Search result for

*รับลม*

(38 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รับลม, -รับลม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับลม[V] gain fresh air, See also: take fresh breeze air, Syn. กินลม, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กอและ ๑น. ชื่อเรือประมงชนิดเรือต่อ ใช้ตามชายทะเลฝั่งตะวันออกทางภาคใต้ตอนล่าง รูปร่างยาวเพรียว หัวและท้ายเรือแหลมสูง ใช้ใบขับเคลื่อนรับลม เขียนลวดลายสีสันต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม.
กินลมก. ต้านลม, รับลม, เช่น ว่าวกินลม ใบเรือกินลม.
ใบสิ่งที่ทำด้วยผืนผ้าเป็นต้น สำหรับขึงที่เสากระโดงเพื่อรับลม
ใบโพ ๑น. สิ่งที่ทำเป็นรูปใบโพ เช่นแผ่นโลหะทำเป็นรูปใบโพแขวนไว้ที่ปลายลูกเน่ง เพื่อรับลมไปแกว่งลูกเน่งให้กระทบตัวกระดิ่งหรือกระดึงให้เกิดเสียงดัง.
ปล่อง(ปฺล่อง) น. ช่องหรือรูที่ทะลุขึ้นจากพื้นดิน เช่น ปล่องงู ปล่องหนู, สิ่งที่เป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งตรงขึ้นไปสำหรับควันขึ้นหรือรับลม, ช่องที่ทะลุขึ้นจากถํ้า.
เรือใบน. เรือต่อชนิดหนึ่งที่แล่นด้วยกำลังลมโดยมีเสากระโดงสำหรับขึงผ้าใบเพื่อรับลม ถ้าใช้เดินทะเลเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าจะเป็นเรือขนาดใหญ่ ถ้าใช้เพื่อการกีฬาจะเป็นเรือขนาดเล็กซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ประเภทโอเค ประเภทซูเปอร์มด ประเภทเอนเตอร์ไพรซ์.
หูช้าง ๑แผ่นกระจกหรือพลาสติกที่รถยนต์เป็นรูปคล้ายหูช้าง สำหรับเปิดรับลมหรือระบายลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic damperชุดแผ่นปรับลมอัตโนมัติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manual damperชุดแผ่นปรับลมด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper motorมอเตอร์ชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity damperชุดแผ่นปรับลมแบบโน้นถ่วง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire damperชุดแผ่นปรับลมกั้นไฟลาม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone damperชุดแผ่นปรับลมแบ่งเขต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the plane that shoot inflates into the air, pull the pin and open some air, break your rack up, lose your primary.พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้ว มันจะดึงร่มหลักให้กาง สีแดงคือร่มสำรอง, สีน้ำเงินคือร่มหลัก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
CLEAR MY HEAD.จะไปรับลม Zoe's Reprise (2009)
A place you wouldn't last a fucking breath.ที่นั่นไม่ใช่ที่สุดท้ายสำหรับลมหายใจของแก The Thing in the Pit (2010)
If you wanna get a breath of fresh air, you need a bold initiative.ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับลมหายใจของอากาศบริสุทธิ์, คุณต้องการความคิดริเริ่มตัวหนา Death Race 2 (2010)
Good news for breathing.ข่าวดีสำหรับลมหายใจ Unaired Pilot (2010)
It's a little stuffy. I'm going to pop a window!จับให้แน่นนะฉันจะเปิดหน้าต่างรับลม The A-Team (2010)
On a balcony in summer airOn a balcony in summer air รับลมแห่งคิมหันต์ ณ ริมระเบียง Letters to Juliet (2010)
You can spread your legs apart.เธอสามารถถ่างขารับลมเย็น Bridesmaids (2011)
Clearing my head...รับลมบริสุทธิ์ให้สมองโล่ง... Mirror Mirror (2012)
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง Fugitivus (2012)
That-That was their crash pad on the Windward side.ที่นั้นเป็นที่ที่พวกมันซุกหัวกันอยู่ ทางด้านรับลม Mai Ka Wa Kahiko (2012)
I must have gotten turned around outside.คุณจะให้ผมยืนรับลมอยู่ข้างนอกนี่เหรอ An Evil Within (2012)
My sister Margaery invites you to take the air with her and our grandmother the Lady Olenna in the gardens.มาร์เจอร์รี่ น้องสาวข้าเชิญให้ท่าน ออกไปรับลมกับนาง และท่านย่า ท่านหญิงโอเลนน่า ที่ในสวน Dark Wings, Dark Words (2013)
Well, this ain't for the faint-a heart. Most men, they wash out, they quit.อย่างนี้ไม่ได้สำหรับลม-หัวใจ ผู้ชายส่วนใหญ่พวกเขาล้างออกพวกเขาเลิก American Sniper (2014)
If the Senate gets wind of our project, countless systems will flock to the Rebellion.หากวุฒิสภารับลมของโครงการ ของเรา, ระบบจำนวนนับไม่ถ้วนจะแห่กัน ไปกบฏ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
I just hope our Mr. Blair didn't get wind of this.ฉันหวังว่านายแบลร์ของเรา ไม่ได้รับลมนี้ Dante's Peak (1997)
Get some fresh air, some sea air... just the two of us.ไปพักผ่อนบ้าง รับลมทะเล เราไปกันสองคน Cassandra's Dream (2007)
You'll feel so much better when you've had some sea air.นายจะดีขึ้นถ้าได้รับลมทะเลบ้าง Cassandra's Dream (2007)
Open the windows, please. We need to let some air in.เปิดหน้าต่างรับลมหน่อยสิ Funny Games (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
point[VI] (เรือ) แล่นรับลม, See also: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp

English-Thai: Nontri Dictionary
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top