ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยุโรป*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยุโรป, -ยุโรป-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรป(n) Europe, Syn. ทวีปยุโรป, Example: นักลงทุนจากยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
กรมยุโรป(n) Department of European Affairs
ชาวยุโรป(n) European, Syn. ชาวตะวันตก, Example: ในแต่ละปี มีชาวยุโรปเข้ามาเมืองไทยเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน
ทวีปยุโรป(n) Europe, Example: ภาษาละตินเป็นต้นตระกูลของภาษาต่างๆ ในทวีปยุโรป
ประชาคมยุโรป(n) European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก
ยุโรปตะวันตก(n) Western Europe, Ant. ยุโรปตะวันออก, Example: ภูมิภาคที่มีเสรีภาพทางหนังสือพิมพ์มาก ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ลาตินอเมริกา และแคริเบียน
ยุโรปตะวันออก(n) East Europe, Ant. ยุโรปตะวันตก, Example: คู่แข่งของไทยเกี่ยวกับอุตสาหกกรมสิ่งทอในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ยุโรปตะวันออก, แอฟริกาเหนือ, แคริบเบียนและอเมริกากลาง
หน่วยเงินตรายุโรป(n) Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Example: ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ, Thai Definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
หน่วยเงินตรายุโรป(n) Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Thai Definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คีรีบูนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Fringillidae เป็นนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม คล้ายนกจาบปีกอ่อน ขนลำตัวมีหลายสี ขาค่อนข้างยาวบอบบาง กินเมล็ดพืช ถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ทวีปยุโรป ตอนเหนือของทวีปเอเชีย นิยมเลี้ยงในกรง ร้องเสียงไพเราะ เช่น ชนิดสีเหลือง [ <i> Serinus pusillus</i> (Pallas) ].
ช้อนหวานน. ช้อนด้ามยาวขนาดกลาง ใหญ่กว่าช้อนชาแต่เล็กกว่าช้อนโต๊ะ เป็นช้อนสำหรับรับประทานของหวานในการรับประทานอาหารแบบยุโรป ไทยใช้คู่กับส้อมขนาดเดียวกันสำหรับรับประทานอาหารคาว.
ดินอีหรอบน. ดินปืนทำมาจากยุโรป ใช้ต่างดินหู.
เดนมาร์ก(เด็นหฺมาก) น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป.
ตะวันตกเรียกประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่า ประเทศตะวันตก, เรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น.
ตะวันออกใกล้น. กลุ่มประเทศในคาบสมุทรบอลข่านของทวีปยุโรปและในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ได้แก่ กรีซ เซอร์เบีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย แอลเบเนีย ตุรกี เลบานอน ซีเรีย อิสราเอล จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และประเทศอื่น ๆ ในคาบสมุทรอาหรับ บางทีก็หมายรวมถึงอียิปต์และซูดานด้วย.
ตะวันออกไกลน. กลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย ซึ่งอยู่ห่างไกลจากทวีปยุโรปมาก คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มองโกเลีย และไซบีเรีย บางทีก็รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซียด้วย.
ทวีป(ทะวีบ) น. เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี ๗ ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดนํ้าล้อมรอบเป็นขอบเขต เช่น ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดภูเขา ทะเล แหล่งอารยธรรมเป็นต้น เป็นแนวแบ่งเขต เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป
ท่อง ๑ก. ยกเท้าก้าวสูง ๆ ไปในที่น้ำท่วมตื้น ๆ ในคำว่า ท่องน้ำ, เที่ยวไป เช่น ท่องยุโรป ท่องราตรี.
นอกว. พ้นออกไปจากภายในหรือร่วมใน เช่น นอกเรือน นอกประเทศ นอกกาย นอกตำแหน่ง, ต่างประเทศ เช่น ของนอก ไปนอก, เรียกเขตที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ว่า บ้านนอก, เรียกประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า เมืองนอก, เรียกผลไม้ที่เอามาจากนอกกรุงหรือเขตปริมณฑล เช่น เงาะนอก ทุเรียนนอก, คู่กับ ผลไม้ในกรุงหรือเขตปริมณฑล เช่น เงาะสวน ทุเรียนสวน.
นักเรียนนอกน. ผู้ที่ไปศึกษามาจากต่างประเทศ มีประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นต้น.
ประพาสก. ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน เช่น ประพาสหัวเมือง ประพาสยุโรป, ไปเที่ยว เช่น ประพาสป่า.
ฝรั่งเศสน. ชาวยุโรป มีประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป, ชื่อภาษาของชนชาตินั้น.
ภาคพื้นน. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดินใหญ่ เช่น ภาคพื้นยุโรป ภาคพื้นเอเชีย.
เมืองนอกน. ประเทศอื่น ๆ, ต่างประเทศ มักหมายถึงประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา.
แมลงวันสเปนน. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด <i>Lytta vesicatoria</i> (Linn.) ในวงศ์ Meloidae ลำตัวแคบ ยาวเรียว ยาว ๑.๕-๒.๐ เซนติเมตร สีเขียวหรือน้ำเงินเหลือบทั้งตัว พบในทวีปยุโรปเฉพาะยุโรปทางตอนใต้ เช่น ประเทศสเปน ไม่พบตามธรรมชาติในประเทศไทย สามารถนำปีกคู่หน้ามาสกัดสารแคนทาริดิน ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์.
ยิปซีน. ชนเผ่าเร่ร่อน เชื้อสายคอเคซอยด์ ผิวคลํ้า เดิมอาศัยอยู่ในอินเดีย เข้าไปเร่ร่อนในยุโรปประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ดำรงชีพด้วยการเล่นดนตรี ค้าม้า ทำนายโชคชะตา เป็นต้น.
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.
เยอรมันน. ชื่อชนชาติและภาษาของชาวยุโรปชาติหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกของภาคพื้นยุโรป.
เยือนก. เยียน, เยี่ยม, เช่น ลมหนาวมาเยือน ไปเยือนยุโรป.
รัสเซียน. ชื่อประเทศที่ส่วนหนึ่งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันออกและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในทวีปเอเชียภาคเหนือและภาคกลาง, เรียกเต็มว่า สหพันธรัฐรัสเซีย.
โรมันน. ชื่อชนชาวยุโรปครั้งโบราณพวกหนึ่ง.
ละครพูดน. ละครแบบหนึ่ง รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครพูดบทของตนในการดำเนินเรื่อง อาจพูดเป็นถ้อยคำธรรมดา คำกลอน คำฉันท์ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ ละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา.
ละครร้องน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องเพลงเองในการดำเนินเรื่องและมีลูกคู่ช่วยร้องเป็นตอน ๆ มีบทเจรจาแทรก มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครร้องเรื่องพระร่วง เรื่องสาวเครือฟ้า.
ละครสังคีตน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องและพูดบทของตน การร้องเพลงและการพูดมีความสำคัญเท่ากัน ถ้าตัดส่วนใดออกเนื้อเรื่องจะขาดไป ดนตรีประกอบไพเราะ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น เรื่องวิวาหพระสมุท มิกาโด วั่งตี.
วิลาด, วิลาศว. ที่เป็นของยุโรป (เป็นคำที่ชาวอินเดียในสมัยก่อนเรียกชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอังกฤษ) เช่น สาคูวิลาด เหล็กวิลาด ผ้าวิลาศ.
สันสกฤต(-สะกฺริด) น. ชื่อภาษาในตระกูลอินเดีย–ยุโรป ซึ่งมีใช้ในวรรณคดีอินเดียโบราณ เช่น คัมภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท ต่อมาใช้ในวรรณคดีของพราหมณ์โดยทั่วไป และในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน, ใช้ว่า สังสกฤต ก็มี.
หงส์ ๒(หง) น. ชื่อนกจำพวกเป็ดขนาดใหญ่หลายชนิด วงศ์ย่อย Cygninae ในวงศ์ Anatidae คอยาว เป็นนกที่นำเข้ามาในประเทศไทย มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป อเมริกา และตอนเหนือของทวีปเอเชีย เช่น หงส์ขาว [ <i>Cygnus olor</i> (Gmelin) ] หงส์ดำ [ <i>C. atratus</i> (Latham) ] หงส์คอดำ [ <i>C. melanocorypha</i> (Molina) ].
หมาป่าน. ชื่อหมาในวงศ์ Canidae มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย อาศัยอยู่ทั้งป่าโปร่งหรือป่าทึบ ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์ มีหลายชนิด เช่น ชนิด <i>Canis vulpes</i> (Linn.) มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียกลาง, ชนิด <i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger) มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้, ชนิด <i>Canis lupus</i> (Linn.) มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป, ชนิด <i>Fennecus zerda</i> (Zimmermann) มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา, หมาจิ้งจอก (<i>Canis aureus</i>Linn.) และหมาใน [ <i>Cuon alpinus</i> (Pallas) ] มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย.
อริยกะ(อะริยะ-) น. ชื่อชนชาติหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นเค้าของชาวอินเดียบางพวก ชาวอิหร่าน และชาวยุโรปบางพวก, อารยัน ก็ว่า.
อังกฤษ(-กฺริด) น. ชื่อประเทศ ชนชาติ และภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งเรียกว่า เกรตบริเตน
อารยันน. ชื่อชนชาติหนึ่งซึ่งเป็นต้นเค้าของชาวอินเดียบางพวก ชาวอิหร่าน และชาวยุโรปบางพวก, อริยกะ ก็ว่า.
อีหรอบ(-หฺรอบ) น. ยุโรป หมายความว่า ฝรั่ง เช่น ดินอีหรอบ เข้าอีหรอบ หมายความว่า ทำตามแบบฝรั่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Single European Actกฎหมายยุโรปตลาดเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Organization for European Economic Cooperation (OEEC)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
OEEC (Organization for European Economic Cooperation)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mestizoเมสติโซ, ลูกครึ่งชาวยุโรปกับชาวอินเดียนแดง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Council of Europeสภายุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Council of Ministers of the European Unionคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Court of Justice of the European Communities (European Court)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Conseil Europ&eacute;en pour la Recherche Nucl&eacute;aire (CERN)ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Conseil Europ&eacute;en pour la Recherche Nucl&eacute;aire (CERN)ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Common Marketตลาดร่วมยุโรป, ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [ ดู European Economic Community (E.E.C.) ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Community, European (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Community, European Economic (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CERN (Conseil Europ&eacute;en pour la Recherche Nucl&eacute;aire)เซิร์น (ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CERN (Conseil Europ&eacute;en pour la Recherche Nucl&eacute;aire)เซิร์น (ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DECT (digital European cordless telecommunication)เดกต์ (ระบบโทรคมนาคมไร้สายแบบดิจิทัลมาตรฐานยุโรป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital European cordless telecommunication (DECT)ระบบโทรคมนาคมไร้สายแบบดิจิทัลมาตรฐานยุโรป (เดกต์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of movement for workersเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Court (Court of Justice of the European Communities)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Economic Community (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ ดู Common Market ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eurasianยูเรเชียน, ลูกครึ่งชาวยุโรปกับชาวเอเชีย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ESPRIT (European Strategic Program for Research and Development in Information Technology)เอสปรี (แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
E.C. (European Community)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
E.E.C. (European Economic Community)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ ดู Common Market ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
E.U. (European Union)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workers, freedom of movement forเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด <br>ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (<sup>131I</sup>) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na<sup>131</sup>I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5</br> [นิวเคลียร์]
EC Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรแบบยุโรป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Conventionสนธิสัญญาของ 19 ประเทศ ในกลุ่มทวีปยุโรป, Example: สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งเดียวในระบบนี้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติจากแต่ละประเทศที่ระบุในการยื่นทันที [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Applicationsระบบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรของทวีปยุโรปแห่งเดียว ที่สามารถให้ความคุ้มครองในแต่ละประเทศที่ระบุต่อไป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Officeองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร, องค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร, Example: จัดตั้งขึ้นโดย EPC [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Unionสหภาพยุโรป, Example: ประเทศสมาิชิกสหภาพยุโรปได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวิเนีย สเปน สวีเดน และ สหราชอาณาจักร [ธุรกิจ]
Art, East Europeanศิลปะยุโรปตะวันออก [TU Subject Heading]
Art, Europeanศิลปะยุโรป [TU Subject Heading]
Arts, Europeanศิลปกรรมยุโรป [TU Subject Heading]
Central Europeยุโรปกลาง [TU Subject Heading]
Economic assistance, Europeanความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของยุโรป [TU Subject Heading]
Europeยุโรป [TU Subject Heading]
Europe, Easternยุโรปตะวันออก [TU Subject Heading]
European communitiesประชาคมยุโรป [TU Subject Heading]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Community countriesกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European literatureวรรณกรรมยุโรป [TU Subject Heading]
European Unionสหภาพยุโรป [TU Subject Heading]
European Union countriesกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป [TU Subject Heading]
Europeansชาวยุโรป [TU Subject Heading]
Investments, Europeanการลงทุนของยุโรป [TU Subject Heading]
Euro Canadian dollarsเงินดอลล่าร์แคนาดาในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurobondพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurosterlingเงินสเตอร์ลิงในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Euroyenเงินเยนในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Motion pictures, Europeanภาพยนตร์ยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป, Example: กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (ดู EEC)ที่รวมตัวกับกลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป (ดู EFTA) ในรูปของตลาดร่วม โดยที่กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป อยู่ใกล้ชิดโดยสภาพภูมิศาสตร์และได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจ จากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมาก การรวมตัวเป็นตลาดเดียวของสมาคมเศรษฐกิจยุโรปซึ่งส่งผลต่อการค้าของกลุ่ม สมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรปมาก กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีจึงได้เจรจาและลงนามกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ในความตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยรวมตัวในรูปของตลาดร่วม ไม่มีความผูกพันทางการเมืองหรือสถาบันสาระสำคัญของความตกลง คือ 1) ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ทุกชนิด ยกเว้นสินค้าเกษตรกรรมให้เป็นไปโดยเสรีปราศจากอุปสรรคทางการค้า 2) ให้มีการขายาความร่วมมือในด้านงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 3) ให้มีการปรับปรุงระบบกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการนำมาบังคับใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถดำเนินการตามความตกลงได้ภายใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Economic Community (EEC), European Community (EC)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ประชาคมยุโรป, Example: กำเนิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในยุโรปตะวันตกตามสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยแรกเริ่มมีสมาชิกเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนีตะวันตก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก มีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกภายหลัง ได้แก่ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ อังกฤษ กรีซ โปตุเกส และสเปน ประชาคมยุโรปได้รวมตัวกันเป็นตลาดเดียว (ดู Single Europe) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 และเรียกกลุ่มของตัวว่าสหภาพยุโรปนับแต่นั้นมา เป้าหมายสุดท้ายของประชาคมยุโรปอยู่ที่การรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก เป็นสหภาพศุลกากร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ขั้นตอนที่สอง เป็นตลาดยุโรปเดียว เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2530 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ขั้นตอนที่สาม เป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน ขั้นตอนสุดท้าย เป็นสหภาพยุโรปที่มีระบบเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายความมั่นคงเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
European Free Trade Association (EFTA)สมาคมการค้าเสรียุโรป, Example: ก่อตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาสต็อกโฮล์ม (Treaty of Stockholm) เมื่อ พ.ศ. 2503 มีสมาชิกแรกเริ่ม 7 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และโปรตุเกส ต่อมา อังกฤษ เดนมาร์ก และโปรตุเกส ได้ลาออกไปเข้าร่วมกับ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และได้มีประเทศฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์เป็นสมาชิกเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งเขตการค้าเสรี (ดู Free Trade Area) ในระหว่างประเทศสมาชิกโดยเน้นการค้าและ อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน (ปี 2538) มีสมาชิกเพียง 3 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เนื่องจากนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และออสเตรีย ได้ลาออกไปเข้าร่วมกับสหภาพยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Union (EU)สหภาพยุโรป, Example: กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเดิม (ดู EEC)ที่ได้ตกลงกันตามสนธิสัญญามาสทริสต์ (ดู Maastricht Treaty) ที่จะรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบการเงินและการเมืองเดียวกัน และได้ตกลงที่จะใช้คำว่า สหภาพยุโรปซึ่งเป็นเป้าหมายของสนธิสัญญามาสทริสต์ ในการเรียกชื่อกลุ่มของตนแทนคำว่า ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาดังกล่าว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา สมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากจะมีสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเดิม 12 ประเทศแล้ว ยังรวมถึงประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และออสเตรีย ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Currency Unit (ECU)หน่วยเงินตราของยุโรป, Example: เงินตราที่เกิดจากเงินตราสกุลต่างๆ ในประชาคมยุโรป สภายุโรปได้สร้างหน่วยเงินตราของยุโรปขึ้นพร้อม กับการก่อตั้งระบบเงินตราของยุโรป (ดู European Monetary System) เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยใช้เป็นหน่วยวัดค่าทางบัญชีในกิจกรรมต่างๆ ของประชาคมยุโรป เช่น นโยบายเกษตรกรรมร่วม (ดู Common Agricultural Policy) กองทุนเพื่อการพัฒนายุโรป การทำงบประมาณ เป็นต้น ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตรา สกุลต่างๆ ของประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ ปัจจุบันเวินตราของยุโรปได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศ ของประเทศยุโรป รวมทั้งองค์การเอกชนขนาดใหญ่ก็ได้ใช้เงินตราของยุโรปในการกู้ยืมในตลาดการ เงินด้วย หน่วยเงินตรายุโรป หรือ ECU มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา [สิ่งแวดล้อม]
Africa, Caribean and Pacific Countriesกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา หมู่เกาะในแคริบเบียน และแปซิฟิก ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป [การทูต]
Asia-Europe Business Forumสภาธุรกิจเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้ความร่วมมืออาเซม(ASEM) ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซม เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2540 [การทูต]
Asia-Europe Cooperation Frameworkกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซม ซึ่งได้รับรองในที่ประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน [การทูต]
Asia-Europe Environmental Technology Centreศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก [การทูต]
ASEAN-EU Ministerial Meetingการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป 15 ประเทศ จัดขึ้นทุก 18-24 เดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
Asia-Europe Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชีย-ยุโรป เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจัดตั้งภายหลังจากการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับอนาคตของกระบวนการอาเซม [การทูต]
ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservationศูนย์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม [การทูต]
ASEAN Regional Forumการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก " เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ผู้สังเกตการณ์ (Observers) ของอาเซียน ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และประเทศอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดย ARF ได้ใช้ ""geographical footprint"" หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณารับสมาชิกใหม่ ปัจจุบัน ARF มีประเทศสมาชิก 22 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม (สหภาพยุโรป) โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ดำเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ที่มุ่ง ป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) ระหว่างกัน ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARF ระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 นอกจากการประชุม ARF ประจำปีแล้วยังมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างปี (Inter-sessional Activities) ในสองระดับ คือ กิจกรรมที่เป็นทางการ (Track I) และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ (Track II) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันวิชาการของ ประเทศผู้เข้าร่วม ARF ได้แก่ (1) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนว่าด้วยมาตรการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจของ ARF (ARF Inter-sessional Support Group on Confidence Building Measures - ARF ISG on CBMs) (2) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Disaster Relief - ARF ISM on DR) (3) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการรักษาสันติภาพของ ARF (Inter-sessional Meeting on Peace-keeping Operations - ARF ISM on PKO) และ (4) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการประสานและร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัย ของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Search and Rescue Coordination - ARF ISM on SAR) " [การทูต]
ASEAN Dialogue Partnersคู่เจรจาอาเซียน " ประกอบด้วย 9 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยคู่เจรจาเหล่านี้ (ยกเว้นโครงการพัฒนาแห่งสห- ประชาชาติ) จะเข้าร่วมการประชุม PMC ด้วย " [การทูต]
ASEAN-European Community Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ประชาคมยุโรป " จัดตั้งขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประชาคมยุโรป (ASEAN-EC Cooperation Agreement) ที่ลงนามกันเมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างสองฝ่าย โดยมีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ ด้าน การค้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not a blond Europe, Asia, America?ไม่เถียง ยุโรป เอเชีย อเมริกา ผมไม่บอร์นไม่ใช่หรอ The Great Dictator (1940)
Deportation spreads all over Europe.การอพยพพวกยิว แพร่ไปทั้งยุโรป Night and Fog (1956)
I imagine the finest watchmakers in the world come from Europe.ฉันคิด Watchmakers ที่ดีที่สุดในโลกมาจากยุโรป 12 Angry Men (1957)
In the most famous school of dance in Europe.ที่โรงเรียนสอนเต้นรำที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป Suspiria (1977)
The Markos woman had been expelled from several European countries.หญิงที่ชื่อ มากอส ได้ถูกขับไล่ ออกจากหลายประเทศแถบยุโรป. Suspiria (1977)
Here they are, back after their exclusive three-year tour... of Europe, Scandinavia and the subcontinent.ที่นี่พวกเขากลับมาภายหลังจากที่พวกเขาเดินทางไป3ปี ใน ยุโรป ซแคดินแอเวียและทวีปย่อย The Blues Brothers (1980)
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Most Europeans don't want them doing anything else.คนยุโรป ไม่ต้องการให้พวกเขาทำอย่างอื่น Gandhi (1982)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes?คุณคานธี คุณปฏิเสธ การใส่เสื้อแบบยุโรปหรือ Gandhi (1982)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
sorry. you lose. Eastern Europe. Eastern Europe.ขอโทษ คุณแพ้ ยุโรปตะวันออก ~ ซับไทยโดย Beaver191 ~ Spies Like Us (1985)
Look at all this leftover food. Are there still starving children in Europe?ดูอาหารที่เหลือนี่สิ เขายังรับบริจาก ให้เด็กหิวโหยในยุโรปอยู่หรือเปล่า? Dirty Dancing (1987)
Trips to Europe, that's what the kids want.ไปเที่ยวยุโรปเสียยังดีกว่า Dirty Dancing (1987)
... Europe."... ยุโรป" The Story of Us (1999)
I was infantry in Europe, then in Africa, then I joined the intelligence service.ผมเป็นทหารราบในยุโรป แล้วก็ในอัฟริกา แล้วก็ไปเป็นหน่วยข่าวกรอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I might have to pack it up and ship myself over to Europe.เก็บของแล้วขึ้นเรือไปยุโรป. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm going back to Europe to start over.ฉันจะกลับยุโรป ไปเริ่มต้นใหม่ Junior (1994)
They're touring. I don't know. Europe, Asia? I can't remember which.พวกเขาออกทัวร์ ฉันจำไม่ได้ว่ายุโรปรึเอเชีย Junior (1994)
Once we have European approval, the F.D.A. will agree to testing.พอทางยุโรปอนุมัติ ทางอ.ย.จะยอมให้ทำการทดสอบ Junior (1994)
- But you know what the funniest thing about Europe is?- แต่คุณรู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สนุกเกี่ยวกับยุโรปคืออะไร? Pulp Fiction (1994)
I don't know why, I just thought he'd be European or something.ผมไม่ทราบว่าทำไมฉันเพียงแค่คิดว่าเขาจะเป็นยุโรปหรือบางสิ่งบางอย่าง Pulp Fiction (1994)
- Yeah, he's about as European as fuckin' English Bob.- ใช่เขาเป็นเรื่องเป็นยุโรปเป็นไอ้ภาษาอังกฤษบ๊อบ Pulp Fiction (1994)
European sailors rediscovered the island and named it Easter Island.วันอาทิตย์อิสเตอร์ ปี 1722 ชาวยุโรปพบเกาะนี้อีกครั้งหนึ่ง Rapa Nui (1994)
Inhabited by numerous warring clansพวกยุโรปพบแดนกันดารที่ไร้ต้นไม้ เป็นที่อยู่ของเผ่านักรบหลายตระกูล Rapa Nui (1994)
A few decades before the Europeansเมื่อ 2-3 ทศวรรษก่อนชาวยุโรปมาถึง Rapa Nui (1994)
Coleman and his nasty little European traditions.โคลแมนและประเพณีของยุโรปที่น่ารังเกียจน้อย The Birdcage (1996)
Millions of white Europeans came here and flourished... within a generation.คนขาวจากยุโรป มาที่นี่เป็นล้านๆ คน แล้วเจริญ... ในชั่วอายุคน เท่านั้น American History X (1998)
Europe, America and back always soaking in the oceanระหว่างยุโรปกับอเมริกา ซึมซับประสบการณ์ในมหาสมุทร The Legend of 1900 (1998)
He'd made the trip between Europe and America about fifty times, I imagineเขาเดินทางระหว่างยุโรปกับอเมริกา 50 ครั้งแล้วมั้ง The Legend of 1900 (1998)
Jello Roll, what's the reason for a trip to Europe on a steamer when you've never been on anything bigger than a Mississippi riverboat?เจลลี่โรล คิดยังไงถึงจะนั่งเรือกลไฟไปยุโรป คุณไม่เคยขึ้นอะไร ลำใหญ่กว่าเรือล่องมิสซิสซิบปี้ The Legend of 1900 (1998)
I don't give a damn about Europeผมไม่สนยุโรปสักนิด The Legend of 1900 (1998)
I said, Goddamn you can afford a first-class ticket to Europe and the boat that's going to take you just by lifting a finger Get a shot of it, boys, get a shotผมบอกตัวเองว่า แกมีปัญญาซื้อตั๋วชั้น 1 ไปยุโรป เรือลำนั้นจะพาแกไป แค่กระดิกนิ้วก็ฉิวแล้ว ลองดูสักตั้งเถอะ ลองสักตั้ง The Legend of 1900 (1998)
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป The Red Violin (1998)
From Europe? Is it a bad thing?จากยุโรป มันเป็นของไม่ดีเหรอฮะ The Red Violin (1998)
- I think you can in Europe. - Hi, ladies.อาจจะได้ที่ยุโรปมั้ง ไง สาวๆ 10 Things I Hate About You (1999)
She was 4'9". She emigrated from Europe as a little girl.หล่อนสูงแค่ 4 ฟุด 9 หล่อนมาอพยพ มาจากยุโรปตอนยังเด็ก The Story of Us (1999)
You call us. We're at the Europa Regina.โทรมานะ เราพักอยู่ที่ ยุโรป้า ริจิน่า The Story of Us (1999)
See? "We're back from Europe." Your turn.เห็นป่ะ? "เรากลับมาจากยุโรปแล้ว" ตาคุณ The Story of Us (1999)
In Europe, you would've made love first.ที่ยุโรป คุณร่วมรักก่อนนี่นา The Story of Us (1999)
That in Europe I'd have made love, but here--ที่ยุโรป ฉันอยาก ร่วมรัก แต่ที่นี่-- The Story of Us (1999)
But then there's his British list and his European list.แต่ก็รวมของนักเขียนอังกฤษกับยุโรป A Walk to Remember (2002)
It's a custom job. My guess is, it's out of Eastern Europe.มันเป็นงานที่กำหนดเอง ฉันเดาว่ามันออกมาจากยุโรปตะวันออก Showtime (2002)
I've never been to Europe.ฉันไม่เคยไปยุโรป Mona Lisa Smile (2003)
Bill, the brochures for Europe arrived.บิล โบรชัวร์ไปยุโรปมาถึงแล้ว Mona Lisa Smile (2003)
I don't think Bill's ever been to Europe.จริงๆ แล้ว บิลไม่เคยไปยุโรปเลย Mona Lisa Smile (2003)
By the time you read this, she'll be sailing to Europe where I know she'll find new walls to break down and new ideas to replace them with.ขณะที่คุณอ่านบทความนี้ เธอคงกำลังไปยุโรป... ไปหากำแพงใหม่ที่ต้องพังมันลง... และเอาความคิดใหม่ๆ ไปใส่แทนที่ Mona Lisa Smile (2003)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
And in this European world people farmed the land in a collective way because they saw it as a commons.และในโลกของยุโรปยุคนั้น ผู้คนทำการเกษตรบนที่ดินแบบรวมหมู่ เพราะพวกเขามองว่าที่ดินเป็นสมบัติส่วนรวม The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มประเทศยุโรป[klum prathēt Yurōp] (n, exp) FR: Union européenne [ f ] ; Communauté européenne [ f ]
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[nok khakkhū phan Yurōp] (n, exp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo  FR: Coucou gris [ m ] ; Coucou d’Europe [ m ] ; Coucou commun cendré [ m ] ; Coucou chanteur [ m ]
นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป[nok kingkhrōng phan Yurōp] (n, exp) EN: Common Starling  FR: Étourneau sansonnet [ m ] ; Sansonnet [ m ]
นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป[nok krarīen phan Yurōp] (n, exp) EN: Common Crane  FR: Grue cendrée [ f ] ; Grue commune [ f ]
ภาษาตระกูลภารตะ-ยุโรป[phāsā trakūn Phānta-Yurōp] (n, exp) FR: langues indo-européennes [ fpl ]
ประชาคมยุโรป[Prachākhom Yurōp] (n, prop) EN: European Community ; EC
ประชาคนเศรษฐกิจยุโรป[Prachākhon Sētthakit Yurōp] (n, prop) EN: European Economic Community ; EEC  FR: Communauté Économique Européenne [ f ] ; CEE [ f ]
สหภาพยุโรป[Saphaphāp Yurōp] (n, prop) EN: European Union (EU)  FR: Union européenne (UE) [ f ]
ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป[Sān Yuttitham Haeng Yurōp] (org) EN: European Court of Justice (ECJ)  FR: Cour de justice européenne [ f ] ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) [ f ]
ตลาดร่วมยุโรป[talāt ruam Yurōp] (x) EN: European common market  FR: Marché commun européen [ m ]
ธนาคารกลางของยุโรป[Thanākhān Klāng Yurōp] (org) EN: European Central Bank (ECB)  FR: Banque centrale européenne (BCE) [ f ]
ทวีปยุโรป[Thawip Yurōp] (n, prop) EN: Europe  FR: Europe [ f ] ; continent européen [ m ]
เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรป[yīo høpbī phan Yurōp] (n, exp) EN: Northern Hobby ; Eurasian Hobby  FR: Faucon hobereau [ m ] ; Hobereau commun [ m ] ; Émouchet à gorge blanche [ m ] ; Petit Émouchet noir [ m ]
ยุโรป[Yurōp] (n, prop) EN: Europe  FR: Europe
ยุโรปกลาง[Yurōp Klāng] (n, prop) EN: Central Europe  FR: Europe centrale [ f ]
ยุโรปตะวันออก[Yurōp Tawan-øk] (n, prop) EN: East Europe  FR: Europe de l'Est ; Europe orientale
ยุโรปตะวันตก[Yurōp Tawan-tok] (n, prop) EN: Western Europe  FR: Europe de l'Ouest ; Europe occidentale

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alfalfa(n) พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
Alps(n) เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
bilberry(n) ผลเบอร์รี่สีฟ้าเข้มทางยุโรปเหนือ
bittern(n) นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
blackbird(n) นกยุโรปชนิดหนึ่ง
bullfinch(n) นกยุโรปขนาดเล็กตระกูล Finch
chaffinch(n) นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป
coney(n) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. cony
continental(adj) เกี่ยวกับทวีปยุโรป
cony(n) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. coney
count(n) ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล, See also: บรรดาศักดิ์ทางยุโรป
Creole(n) คนที่เกิดในเกาะอินดีสตะวันตกแต่บรรพบุรุษเป็นยุโรป
cuckoo(n) นกชนิดหนึ่งทางยุโรปที่ชอบวางไข่ไว้ในรังนกชนิดอื่น
denier(n) เหรียญเงินเก่าของประเทศในยุโรป (ช่วงศตวรรษที่ 8 และ 18)
Eastern hemisphere(n) ครึ่งโลกด้านตะวันออก (ด้านตะวันออกของเส้นสมมติ Greenwich) ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและส่วนใหญ่ของยุโรป
EC(abbr) ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
EMS(abbr) ระบบการเงินของยุโรป (คำย่อของ European Monetary System)
ern(n) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle
erne(n) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle
esparto(n) ต้นหญ้าที่ใบยาวหยาบ ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เชือกหรือเสื่อได้
Esperanto(n) ภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งรากศัพท์ส่วนใหญ่มาจากภาษายุโรปหลายภาษา
Eurasia(n) พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการรวมทวีปยุโรปและเอเชีย
Eurasian(adj) เกี่ยวกับยุโรปและเอเชีย
Eurasian(n) คนที่มีเชื้อสายจากทั้งทางยุโรปและเอเชีย
Eurodollar(n) เงินดอลล่าร์สของสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ที่ธนาคารนอกประเทศ โดยเฉพาะธนาคารในยุโรป
Europe(n) ทวีปยุโรป
Europe(n) ยุโรป
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป, See also: เกี่ยวกับประชาชน, ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป
European(n) เกี่ยวกัสหภาพยุโรป
European Community(n) ประชาคมยุโรป
European Economic Community(n) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
farthingale(n) โครงถ่างกระโปรงให้กว้างออกของหญิงยุโรปในศตวรรษที่ 16-17
feudalism(n) ระบบศักดินา, See also: ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 5 ถึง ศตวรรษที่ 15
fieldfare(n) นกยุโรปจำพวก Turdus pilaris มีหัวสีเทาและปีกสีน้ำตาล
filbert(n) ผลไม้ยุโรปจำพวก Corylus avellana, See also: ต้นหรือผล hazel, Syn. hazel
grand tour(n) การท่องเที่ยวไปยังเมืองใหญ่หรือสำคัญโดยเฉพาะในยุโรป
heather(n) ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris, Syn. ling
Industrial Revolution(n) การปฏิวัติอุตสาหกรรม, See also: เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมร
iron curtain(n) เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก, See also: ม่านเหล็ก
Lapland(n) บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)
Lapp(n) ผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป
Macedonia(n) ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
marmot(n) ตัวมาเมิต, See also: ในตระกูล Marmota อาศัยอยู่ในรูแถบยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชียเหนือ
marshmallow(n) สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
medlar(n) ผลไม้สีน้ำตาลแถบยุโรป คล้ายแอ๊ปเปิ้ล
mistletoe(n) ไม้จำพวกกาฝากขึ้นตามต้นไม้ในฤดูหนาวของยุโรป
Occident(n) ประเทศตะวันตก (โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป&อเมริกา)
old master(n) ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป
Old World(n) โลกเก่า (หมายถึงยุโรป เอเชียและแอฟริกา)
peruke(n) ผมปลอมยาว (โดยเฉพาะชายยุโรปสมัยศตวรรษ17และ18), Syn. wig, periwig

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
arbutus(อาร์บิว'ทัส) n., (pl. -tuses) ชื่อต้นไม้ในยุโรปมีผลสีม่วง (trailling arbutus)
asp(แอสพฺ) n. งูพิษชนิดหนึ่ง (ในอาฟริกาและยุโรป) , งูพิษจำพวก Vipera berus, = aspen -aspish adj. (Egyptian cobra)
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
baltic sean. ทะเลบอลติกในยุโรปตอนเหนือ
brill(บริล) n. ปลาทะเลแบนในยุโรปชนิดหนึ่ง
caspian sea(แคส'เพียน ซี) n. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ระหว่างยุโรปและเอเซีย
caucasian(คอเค'เซียน, คอแคส'ซิค) adj. ดูCaucasoid, เกี่ยวกับเทือกเขาCaucasusในยุโรป -n. ชาวคอเคเซียน, ชาวผิวขาว, ภาษาคอเคเซียน
caucasic(คอเค'เซียน, คอแคส'ซิค) adj. ดูCaucasoid, เกี่ยวกับเทือกเขาCaucasusในยุโรป -n. ชาวคอเคเซียน, ชาวผิวขาว, ภาษาคอเคเซียน
caucasoid(คอ'คะซอยดฺ) n., adj. (เกี่ยวกับ) คนเผ่าพันธุที่มีแหล่งดั้งเดิมในยุโรป/มีผิวหนังขาวจนถึงดำ/ริมผีปากบาง จมูกโด่ง
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป, ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) , ส่วนที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) , adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent, Ant. le
count(เคาทฺ) { counted, counting, counts } v., n. (การ) นับ, นับจำนวน, นับค่า, คิด, คิดว่า, นับว่า, ถือ, เข้าใจว่า, หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) , หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
cro-magnon(โครแมก'นั่น) n. มนุษย์ยุคบรรพบุรุษแรกเริ่มของชาวยุโรป
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก, การดึง, การถอน, การดื่ม, การสูบ, การสูด, ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง, ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง, จำนวนปลาที่จับได้, กระแสลม, หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) , ต้นร่าง, ฉบับร่าง, ตั๋วแลกเงิน, การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง, ยกร่าง, ออกแบบ, เกณฑ์ท
eecabbr. European Economic Community องค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่, ที่ดิน, ทรัพย์สิน, ฐานันดร, กลุ่มการเมือง, กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
europe(ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป
european(ยัวระเพียน') adj., n. (เกี่ยวกับ) ยุโรป, ชาวยุโรป
gaul(กอล) n. เขตดินแดนในยุโรปตะวันตกสมัยโบราณ
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
laurel(ลอ'เริล) { laureled, laureling, laurels } n. พืชเขียวชอุ่มขนาดเล็กจำพวก Laurusnobilis ของยุโรป, ใบของพืชดังกล่าวที่ใช้ประดับเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ, เกียรติยศที่ได้รับ, การสรรเสริญ vt. ประดับหรือสวมด้วยใบ laurel, มอบเกียรติยศแก่, สวมมาลัยลอเรล
licentiate(ไลเซน'ชิเอท) n. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง, ผู้ได้รับปริญญาโทจากบางมหาวิทยาลัยในยุโรป., See also: licentiateship n. ดูlicentiate licentiation n. ดูlicentiate
mavis(เม'วิส) n. นกยุโรปชนิดหนึ่ง
merlin(เมอ'ลิน) n. นกเหยี่ยวยุโรปขนาดเล็ก
minnow(มิน'โน) n. ปลายุโรปขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
ntsc(เอนทีเอสซี) ย่อมาจาก national television standards committee หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนด มาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่นมีอัตราการส่งอย่างไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตรฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรป ใช้มาตรฐาน PAL
occident(ออค'ซิเดินทฺ) n. -Phr. (The Occident ประเทศตะวันตก) (ยุโรปและอเมริกา) , = Western Hemisphere (ดู) , บริเวณตะวันตก, ตะวันตก -Occidental adj., n.
old worldn. ทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกา
renaissance(เรนนิซานซฺ', -ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17, สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ, ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว, เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
serbia(เซอ'เบีย) n. ชื่ออาณาจักรสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรปปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย., Syn. Servia
slave(สลาฟ, สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)
syzran(ซิซ' ร่าน) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันออกของโซเวียตด้านยุโรป
tundra(ทัน'ดระ) n.ที่ราบขนาดใหญ่ที่มีอากาศหนาวทางแถบเหนือของยุโรป อเมริกาและเอเซีย
volga(วอล'กะ) n. ชื่อแม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป
western(เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก, See also: Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา
woad(โวด) พืชยุโรป/ใบของมันใช้สกัดทำสีย้อมสีน้ำเงิน, สีย้อมดังกล่าว
yugoslavia(ยูโกสลา'เวีย) n. ชื่ออดีตสาธารณรัฐในตอนใต้ของยุโรปประกอบด้วย, See also: Yugoslavian adj., n. -Yugoslavic adj.
zephyrus(เซฟ'เฟอเริส) n. (เทพนิยายยุโรป) เทพเจ้าแห่งลมตะวันตก

English-Thai: Nontri Dictionary
Continent(n) ภาคพื้นยุโรป
Continental(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นยุโรป
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป, ทั่วทวีปยุโรป, ในทวีปยุโรป
European(n) ชนชาวยุโรป, ผู้มีเชื้อสายยุโรป
Nordic(adj) เกี่ยวกับชาวยุโรปภาคเหนือ
Nordic(n) ชาวยุโรปภาคเหนือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
European Council(name) คณะกรรมการยุโรป
atlanticist(n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ, See also: Atlanticism
Axapta(n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 , ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41, 000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
cern[Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire] (n) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์, Syn. European Organization for Nuclear Research
community trademark(n) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
Court of Justice of the European Union(name) ศาลแห่งสหภาพยุโรป
Dynamics AX(n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 , ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41, 000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
ec(abbrev) คณะกรรมาธิการยุโรป, Syn. Europran Commission
EEA(abbrev) เขตเศรษฐกิจยุโรป ย่อมาจาก European Economic Area
elf[เอลฟ] (n) เอลฟ์ ชนในเทพนิยายนอร์สและยุโรปตะวันตก มีรูปร่างคล้ายมนุษย์, See also: dwarf
european commission(n) คณะกรรมาธิการยุโรป, Syn. EC
European Council(org) คณะกรรมการยุโรป
European Council(name) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป
European Court of Justice(name) ศาลยุติธรรมยุโรป
European Economic Area(n) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)
global positioning system(n) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
Grenadier(uniq) แกรนาเดียร์ เป็นทหารพิเศษในทวีปยุโรป ในยุคแรกหมายถึงพลขว้างระเบิด ต่อมาหมายถึงพลทะลวงข้าศึก
mulled wine[มัลด-ไวน์] (n) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่มักจะทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศ น้ำตาลเล็กน้อย และผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
progamer(n) โปรเกมเมอร์, ผู้ที่สามารถหาเงินได้จากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพ โดยส่วนมากอาชีพนี้จะอยู่ในโซนยุโรปและประเทศเกาหลี ซึ่งมีทัวร์นาเมนท์การแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง อาทิเช่น Starcraft ll , Warcraft lll เป็นต้น
table wine(n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย, See also: wine, Syn. light wine
troll[โทรล] (n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ้ำ ว่ากันว่า ถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
欧州[おうしゅう, oushuu] (n) ยุโรป, See also: ヨーロッパ
欧州連合[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
北欧[ほくおう, hokuou] (n) ยุโรปเหนือ

German-Thai: Longdo Dictionary
EU(n) |die| คำย่อของ Europäische Union สหภาพยุโรป
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(adj, adv) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, Syn. tragen
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
glühwein(n) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Holunderblüte { f } [ bot. ][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top