ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วันหยุดสุดสัปดาห์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วันหยุดสุดสัปดาห์, -วันหยุดสุดสัปดาห์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชายทะเลที่ใกล้ทะเล เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวชายทะเลกัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์ First Blood (1982)
And by the weekend he was due back, we had enough rocks to keep him busy till rapture.และวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เขาได้รับกลับเนื่องจากเรามีหินพอ ที่จะทำให้เขายุ่งจนลืมตัว The Shawshank Redemption (1994)
Weekend furloughs, work programs.ร่อยหรอวันหยุดสุดสัปดาห์การทำงานของโปรแกรม The Shawshank Redemption (1994)
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock...ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ... Wrong Turn (2003)
Which maybe you start by shopping in and then you continue by holidaying in but eventually why not just move in.ตอนแรกคุณอาจเริ่มด้วยการไปช้อปปิ้งที่นั่น ต่อมาก็ไปใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่นั่น แล้วก็ทำไมไม่ย้ายเข้าไปอยู่เสียเลยล่ะ The Corporation (2003)
What? A seminar? On a weekend?อาไรนะ งาน ในวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะ Art of Seduction (2005)
Now you're taking off the middle of the night to spend the week-End with them.คุณกำลังอยู่ในรัตติกาลเพื่อใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับพวกเขา Wendigo (2005)
I'm not letting this little motherfucker throw my weekend.ฉันไม่ยอมให้เด็กเปรตนี่ มาทำลายวันหยุดสุดสัปดาห์ของฉันหรอก Alpha Dog (2006)
Did he say I could work till the week?เขาบอกว่าฉันสามารถทำงานได้จนถึง วันหยุดสุดสัปดาห์ No Regret (2006)
You know, Molly and I used to took an art class on the weekends together.คุณก็รู้ว่า มอลลี่กับผมมักจะเข้าชั้นเรียนศิลปะในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกัน Page Turner (2008)
The surgeons are thinking about the weekend. They're all distracted.เพราะหมอจะคิดถึงแต่กับเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจจะทำให้เขาเสียสมาธิได้ Me and My Town (2008)
And the kids will join us after school and on the weekends.แล้วลูก ๆ จะมาช่วยเราหลังเลิกเรียน แล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
(cell phone ringing) (laughs) That was a fun weekend.มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สนุกมาก The Story of Lucy and Jessie (2009)
I see no reason why he shouldn't be released this weekend.ผมไม่เห็นเหตุผลว่า ทำไมเขาถึงจะกลับบ้านวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้ Rose's Turn (2009)
Maybe i'm ready for that weekend in las vegas.บางทีฉันอาจจะพร้อมไปลาสเวกัสตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
We have to work this weekend. I'm calling you father.เราจะต้องซ้อมในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้/ ฉันจะโทรหาพ่อเธอ The Karate Kid (2010)
Why'd you want to ask me about the particular weekend, hmm?ทำไมคุณถามกับฉันแบบนี้ โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ หืม The Death of the Queen Bee (2010)
Well, that weekend I was away.เหรอ วันหยุดสุดสัปดาห์นั้นฉันไม่อยู่ The Death of the Queen Bee (2010)
Now I have to audit an entire system for shenanigans, which means... bye-bye weekends.ทีนี้ฉันต้องไปตรวจสอบทั้งระบบ ว่ามีใครเล่นตลกอะไรรึเปล่า ซึ่งหมายความว่า... บ๊ายบาย วันหยุดสุดสัปดาห์ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
We're getting married this weekend.พวกเราจะแต่งงาน กันวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ Cloverdale (2010)
Allow me to drench you both, please, in luxury this very weekend.ให้ฉันได้ทำให้พวกคุณได้ชุ่มฉ่ำกับความสะดวกสบาย นี้คือวันหยุดสุดสัปดาห์ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Okay, now that we're done saying hello, let's talk about this fabulous weekend.โอเคๆ ทักทายกันพอแล้ว เรามาพูดถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แสนหฤหรรษ์กันดีกว่า A Humiliating Business (2010)
Street-cleaning's on Thursday, so it happened over the weekend.มีการทำความสะอาดถนน วันพฤหัสบดี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Samaritan (2010)
- I'll come back this weekend, then.-I'll กลับมาวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แล้ว The Beaver (2011)
I was listening to the radio and, apparently, it's gonna be really hot this weekend.ผมฟังวิทยุและเห็นได้ชัดก็จะเป็นร้อนจริงๆวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ The Beaver (2011)
No, you can't work at all on the weekends.เธอทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ได้ The Help (2011)
Not a big trip. Just a weekend.ไม่มีสุดยอดทริป แค่วันหยุดสุดสัปดาห์ Then I Really Got Scared (2011)
We have the whole weekend ahead of us.เรามีวันหยุดสุดสัปดาห์รออยู่ And Lots of Security... (2011)
You worked normal hours and weekends off.คุณทำงานชั่วโมงปกติ มีวันหยุดสุดสัปดาห์ There's No Place Like Home (2011)
There are normally a lot of cases reported during the weekends. Remember this!ปกติแล้วจะมีการแจ้งความกันมาก ระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จำไว้ให้ดีล่ะ Me Too, Flower! (2011)
I think you need to get out of the house, if only for a weekend.หนูคิดว่าครูควรต้องออกจากบ้าน สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ Props (2012)
Sunday that Labor Day weekend.วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของวันแรงงาน Eye of the Beholder (2012)
Nothing's final, but why don't you and Riles fly down for the weekend and check it out?ไม่มีอะไร ในที่สุด แต่ ทำไมคุณและไรลี่ย์ไม่ บินไปในวันหยุดสุดสัปดาห์และตรวจสอบมันละ? มันจะสนุกแน่ Married to the Job (2012)
Bart and I were only together for one weekend.บาร์ทและฉันเเพียงอยู่ร่วมกันสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ High Infidelity (2012)
And you drug your Hobbit patients so you will have a social life on the weekends.และเธอก็วางยาคนไข้ฮอบบิทของเธอเพื่อที่เธอจะได้สนุกสุดเหวี่ยงในวันหยุดสุดสัปดาห์. Bear Fan (2012)
How else do you think I can afford to go out with you guys on the weekends?พวกเธอคิดว่าฉันเอาเงินที่ไหนไปใช้เวลาไปเที่ยวกับพวกเธอในวันหยุดสุดสัปดาห์หล่ะ? Bear Cam (2012)
McKinley High School's policy of having weekends.นโยบายการมีวันหยุดสุดสัปดาห์ของโรงเรียนแมคคินลี่ย์ Makeover (2012)
I'm really feeling good about us staying home for the weekend, don't you?ฉันรู้สึกดีจริงๆที่พวกเราอยู่บ้าน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ใช่ไหม? Thanksgiving (2012)
I'm gonna spend the weekend with my daughter and my grandson.ฉันว่าจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ กับลูกสาว และหลานชายของฉัน Illusion (2012)
Hey, um, I'm so sorry about this weekend.ผมขอโทษด้วย เรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ Out of Control (2012)
And you don't worry about a charge showing up on your credit card when your anniversary is that weekend.และคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายที่แสดงบนบัตรเครดิตของคุณ เมื่อครบรอบปีของคุณเป็น วันหยุดสุดสัปดาห์ Jack Reacher (2012)
- That was your weekend? - In a nutshell. Yours?นั่นคือวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณหรือไม สรุปขอแสดง One Chance (2013)
Uh, the weekend? No, I was gonna stay here and practise.เอ่อ, วันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ไม่ฉัน จะอยู่ที่นี่และการปฏิบัติ. One Chance (2013)
You're not gonna see me all weekend.คุณไม่อยากเห็นฉันวันหยุดสุดสัปดาห์. One Chance (2013)
Plus, we've signed up for an Elf and Hobbit weekend in the Valleys.นอกจากนี้เราได้ลงทะเบียนสำหรับเอลฟ และวันหยุดสุดสัปดาห์ในหุบเขาฮอบบิท. One Chance (2013)
This is the weekend edition of WBC News at 6:30.นี้เป็นรุ่นที่วันหยุดสุดสัปดาห์ ของ WBC ข่าวที่ 6: 30 Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I was thinking, what do you say you and I, we get together this weekend, ditch the old man, bottle of Scotch, eight ball of coke, dirty movies on Skinemax?ผมคิดว่า สิ่งที่คุณบอกว่าคุณและฉัน เราได้รับร่วมกันวันหยุดสุดสัปดาห์น ทิ้งคนเก่า ขวดสก๊อตแปดลูกของโค้ก Oldboy (2013)
It's a training thing, so I'll be gone all weekend.มันเป็นสิ่งที่ฝึกอบรม ดังนั้นฉันจะหายไปวันหยุดสุดสัปดาห์. Paranoia (2013)
Let me take you to dinner this weekend.ให้ฉันพาคุณไป ไปทานอาหารเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์นี้. Paranoia (2013)
I have to be in the Hamptons this weekend.ผมมีจะเป็น ใน Hamptons วันหยุดสุดสัปดาห์. น Paranoia (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันหยุดสุดสัปดาห์[wanyut sutsapdā] (n, exp) FR: congé de fin de semaine [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weekends(adv) ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (คำไม่เป็นทางการ)

German-Thai: Longdo Dictionary
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top