Search result for

*รอยบุ๋ม*

(40 entries)
(0.4937 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รอยบุ๋ม, -รอยบุ๋ม-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนมรังผึ้งน. ขนมทำด้วยแป้งสาลี ไข่ น้ำตาล นม ตีให้เข้ากัน ใส่พิมพ์สองฝา ผิงไฟกลับไปกลับมาจนสุก เมื่อแกะออกมีลักษณะกลมและมีรอยบุ๋มทั้งสองด้านคล้ายรังผึ้ง, ขนมไข่ หรือ ขนมรู ๆ ก็เรียก, นัยว่ามาจากขนมวอฟเฟิล.
ไข้ทรพิษน. ชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูงแล้วมีผื่นขึ้นดาษตามใบหน้าและลำตัว ต่อมาผื่นจะกลายเป็นตุ่ม ตุ่มใส ตุ่มหนอง และตกสะเก็ด ตามลำดับ เมื่อหายแล้วมีแผลเป็นเป็นรอยบุ๋ม, ฝีดาษ ก็เรียก, โบราณเรียก ไข้หัว.
ถ่มร้ายน. รอยบุ๋มที่ตะโพกทั้ง ๒ ข้าง ถือว่าเป็นลักษณะไม่ดีของผู้หญิง ๑ ใน ๓ อย่าง คือ สีจัก ยักหล่ม ถ่มร้าย, มักใช้เข้าคู่กับคำ ยักหล่ม เป็น ยักหล่มถ่มร้าย.
ทรพิษน. ชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูงแล้วมีผื่นขึ้นดาษตามใบหน้าและลำตัว ต่อมาผื่นจะกลายเป็นตุ่ม ตุ่มใส ตุ่มหนอง และตกสะเก็ด ตามลำดับ เมื่อหายแล้วมีแผลเป็นเป็นรอยบุ๋ม เรียกว่า ไข้ทรพิษ, ฝีดาษ ก็ว่า.
ฝีดาษน. ชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูงแล้วมีผื่นขึ้นดาษตามใบหน้าและลำตัว ต่อมาผื่นจะกลายเป็นตุ่ม ตุ่มใส ตุ่มหนอง และตกสะเก็ด ตามลำดับ เมื่อหายแล้วมีแผลเป็นเป็นรอยบุ๋ม, ไข้ทรพิษ ก็เรียก, โบราณเรียก ไข้หัว.
ยักหล่มน. รอยบุ๋มที่สะบักทั้ง ๒ ข้าง ถือว่าเป็นลักษณะไม่ดีของผู้หญิง ๑ ใน ๓ อย่าง คือ สีจัก ยักหล่ม ถ่มร้าย, มักใช้เข้าคู่กับ ถ่มร้าย เป็น ยักหล่มถ่มร้าย.
สามหยิบน. เรียกหมวกลูกเสือที่มีรอยบุ๋ม ๓ รอยตรงด้านบนหมวก ว่า หมวกสามหยิบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pittingการเกิดรอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crater fillerเครื่องกันเกิดรอยบุ๋ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
crater pipeรอยบุ๋ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foveaแอ่ง, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fovea; foveolarรอยบุ๋ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fovea centralis retinaeรอยบุ๋มจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foveolar; foveaรอยบุ๋ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
foveolateมีรอยบุ๋ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indentationรอยบุบ, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisura; incisureรอยบุ๋ม, รอยตัด, รอยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisure; incisuraรอยบุ๋ม, รอยตัด, รอยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notchหยัก, รอยบาก, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Craniotabesการคลำกะโหลกศีรษะ,กะโหลกนิ่ม,รอยบุ๋มของศีรษะ [การแพทย์]
Dimpleรอยบุ๋ม,ผิวหนังถูกดึง [การแพทย์]
Epicondyle, Externalปุ่มกระดูกใต้ผิวหนังทำให้เกิดรอยบุ๋ม [การแพทย์]
Glenoid Cavityรอยบุ๋มเป็นโพรงหรือช่อง [การแพทย์]
Jugular Notchรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง [การแพทย์]
Lipoatrophyไขมันฝ่อ, ผิวหนังยุบลงบริเวณที่ฉีดยา, รอยบุ๋ม, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FBI techs confirm that the Dumpster has a dent consistent with our scenario, as well as residue of dried blood on the steel, which matches Levi Yoder.ทีมเทคนิค FBI ยืนยันว่า ถังขยะนั้น มีรอยบุ๋ม ซึ่งสอดคล้องกับภาพจำลอง เช่นเดียวกับ รอยเลือดแห้งที่ค้างอยู่บนฝาเหล็ก The Plain in the Prodigy (2009)
My initials are on the side and there's a dent in the barrel from when Philip Stacks shot at me.มีรอยบุ๋มที่ลำกล้อง จากวันที่ ฟิลิป สแต๊กยิงฉัน Shutter Island (2010)
The pattern of this pitting... I believe it resulted from blowback.รูปร่างนี่เป็นรอยบุ๋ม ฉันเชื่อว่าเป็นผลจากการสะท้อนกลับ The Bones on the Blue Line (2010)
And I wish I got the same thrill from picking between the dimpled flatware or the scalloped, but I just don't.และฉันหวังว่าจะรู้สึกตื่นเต้น จากการเลือกระหว่าง รอยหยัก หรือ รอยบุ๋ม บนช้อนส้อม แต่ฉันไม่ Green Arrow (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dent[N] แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump
depression[N] รอยบุ๋ม, See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด, Syn. hollow
dimple[VT] ทำให้เกิดรอยบุ๋มที่แก้ม
dimple[N] ลักยิ้ม, See also: รอยบุ๋ม, Syn. cavity, dent, hollow, Ant. hill, bump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
dimple(ดิม'เพิล) n. ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ -v. (ทำให้) เกิดรอยบุ๋ม, See also: dimply adj.
dint(ดินทฺ) {dinted,dinting,dints} n. แรง,อำนาจ,กำลัง,รอยบุ๋ม,การตี. vi. ทำเป็นรอยบุ๋ม

English-Thai: Nontri Dictionary
dimple(n) ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ
dimple(vi) มีลักยิ้ม,เกิดรอยบุ๋ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top