ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รังเกลียด*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รังเกลียด, -รังเกลียด-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
รังเกลียดคำนี้สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ รังเกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought he was really obnoxious.เขาน่ารังเกลียดจริงๆ Goodfellas (1990)
Abomination.ช่างน่ารังเกลียด Underworld (2003)
- Do you mind if I... - Sorry.คุณจะรังเกลียดมั้ย... The Cave (2005)
No, you know I don't mind.ไม่ คุณรู้ ฉันไม่รังเกลียด Pilot (2006)
Killing is distasteful to me.การฆ่าไม่ใช้สิ่งที่น่ารังเกลียด... ! ดูอย่างผม Saw V (2008)
That horrible grunge look?ไอ้ลักษณะรุงรังอันน่ารังเกลียดนั้นน่ะนะ? Pilot (2009)
Despicable meน่ารังเกลียดจริง Despicable Me (2010)
Despicable meน่ารังเกลียดจริง Despicable Me (2010)
Despicable meน่ารังเกลียดจริง Despicable Me (2010)
- Look at you, all happy. It's not decent. - Who cares about decent?ดูเธอซิ มีแต่ความสุข น่ารังเกลียดเหลือเกิน ใครจะสนเรื่องนั้น A Study in Pink (2010)
No, I-I would... I would love to, um...เออ ฉันก็ไม่รังเกลียดนะคะ Betrayal (2011)
You two are acting like idiots.เธอสองคนนี่ น่ารังเกลียดจัง Valentine (2012)
I despise what my father is doing and it makes me sick to my stomach knowing what he's up to.ฉันรังเกลียดสิ่งที่พ่อฉันทำ มันทำให้ฉันป่วย จะอ้วก ที่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ At Last (2013)
- ( growls ) - Ah! ( hisses )-อ้า! แกทำให้ฉันกลายเป็น สิ่งที่ฉันรังเกลียด Fuck the Pain Away (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top