Search result for

*ร้ายแรงมาก*

   
59 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ร้ายแรงมาก, -ร้ายแรงมาก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อให้สัน. ถึงแม้, แม้แต่, เช่น เรื่องนี้ร้ายแรงมาก ต่อให้เทวดาก็ช่วยไม่ได้.
สาหัสสากรรจ์ว. แสนสาหัส, ร้ายแรงมาก, คอขาดบาดตาย, เช่น ได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์, โดยปริยายหมายความว่า ลำบากยิ่ง เช่น ทางนี้ทุรกันดารสาหัสสากรรจ์ บุกป่าฝ่าดงอย่างสาหัสสากรรจ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
anthraxแอนแทรกซ์, โรคระบาดที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงพวกโค กระบือ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่ร้ายแรงมาก มีผลทำให้สัตว์ตายได้คราวละมาก ๆ โรคนี้สามารถติอต่อถึงคนได้ สัตว์ที่เป็นโรคนี้จะต้องเผาทำลายหรือฝังในดินลึก ๆ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you don't mind, I prefer having my misfortunes taken seriously.ถ้าไม่ว่านะ ฉันอยากให้ถือว่าความโชคร้าย ของฉันเป็นสิ่งร้ายแรงมากกว่า The Little Prince (1974)
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก The Lawnmower Man (1992)
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง In the Mouth of Madness (1994)
Hi. Harry Dalton here. This is a very serious situation.สวัสดี แฮร์รี่ดัลตันที่นี่ นี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก Dante's Peak (1997)
Teacher, it's terrible what happenedอาจารย์คะ เกิดเรื่องร้ายแรงมากค่ะ GTO (1999)
The risk of infection is too great. You must understand.ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นร้ายแรงมาก คุณควรจะเข้าใจนะ Resident Evil: Apocalypse (2004)
If I touch that floor, it's a felony.ถ้าหากผมสัมผัสกับพื้นบ้าน ข้อหาจะร้ายแรงมาก Mr. Monk and the Game Show (2004)
We need to run tests to see the extent of the damage.เราต้องตรวจก่อน ดูว่ามันร้ายแรงมากแค่ไหน. Fantastic Four (2005)
Those savages.มันร้ายแรงมาก Zathura: A Space Adventure (2005)
This is grave indeed. I will leave you. Goodbye.เป็นเรื่องร้ายแรงมาก ผมต้องไปแล้ว ลาก่อนครับ Pride & Prejudice (2005)
This is deadly!นี่มันร้ายแรงมาก Train Man (2005)
I guess it may not be that serious...คงไม่ร้ายแรงมากหรอก Shadowless Sword (2005)
So much for serious news....มีข่าวร้ายแรงมากมายเลย... Episode #1.8 (2006)
I heard it was really serious!ฉันได้ยินว่ามันร้ายแรงมากเลย! Heavenly Forest (2006)
With What He Took, He Could Have Cured 30 Headaches.ยาที่พ่อกิน มีผลร้ายแรงมาก อาจจะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Since when? Since right before I began pretending I loved it.พวกเธอทั้งคู่บาดเจ็บร้ายแรงมาก Alone (2007)
- This is intense.-มันร้ายแรงมาก Paranormal Activity (2007)
It's heavy stuff.เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
That smells terribleกลิ่นนั่นร้ายแรงมาก Attack on the Pin-Up Boys (2007)
I, uh- extremely.ซึ่งจะส่งผลร้ายกับฉันอย่างมาก - ร้ายแรงมาก.. Cassandra's Dream (2007)
intentionally setting a fire is a very serious crime.ตั้งใจวางเพลิงเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก Opening Doors (2008)
This Was-This Was Something Terrible.เป็นอะไรที่ร้ายแรงมาก Opening Doors (2008)
She committed a serious crime.นางทำความผิดร้ายแรงมาก Heaven and Hell (2008)
You know this is a very critical time for all students.เธอรู้มั๊ย? นี่เป็นร้ายแรงมากสำหรับนักเรียนน่ะ Baby and I (2008)
It is even worse to bring the baby to the school.มันร้ายแรงมาก ที่พาเด็กมาโรงเรียนด้วย Baby and I (2008)
d It was so strong d d But we live by the joy of our song d d The city shines--ddไม่ว่ามันจะร้ายแรงมาก แต่พวกเราใช้ชิวิตอย่างสนุกสนานกับเสียงเพลง เมืองที่มีแสงสว่าง City of Ember (2008)
That's terrible. If it's true, he's no son of mine!ร้ายแรงมาก ถ้ามันจริง เขาไม่ใช่ลูกฉัน City of Ember (2008)
If dispersed over a populated area, the results would be catastrophic.ในพื้นที่อยู่อาศัย ผลที่จะตามมาจะร้ายแรงมาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
They could be hiding anything, including murder.นั่นร้ายแรงมากเลยน่ะที่คุณพูด Some Kinda Love (2009)
He's got a health issue.นั่นเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก ABQ (2009)
A fugue state is a very serious event.โรคความจำสั้นชั่วคราวร้ายแรงมาก Bit by a Dead Bee (2009)
messy, serious disease.Ņäҡ çҡ Showmance (2009)
A very dangerous weapon.เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมาก Surrogates (2009)
Man, that shit's so intense, it ruins most people's lives.นั่นมันร้ายแรงมาก มันทำลายชีวิตผู้คน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Has a horrible side effect.มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก Johari Window (2010)
More brutal acts of violence brought on by the men that you bailed from jail.เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมร้ายแรงมาก มันเกี่ยวข้องกับพวกที่นายประกันตัวออกจากคุก Turas (2010)
It's very serious.มันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเลยนะ Audition (2010)
Yeah. It's very poisonous.ใช่ มันมีพิษร้ายแรงมาก Brave New World (2010)
You have something very infectious.คุณติดเชื้อบางอย่างร้ายแรงมาก The Psychology of Letting Go (2010)
Love is a much more vicious motivator.ความรักมันเป็นแรงจูงใจที่ร้ายแรงมากกว่าอีก A Study in Pink (2010)
Terrible accident. Tragic.เป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาก น่าเศร้าจริงๆ The Big Bang Job (2010)
It's serious, right?มันร้ายแรงมากเลยเหรอคะ? Episode #1.9 (2010)
Your friend was in a very bad accident.ดูเหมือนเค้าจะเคยได้รับอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากเลยนะ Episode #1.9 (2010)
The more syllables, the worse it is.ยิ่งเรียกยากเท่าไหร่ ยิ่งร้ายแรงมากเท่านั้น 50/50 (2011)
May be counterproductiveมันอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากก็ได้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Ah you recognize Freezeนั่นโทษร้ายแรงมากนะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You don't see that every day, so when doctors, they hear that, they take it very seriously, as do we, as does the FBI.ในปัจจุบันนี้คุณเห็นมันไม่ง่ายนัก ดังนั้นเมื่อคุณหมอได้ยินชื่อยาพิษนั้น พวกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก Face Off (2011)
There's too much blood under the bridge.คุณทำเรื่องร้ายแรงมากเกินไป Going Dutch (2011)
The guilt was just too much for you.เธอทำผิด ร้ายแรงมาก For Whom the Bell Tolls (2011)
That's rough, man. I'm sorry.นั่นร้ายแรงมาก ฉันเสียใจด้วย The Angel of Death (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นร้ายแรงมาก[n. exp.] (khan rāiraēng māk) EN: critical stage   
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng māk) EN: critical   FR: critique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extreme[ADJ] ที่ร้ายแรงมาก, See also: ที่รุนแรงมาก, Syn. rigorous, severe, strict
woeful[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorable, terrible
woefully[ADV] เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorably, terribly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top