Search result for

*รั่วออก*

(43 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รั่วออก, -รั่วออก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะโล่ภาชนะสานคล้ายกระด้ง แต่ก้นลึกกว่ากระด้ง มีหลายขนาด แต่ชนิดที่ทาชันเพื่อไม่ให้นํ้ารั่วออก สำหรับหมักขี้ไต้หรือยาเส้นนั้น มีขนาดใหญ่กว่ากระด้งมาก มักเรียกว่า กะโล่มอญ หรือ กระด้งมอญ
ฟี่, ฟี้ว. เสียงอย่างเสียงลมรั่วออกจากที่อัดลมไว้ เช่น เสียงปล่อยลมดังฟี้ นอนกรนฟี้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก ได้แก่ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจายหกเปรอะเปื้อน ซึมรั่วออกจากภาชนะบรรจุได้ [พลังงาน]
Cerebrospinal Otorrheaน้ำไขสันหลังรั่วออกหู [การแพทย์]
Cerebrospinal Rhinorrheaน้ำไขสันหลังรั่วออกจมูก,น้ำไขสันหลังรั่วเข้าจมูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of the bio-agent was released.ตัวยาชีวภาพจำนวนหนึ่งรั่วออกมาได้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It was breached for maybe two minutes before I could seal it off.มันรั่วออกมาได้ประมาณ 2 นาที ก่อนที่ผมจะปิดรอบรั่ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm afraid somebody in your company may have leaked it.ผมว่าเป็นคนในบริษัทคุณที่ปล่อยให้รั่วออกมา Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Speaking of the media, When this gets out, It's going to be a frenzy.พูดถึงสื่อ ข่าวรั่วออกไปเมื่อไหร่ ต้องเกิดโกลาหลกันแน่ Omnivore (2009)
The minute word gets out.เมื่อไหร่ที่ข่าวรั่วออกไปน่ะ Road Kill (2009)
Here we go.แก๊สจะได้ไม่รั่วออกไป เรียบร้อยแล้ว You Don't Know Jack (2010)
Oh, he's already double-Ioaded and if it leaks, it'll ruin my cross-country sweatshirt.โอ้เขาจะราดแล้วค่ะ ..และถ้ามันรั่วออกมา ชุดวิ่งกีฬาหนูจะเสียหมด The Diaper Incident (2010)
Word's already leaked out that this is the butcher and his son.เรื่องมัน/Nรั่วออกไปแล้ว ว่าเป็นบุชเชอร์/Nกับลูกชายของเขา Remembrance of Things Past (2010)
Is it because of the songs that leaked?นี่เพราะเพลงนายรั่วออกไปหรือไง Episode #1.9 (2010)
How can I block the internet? If the case of song plagiarism is known to the public-ฉันจะบล็อกอินเตอร์เน็ตได้ยังไง ถ้าข่าวการถูกขโมยเพลงรั่วออกไป Episode #1.9 (2010)
I was told that the music source initially leaked through an IP address here.ผมบอกว่าเพลงที่รั่วออกไปมันเกิดจาก IP address ของที่นี่ Episode #1.9 (2010)
It was stolen from our evidence room, and if word gets out we're losing evidence, this department's street cred goes straight down the shitter.มันถูกขโมยไปจากห้องเก็บหลักฐาน แล้วถ้าข่าวรั่วออกไป ว่าเราทำหลักฐานหายล่ะก็ แผนกนี้จะต้องดิ่งลงเหวแน่ๆ The Angel of Death (2011)
How much has gotten out?มีข่าวอะไรรั่วออกไปบ้าง Big Sea (2011)
As hard as we've tried, versions of what happened to Adler's sub have leaked out.แม้เราจะพยายามมากแค่ไหน แต่ข่าวลือเรื่องเรือดำน้ำของ แอดเลอร์ ก็ยังรั่วออกไป On the Fence (2011)
After the news broke, half the town called in sick.หลังจากข่าวรั่วออกไป คนครึ่งเมืองโทรขอลาป่วย Dorado Falls (2011)
It's leaked.ข่าวรั่วออกไป Trust (2011)
And her tapes were the only ones that weren't leaked.และเธอก็มีเทปวีดีโอ ที่มันรั่วออกมา Guilt (2011)
What do you think's going to happen when it gets out that DeHavlen's using substandard steel to build their city of tomorrow?นายคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าพรุ่งนี้มีข่าวรั่วออกไปว่า เดแฮฟลินใช้เหล็ก ไม่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างอาคาร Ka Ho' Oponopono (2012)
By the time we contacted the media, the story had already broken.ก่อนที่เราจะติดต่อสื่อ ข่าวก็รั่วออกไปแล้ว Profiling 101 (2012)
Now, in the past he packed up and moved when the story broke and we got too close.ในอดีต เขาเก็บของแล้วก็หนีไป เมื่อข่าวรั่วออกไป และเมื่อเราเข้าใกล้เขา Profiling 101 (2012)
Walt's a bastard. Secret's out.วอล์ทมันสารเลว ความลับรั่วออกมาแล้ว Rabid Dog (2013)
I think because they knew what would happen when it got out that I was on the needle.ฉันคิดว่า คงเพราะพวกมันรู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีข่าวรั่วออกมาว่า ฉันติดยา Goodbye High (2013)
We can't risk a leak on this.เราไม่อาจเสี่ยงให้เรื่องนี้รั่วออกไป The Guest (2014)
I'll let it leak out... that we have a secret eyewitness... who's going to blow the case wide open and connect Lovecraft to the Wayne killings.ผมจะปล่อยให้มันรั่วออกมา นั่นจะทำให้เรามีพยานลับ ผู้ที่จะเปิดโปงคดีให้กว้างขึ้น Harvey Dent (2014)
A foot of concrete is important... ..when your next-door neighbour has to watch game shows at full volume.ว่าระบบตัดไฟฉุกเฉิน คงเสีย ทำให้แก๊ซ ค่อยๆรั่วออกมา Fight Club (1999)
Possible steam leaks and play ruptures.บางทีไอน้ำอาจจะรั่วออกมาและแตกตัว Ladder 49 (2004)
You bought us some time, but this story's going to leak and I want Bailey in our hands before it does.คุณช่วยถ่วงเวลาหน่อยสิ แต่เรื่องนี้ ต้องรั่วออกไปแน่ และผมต้องการเบลีย์ใน มือของเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้น Pilot (2004)
I'M GLAD YOU'RE NOT MAD AT ME FOR SPILLING THE BEANS.ฉันดีใจที่เธอไม่โกรธฉัน เรื่องที่ทำความลับรั่วออกไป Betty's Wait Problem (2007)
The septic tank is acting up.แท้งของเสียมันรั่วออกมาครับ Trick 'r Treat (2007)
- Nothing. The septic tank is acting up.แท้งของเสียมันรั่วออกมาครับ Trick 'r Treat (2007)
but the materials are leaking everywhere.แต่มีเรื่องเหลวไหลทุกแห่งได้รั่วออกไป Transporter 3 (2008)
Some kind of chemical leak.มีสารเคมีบางชนิดรั่วออกมา Episode #2.2 (2008)
Leak hydraulic fluid.มีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วออกมา Automatic for the People (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leak out[PHRV] ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก
leakage[N] การรั่ว, See also: การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak
seep away[PHRV] (ของเหลว) ซึมออก, See also: ค่อยๆ ไหลออก, ค่อยๆ รั่วออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว,การรั่วไหล,สิ่งที่รั่วออก,จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak

English-Thai: Nontri Dictionary
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top