Search result for

*ระบำ*

(90 entries)
(0.2056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระบำ,-ระบำ-, *ระบำ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นระบำ [V] dance, Example: พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู, Thai definition: เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับระบำน. กระบวนรำท่าต่าง ๆ.
จับระบำก. เริ่มฟ้อนรำ.
ระบำน. การแสดงที่มุ่งความสวยงามหรือความบันเทิง ใช้ผู้แสดงเป็นหมู่ เช่น ระบำสี่บท ระบำนพรัตน์ ระบำเทพบันเทิง.
ระบำปลายเท้าน. การเต้นรำแบบหนึ่งของชาวตะวันตก แสดงเป็นเรื่องราวหรือแสดงเดี่ยวก็ได้, บัลเลต์ ก็ว่า.
กุญชรเกษมน. ชื่อเพลงระบำสำหรับช้าง ใช้ในการแสดงโขนตอนพระคเณศเสียงา.
คอนเสิร์ตน. การแสดงดนตรีต่อหน้าผู้ชม โดยกำหนดรายการแสดงที่แน่นอน มักมีผู้แสดงหลายคน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแสดงดนตรีประกอบพิธีทางศาสนาหรือการแสดงบนเวที เช่นอุปรากร ระบำปลายเท้า.
ชุด ๓การแสดงที่ไม่จับเป็นเรื่องราว เช่น ชุดระบำรำฟ้อน ชุดเบิกโรง, การแสดงตอนหนึ่ง ๆ ของโขนเป็นต้น เช่น ชุดพรหมาสตร์ ชุดนางลอย
ตะเขิ่งน. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง มีทั้งทางบรรเลงและทางขับร้องปรากฏในระบำดาวดึงส์.
ตัวนางน. ผู้แสดงละครรำ ระบำ ลิเก โขน หรือละคร มีเครื่องแต่งตัวและใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง.
ตัวพระน. ผู้แสดงละครรำ ระบำ ลิเก โขน หรือละคร มีเครื่องแต่งตัวและใช้ลีลาท่ารำแบบชาย.
เต้นก. กิริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้น ๆ ลง ๆ ถี่ ๆ, เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ หรือไป ๆ มา ๆ เช่น เนื้อเต้น อกเต้น, ยกขาขึ้นลงให้เข้าจังหวะกับดนตรี เช่น เต้นระบำ.
นฤตย-, นฤตย์(นะริดตะยะ-, นะรึดตะยะ-, นะริด, นะรึด) น. การระบำ, การฟ้อนรำ, การเต้นรำ.
นฤตยศาสตร์น. วิทยาหรือศิลปะแห่งการระบำ.
บหลิ่ม(บะหฺลิ่ม) น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับพิเศษ มีท่อนเดียว นิยมใช้ร้องในระบำสี่บท, ประหลิ่ม หรือ ปะวะหลิ่ม ก็เรียก.
บันเทิงกาสรน. ชื่อเพลงระบำสำหรับกาสร ใช้ในการแสดงโขน ตอนพาลีสอนน้อง.
บัลเลต์น. ระบำปลายเท้า.
เบ้าหลุดน. ชื่อเพลงไทย อัตราชั้นเดียวและอัตรา ๒ ชั้น ปรากฏในระบำสี่บท ประกอบด้วยเพลงพระทอง สระบุหร่ง บหลิ่ม และเบ้าหลุด.
ประหลิ่มน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับพิเศษ มีท่อนเดียว นิยมใช้ร้องในระบำสี่บท, บหลิ่ม หรือ ปะวะหลิ่ม ก็เรียก.
ปะวะหลิ่ม(-หฺลิ่ม) น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับพิเศษ มีท่อนเดียว นิยมใช้ร้องในระบำสี่บท, บหลิ่ม หรือ ประหลิ่ม ก็เรียก.
พระทองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ ปรากฏเป็นเพลงแรกในเพลงชุดระบำสี่บท.
พาณินีน. นางละคร, นางระบำ
ฟ้อนแพนน. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือมากกว่า แต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนลาวแพน หรือ รำลาวแพน ก็เรียก.
ฟ้อนลาวแพนน. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือมากกว่า แต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนแพน หรือ รำลาวแพน ก็เรียก.
มฤคระเริงน. ชื่อเพลงระบำสำหรับกวาง ใช้ในการแสดงโขนตอนพระรามตามกวาง.
มิ ๒ก. เฉย, ไม่ค่อยพูดจา, เช่น รามสูรได้ยินสิ้นสติลงนั่งมิจะทำกระไรได้ (บทระบำตลก พระราชนิพนธ์ ร. ๕).
ร่ายรำก. เดินหรือจับระบำไปตามจังหวะดนตรีของละครรำ.
รำลาวแพนน. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือมากกว่าแต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนแพน หรือ ฟ้อนลาวแพน ก็เรียก.
ล้อมวงก. นั่งหรือยืนเป็นวง เช่น ล้อมวงกินข้าว ล้อมวงจับระบำชาวไร่
ลูกคู่น. คนร้องรับต้นเสียง เช่น ลูกคู่ละครร้อง ลูกคู่ละครรำ, คนร้องรับพ่อเพลงแม่เพลง เช่น ลูกคู่เพลงฉ่อย ลูกคู่ระบำชาวไร่, โดยปริยายหมายถึงผู้สนับสนุน เช่น พอนายพูด ลูกน้องก็รับเป็นลูกคู่.
วงลักษณนามใช้เรียกของที่เป็นวง เช่น แหวนวงหนึ่ง หรืออาการที่คนหลาย ๆ คนนั่งหรือยืนล้อมกันเป็นวง เช่น ไพ่วงหนึ่ง ระบำชาวไร่ ๒ วง นั่งล้อมวงกินข้าว ๓ วง หรือการเล่นที่มีคนหลาย ๆ คนร่วมกันเป็นชุดเป็นคณะ เช่น เครื่องสายวงหนึ่ง แตรวงวงหนึ่ง ดนตรี ๒ วงประชันกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางระบำ[n.] (nāng-rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl   FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
ระบำ[n.] (rabam) EN: dance ; ballet ; stage dance   FR: danse [f] ; ballet [m]
ระบำปลายเท้า[n. exp.] (rabam plāi thāo) EN: ballet ; toe dancing   
ระบำใต้น้ำ[n. exp.] (rabam tāinām) EN: water ballet   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Girlie show (slang ) ระบำโป๊

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballerina [N] นักเต้นบัลเลต์หญิง, See also: นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง, Syn. ballet dancer
ballet [N] ระบำปลายเท้า, See also: การเต้นบัลเลต์, Syn. toe dancing, choregraphy
ballet dancer [N] นักเต้นระบำปลายเท้า, See also: นักเต้นบัลเลต์, Syn. coryph?e
chorus [N] คณะระบำเพลง
dance [N] การเต้นรำ, See also: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์, Syn. dancing, hop, jig
dance [VI] เต้นรำ, See also: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ, Syn. prance, hop, jig
dancing [N] การเต้นรำ, See also: ศิลปะการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฏศิลป์, Syn. dance, hop, jig
fandango [N] การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ, See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน
folk dance [N] การเต้นรำพื้นเมือง, See also: ระบำพื้นเมือง, การเต้นรำของชาวบ้าน
limbo [N] การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
prima ballerina [N] ตัวชูโรงคณะระบำบัลเล่ต์
prima donna [N] นักร้องคณะระบำบัลเล่ต์ที่เป็นตัวชูโรง
stripper [SL] ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
sarband [N] การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
sarbande [N] การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
schottische [N] การเต้นระบำเยอรมัน, See also: เพลงหรือดนตรีประกอบการเต้นระบำเยอรมัน
strip [VI] ระบำแก้ผ้า, See also: ระบำเปลื้องผ้า, Syn. do striptease
strip [N] การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. striptease
striptease [N] การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. strip
striptease [VI] เต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. strip
stripteaser [N] นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
toe dance [VI] ระบำปลายเท้า
war dance [N] การเต้นระบำฉลองเพื่อชัยชนะก่อนหรือหลังการรบ, See also: เช่น การเต้นรำของชนพื้นเมืองอเมริกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
belly dance n.ระบำพุง, See also: belly dancer n. นักระบำพุง
cancann. การเต้นระบำเตะขาขึ้นสูง
cooch(คูช) n. ระบำส่วยตะโพกชนิดหนึ่ง
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
ecdysiastn. นางระบำเปลื้องผ้า, Syn. stripper
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
habanera(ฮาบะแน'ระ) n. ระบำชนิดหนึ่งของคิวบา,ดนตรีประกอบการระบำดังกล่าว
hula ###SW. hula (ฮู'ละ ฮู'ละ) n. การเต้นระบำฮาวายที่มีการโบกมือและแขนเล่าเรื่องต่าง ๆ, Syn. hula dance,hula
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
mazurka(มะเซอ'คะ) n. การเต้นระบำโปแลนด์จังหวะเร็ว3 จังหวะ,ดนตรีประกอบ
pas seul(พาเซล) n. การเต้นระบำเดี่ยว,การเต้นรำเดี่ยว
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
vaude ville(วอด'วิล,โวด'วิล) n. ละครเรื่องสั้นและเบ็ดเตล็ด,ละครเพลงและระบำ,เพลงระบำเสียดสี,การแสดงสลับฉาก
war dancen. การเต้นระบำก่อนรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
dance(n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ
dance(vi) เต้นรำ,ดิ้น,ลีลาศ,ฟ้อนรำ,เริงระบำ
strip(n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน

Are you satisfied with the result?

Go to Top