ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รูปพรรณ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รูปพรรณ, -รูปพรรณ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปพรรณ(n) description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปพรรณ(n) ornaments, See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry, Example: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี, Thai Definition: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
ทองรูปพรรณ(n) gold ornament, See also: gold jewelry, Example: ประมาณปี 2511 ถึง 2513 ผมจำได้ว่าทองรูปพรรณ ราคาบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท, Thai Definition: ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
ทองคำรูปพรรณ(n) gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
รูปพรรณสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai Definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั๋วรูปพรรณน. เอกสารแสดงตำหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะ.
ทองรูปพรรณ(-รูบปะพัน) น. ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่าง ๆ.
รูปพรรณ(รูบปะพัน) น. ลักษณะ, รูปร่างและสี, เช่น รูปพรรณวัว รูปพรรณควาย
รูปพรรณเงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ เช่น เงินรูปพรรณ ทองรูปพรรณ.
รูปพรรณสัณฐานน. รูปร่างลักษณะ เช่น เขามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว.
กระบือน. ควาย (มักใช้เป็นทางการ) เช่น รูปพรรณโคกระบือ.
กำเหน็จ(-เหฺน็ด) น. ค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณ.
คชลักษณ์น. รูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว, ประเภทตำราแสดงรูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าของ.
ดำ ๆ แดง ๆน. เงินทองรูปพรรณ เช่น เออ จะว่าอย่างไร ดำ ๆ แดง ๆ ที่เรามีอยู่เฟื้องอยู่สลึง (ลักวิทยา).
ทวน ๑เครื่องมือช่างทองทำด้วยไม้ ปลายข้างหนึ่งติดชันสำหรับยึดรูปพรรณ อีกข้างหนึ่งสำหรับยึดกับฐานที่ทำไว้โดยเฉพาะ เพื่อนั่งสลักได้สะดวก
ทองคำน. ธาตุลำดับที่ ๗๙ สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง หลอมละลายที่ ๑๐๖๓ °ซ. เนื้ออ่อนมาก บุให้เป็นแผ่นจนมีความหนาน้อยกว่า ๐.๐๐๐๑ มิลลิเมตรได้ ใช้ทำรูปพรรณต่าง ๆ และทำเงินตรา ปัจจุบันกำหนดความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยหน่วยกะรัต โดยกำหนดว่า ทองคำ ๒๔ กะรัตเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่สุด.
ทองหยองน. ทองรูปพรรณ.
นาก ๒น. โลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยเอาทองคำ เงิน กับทองแดงผสมเข้าด้วยกัน นิยมใช้ทำรูปพรรณต่าง ๆ.
ประพิมพ์ประพายน. รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน เช่น เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ.
ยกกระเปาะก. ยกขอบขึ้นเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก เพื่อใช้ฝังเพชรพลอยในงานโลหะรูปพรรณ.
สัตว์พาหนะน. ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซึ่งได้ทำหรือต้องทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ.
สามกษัตริย์น. รูปพรรณที่ในชิ้นเดียวกันมีทั้งทอง นาก และเงินสลับกัน โบราณถือว่าเป็นมงคลแก่ผู้สวม เช่น สายสร้อยสามกษัตริย์ กำไลสามกษัตริย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminal identificationตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidence of identityหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identificationการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification of goodsการพิสูจน์รูปพรรณสิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identification, criminalตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
identifyพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identity, evidence ofหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identityรูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sectionเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, Example: เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
landformธรณีสัณฐาน, แบบรูปของเปลือกโลกที่มีลักษณะรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน  เช่น เป็นภูเขาที่ราบ ที่ลุ่ม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Morphologyลักษณะ, รูปร่างลักษณะ, รูปร่าง, รูปร่างวิทยา, การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง, ลักษณะรูปร่าง, รูปพรรณ, การตรวจลักษณะ, ลักษณะรูปพรรณ, พยาธิสภาพ, รูปร่างลักษณะ, รูปทรง, รูปร่าง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ[lek khrōngsāng rūppaphan] (n, exp) EN: structural steel
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: description ; appearance ; signalment ; stature  FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: jewellery ; gold or silver ornaments  FR: joaillerie [f]
รูปพรรณสัณฐาน[rūppaphan santhān] (n) EN: appearance ; description
ทองคำรูปพรรณ[thøngkham rūppaphan] (n, exp) EN: gold ornament ; gold decoration
ทองรูปพรรณ[thøngrūppaphan] (n) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold
ตั๋วรูปพรรณ[tūa rūppaphan] (n, exp) EN: livestosck identification certificate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feature(n) ลักษณะหน้าตา, See also: รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า
gold ornament(n) ทองรูปพรรณ
self(n) ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
signalment(n) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
zoography(n) สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self, individuality
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler, jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem, trea
zoography(โซออก'ระฟี) n. สาขาสัตว์วิทยาที่เกี่ยวกับรูปพรรณลักษณะของสัตว์., See also: zoographer n. zo?grapher n. zoographic adj. zo?graphical adj., Syn. zography

English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top