Search result for

*ลมพายุ*

(26 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลมพายุ, -ลมพายุ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมพายุ[N] storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลมพายุน. พายุ.
กาฬวาต(กานละ-) น. ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง เช่น ด้วยกำลังกาฬวาตโบกเบียน.
ขะข่ำว. คลํ้า, มืดมัว, เขียนเป็น ขข่ำ ก็มี เช่น ฟ้าแมลบมล่นนร้อง ท้องฟ้าเขียวขขํ่า ยงงฝนพพร่ำพรอยพรำ อื้ออึงอัมพรระงม ด้วยกำลงงลมพายุพัดน้นน (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).
บังเกิดก. เกิด เช่น บังเกิดอุบัติเหตุ บังเกิดลมพายุ, ทำให้เกิด เช่น แม่บังเกิดเกล้า.
เพชรหึง ๑(เพ็ดชะ-) น. ลมพายุใหญ่.
ลมแดงน. ลมพายุที่พัดแรงจัด ท้องฟ้ามีสีแดง.
ลมหอบน. ลมพายุที่พัดหอบเอาสิ่งต่าง ๆ ลอยไปได้ไกล ๆ.
สลาตัน(สะหฺลา-) น. เรียกลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลายฤดูฝน ว่า ลมสลาตัน, เรียกลมพายุที่มีกำลังแรงจัดทุกชนิด เช่น ไต้ฝุ่น ไซโคลน ว่า ลมสลาตัน, โดยปริยายใช้เป็นความเปรียบเทียบหมายถึงอาการที่ไป มา หรือเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างลมสลาตัน เช่น เวลาเขาโกรธอย่างกับลมสลาตัน.
หัวด้วน ๑น. เรียกลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วหายไป ว่า ลมหัวด้วน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Salt-and-pepper wind?ลมพายุเกลือกับพริกไทยงั้นรึ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
This whole whirlwind of royalty and tiaras, and it seemed like my dream was coming true.ลมพายุทั้งหมดนี้ของราชวงศ์และมงกุฏ และมันดูเหมือนว่า ความฝันของฉันมันกำลังจะเป็นจริง It Girl, Interrupted (2012)
You've been creating windstorms, cyclones, lightning strikes all over town.คุณสร้างลมพายุ ไซโคลน ฟ้าผ่าไปทั่วเมือง Fallout (2013)
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที In the Heart of the Sea (2015)
No, I can't do this. I can't fight giant wind monsters and talk to aliens!ไม่เอา ฉันไม่มีทางสู้กับปีศาจลมพายุ หรือคุยกับเอเลียน Max Steel (2016)
The storm tonight. You saw it.ลมพายุคืนนี้ เธอก็เห็น Max Steel (2016)
I will shelter you all through the storm.จะห่อหุ้มเธอไว้ พาเธอผ่านลมพายุไป Loving Annabelle (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windstorm[N] ลมพายุ, See also: พายุที่มีแต่ลมไม่มีฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
gale(n) พายุ,ลมพายุ

German-Thai: Longdo Dictionary
deswegen(Konj.) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: S. darum, daher, deshalb, A. weil, da, denn,
Sturm(n) |der, pl. Stürme| ลมพายุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top