ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฤทธิ์*

   
315 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฤทธิ์, -ฤทธิ์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำฤทธิ์[V] rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
บุญฤทธิ์[N] success made by power of merit, See also: success by merit, Example: ผลสำแดงที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบุญฤทธิ์ของเจ้าชะตา, Thai definition: ความสำเร็จด้วยบุญ
ฤทธิ์เดช[N] power, See also: might, force, power
สัมฤทธิ์[N] bronze, Syn. สำริด, ทองสัมฤทธิ์, Example: พระกัจจายน์องค์นี้หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก
สัมฤทธิ์[V] achieve, See also: accomplish, Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, สัมฤทธิ์ผล, Example: งานต่างๆ สัมฤทธิ์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้เพราะลูกน้องที่ร่วมมือร่วมใจกันทุกคน, Thai definition: สำเร็จลุล่วงไปได้
สุดฤทธิ์[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดแรง, สุดเหวี่ยง, Example: เขาต่อสู้สุดฤทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ใช่คนผิด, Thai definition: อย่างเต็มกำลังความสามารถ
หมดฤทธิ์[V] become powerless, Syn. สิ้นฤทธิ์, Ant. แผลงฤทธิ์, Example: งูจะรัดเหยื่อให้หมดฤทธิ์ก่อน แล้วจึงจะกินเหยื่อนั้น, Thai definition: หมดแรงที่จะต่อต้าน
หมดฤทธิ์[V] have no effect, See also: be ineffective, Syn. สิ้นฤทธิ์, Ant. ออกฤทธิ์, Example: คนขับบรรทุกชอบใช้ยากระตุ้นประสาทเวลาขับรถกลางคืน เพราะทำให้ไม่ง่วง โดยไม่คิดว่าหากยาหมดฤทธิ์เมื่อไรอาจหลับใน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้, Thai definition: หมดประสิทธิภาพ
ออกฤทธิ์[V] activate, See also: make something active, Example: ยาพิษออกฤทธิ์เร็วมาก, Thai definition: สำแดงสรรพคุณ (ใช้แก่ยา)
ออกฤทธิ์[V] run wild, See also: be out of control, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
สิ้นฤทธิ์[V] be vanquished, See also: be defeated, Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ, สิ้นพยศ, Example: ลูกสาวคนเล็กสิ้นฤทธิ์แล้วล่ะสิ เจอทีเด็ดพี่เลี้ยงคนใหม่เข้า, Thai definition: ไม่มีแรงหรืออำนาจที่จะต่อสู้ต่อไป
แผลงฤทธิ์[V] demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
ผลสัมฤทธิ์[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
สัมฤทธิ์ผล[V] achieve, See also: accomplish, bear fruit, complete, fulfil, Syn. สำเร็จผล, Ant. ล้มเหลว, Example: บริษัทจะดำเนินการสานต่อนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
อิทธิฤทธิ์[N] supernatural power, Syn. อำนาจศักดิ์สิทธิ์, Example: เมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้น เรามักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่าง แทนที่จะพิจารณาว่าเราทำดีแล้วหรือไม่
ทองสัมฤทธิ์[N] bronze, Syn. ทองบรอนซ์, สัมฤทธิ์, Example: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกันนี้ด้วยทองสัมฤทธิ์, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก
ออกฤทธิ์ออกเดช[V] be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
นาคราชแผลงฤทธิ์[N] name of Thai verse, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองสัมฤทธิ์น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก, สัมฤทธิ์ หรือ ทองบรอนซ์ ก็เรียก.
ทำฤทธิ์ก. ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ (มักใช้แก่เด็ก), ทำฤทธิ์ทำเดช ก็ว่า.
นาคราชแผลงฤทธิ์น. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้วรรคหนึ่งมี ๘ คำ บังคับซ้ำเสียงพยัญชนะ ๓ คำ คือ คำท้ายวรรค (คำที่ ๖, ๗ และ ๘) กับ ๓ คำต้นวรรคถัดไป (คำที่ ๑, ๒ และ ๓) และซ้ำเสียงสระวรรคละ ๓ คู่ ในคำที่ ๓ กับ ๔ คำที่ ๕ กับ ๗ และคำที่ ๘ กับคำที่ ๑ ในวรรคถัดไป เช่น กรุงกระษัตริย์ตรัสฟังแค้นคั่งจิตร คิดแค้นใจไหวหวิดในจิตรฉงน จนฉงายกายไฉงใจร้อนรน จนร้าวราญการกระมลจิตรวนเวียน (ศิริวิบุลกิตติ์).
นาคราชแผลงฤทธิ์ดู นาคราช ๑.
บุญฤทธิ์(บุนยะ-) น. ความสำเร็จด้วยบุญ.
ประพฤทธิ์(ปฺระพฺรึด) ว. เจริญ, โต, ใหญ่, รุ่งเรือง, งอกงาม.
แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดชก. อาละวาดด้วยความโกรธเพราะถูกขัดใจ, ออกฤทธิ์ ก็ว่า.
พระลักษมณ์แผลงฤทธิ์น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งหงาย งอข้อศอก หักข้อมือระดับแง่ศรีษะ มืออีกข้างตั้งวงล่างระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่หงาย.
ฤทธิ์(พฺรึด) น. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์, ความอวบ, พฤฒิ ก็ใช้
ฤทธิ์ในไวยากรณ์หมายถึงเสียงยาวที่สุดของสระต่าง ๆ คือ ในบาลีและสันสกฤตได้แก่ อา เป็นพฤทธิ์ของ อะ เป็นต้น.
ฤทธิ์(พฺรึด) ก. กระทำสระให้ยาวเช่นนั้น.
ฤทธิ์(ริด) น. อำนาจศักดิ์สิทธิ์, แรงอำนาจ, เช่น เทวดามีฤทธิ์.
สัมฤทธิ-, สัมฤทธิ์(สำริดทิ-, สำริด) น. ความสำเร็จ ในคำว่า สัมฤทธิผล
สัมฤทธิ-, สัมฤทธิ์โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก, ทองสัมฤทธิ์ หรือ ทองบรอนซ์ ก็เรียก, โบราณเขียนว่า สำริด.
สิ้นฤทธิ์ก. หมดฤทธิ์ เช่น เสือโคร่งพอถูกยิงด้วยลูกดอกยาสลบก็สิ้นฤทธิ์, หมดพยศ เช่น เด็กทำฤทธิ์ไม่ยอมกินข้าว พอหิวก็สิ้นฤทธิ์ จึงยอมกินแต่โดยดี.
ออกฤทธิ์ก. สำแดงคุณหรือโทษให้ปรากฏ เช่น ยาออกฤทธิ์ ยาพิษออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์อาละวาดด้วยความโกรธเพราะถูกขัดใจเป็นต้น, แผลงฤทธิ์ ก็ว่า.
อิทธิฤทธิ์น. อำนาจศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิ์อำนาจ.
กังสดาล(-สะดาน) น. เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นโลหะหล่อจากสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง รูปร่างคล้ายพัดที่คลี่ออก ด้านบนเจาะรูแขวน ด้านล่างเป็นวงโค้งคล้ายวงเดือน เช่น แว่วสำเนียงเสียงระฆังกังสดาล (อิเหนา).
กังสะน. โลหะสัมฤทธิ์ เช่น บางช้างเชื้อดามพดำรี พื้นภาพหัสดี ดั่งดามพกังส กล่อมเกลา (สมุทรโฆษ).
กากคติ(กากะคะติ) น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป เช่น สรรเพ็ชญ์เจ้าได้ ทรงฤทธิ์เรืองไกร ย่อมบำเพงทาน ให้พระวิมุติ โลกุดรญาณแสวงศีลาจาร ประเสริฐหนักหนา (ชุมนุมตำรากลอน).
กาเฟอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทพิวรีน มีสูตรเคมี C8H10O2N4 ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีในใบชา เมล็ดกาแฟ เป็นยาเสพติดอย่างอ่อน มีฤทธิ์อย่างแรงต่อหัวใจ ใช้ในการแพทย์.
กายสิทธิ์ว. มีฤทธิ์เดชต่าง ๆ อยู่ในตัว.
กำราบ(-หฺราบ) ก. ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์.
เกี่ยงตายก. เลี่ยงไปทางตาย, ยอมตาย, เช่น หวั่นฤทธิ์คิดครั่นสงคราม จักยุทธพยายาม คือขวัญสกนธ์เกี่ยงตาย (สรรพสิทธิ์).
ขยาด(ขะหฺยาด) ก. ครั่นคร้าม, กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว.
ขันสาครน. ขันขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็นทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทำเป็นรูปหน้าสิงโตปากคาบห่วงซึ่งใช้เป็นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ำสำหรับทำน้ำมนต์ หรือสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ใช้อาบ.
ครรชิต(คันชิด) ก. คำรน, บันลือเสียง, เอิกเกริก, กึกก้อง, กระหึม, เช่น ครรชิตฤทธิ์ราวี (ลอ).
คาร์บอลิกน. สารฟีนอล (phenol) มีสูตรเคมี C6H5OH ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่น ละลายนํ้าได้บ้าง มีฤทธิ์กัด เป็นพิษ ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรค ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก และสีย้อมผ้า มักเรียกคลาดเคลื่อนว่า กรดคาร์บอลิก.
คุกพาทย์น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้บรรเลงเพื่อแสดงการแผลงฤทธิ์ ในการเทศน์มหาชาติใช้เป็นเพลงประจำกัณฑ์จุลพน.
จงโคร่ง, โจงโคร่ง(-โคฺร่ง) น. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกชนิด Bufo asper Gravenhorst ในวงศ์ Bufonidae เป็นคางคกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระทั่วตัว ตุ่มที่หลังมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลดำและน้ำตาลเหลือง ท้องสีขาวหม่นบางตัวมีจุดสีแดงเล็ก ๆ ยางขาวมีฤทธิ์ทำให้มึนเมา อาศัยในป่าบริเวณริมลำธารหรือน้ำตก, กระทาหอง กระหอง หรือ กง ก็เรียก.
จตุรงคยมก(จะตุรงคะยะมก) น. ชื่อกลอนกลบทโบราณ มีบังคับพิเศษคือ ทุก ๆ ๒ บทให้ใช้ภาษาบาลีแต่งวรรคแรกทั้งวรรค และวรรคที่ ๒ เฉพาะจังหวะแรก ตัวอย่างว่า ภุมมาจายันตุเทวา ภุมมะจาเจ้าที่บดีสูร อารักษ์เรืองฤทธิ์เดชเกษสกูล อันเรืองรูญรังษีระวีวร (ชุมนุมตำรากลอน).
ช้อนส้อมน. ช้อนและส้อมคู่กันทำด้วยโลหะ เช่น เงิน เงินชุบทอง สัมฤทธิ์หรืออะลูมิเนียม ช้อนมีรูปรี ส้อมมีลักษณะเป็นซี่ ๆ มีด้ามยาวสำหรับจับได้ถนัด ใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับส้อมตักอาหารรับประทาน.
เซียนน. ผู้บำเพ็ญพรตจนมีอิทธิฤทธิ์, ผู้วิเศษ
ดื้อยาก. ต้านทานฤทธิ์ยา (ใช้แก่เชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส).
ตรีโลหะพิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันเป็นธาตุที่ถลุงเป็นรูปแล้ว ๓ อย่าง คือ ทองแดง ทองเหลือง ทองหล่อ (ทองสัมฤทธิ์).
ตั้วสิวก. ซ่อมแซม เช่น ต้องตั้วสิวสำเภาเอาเข้าอู่ (เพลงยาวของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์).
ไตรจักร(-จัก) น. โลกทั้ง ๓ คือ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล เช่น จึ่งจับศรจันทวาทิตย์ อันเรืองฤทธิ์ปราบทั่วทั้งไตรจักร (รามเกียรติ์ ร. ๑).
ถอดเขี้ยวถอดเล็บก. ละพยศ, ละความดุหรือร้ายกาจ, ไม่แสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไป.
ทองบรอนซ์น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก, ทองสัมฤทธิ์ หรือ สัมฤทธิ์ ก็เรียก.
นาคราช ๑ชื่อเพลงไทย อัตราชั้นเดียว เรียกว่า ไส้เดือนฉกจวัก, เมื่อแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา ๒ ชั้น เรียกว่า นาคราช ๒ ชั้นหรือนาคราชแผ่พังพาน เมื่อแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น เรียกว่า นาคราชแผลงฤทธิ์หรือไส้พระจันทร์ เมื่อนำมาทำเป็นเพลงเถา เรียกว่า ไส้พระจันทร์ เถา หรือนาคราชแผลงฤทธิ์ เถา.
เนรมิต(-ระมิด) ก. นิรมิต, สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน.
บังวายก. เสื่อมเสีย, เสียหาย, เช่น ท่านท้าวเทเวศทังหลาย ทำกลบังวาย มิได้พินิตริะตรอง (สามดวง), เสื่อมคลาย เช่น แม้รักด้วยฤทธิ์ประสิทธิมน ตรวิกลกฤติยา พลันหน่ายบังวายสวาทอา ดุรร้าง บ่ รางนาน (กฤษณา).
ประภาพน. อำนาจ, ฤทธิ์.
ปาฏิหาริย์(-ติหาน) น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, มี ๓ อย่าง คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ = ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ = การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์.
ผีบุญน. ผู้อวดคุณวิเศษว่ามีฤทธิ์ทำได้ต่าง ๆ อย่างผีสางเทวดาให้คนหลงเชื่อ.
ผู้วิเศษน. ผู้มีอิทธิฤทธิ์, ผู้รอบรู้เวทมนตร์คาถาอาคม.
ผู้สำเร็จน. ผู้บำเพ็ญพรตจนมีอิทธิฤทธิ์, ผู้วิเศษ.
แผลงศรก. ยิงลูกธนูออกไปด้วยแรงแห่งฤทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasympatholytic๑. -สลายฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, -ต้านฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, -สกัดกั้นฤทธิ์พาราซิมพาเทติก๒. สารสลายฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, สารต้านฤทธิ์พาราซิมพาเทติก, สารสกัดกั้นฤทธิ์พาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical assayingการสอบฤทธิ์ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle, activeสารมีฤทธิ์, สารออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluripotent; pluripotentialหลายฤทธิ์, หลายสรรพคุณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluripotential; pluripotentหลายฤทธิ์, หลายสรรพคุณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychoactive substanceสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postanaesthetic; postanesthetic-หลังหมดฤทธิ์ยาระงับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postanesthetic; postanaesthetic-หลังหมดฤทธิ์ยาระงับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potency๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย)๒. ฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiticidal-ฤทธิ์ฆ่าปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyvalent serum; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactivateปลุกฤทธิ์คืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactivation; reinvocationการปลุกฤทธิ์คืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinvocation; reactivationการปลุกฤทธิ์คืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiotropic-รับฤทธิ์รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specificity๑. ความจำเพาะ๒. สภาพจำเพาะ๓. ฤทธิ์จำเพาะ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substance, psychoactiveสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, inactiveเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, monovalent; serum, specificเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, multipartial; serum, polyvalentเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, polyvalent; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, specific; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, thresholdตัวกระตุ้นระดับขีดเริ่มเปลี่ยน, ตัวกระตุ้นพอออกฤทธิ์ [มีความหมายเหมือนกับ stimulus, liminal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, diffusibleยากระตุ้นฤทธิ์สั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synergismการร่วมพลัง, การร่วมฤทธิ์, การเสริมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synergisticมีฤทธิ์ร่วม, มีฤทธิ์ช่วย, มีฤทธิ์เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stypsis๑. ฤทธิ์สมาน๒. การสมาน (แผล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific serum; serum, monovalentเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus threshold; threshold, absolute; threshold, sensitivityระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity threshold; threshold, absolute; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid mine drainageน้ำทิ้งฤทธิ์กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
action of drugฤทธิ์ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activatorสารปลุกฤทธิ์, ตัวปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active-มีฤทธิ์, กัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
avirulenceความหมดฤทธิ์, ความไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activateปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activated charcoalถ่านปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active principleสารมีฤทธิ์, สารออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active siteตำแหน่งออกฤทธิ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute threshold; threshold, sensitivity; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronzeทองสัมฤทธิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bioavailabilityชีวปริมาณออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipartial serum; serum, polyvalentเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monovalent serum; serum, specificเซรุ่มฤทธิ์จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardioactive-ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
charcoal, activatedถ่านปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffusible stimulantยากระตุ้นฤทธิ์สั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deactivate๑. เสื่อมฤทธิ์๒. ทำให้เสื่อมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioactive compoundsสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bronzeทองสัมฤทธิ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Automonic agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิก [TU Subject Heading]
Bronze drumกลองสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Bronzesเครื่องสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Central nervous system agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Neuroleptic malignant syndromeกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท [TU Subject Heading]
Personality and academic achievementบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Psychotropic plantsพืชที่ให้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท [TU Subject Heading]
Slow-reacting substancesสารออกฤทธิ์ช้า [TU Subject Heading]
Ammoniaก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ละลายน้ำได้สารละลายมีฤทธิ์เป็นด่าง ใช้เป็นสารรักษาสภาพของน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Chlorinated polyethylene rubberยางคลอริเนตพอลิเอทิลีนเป็นยางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิ ลีนและคลอรีน ยางชนิดนี้มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีน สมบัติโดยทั่วไปทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี มีการติดไฟต่ำ มีความเสถียรของสีสูงมาก ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วปานกลาง แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี นิยมใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อยางและชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubberยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บิวทาไดอีน หรือยาง HNBR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation) ของยาง NBR สมบัติของยาง HNBR มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน รังสีที่มีพลังงานสูง และโอโซนสูงมาก ใกล้เคียงกับยาง EPDM และเนื่องจากมี CN อยู่ในโมเลกุลทำให้ยางชนิดนี้ทนต่อน้ำมันได้ดี ยาง HNBR มีสมบัติทั่วไปอยู่ระหว่างยาง NBR และยางฟลูออโรคาร์บอน เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูง จึงนิยมใช้ยาง HNBR แทนยาง NBR เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้งานในสภาวะที่รุนแรงหรือที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่ายางฟลูออโรคาร์บอน คือ มีความทนทานต่อสารตัวเติมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น สารประกอบเอมีน ได้ดี จึงนิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน [เทคโนโลยียาง]
Acetone, Acidอะซิโตนที่มีฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Achievement Testการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [การแพทย์]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Acid Mediumฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Acidifiersสารที่ทำให้มีฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Acting Insulin, Intermediateอินสุลินที่ออกฤทธิ์ได้ระยะเวลายาวปานกลาง [การแพทย์]
Acting, Rapidออกฤทธิ์เร็ว [การแพทย์]
Acting, Shortมีฤทธิ์อยู่ได้ไม่นาน [การแพทย์]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Action, Fat Clearingฤทธิ์กำจัดไขมัน [การแพทย์]
Action, Onset ofยาเริ่มออกฤทธิ์, ออกฤทธิ์ได้เร็ว, การเริ่มต้นของการออกฤทธิ์ [การแพทย์]
Action, Rapidออกฤทธิ์เร็ว [การแพทย์]
Action, Shortออกฤทธิ์สั้น [การแพทย์]
Active Formรูปถูกกระตุ้น, รูปออกฤทธิ์, รูปว่องไว, รูปกัมมันต์ [การแพทย์]
Activitiesกิจกรรม, กัมมันตภาพ, การออกฤทธิ์, การกระทำของบุคคล, ความแรงฤทธิ์, กิจวัตรประจำวัน, การปฎิบัติกิจกรรม, การทำงาน, ความไว [การแพทย์]
Activity, Dualออกฤทธิ์ทั้ง 2 แบบ [การแพทย์]
Additiveเพิ่มฤทธิ์, ออกผลร่วมกัน, รวม, มากขึ้น [การแพทย์]
Adrenergic Effectฤทธิ์เหมือนแอดรีนาลิน [การแพทย์]
Adverse Effectsฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง [การแพทย์]
Aldosterone Antagonistsอัลโดสเตอโรน แอนตาโกนิสต์l, แอลโดสเตอโรน, สารต้าน; ฤทธิ์ต้านการทำงานของฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน; สารต้านฤทธิ์แอลโดสตีโรน [การแพทย์]
Alkaline Mediaตัวทำละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง [การแพทย์]
Anabolic Actionฤทธิ์เสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Effectฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolicsฤทธิ์ทางสร้างเสริม [การแพทย์]
Analgesiaการขาดความรู้สึกเจ็บ, การระงับความปวด, ความรู้สึกหายไป, ระงับปวด, ความไม่รู้สึกเจ็บปวด, ฤทธิ์แก้ปวด [การแพทย์]
Analgesic Effectsฤทธิ์ระงับปวด [การแพทย์]
Androgenic Effectมีฤทธิ์ทางเพศชาย, ฤทธิ์ทางเพศชาย [การแพทย์]
Anesthesia, Generalยาสลบ, การดมยาสลบ, ยาสลบชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย, การเจ็บปวดทั้งในเวลาหลับ, วิธีดมยา, ระงับความรู้สึกทั่วไป, การให้ยาดมสลบ, การระงับความรู้สึกทั่วไป [การแพทย์]
Antagonismการต้านฤทธิ์กัน, ความเป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
But you have to wait 15 minutes for full potency.แต่ต้องรอ 15 นาทีกว่าจะออกฤทธิ์ .. The Princess Bride (1987)
But, alas, a thousand years have passed since that spell from hell had been castจากนั้น 1000 ปี ได้ผ่านพ้น ตั้งแต่คำสาปนั่น สำแดงฤทธิ์เดช Mannequin: On the Move (1991)
Says "Positively kills lice, roaches and other scourges".เขียนว่ามีฤทธิ์ฆ่าหมัด... แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ Of Mice and Men (1992)
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย Ghost in the Shell (1995)
He cannot yet take physical form but his spirit has lost none of its potency.เขายังไม่มีร่างกาย เเต่วิญญาณ ก็ยังมีฤทธิ์เดชเหมือนเดิม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Simple, but powerful.ออกฤทธิ์ค่อนข้างแรง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
One, but it's not powerful enough for all of them.มี แต่ฤทธิ์ไม่แรงพอ ที่จะต้านทั้งหมดไหว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Trust me. It is off the hook in there.- เชื่อได้เลย ข้างในนั่นสุดฤทธิ์เลยเชียว Bringing Down the House (2003)
Yeah, fast-actin'.ดี ออกฤทธิ์เร็ว Bringing Down the House (2003)
HoIIer at your boy.สุดฤทธิ์สุดเดชเลย Bringing Down the House (2003)
With a little bit of alcohol and sweet words, he melts her heartด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เล็กน้อยบวกกับคำพูดหวานๆอีกหน่อย จะทำให้เขาละลายหัวใจของเธอได้ Crazy First Love (2003)
Maximum strength.ออกฤทธิ์เต็มที่ . Shrek 2 (2004)
Wow, that potion worked on you too, hah!Wow, ยานั่นมันออกฤทธิ์กับเธอด้วย แฮะ ! Shrek 2 (2004)
No. I'm just a little out of it, that's all.ไม่เป็นไรหรอก แค่ฤทธิ์ยาน่ะ Wicker Park (2004)
When there is that much poison in your blood, the only thing left to do... is shoot yourself.เวลาที่พิษร้ายในเลือดคุณออกฤทธิ์ สิ่งเดียวที่พอทำได้... คือยิงตัวตาย Saw (2004)
Right now, there is a slow-acting poison in your veins.ตอนนี้มียาพิษชนิดที่ค่อยๆออกฤทธิ์/Nอยู่ในระบบโลหิตของคุณ Saw (2004)
When there is that much poison in your blood, the only thing left to do... is shoot yourself.เมื่อพิษในตัวคุณเริ่มออกฤทธิ์ ทางเดียวที่คุณพอจะทำได้ คือยิงตัวตาย Saw (2004)
There's a slow-acting poison coursing through your system... that only I have the antidote for.ในตอนนี้ในร่างกายของคุณ มียาพิษที่ค่อยๆออกฤทธิ์กระจายอยู่ มีเพียงผมเท่านั้นที่มียาถอนพิษนั้น Saw (2004)
I don't know, maybe it was the Dramamine kicking in, but I remember this moment... in the dark with the reverberation of the machine.ไม่รู้สิ อาจเพราะยาเริ่มออกฤทธิ์ แต่ฉันก็จำช่วงเวลานั้นได้ รู้สึกได้ถึงการสั่นของเครื่องในความมืด Primer (2004)
Well, it looks like the steroids finally kicked in.แหม ดูเหมือนว่า สเตอรอยด์สเริ่มออกฤทธิ์ Pilot (2004)
- The virus goes inert after 24 hours.- ไวรัสจะหมดฤทธิ์ใน 24ชั่วโมง. Transporter 2 (2005)
Those were strong bay breezes.สงสัยเบร์ บรีซออกฤทธิ์มากเกินไป Red Eye (2005)
A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้คิดตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ X-Men: The Last Stand (2006)
The plan went off like clockwork.แผนนี้สัมฤทธิ์ผลยิ่ง The Da Vinci Code (2006)
They'll protect you from the light until the buffer kicks in.มันจะป้องกันคุณได้จากแสงสว่าง จนกว่าสารบัฟเฟอร์จะออกฤทธิ์ Hollow Man II (2006)
Is the kingdom...ฤทธิ์เดช Open Water 2: Adrift (2006)
But you can't just cover the pills and then randomly decide to stop.แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวยา และฤทธิ์ของยาที่ลดลงจนหมด Pilot (2006)
Especially when he's all sweaty from power-walking.ยิ่งตอนที่มันมีฤทธิ์ที่สุดอ่ะนะ ... เริ่ด Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
And you're gonna be on all fours in a rice paddy before the epidural wears off!แล้วเธอก็ต้องคุกเข่าลง ที่นาข้าวก่อนที่ยาบล็อคหลัง จะหมดฤทธิ์เสียอีก! Listen to the Rain on the Roof (2006)
Liza's between gay husbands, and the party celebrating Fey's first issue of Mode is in full swing.และปาร์ตี้ฉลอง "โหมด" เล่มแรกของเฟย์กำลังครึกครื้น สวิงริงโก้กันสุดฤทธิ์สุดเดช Grin and Bear It (2007)
The sedative works fast. It's probably best just to go with it.ยาระงับประสาทออกฤทธิ์ไว จะดีกว่าถ้าไม่ฝืน There's Something About Harry (2007)
It's toxic to demons like holy water.ออกฤทธิ์กับพวกปีศาจคล้ายๆกับน้ำมนต์น่ะแหล่ะ The Magnificent Seven (2007)
Keeps the bastards nailed down while you're exorcising them.ให้พวกมันหมดฤทธิ์ ระหว่างที่นายไล่ปีศาจ The Magnificent Seven (2007)
- It must've been the drugs. - This disappearing girl what did she look like?ต้องเป็นเพราะฤทธิ์ยาแน่ๆ Bedtime Stories (2007)
Sometimes 'Cause I Increase My Lexapro,บางทีอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาระงับความเครียด Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Without them White Beard is nothing.ไม่มีปืนแล้วเคราขาวก็หมดฤทธิ์ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Okay, so dose me with some drugs And i'll be back before they wear off.ก็ได้ งั้นเพิ่มยาให้ผมสิ แล้วผมจะกลับมาก่อนยาหมดฤทธิ์ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
how long does this drug take to have effect?ยาจะออกฤทธิ์เมื่อไหร่ Next (2007)
- It was just because of your pills.- คุณหลับเพราะฤทธิ์ยาน่ะ Vacancy (2007)
That's heavily sedated, don't worry it's safe.มันตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาอย่างแรง\ไม่ต้องกลัว ปลอดภัย I Am Legend (2007)
One blue pill was the equivalent of three domestic beers.สีฟ้าหนึ่งเม็ด มีฤทธิ์เทียบเท่าเบียร์ธรรมดา 3 แก้ว Numb (2007)
I adored the sedation, but there was one drawback, sexual dysfunction.ผมชอบอาการสงบเนื่องจากฤทธิ์ยานี่ แต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึง การหมดอารมณ์ทางเพศ Numb (2007)
So, let's get out there and knock them dead, Troy Bolton!ออกไปแล้วโชว์กันให้ สุดฤทธิ์ไปเลย ทรอย บอลตัน High School Musical 2 (2007)
Well, it takes that long for the drugs to work... they take an hour, like I told you.ก็กว่ายาจะออกฤทธิ์อีก... ก็กว่ายาจะออกฤทธิ์อีก... ฉันบอกคุณไปแล้วนิ Photo Finish (2007)
Don't worry, he can't defend himself, he's got no head.อย่ากลัวเลย เขาหมดฤทธิ์แล้ว เขาไม่มีหัวอ่ะ RocknRolla (2008)
If you insist on flaunting your ways in front of mortals, there will be consequences.ถ้าพวกแกพยายามแผลงฤทธิ์ ใส่มนุษย์ต่อไป ก็เตรียมรับผลที่จะตามมาด้วย Mine (2008)
The same V could affect you in a whole other way.เลือดเขาไม่ฤทธิ์แรงมาก Sparks Fly Out (2008)
Your parents are part of Gaia.ข้าถือฤทธิ์แห่งศิลา Burning House of Love (2008)
Come on, let's do the V's.ด้วยฤทธิ์แห่งศิลา Burning House of Love (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
การไม่สัมฤทธิ์ผล[n. exp.] (kān mai samrit phon) EN: inefficacy   
ฤทธิ์[n. exp.] (rit) EN: supernatural power   FR: pouvoir surnaturel [m]
ฤทธิ์[n.] (rit) EN: power ; strength ; potency   FR: pouvoir [m] ; force [f[ ; puissance [f]
ฤทธิ์เดช[n.] (ritdēt) EN: power   
สัมฤทธิ์[n.] (samrit) EN: bronze   FR: bronze [m]
สัมฤทธิ์[v.] (samrit) EN: achieve ; accomplish ; be accomplished ; bear   FR: atteindre
สัมฤทธิ์ผล[v. exp.] (samrit phon) EN: achieve ; accomplish ; bear fruit ; complete ; fulfil   
ต้านทานฤทธิ์ยา[v. exp.] (tānthān rit yā) EN: resist drug action   
ทองสัมฤทธิ์[X] (thøng samrit) EN: bronze   FR: bronze [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment[N] การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
acid[N] กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
acid[N] ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง, Syn. LSD, hallucinogen
action[N] อิทธิพล, See also: อำนาจ, ฤทธิ์
alkali[N] ด่าง, See also: สารชนิดหนึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง
allopathy[N] วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา
antibacterial[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย, Syn. antiseptic, aseptic
antibacterial[N] ยาหรือสารที่ต้านฤทธิ์ของแบคทีเรีย
antibiotic[N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin
be strung out[PHRV] อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมายา
charge up[PHRV] ตกอยู่ใต้อำนาจของยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตกอยู่ในอำนาจของฤทธิ์ยา
Dutch courage[IDM] ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า, See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า
effect[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์, Syn. bring about, cause
hype up[PHRV] ทำให้ตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นเพราะฤทธิ์ยา, Syn. hop up
loaded[ADJ] ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า, See also: มีนัย
magic[N] เวทมนตร์, See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ, Syn. sorcery
magic mushroom[N] เห็ดชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้คนกินประสาทหลอนได้
morning after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning-after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
peyote[N] ต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน, Syn. intoxicant, hallucinogen, LCD
placebo[N] ยาซึ่งไม่มีฤทธิ์ทางยา
promoter[N] สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
succeed[VI] สำเร็จ, See also: ประสบความสำเร็จ, บังเกิดผล, สัมฤทธิ์ผล, Syn. achieve, accomplish, prosper, Ant. fail
synergist[N] สิ่งที่เสริมกัน, See also: ยาที่ออกฤทธิ์เสริมกัน, อวัยวะที่ทำงานร่วมกัน, Syn. catalyst
synergy[N] การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน, Syn. concurrence, interaction
tolerant[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
tolerate[VT] สามารถต้านฤทธิ์ยาได้
toxicity[N] ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ
vitriol[N] สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
ampholyteอินทรียสารหรืออนินทรียสารที่มีฤทธิ์เป็นได้ทั้งกรดและด่าง
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antalkali(แอนทแอล ' กาโล) n. , (pl. -lis, -lies) ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง., Syn. antalkaline (neutralizes alkalis)
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง
anti-icer(แอนทีไอ' เซอะ) n. เครื่องมือป้องกันการเกิดน้ำแข็ง, ของเหลวที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
bronze(บรอนซ) n. ทองสัมฤทธิ์ vt. ทาสีทองสัมฤทธิ์, See also: bronzy adj.
calmative(แคล'มะทิฟว) adj. มีฤทธิ์สงบประสาท n. ยาสงบประสาท
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
oxytocinอาจเรียกว่า pitosin เป็นฮฮร์โมนที่ออกฤทธิ์อย่างมากที่มดลูก ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัว และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
paraldehyden. สารมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทและยานอนหลับ
promoter(พระโม'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ส่ง-เสริม,ผู้ก่อการ,ผู้กระตุ้น,สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming
spectrum(สเพค'ทรัม) n. แถบแสงแยกสี,ชนิดแบคทีเรียที่ยาปฎิชีวนะออกฤทธิ์ได้ผล, Syn. range,spread,scope
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
stoned(สโทนดฺ) adj. เมา,เมาเหล้า,เมายา,อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของกัญชาหรือยาเสพติด
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with
unit(ยู'นิท) n. หน่วย,กอง,กลุ่ม,กองกำลัง,จำนวนเฉพาะ,หน่วยเฉพาะ,หน่วยกิต,หลักหน่วย,ตำแหน่งหลัก,จำนวนฐาน,จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด,ชุด,ชุดเครื่องมือ,หน่วยฤทธิ์ยา,หน่วยฤทธิ์ของสาร, Syn. measure,part
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carcinogenic effectฤทธิ์ก่อมะเร็ง
double-blind (n) การศึกษาฤทธิ์ของยาซึ่งผู้ให้กับผู้รับตอนให้ยาไม่รู้ว่ายานั้นเป็นสารที่ active หรือ inert
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม
rhinoplasty[ไรโนพลาสตี้] (n ) พี่ฤทธิ์
risperidone (n ) ยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคจิตเภท และยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อบางประเภท เช่น เนื้อเยื่อทรวงอก บวม หรือขยายขนาดขึ้นได้ (เพิ่มเติม โดย samivat)
Teratogenic effects (n ) ผลต่อการผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ ฤทธิ์การส่งถ่ายสารเคมีสู่ทารก
หน้าผากดำ[หน้าผากดำ] (adj ) พี่ฤทธิ์

German-Thai: Longdo Dictionary
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top