ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วันอังคาร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วันอังคาร, -วันอังคาร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั้นฉายน. ชื่อหน่วยในมาตราวัดเวลาในสมัยโบราณ วัดโดยอาศัยการวัดเงาของตัวคนที่เกิดจากแสงแดดด้วยระยะความยาวของฝ่าเท้าของบุคคลนั้น ตอนเช้าหรือเย็นเงาจะทอดยาว และตอนเที่ยงเงาจะสั้นที่สุดหรืออาจไม่มีเลย เงาจะเปลี่ยนสั้นยาวได้จากเดือนหนึ่งไปสู่อีกเดือนหนึ่ง, เงายาว ๑ ฝ่าเท้า เรียกว่า ๑ ชั้นฉาย สามารถเทียบเวลาได้ ถ้าเป็นตอนเช้าเท่ากับ ๑๑.๔๕ นาฬิกา ถ้าเป็นตอนบ่ายเท่ากับ ๑๒.๑๕ นาฬิกา เช่น ปีขาลวันอังคารเดือนห้า ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย (ขุนช้างขุนแผน).
ภุม ๒, ภุม- ๑วันอังคาร.
ภุมวาร, ภุมมวาร(พุมมะวาน) น. วันอังคาร.
มงคลวาร(มงคนละวาน) น. วันดี, วันอังคาร.
วันแข็งน. วันซึ่งถือว่าดาวมีพลังแรง ได้แก่ วันอาทิตย์ วันอังคาร วันเสาร์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tuesday night.คืนวันอังคารที่ 12 Angry Men (1957)
So now where are we? We can yakety-yak till next Tuesday. Where's it getting us?ดังนั้นตอนนี้ที่เรามีอะไรบ้าง เราสามารถ Yakety-จามรีจนถึงวันอังคารหน้า ที่ที่มันรับเรา? 12 Angry Men (1957)
- It's Wednesday. - It's Tuesday, I think.วันพุธ วันอังคารสิ Jaws (1975)
No noses. Come back Tuesday."กลับมาวันอังคาร" Punchline (1988)
They won't find out until Tuesday. Beautiful.พวกมันคงไม่รู้ตัวจนกว่าจะวันอังคาร เยี่ยม Goodfellas (1990)
Go on Tuesdays. Tuesday-morning brunch.ไปวันอังคารสิ The Bodyguard (1992)
Where'd you get this guy, Bill?วันอังคารงั้นเหรอ? คุณไปขุดเขามาจากไหน The Bodyguard (1992)
Tuesday, August the twenty-fifth.วันอังคารที่ 25 สิงหาคม The Cement Garden (1993)
He comes to town every Tuesday. Are you free Tuesday?มันจะเข้าเมืองทุกวันอังคาร วันอังคารนายว่างมั้ย Léon: The Professional (1994)
Yeah, I'm free Tuesday.ว่างสิ วันอังคารผมว่าง Léon: The Professional (1994)
- Yeah. It ain't Tuesday, is it?- ใช่ มันไม่ได้เป็นวันอังคารที่มันคืออะไร Pulp Fiction (1994)
Tuesday.วันอังคาร Wild Reeds (1994)
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี. Toy Story (1995)
Not yet, but now that our uncle has come, I hope all will be well.ยังไม่ได้ข่าวเลย แต่ตอนนี้ลุงมาแล้ว ฉันหวังว่ามันอาจจะดีขึ้น พ่อเข้าไปในเมืองตอนวันอังคาร Episode #1.5 (1995)
It was Tuesday, for I'd been playing at a dance on the Monday night.วันอังคาร, ฉันกำลังเล่น เพลงสนุกๆ อยู่ คืนวันจันทร์ The Education of Little Tree (1997)
But what a glorious end to your final crossing... if we were to get into New York on Tuesday night and surprise them all.แต่นี่เป็นเที่ยวสุดท้าย อันรุ่งโรจน์ของคุณ ถ้าเราไปถึงนิวยอร์คคืนวันอังคาร เซอร์ไพรส์ทุกๆ คน Titanic (1997)
You found him on a Tuesday Call him "Tuesday" You ain't as dumb as you look colored boyนายเจอมันเมื่อวันอังคาร ชื่อทวิสเดย์สิ ฉันเจอเขาในเดือนแรก The Legend of 1900 (1998)
I sent you some varnish samples on Tuesday.ผมส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบไปเมื่อวันอังคาร The Red Violin (1998)
Tuesday, September 14วันอังคารที่ 14 กันยายน Ringu (1998)
Tuesday, September 21วันอังคารที่ 21 กันยายน Ringu (1998)
This was a support group for men with testicular cancer.วันนี้คงต้องเป็นวันอังคาร เพราะเขาผูกไท สีน้ำเงิน คุณอยากให้ผมเลื่อนรายงาน ไปก่อน Fight Club (1999)
- Anything clever.... ..like a coffee table in the shape of a yin-yang.ป่วยน่ะเหรอ? คุณลองไปกลุ่มบำบัดของคืนวันอังคารนะ Fight Club (1999)
I can come every Thursday!- ผมมาได้ทุกวันอังคาร Malèna (2000)
Then on Tuesday, the Louvre.แล้ววันอังคาร ที่ลาเวอร์ Inspector Gadget 2 (2003)
Tuesday, 3 a.m., once again I can't sleep.วันอังคาร ตี3 เป็นอีกวันที่นอนไม่หลับ Latter Days (2003)
Tuesday, 3 a.m., once again I'm wide awake, วันอังคาร, ตอนตีสาม อีกครั้งที่ฉันไม่สามารถหลับตาลงได้ Latter Days (2003)
I'm busy with classes on Tuesday, so...ฉันต้องเรียนวันอังคาร ดังนั้น... My Tutor Friend (2003)
Tuesday and Thursday, from seven to nine.วันอังคารกับพฤหัส ตั้งแต่ทุ่มนึงถึงถึงสามทุ่ม My Tutor Friend (2003)
Do Tuesdays work for you?คุณอยู่ประจำวันอังคารดีมั้ย Around the World in 80 Days (2004)
Thanks, Angela. See you at the meeting on Tuesday.เจอกันตอนชุมนุมวันอังคาร เราจะหยุดรถเกรดพวกนั้น I Heart Huckabees (2004)
"Health, Tuesday/Thursday, Room G1 4."สุขศึกษา วันอังคาร พฤหัส ห้องจี 14 Mean Girls (2004)
On the night of Tuesday, the 17th... we got a fire alarm going off in the rear wing of 213, Stygian Street.ในคืนวันอังคารที่ 17 เราได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ที่ด้านหลังช่วงท้ายถนนสไตเจี้ยน 213 Saw (2004)
It's 8:50, Tuesday morning.50 เช้าวันอังคาร Primer (2004)
I've never been here on Tuesday before.ผมไม่เคยมาที่นี่ก่อนวันอังคารเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
This is from Salvatore's car Tuesday night.จากรถของซัลวาทอเร คืนวันอังคาร Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
But don't worry. We only light it on Tuesdays.แต่ไม่ต้องห่วง เราจุดไฟเฉพาะวันอังคาร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Today is Tuesday.วันนี้วันอังคาร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I know where you're going on Tuesday.ผมรู้ว่าคุณไปไหนเมื่อวันอังคาร The Constant Gardener (2005)
Tuesday.วันอังคาร Match Point (2005)
I'll talk to you on Tuesday.ผมจะมาหาคุณอีกครั้งวันอังคาร Match Point (2005)
Sorry, you busy Tuesday night?เอางี้ วันอังคารคุณว่างมั้ยฮะ Imagine Me & You (2005)
"Professor wallace. Tuesday, 3:00.""อาจารย์วอล์เลซ วันอังคาร 3.00 น." Compulsion (2005)
I checked for more patterns of 3s. His class was on tuesdays.ฉันลองหาความเกี่ยวข้องของเลขสามอื่น ๆ/Nพบว่าชั้นเรียนของเขาตรงกับวันอังคาร Compulsion (2005)
Hello? It's called a Tuesday. [ Laughs ]ไม่เอาน่า นี่มันวันอังคาร Just My Luck (2006)
I told you. I get my check on Thursday.ฉันบอกนายแล้ว เช็คออกวันอังคาร Alpha Dog (2006)
Um, this is a brochure... for a grief recovery support group that meets on Tuesdays.และนี่คือโบรชัวร์ สำหรับกลุ่มฟื้นฟูความศร้า มีประชุมทุกวันอังคาร Little Miss Sunshine (2006)
MAN ON RADIO: It's 10:48 on Fat Tuesday, Mardi Gras.ขนะนี้เวลา 10.48 ในวันอังคารที่แสนเรียบง่าย, ผม มาดี้ กลาส. Deja Vu (2006)
Somebody'II be in touch.วันอังคาร, 9: 44 Deja Vu (2006)
(SIREN BLARING )วันอังคาร, 9: 50 เอ. เอม. Deja Vu (2006)
(BIRD CHIRPING )วันอังคาร, 1 0: 0 4 เอ. เอม. Deja Vu (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันอังคาร[wan angkhān] (n) EN: Tuesday  FR: mardi [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, Syn. Fat Tuesday

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday(n) วันอังคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
Tuesday(n) วันอังคาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
火曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n) วันอังคาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienstag(n) |der| วันอังคาร

French-Thai: Longdo Dictionary
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
mardi(n) |m| วันอังคาร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top