรง
roofing(n) การมุงหลังคา, See also: หลังคา, วัสดุมุงหลังคา, Syn. shingles, tile
ruffled(adj) (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ
ticky-tacky(sl) ของราคาถูก, See also: วัสดุราคาต่ำ
seating(n) วัสดุที่ทำที่นั่ง, See also: ฐานยึดที่นั่ง, แท่น, ฐาน
see-through(adj) ุโปร่งใส, See also: ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง เนื้อผ้า, ซึ่งมองเห็นเนื้อใน, Syn. diaphanous, revealing, sheer
sheathing(n) การสวมใส่ปลอก, See also: การใส่ฝัก, สิ่งปกคลุม, ชั้นนอก, วัสดุทีใช้คลุม
shingle(n) แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือฝาผนังทำด้วยไม้หรือน้ำมันดิน
shingle(vt) มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน
shoddy(adj) คุณภาพต่ำ, See also: ทำด้วยวัสดุราคาถูก, Syn. cheap, inferior, poor, Ant. excellent, superior
siding(n) วัสดุทนทานติดผนังรอบตัวอาคาร
slab(n) แผ่นหนา, See also: แผ่นวัสดุหนา, แผ่นไม้หนา, แผ่นหินหนา, Syn. bit, chunk, slice
slab(vt) ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา, See also: ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
studding(n) วัสดุที่ใช้ทำ stud
swab(n) ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน
timbering(n) ไม้วัสดุก่อสร้าง
upholstery(n) เครื่องหนัง ผ้า หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทำเบาะหรือตกแต่งบ้าน, Syn. cushion
vulcanite(n) ยางซึ่งเป็นส่วนผสมของยางธรรมชาติกับกัมมะถัน, See also: วัสดุที่ใช้ในการทำเฝือกหรือทางทันตกรรม, Syn. ebonite
ware(n) วัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกัน
wrapping(n) สิ่งที่ใช้ห่อ, See also: วัสดุที่ใช้ห่อ, เครื่องห่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoupage(เดคูพาจ') n. ศิลปะหรือวิธีการประดับตกแต่งด้วยชิ้นดาษพลาสติกหรือวัสดุแบบอื่น ๆ ,สิ่งที่เกิดจากศิลปะหรือวิธีการดังกล่าว
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
marble(มาร์'เบิล) n. หินอ่อน,สิ่งสลักด้วยหินอ่อน,วัสดุที่คล้ายหินอ่อน,ลูกหินหรือลูกแก้วที่เด็กเล่น adj. ประกอบด้วยหินอ่อน,คล้ายหินอ่อน (แข็ง เย็น ลื่นและอื่น ๆ) vt. ระบายสีหินอ่อน,ทำเป็นลายหินอ่อน,คาดหินอ่อน, See also: marbles n. เกมเล่นลูกหินของเด็ก, สติ
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
munition(มิวนิช'เชิน) n. ยุทโธปกรณ์,วัสดุอุปกรณ์. vt. จัดให้มียุทโธปกรณ์,จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
papeterien. กล่องกระดาษ,กล่องใส่วัสดุสำหรับขีดเขียน
paving(เพ'วิง) n. พื้นที่ปูแล้ว,วัสดุสำหรับปูหรือลาด
pavio(u) r (เพฟ'เวอะ) n. ช่างปูพื้น,เครื่องปูพื้น,วัสดุที่ใช้ปู
phosphor(ฟอสเฟอร์) หมายถึง วัสดุที่ใช้อยู่ในหลอดภาพ (cathode ray tube) ทำให้จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้ การทำงานใช้วิธีกระตุ้นลำแสงอิเล็กตรอนให้กระจายพลังงานออกมาเป็นแสง ทำให้เรามองเห็นเป็นภาพได้
printoutหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่สั่งให้พิมพ์ ลงในกระดาษหรือวัสดุอื่น
pulpwood(พัลพฺ'วูด) n. เนื้อไม้หรือวัสดุทำเยื่อกระดาษ
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว
roofing(รู'ฟิง) n. การมุงหลังคา,วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคา,หลังคาบ้าน
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform
scaffolding(สแคฟ'โฟลดิง) n. นั่งร้าน,ยกพื้น,โครงยกพื้น,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน (ยกพื้น,โครงยกพื้น) ,แกน,หลัก, Syn. scaffold
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง,การจุที่นั่ง,การจัดที่นั่ง,ชุดสวมเบาะ,วัสดุทำที่นั่ง,ที่นั่ง,ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง
shagreen(ชะกรีน') n. หนังที่มีลายเป็นจุด ๆ ที่ทำจากหนังม้า ฉลาม,แมวน้ำและสัตว์อื่น ๆ ,หนังหยาบจากปลาฉลามบางชนิดใช้ขัดวัสดุอื่น ๆ adj. หุ้มหรือทำด้วยหนังดังกล่าว, Syn. shagreened
sheathing(ชี'ธิง) n. การสวมใส่ปลอก,การใส่ฝัก,สิ่งปกคลุม,ชั้นนอก,วัสดุที่ใช้ปกคลุม
stainless(สเทน'ลิส) adj. ไม่สกปรก,ไม่เปื้อนสี,ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่ขึ้นสนิม,ไม่เปรอะเปื้อน. n. วัสดุเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กกันสนิม
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ
thin filmฟิล์มบางเป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ใช้เป็นสื่อในการเก็บข้อมูล หรืออาจใช้ทำหน่วยความจำหลัก เลย เรียกว่า thin-film memory สามารถเรียกหาข้อมูลได้เร็วมาก โดยปกติจะมีขนาด 1/20 ตารางนิ้ว มีความหนาไม่ ถึง 1 ไมครอน ใช้แทนทรานซิสเตอร์ได้เป็นพัน ๆ ตัว
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
tubing(ทู'บิง) n. วัสดุที่ใช้ทำหลอดหรือท่อ,ท่อ,หลอด, Syn. tube
wrapping(แรพ'พิง) n. สิ่งที่ใช้ห่อ,วัสดุที่ใช้ห่อ,เครื่องห่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
roofing(n) วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,การมุงหลังคา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*เช็ดน้ำ*เช็ดน้ำที่ติดอยู่ตามวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ให้แห้ง
astm(n) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
consumable(n) วัสดุสิ้นเปลือง
growing media(n) วัสดุปลูก
Impression Materialวัสดุพิมพ์
Offset printing(n) การพิมพ์ระบบออฟเซต เป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่มีความนิยมมากสุด มีหลักในการพิมพ์ที่ไม่สัมผัสวัสดุโดยตรง โดยใช้การพิมพ์ผ่านผ้ายางก่อนที่จะลงไปสู่วัสดุพิมพ์
packaging(n) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
Packerคนห่อวัสดุ
pyrexเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับวัสดุ หรือ แก้วที่สามารถทนความร้อนได้
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
材種[ざいしゅ, zaishu] (n) ประเภทของวัสดุ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n) ประเภทของวัสดุ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n) ประเภทของวัสดุ

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
Leder(n) |das, nur Sg.| วัสดุหนัง, หนังจากสัตว์ เช่น Ich möchte meinem Freund eine Jacke aus Leder schenken. ฉันอยากให้เสื้อแจ็คเก็ตหนังเป็นของขวัญแก่แฟนของฉัน
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top