Search result for

*ล้น*

(395 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล้น, -ล้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้น[V] overflow, See also: overwhelm, flow over the edge, Syn. ทะลัก, Thai definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้ว จนไหลหรือทะลักออกมา
ล้น[V] be excessive, See also: be too much, be overwhelming, Example: ปัญหาต่างๆ มันล้นออกมานอกกรอบแล้ว, Thai definition: มีจำนวนมากเกินพอดี
ล้น[V] rob, See also: plunder, pillage, loot, burgle, Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, Example: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้
ล้น[ADJ] bald, See also: hairless, shaven, Syn. ล้าน, Example: เขาก้าวเข้ามาอีกสองก้าวและเอาหัวโล้นของเขาขวิดฉัน, Thai definition: ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด
เคล้น[V] massage, See also: rub, knead, Syn. นวด, คลึง, บีบ, Example: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง, Thai definition: บีบเน้นไปมา
ทะเล้น[V] be cheeky, See also: be full of levity, be frivolous, Syn. หน้าเป็น, Example: เขาคงคิดว่าฉันทะเล้น จึงไม่ชอบหน้าฉัน, Thai definition: ทำหน้าหัวเราะอย่างทะลึ่งโดยไม่เหมาะแก่บุคคลหรือโอกาส
ทะเล้น[V] bulge, See also: protrude, Syn. โปนออก, ล้นออก, Example: ตาของเขาทะเล้นออกมา
ล้นพ้น[ADV] immeasurably, Syn. เปี่ยมล้น, ล้นเหลือ, เหลือคณานับ, Example: ็ผมรู้สึกปีติเป็นล้นพ้นเมื่อท่านตอบรับเขียนคำนำในหนังสือของผม, Thai definition: มากยิ่งอย่างไม่มีอะไรเปรียบ
ล้นมือ[ADV] overloaded, See also: be swamped, Example: เมื่อปริมาณงานขยายขึ้น จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ, Thai definition: มากเกินกำลังที่จะทำได้
ล้นจี้[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
ล้นตลาด[V] flood, See also: swamp, inundate, engulf, Example: ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากสินค้าล้นตลาด, Thai definition: มากเกินกว่าความต้องการในตลาด
ล้นหลาม[ADJ] excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม[ADV] overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
หัวโล้น[ADJ] bald, Example: ภูเขานี้ถูกทำลายจนเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Thai definition: ที่ล้านเลี่ยนเตียนโล่ง
หัวโล้น[N] bald head, Syn. หัวล้าน, Example: ใครๆ ก็มองหัวโล้นเขาว่าเป็นเรื่องตลก, Thai definition: หัวที่โกนผมหมด
เอ่อล้น[V] overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา
เอ่อล้น[V] overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา
ล้นสะดม[V] plunder, See also: raid, rob, pillage, sack, loot, Syn. ปล้น, ยกเค้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ
ล้นเหลือ[ADJ] surplus, See also: excess, superabundant, Example: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ, Thai definition: มากมายเหลือล้น
เหลือล้น[ADV] excessively, See also: amply, Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย, Ant. ขาด, น้อย, Example: ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น, Thai definition: มากจนเกิน
คลึงเคล้น[V] caress, See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion), Syn. บีบเคล้น, เคล้น, Example: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง, Thai definition: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา
ฝายน้ำล้น[N] weir, See also: dike, dam, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างกำลังสร้างฝายน้ำล้นให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึง, Count unit: ฝาย
เปี่ยมล้น[V] be full, See also: be filled, be completely filled, be full to the brim, Example: หลวงพ่อให้การต้อนรับศรัทธาญาติโยมด้วยอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรม, Thai definition: เต็มไปด้วย
ล้นทรัพย์[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, pillage, Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ต้องหาคนนี้ถูกดำเนินคดีฐานปล้นทรัพย์
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม[N] His/Her Majesty, Example: บทความที่ท่านผู้อ่านได้อ่านจบลงไปแล้วนี้ เป็นพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช, Thai definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินโดยความเคารพนับถือ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, Syn. มากมาย, Example: ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างมิเสื่อมคลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเล็นดู กระถิก, กระถึก.
กล่น(กฺล่น) ก. เกลื่อนกลาด, ดื่นดาษ, เรี่ยรายอยู่.
การละเล่นน. มหรสพต่าง ๆ, การแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง.
เกลื่อนกล่น, เกลื่อนกลาดว. เกลื่อน, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน ก็ว่า.
ของเล่นน. ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน.
ขี้ตา, ขี้ตาเล็นว. เล็กมาก.
ขี้เล่นก. ชอบสนุกสนานและชอบกระเซ้าเย้าแหย่ เช่น ถ้าเขาไปเที่ยวด้วย พวกเราจะไม่รู้สึกเหงา เพราะเขาเป็นคนขี้เล่น, มีอารมณ์ดีไม่งอแง (มักใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ) เช่น ตาหนูคนนี้ขี้เล่น
ขี้เล่นปล่อยตัวจนเกินพอดี (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้ขี้เล่นไม่ไว้ตัวเลย.
คลึงเคล้นก. ลูบคลำและบีบเน้นไปมา.
เครื่องเล่นน. แหล่เทศน์มหาชาตินอกเรื่องเดิม มักมีทำนองตลกขบขันหรือเป็นเชิงสั่งสอนเป็นต้น โดยเฉพาะในกัณฑ์ชูชก มหาพน และมหาราช.
เคล้น(เคฺล้น) ก. บีบเน้นไปมา.
จักแหล่น, จั๊กแหล่น(จักกะแหฺล่น, จั๊กกะแหฺล่น) ว. จวนเจียน, เกือบ, หวุดหวิด, เช่น จักแหล่นจะไม่ทันรถไฟ.
จำแล่นก. ให้แล่น เช่น ตีด้วยเชือกเขาแขง ไม้ท้าวแทงจำแล่นแล (ม. คำหลวง มหาราช).
ชั่วแล่นน. ระยะเวลาที่รวดเร็ว เกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ความคิดชั่วแล่น.
ชื่อเล่นน. ชื่อของบุคคลที่ใช้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด.
ตกหล่นก. ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ.
โตเล่นหางน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง สัมผัสสระคำที่ ๕ กับคำที่ ๖ ในแต่ละวรรค เช่น ขอเดชะพระ องค์จงโปรดเศียร ให้สมเพียรโย ธาข้าบาทสนอง (ศิริวิบุลกิติ์), ในศิริวิบุลกิติ์ เรียก สิงห์โตเล่นหาง
โตเล่นหางชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
โตเล่นหางชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็นว. ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วน แต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง, ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด.
ท้องเล็นว. เรียกข้าวสารที่หุงยังไม่สุกดี ยังมีแกนเมล็ดข้าวเหลืออยู่บ้าง ว่า ข้าวท้องเล็น.
ทะเล้นก. โปนออก เช่น ตาทะเล้น, ล้นออก เช่น เนื้อผ้าตรงตะเข็บทะเล้นออก
ทะเล้นอาการที่ทำหน้าเป็นหรือหลอกล้อโดยไม่เหมาะแก่บุคคลหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น อย่ามาทะเล้นกับแม่นะ.
ทีเล่นทีจริงก. แสร้งทำเล่น ๆ หรือล้อหลอกเป็นการลองเชิง แต่เมื่อเห็นเขาเผลอตัวหรือไม่ว่าก็เอาจริง, เล่นก็ได้ จริงก็ได้.
นอนเล่นก. นอนพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ.
นั่งเล่นก. นั่งพักผ่อน.
นาคเล่นน้ำน. นํ้าที่พุ่งเป็นลำขึ้นไปในอากาศเนื่องจากลมงวง, พวยนํ้า ก็ว่า.
ล้น(ปฺล้น) ก. ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว.
ล้นทรัพย์ก. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้ชิงทรัพย์ร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป เรียกว่า ความผิดฐานปล้นทรัพย์.
ล้นบ้านปล้นเมืองก. โกงกินทรัพย์สมบัติของชาติ.
ล้นสวาทก. ข่มขืนกระทำชำเรา.
ล้นสะดมก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว.
เป็นว่าเล่นว. ง่าย, สะดวกสบาย, เช่น เขาใช้เงินเป็นว่าเล่น.
เป่าแล่นก. เอาหลอดเป่าไฟเพื่อเชื่อมโลหะเช่นทอง นาก เงิน ให้ติดกัน.
เป่าแล่นน. หลอดเป่าไฟสำหรับเชื่อมโลหะให้ติดกัน.
แปล้น้ำก. ปริ่มน้ำ เช่น เรือแปล้น้ำ.
เพื่อนเล่นน. เพื่อนที่เล่นหัวกันมาตอนเป็นเด็ก.
มลน, มล่น(มะลน, มะล่น) ก. วิ่ง, รีบ.
มั่งมีในใจ แล่นใบบนบกก. คิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้, คิดสมบัติบ้า, สร้างวิมานในอากาศ.
ไม่ใช่เล่นว. เก่ง, พิเศษกว่าธรรมดา, เช่น ฝีปากไม่ใช่เล่น เด็กคนนี้ซนไม่ใช่เล่น.
ไม่เล่นด้วยก. ไม่ร่วมด้วย, ไม่เอาด้วย, เช่น เรื่องนี้ไม่เล่นด้วย.
ล่นก. วิ่ง, วิ่งเร็ว.
ล้นก. พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วจนไหลออกมา เช่น น้ำล้นตุ่ม ข้าวสารล้นกระสอบ, เกินกำหนดจนคงอยู่ไม่ได้ เช่น คนมากจนล้นห้องประชุม.
ล้นว. ยิ่ง เช่น งานล้น สวยล้น
ล้นค่อนข้างทะลึ่ง, เกินพอดี, เช่น เด็กคนนี้พูดจาล้น.
ล้นกระเพาะว. ลักษณะที่กินมากจนแน่น เช่น กินจนล้นกระเพาะ.
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมน. คำเรียกพระมหากษัตริย์ เช่น ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทย.
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมว. ใช้เป็นราชาศัพท์ หมายความว่า มากล้นพ้นประมาณ, ใช้เขียนย่อว่า ล้นเกล้าฯ ก็ได้ เช่น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้.
ล้นตลาดว. มากจนเกินความต้องการของตลาด เช่น สินค้าล้นตลาด.
ล้นพ้นว. ยิ่งยวด, ไม่มีอะไรเปรียบ, เช่น ยากจนเป็นล้นพ้น พ่อแม่มีพระคุณเป็นล้นพ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plunder๑. ปล้นทรัพย์ (ก. อาญา)๒. ทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pillageการปล้นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery tank; expansion tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overbank depositสิ่งทับถมน้ำล้นฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overpopulationประชากรล้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overflowการไหลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overflow areaพื้นที่ส่วนล้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overflow diabetesเบาหวานน้ำตาลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow tankหม้อน้ำล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brigandage (Fr.)การปล้นทรัพย์ [ดู gang robbery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemplation of insolvencyการรู้ภาวะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial insolvencyการมีหนี้สินล้นพ้นตัวทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diabetes, overflowเบาหวานน้ำตาลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gang robberyการปล้นทรัพย์ [ดู brigandage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion tank; recovery tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insolvencyความไม่สามารถชำระหนี้, ความมีหนี้สินล้นพ้นตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insolvencyการไม่สามารถชำระหนี้, การมีหนี้สินล้นพ้นตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insolvency clauseข้อกำหนดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold-up coverความคุ้มครองการจี้ปล้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
numeric overflowการล้นของตัวเลข, เลขล้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notorious insolvencyการมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wash drawingภาพวาดเส้นไล้น้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface overflow rateอัตราน้ำล้นผิว
ค่ากำหนดในการออกแบบถังน้ำใส มีหน่วยเป็น ลบ.ม./ตร.ม.- วัน [สิ่งแวดล้อม]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Muggingการปล้น [TU Subject Heading]
Overproductionอุปทานล้นตลาด [TU Subject Heading]
Combined Sewage Overflow, CSO น้ำล้นจากท่อระบายรวม, ซีโอเอส
น้ำล้นที่ออกมาจากระบบท่อระบายรวมในหน้าฝน [สิ่งแวดล้อม]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]
Epiphoraภาวะน้ำตาเอ่อล้น,ท่อระบายน้ำตาอุดตัน,น้ำตาไหลอยู่เสมอ,การเกิดน้ำตาไหล [การแพทย์]
Overbank Flowน้ำล้นตลิ่ง [อุตุนิยมวิทยา]
emergency spillwayemergency spillway, ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
lateral flow spillwaylateral flow spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
side channel spillwayside channel spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
morning glory spillwaymorning glory spillway, ทางระบายน้ำล้นปากแตร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bank overspillbank overspill, น้ำล้นข้ามตลิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spillway design floodspillway design flood, ปริมาณน้ำหลากออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spillwayspillway, อาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
chute spillwaychute spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบรางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cascade spillwaycascade spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stepped spillwaystepped spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphon spillwaysiphon spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
radial-gate spillwayradial-gate spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบบานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gated spillwaygated spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบมีบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
controlled spillwaycontrolled spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบมีบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
service spillwayservice spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
separate spillwayseparate spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
overflow spillwayoverflow spillway, อาคารระบายน้ำล้นชนิดน้ำไหลข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
weirฝาย, ทำนบสำหรับทดน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ไม่มีช่องปิดเปิด แต่ให้น้ำที่เหลือจากความต้องการล้นขึ้น แล้วไหลข้ามสันฝายไป โดยสันฝายนี้มีระดับสูงเท่ากับน้ำที่ต้องการทดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Milliequivalentมิลลิอิควิวาเลนท์, มิลลิอีควิวาเล้นท์, มิลลิอีควิฟวาเลนท์, จำนวนมิลลิลิตรสมมูลย์, มิลลิอีคิววาเล้น, มิลลิอีควิวาเลน, มิลลิอีควิวาเลนท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mmm-mmm. He's playing that car jacking video game.เล่นเกมวิดีโอเกมเกมปล้นชิงรถ Lucky Thirteen (2008)
He and his girlfriend were mugged seven years ago.เขากับแฟน เคยโดนปล้น 7 ปี ก่อน The Itch (2008)
You really think that reenacting dog day afternoonคุณคิดว่าการทำเหมือนหนัง เรื่องปล้นกลางแดด Last Resort (2008)
The people are growing scared. There's been some looting.ประชาชนเริ่มกลัว มีการปล้นบางอย่าง The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll issue a decree that looters will be executed.ข้าจะออกคำสั่งสำหรับผู้ที่ปล้นคนอื่นจะถูกทำโทษ The Labyrinth of Gedref (2008)
My father's order the looter must be executed.พ่อข้าสั่งว่า คนที่ปล้นคนอื่นต้องถูกประหารชีวิต The Labyrinth of Gedref (2008)
Stop that man! He's been looting!หยุดชายคนนั้น เขาเป็นคนปล้นสะดม The Labyrinth of Gedref (2008)
Because I believe in the great goodness of Your Majestyเพราะกระหม่อมซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ถึงพระเมตตาของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
"heroes" was a massive hit"heroes" นั้นเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It is an emergency situation; Iljimae will be robbing this place tonightมันเป็นเรื่องด่วนน่ะ อิลจิเมจะเข้ามาปล้นคืนนี้ Iljimae (2008)
- A bank...as in robber?- ธนาคาร... ปล้นอย่างนั้นเหรอ The Bank Job (2008)
Can you see us tooled up, taking on a bank like the (Jesse) James gang?คุณอาจเห็นพวกเราโดนยิง... แบบเดียวกับที่ พวกโจรเจสซี่ เจมส์ไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
We are not bankrobbers.เราไม่ใช่โจรปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
Cheeky sod.ทะเล้นจริงคุณ The Bank Job (2008)
We won't cut him in on the loot.เราจะไม่ตัดเขาออกจากการปล้น The Bank Job (2008)
Let's hope they're not the last gang who tried to take this bank.หวังว่าพวกนี้ไม่ใช่แก๊งที่แล้ว ที่พยายามจะเข้าไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
How long does it take to rob a bank?มันต้องใช้เวลาแค่ไหนในการปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
- give away their location.- ให้พวกมันเผยถึงที่ที่มันปล้น The Bank Job (2008)
Well, it isn't my bank that's being robbed.ไม่ใช่ธนาคารผมที่โดนปล้นหรอก The Bank Job (2008)
They did the job. They robbed the vault.พวกนั้นมันทำ พวกมันปล้นห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
I believe I'll take my share and be on my way, before the bank opens in the morning and the shit hits the proverbial fan.ฉันคิดว่าฉันจะเอาส่วนของฉันไป และไปตามทางของฉัน ก่อนที่ธนาคารจะเปิดพรุ่งนี้เช้า และเรื่องปล้นก็จะแพร่ข่าวออกไป The Bank Job (2008)
He wanted to set up a robbery to get these.เขาต้องการจัดฉาก ให้เหมือนการปล้นเพื่อเอาภาพนี้ The Bank Job (2008)
You think it's a coincidence that you get busted for drugs and your Tim just happens to have a plan to rob a bank?คุณคิดว่ามันบังเอิญที่คุณจะติดคุกเรื่องยา แล้วทิมของคุณก็ดันคิด วางแผนปล้นธนาคารขึ้นมาเหรอ The Bank Job (2008)
[Find the Bank Raid! ]ค้นหาธนาคารที่ถูกปล้น The Bank Job (2008)
"Police last night were trying to home in on a ? 00.000 bank raid.""เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้พยายามที่จะ หาธนาคารที่ถูกปล้นเงินกว่าสามแสนปอนด์" The Bank Job (2008)
There's been a robbery.มีการปล้นเกิดขึ้น The Bank Job (2008)
We know there's been a robbery, that's why we're all here.รู้แล้วว่ามีการปล้น เราทั้งหมดถึงได้มานี่ไง The Bank Job (2008)
You work in robbery now then?ตอนนี้คุณมาทำเรื่องปล้นแล้วหรือ The Bank Job (2008)
This robbery is now a matter of national security.การปล้นครั้งนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ The Bank Job (2008)
Which of the boxes were ransacked?ตู้ไหนที่ถูกปล้นไปบ้าง The Bank Job (2008)
Well, because some thieves broke into the bank vault and robbed it.ก็เพราะว่ามีพวกโจรเข้าไป ในห้องนิรภัยแล้วปล้นมันไป The Bank Job (2008)
He was standing right outside the bank just a few days before it was robbed.เขากำลังยืนอยู่นอกธนาคาร แค่ไม่กี่วันก่อนมันถูกปล้น The Bank Job (2008)
Look, I don't know anything about any bank robbery. Honest.ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับการปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
We want to talk to him about a bank robbery.เราต้องการพูดกับเขา เกี่ยวกับการปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
You robbed that bank, didn't you? The one on the news.คุณปล้นธนาคารเหรอ ข่าวบอกอย่างนั้น The Bank Job (2008)
Why do you suppose these people would be interested in the robbery of a minor neighbourhood bank, Michael?ทำไมคุณถึงคิดว่าคนพวกนี้จะสนใจ ในการปล้นธนาคารท้องที่เล็ก ๆ นี้ล่ะ ไมเคิล The Bank Job (2008)
Something Sonia Bern kept in the bank that was robbed over the weekend.บางอย่างที่โซเนีย เบิร์นเก็บไว้ในธนาคาร มันถูกปล้นไปตอนสุดสัปดาห์ The Bank Job (2008)
We got our loot.เรามีของที่ปล้น The Bank Job (2008)
Is that from the robbery, is it?นั่นได้มาจากที่ปล้นใช่มั้ย The Bank Job (2008)
This robbery's pissed off some local villains.การปล้นครั้งนี้ ทำให้ พวกผู้ร้ายท้องถิ่นบางคนโกรธมาก The Bank Job (2008)
Arrest them, they are bank robbers.จับพวกมัน พวกมันเป็นโจรปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
You know, these two are part of the Baker Street bank robbery gang.คุณรู้ สองคนนี้ คือพวกปล้นธนาคารที่ถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
But they are the robbers!แต่พวกมันเป็นพวกปล้น The Bank Job (2008)
No robbers in here.ไม่มีพวกปล้นที่นี่ The Bank Job (2008)
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
[Porn King Vogel was jailed for 8 years for crimes unrelated to the robbery]เจ้าพ่อหนังโป๊โวเกลถูกจำคุก 8 ปี จากความผิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล้น The Bank Job (2008)
[The loot taken from the Baker Street Bank] [was thought to be in excess of 4 million pounds,] [more than that of the Great Train Robbery]ของที่ขโมยไปจากธนาคารถนนเบเกอร์ คิดคำนวณมูลค่าได้มากกว่า 4 ล้านปอนด์ นอกจากนั้น จากบทเรียนการปล้นครั้งใหญ่นี้ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while   FR: momentanément ; passagèrement
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
เดินเที่ยวเล่น[v. exp.] (doēnthīo len) FR: se promener
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ฝายน้ำล้น[n.] (fāi nām lon) EN: weir ; dike ; dam   FR: digue [f]
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
การเล่น[n.] (kān len) EN: game   FR: jeu [m]
การเล่นหุ้น[n. exp.] (kān len hun) EN: speculation   
การเล่นกีฬา[n. exp.] (kān len kīlā) EN: sport ; playing games   FR: jeu [m] ; sport [m]
การเล่นพรรคเล่นพวก[n. exp.] (kān len phak lenphūak) EN: favoritism   FR: favoritisme [m]
การเล่นแร่แปรธาตุ[n.] (kān lenraēpraēthāt) EN: alchemy   FR: alchimie [f]
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thīdin) EN: real estate venture   
การมีหนี้สินล้นพ้นตัว[n. exp.] (kān mī nīsin lonphon tūa) EN: insolvency   
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentūa phūlēn) FR: remplacement d'un joueur [m]
คำเรียกชื่อเล่น [n. exp.] (kham rīek cheūlen) EN: diminutive [f]   
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome   FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ขี้ตาเล็น[adj.] (khītā len) EN: very small   
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
ของเล่น[n.] (khønglen) EN: toy ; plaything   FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ของเล่นสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (khønglen sat līeng) EN: pet toys   
คนเล่นการพนัน[n.] (khon lēn kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
เครื่องเล่น[n.] (khreūanglen) EN: plaything   FR: jeu [m] ; jouet [m]
เครื่องเล่นดีวีดี[n. exp.] (khreūang len dī-wī-dī) EN: DVD player   FR: lecteur de DVD [m]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang len sīdī) EN: C.D. player   FR: lecteur de CD
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
คุยเล่น[v. exp.] (khui len) EN: chat   FR: bavarder ; causer
คู่เล่น[n.] (khūlen) EN: buddy ; partner   FR: partenaire [m]
เกี้ยวกันเล่น[v. exp.] (kīo kan len) FR: flirter
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail   FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
แล่นใบ[v.] (laen bai) EN: sail   FR: naviguer ; mettre les voiles
แล่นไปแล่นมา[v. exp.] (laen pai laen mā) FR: faire la navette
แล่นเรือ[v.] (laen reūa) EN: sail   FR: naviguer ; voguer
แล่นเรือเที่ยว[v.] (laen reūa thīo) EN: cruise   FR: faire une croisière
ลานเด็กเล่น[n. exp.] (lān dek lēn) FR: cour de récréation [f]
เล็น[n.] (len) EN: lea ; lice ; nit   
เล่น[v.] (len) EN: play   FR: jouer ; faire une partie ; s'amuser
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully   FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
เล่นบ้า ๆ[v. exp.] (len bā-bā) EN: fool around with   
เล่นเบีย[v. exp.] (len bīa) EN: gamble   FR: parier
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with   FR: tromper ; être infidèle
เล่นได้เยี่ยม[v. exp.] (len dai yīem) EN: play a great game   FR: faire un grand match ; jouer remarquablement
เล่นดนตรี[v. exp.] (len dontrī) EN: play music   FR: jouer de la musique ; musiquer (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant[ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
amplitude[N] ความล้นเหลือ, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, fullness
bliss[N] ความสุขสำราญอันสุดยอด, See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
booty[N] ของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. plunder
brigand[N] อาชญากรที่ปล้นของคนเดินทาง
bathe in[PHRV] เต็มไปด้วย (น้ำ/ไฟ), See also: เอ่อล้นด้วย
brim over[PHRV] ล้น, See also: ทะลัก, Syn. bubble over
bubble over[PHRV] ล้น, See also: ไหลล้น, Syn. brim over
clean out[PHRV] ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: กวาดไปหมด, Syn. clear out
despoil of[PHRV] ปล้นชิง, See also: แย่งชิง, แย่ง, ปล้น
flood in[PHRV] เข้ามาอย่างท่วมท้น, See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น, Syn. flood into
flood into[PHRV] เข้ามาอย่างท่วมท้น, See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น, Syn. flood in
flood with[PHRV] ท่วมไปด้วย, See also: ล้นไปด้วย, เจิ่งนองไปด้วย, Syn. deluge with, inundate with, swamp with
deluge[VT] ท่วมท้น, See also: ล้นหลาม, ตกหนัก (ฝน), Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs, Ant. sprinkle
facetious[ADJ] ทำเป็นเล่นโดยไม่ดูกาลเทศะ, See also: ชอบเล่นตลก, ทำเป็นทะเล้น
flood[VT] ท่วม, See also: ไหลบ่า, เจิ่ง, นอง, ล้น, เอ่อท้น, Syn. overflow, inundate, submerge
flood[VI] ไหลบ่า, See also: ไหลล้น, ท่วม, Syn. overflow, Ant. stagnate
flow[VT] ท่วม, See also: ไหลบ่า, ล้นหลาม, Syn. flood
flowing[ADJ] ที่ไหลล้น, See also: ที่เอ่อล้น, ที่ล้นทะลัก, ที่หลั่งไหล, Syn. streaming, gushing
foray[VT] บุกเข้าไปปล้น, See also: ปล้นสะดม, Syn. pillage, plunder
glut with[PHRV] กินหรือดื่มจนล้นด้วย, See also: เติมหรือใส่มากเกินไปด้วย, Syn. saturate with
hairless[ADJ] ที่ไม่มีขน, See also: ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น, Ant. hairy
harry[VT] ปล้นสะดม, See also: โจมตี, ทำลาย
heist[N] การปล้น (คำสแลง), See also: การขโมย, โจรกรรม
heist[VT] ปล้น (คำสแลง), See also: ขโมย, Syn. rob, steal, thieve
highjack[N] การจี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, See also: การปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. hijack
highjack[VT] จี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, See also: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. hijack
highwayman[N] โจรที่ดักปล้นตามถนน, Syn. bandit, brigand
hijack[N] การจี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ, See also: การปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. highjack
hijack[VT] จี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ, See also: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. highjack
holdup[N] การปล้น
have money to burn[IDM] มีเงินมากจนล้น (คำไม่เป็นทางการ)
on top of the world[IDM] มีความสุขมาก, See also: สุขล้น, Syn. sitting on top of the world, Ant. sitting on top of the world
reach for the sky[IDM] ยกมือขึ้น (คำสั่งขณะปล้น) (คำสแลง)
inundant[ADJ] ที่ไหลบ่า, See also: ที่ท่วมล้น, Syn. flooding, overflowing
inundate[VT] ท่วม, See also: เอ่อล้น, นอง, ไหลบ่า, Syn. flood, overflow
knock in[PHRV] ขโมย, See also: ปล้น, Syn. knock off, rip off
loot[N] การปล้น, See also: การปล้นสะดม, การขโมย
loot[N] ของที่ได้จากการปล้นในระหว่างสงครามหรือการจลาจล, See also: ของที่แย่งชิงมา, ของที่ขโมยมา, Syn. spoil
loot[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob, spoil, sack
loot[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob
open up[PHRV] (กีฬา) เล่นอย่างกระฉับกระเฉง, See also: เล่นอย่างกระตือรือล้น
maraud[VI] ปล้น, Syn. rape, pillage, ransack
maraud[VT] ปล้น
marauder[N] ผู้ปล้น
momentarily[ADV] ในเวลาอันใกล้นี้, See also: ในไม่ช้า, Syn. instantly, at once, immediately, soon
mug[VT] ทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์, See also: ประทุษร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
mugger[N] ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน, Syn. assailant, attacker, robber
mugging[N] การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพยิ์นในที่สาธารณะ
overfill[VI] เติมจนล้น, Syn. engorge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
depredate(เดพ'ริเดท) v. ปล้น,ปล้นสะดม,ทำลาย,ปล้น, See also: depredator n. ดูdepredate depredatory adj. ดูdepredate, Syn. plunder
depredation(เดพพริเด'เชิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,โจรกรรม
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
freebootvi. ปล้นสะดม,ปล้น
freebootern. ผู้ปล้นสะดม,โจร,สลัด
freebootyn. ของที่ปล้นได้
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
glut(กลัท) vt.,vi.,n. (การ) (ให) ้กินจนอิ่มเกินไป,ใส่จนล้น,จำนวนที่มากเกินไป, See also: gluttingly adv., Syn. cloy,fill
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
harrier(แฮ'ริเออะ) n. สุนัขล่าสัตว์พันธุ์หนึ่ง,ผู้วิ่งแข่งระยะไกล,ผู้ปล้นสะดม,ผู้รบกวน,เหยี่ยวจำพวก Citrus
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
heist(ไฮซทฺ) vt.,n. (การ) ปล้น,ขโมย., See also: heister n., Syn. lift
highwayman n.โจรที่ดักปล้นตามสัญจร
hijack(ไฮ'แจค) v. ปล้น,บีบบังคับ,ปล้นกลางทาง, Syn. highjac, See also: hijacker n.
holdupn. การปล้น,การจี้ปล้น,การหยุดยั้ง
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
indicator(อิน' ดิเคเทอะ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ, Syn. pointer, guide, sign หมายถึง อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกสภาพบางประการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า มีไฟแดงขึ้นที่หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้กำลังทำงาน หรืออาจเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นบนจอภาพในระหว่างการกระทำการ (execution) เช่น มีสัญลักษณ์แสดงว่า ข้อมูลล้นหน่วยความจำ (overflow) เป็นต้น
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
loot(ลูท) {looted,looting,loots} n. ของที่ปล้นสะดมมา,ของที่แย่งชิงมา,ของขโมย,ของเชลย,ของขวัญ,เงิน,การปล้นสะดม,ของที่แย่งชิงมา. vt.,vi. ปล้นสะดม,แย่งชิง., See also: looter n., Syn. plunder
maraud(มะรอด') v. เที่ยวปล้นสะดม n. การปล้นสะดม., See also: marauder n.
minx(มิงคฺซฺ) n. หญิงแพศยา,หญิงกล้า,หญิงทะเล้น,หญิงจัดจ้าน., See also: minxish adj.
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
pelf(เพลฟฺ) n. เงิน,ทรัพย์สมบัติ,เงินทอง,ของที่ปล้นสะดมมา, Syn. wealth
pert(เพิร์ท) adj. ทะลึง,ทะเล้น,ไม่มีมารยาท,เสือก,กล้า,กระฉับกระเฉง,ฮึกเหิม, See also: pertness n., Syn. forward,inpudent
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
plunder(พลัน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,ขโมย,โกง,ลัก,ยักยอก,ของที่ปล้นหรือขโมยมา, See also: plunderer n. plunderous adj., Syn. rob
predaceous(พรีเด'เชิส) adj. กินเนื้อเป็นอาหาร,จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ปล้น., See also: predacity, predaciousness n., Syn. depredation,plundering
predacious(พรีเด'เชิส) adj. กินเนื้อเป็นอาหาร,จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ปล้น., See also: predacity, predaciousness n., Syn. depredation,plundering
predation(พรีเด'เชิน) n. การปล้นสะดม,การกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ลักษณะการปล้นสะดม,การเบียดเบียน
predator(เพรด'เด เทอะ) n. ผู้ปล้นสะดม,สัตว์ที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ผู้เบียดเบียน,สิ่งเบียดเบียน
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill

English-Thai: Nontri Dictionary
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
brim(vt) เปี่ยม,ปริ่ม,ล้น,นอง
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
depredation(n) การปล้นสะดม,การโจรกรรม,การทำลาย
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร,ผู้ปล้นสะดม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
gut(vt) ปล้นสะดม,ควักไส้,ทำให้หมด
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง
hijack(vt) จี้(เครื่องบิน),ปล้นกลางทาง,หักหลัง
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
loot(n) ของที่ปล้นมาได้,ของโจร,ของร้อน,ของที่โกงมา,ของเชลย
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
marauder(n) โจรปล้นสะดม
marauding(adj) เที่ยวปล้นสะดม,เที่ยวขโมย
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
overflow(vt) เอ่อ,นอง,ไหลบ่า,ล้น,ท่วม
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยาท
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
pluck(vt) เก็บ,เด็ด,ดึง,ถอน,ปอกลอก,ปล้น
plunder(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การลักขโมย,การยักยอก
plunder(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ลักขโมย,ยักยอก
plunderer(n) คนปล้น,ขโมย,คนยักยอก
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raid(vt) จู่โจม,โจมตี,ตรวจค้น,เข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม
ravage(vt) ล้างผลาญ,ทำลาย,ปล้นสะดม
rifle(vt) ค้นหา,ตีชิง,ปล้นสะดม,ขโมย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a hold-up (n ) การปล้น
eager (adj) กระตือรือล้น
See also: S. enthusiastic,
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
low-post (phrase) วงใน: เช่น Duncanนั้นเล่นสไตล์Low post(วงใน)แต่LBJเล้นสไตล์High post(วงนอก)
overstuff (vt) ยัดเยียดเกินไป อันแน่น ใส่จนล้น
road agent (n) โจรปล้นรถม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
余裕[よゆう, yoyuu] (n adj ) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溢れる[あふれる, afureru] Thai: ท่วมล้น

German-Thai: Longdo Dictionary
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top