Search result for

*ยุบ*

(199 entries)
(0.4099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยุบ, -ยุบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ[V] go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
ยุบ[V] abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป
ยุบตัว[V] subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai definition: ทรุดลง, ยอบลง
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ยุบสภา[V] dissolve the parliament, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหารคว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง, Thai definition: ปิดสภาเพื่อให้สมาชิกหมดสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การยุบสภาน.อำนาจของฝ่ายบริหารในการประกาศให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ การยุบสภาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา.
ยุบ, ขยุบขยิบ(ขะหฺยุบ, -ขะหฺยิบ) ว. กระดุบ ๆ, เต้นดุบ ๆ อย่างเนื้อเต้น.
ปรัตยุตบัน, ปรัตยุบัน(ปฺรัดตะยุด-, ปฺรัดตะ-) น. ปัจจุบัน.
พายุบุแคมน. พายุที่กระหน่ำตีเข้ามาอย่างเร็วและแรง, โดยปริยายใช้เปรียบกับการกระทำที่เร็วและแรง เช่น เขาเป็นคนใจร้อน ขับรถอย่างกับพายุบุแคม
พายุบุแคมใช้เปรียบการกินทุกอย่างหมดในเวลารวดเร็ว ในความว่า กินอย่างกับพายุบุแคม.
ยุบก. ทรุด เช่น ดั้งจมูกยุบ, บุบเข้าไป เช่น หัวกะโหลกยุบ หน้าหม้อรถยนต์ยุบ, ลด, ลดลง, เช่น พุงยุบ ฝียุบ, เรียกจังหวะรำของโขนละครเมื่อทำตัวให้เตี้ยลงหลังจากยืดตัวขึ้นก่อนแล้ว
ยุบเลิก, ยกเลิก, เช่น ยุบกระทรวง ยุบตำแหน่ง
ยุบทำให้หลอมละลายเพื่อทำให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ยุบกำไลทำแหวน.
ยุบข้อน. ท่ากายบริหารอย่างหนึ่งมี ๒ แบบ แบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอนทอดตัวลงเกือบถึงพื้น มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ งอแขนให้ศอกแนบลำตัว หน้าเงย แล้วเหยียดแขนพร้อมกับยกตัวขึ้น แล้วงอแขนพร้อมทั้งลดตัวลงกลับไปอยู่ในท่าเดิม อีกแบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอน มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรง หน้าเงย แล้วงอแขนให้ศอกแนบลำตัวพร้อมกับทอดตัวลงเกือบถึงพื้น แล้วเหยียดแขนพร้อมทั้งยกตัวขึ้นกลับไปอยู่ในท่าเดิม, ภาษาปากว่า วิดพื้น.
ยุบยอบก. น้อยลง, จนลง, ขัดสนลง, เช่น ใช้เท่าไร ๆ เงินก็ไม่ยุบยอบ.
ยุบยับว. อาการที่เสียแล้วเสียอีก, ย่อยยับ, เช่น เสียเงินยุบยับ.
ยุบยิบว. ละเอียดเกินไป, ถี่ถ้วนเกินไป, เช่น ตรวจยุบยิบ คิดยุบยิบทุกบาททุกสตางค์
ยุบยิบอาการคันน้อย ๆ ทั่วทั้งตัวหรือเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เช่น คันยุบยิบไปทั้งตัว คันจมูกยุบยิบ.
ยุบน. ข้อความ, เรื่องราว.
วายุบุตรยาตราน. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
เสียยุบเสียยับก. เสียแล้วเสียอีก (มักใช้แก่เงินทอง) เช่น ไปเที่ยวงานคราวนี้เสียยุบเสียยับ.
ยุบว. อาการที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เช่น นกเด้าลมทำหางหยุบ ๆ.
กระแหม่ว(-แหฺม่ว) ก. ผ่อนลมหายใจให้ท้องยุบลง, บังคับกล้ามเนื้อท้องให้ท้องยุบลง.
กะยุก. ยก, ย่าง, เยื้อง, เช่น กะยุบาทไคลคลา (เสือโค), กะยุบาทเบื้องปลายตีน (พิชัยสงคราม).
กุนซือน. ที่ปรึกษา เช่น พรรคนี้มีกุนซือเก่ง ๆ หลายคน ใครนะเป็นกุนซือให้นายกยุบสภา.
เกลื่อน ๒(เกฺลื่อน) ก. ทำให้ยุบหรือราบลง เช่น เกลื่อนที่ เกลื่อนฝี.
แขม่ว(ขะแหฺม่ว) ก. ผ่อนลมหายใจให้ท้องยุบลง, บังคับกล้ามเนื้อท้องให้ท้องยุบลง, กระแหม่ว ก็ว่า.
คณะกรรมการอำเภอน. คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองอำเภอ ปัจจุบันได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว โดยโอนอำนาจและหน้าที่ไปเป็นของนายอำเภอ.
จมก. หายลงไปหรืออยู่ใต้ผิวพื้น เช่น จมนํ้า จมดิน, โดยปริยายหมายความว่า เข้าลึก เช่น จมมีด จมเขี้ยว, หมกตัวหรือฝังตัวอยู่ เช่น จมอยู่ในห้องหนังสือ จมเลือด, ถอนทุนไม่ขึ้น เช่น ทุนจม, ยุบตัวลง เช่น สะบักจม
ตอบ ๒ว. เรียกแก้มที่มีลักษณะยุบลึกเข้าไปหรือใบหน้าซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น ว่า แก้มตอบ หน้าตอบ.
ถล่ม(ถะหฺล่ม) ก. ยุบหรือทำให้ยุบลง เช่น แผ่นดินถล่ม, ทำให้พังทลายหรือล่มจม เช่น ถล่มด้วยปืนใหญ่.
ทรุด(ซุด) ก. จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, ยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, มีฐานะตกตํ่ากว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิม ว่า ไข้ทรุด.
บุ๋มว. ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป เช่น แก้มบุ๋ม.
ฝ่อ ๑ก. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เช่น หัวหอมฝ่อ หัวกระเทียมฝ่อ ไข่เหาฝ่อ, โดยปริยายหมายความว่า ตกใจ, ใจหาย, เสียขวัญ, เช่น ใจฝ่อ ดีฝ่อ.
พร่อง(พฺร่อง) ก. ยุบไปหรือลดไปจากเดิม เช่น น้ำในโอ่งพร่องไป ข้าวสารในกระสอบพร่องไป.
พลวก(พฺลวก) ก. อาการที่ข้าวทะลักออกมาจากหม้อพร้อมกับน้ำข้าวในเวลาเช็ดหม้อข้าว เรียกว่า ข้าวพลวกจากหม้อ, อาการที่ดินยุบลงเพราะไม่แน่น เช่น ดินพลวกลง.
ฟุบก. หมอบลง, ยอบลง, เช่น ฟุบตัวลงกราบ เป็นลมฟุบไป, ยุบลงอย่างจมูกยุบ
แฟบว. อาการของสิ่งที่ตามปรกติควรจะโป่งหรือพอง แต่ได้ยุบหรือแบนลงไป เช่น ยางรถแฟบ ท้องแฟบ อกแฟบ จมูกแฟบ.
มุบก. ยุบลง.
ยวบก. อาการที่ไหวจะยุบลง เช่น นอกชานยวบ.
ยวบยาบว. อาการเดินหนัก ๆ ช้า ๆ ทำให้พื้นไหวเยือก ๆ, อาการที่พื้นยุบขึ้นยุบลง เช่น เดินบนพื้นฟากยวบยาบ.
ย่อทำให้ยุบเข้าไป, ทำให้จมลึกเข้าไป, เช่น ย่อเก็จ ย่อมุม.
ยุพ-(ยุบพะ-) ว. หนุ่ม, สาว.
ยุพดี(ยุบพะดี) น. หญิงรุ่น, หญิงสาว.
เลิกทัพก. ยกทัพกลับ เช่น ไพรีมิได้แจ้งแห่งยุบล ให้เลิกทัพกลับพลรีบหนีไป (เพลงในละครเรื่องสามก๊ก).
วิดพื้นน. ท่ากายบริหารอย่างหนึ่งมี ๒ แบบ แบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอนทอดตัวลงเกือบถึงพื้น มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ งอแขนให้ศอกแนบลำตัว หน้าเงย แล้วเหยียดแขนพร้อมกับยกตัวขึ้น แล้วงอแขนพร้อมทั้งลดตัวลงกลับไปอยู่ในท่าเดิม อีกแบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอน มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรง หน้าเงย แล้วงอแขนให้ศอกแนบลำตัวพร้อมกับทอดตัวลงเกือบถึงพื้น แล้วเหยียดแขนพร้อมทั้งยกตัวขึ้นกลับไปอยู่ในท่าเดิม, เรียกเป็นทางการว่า ยุบข้อ.
ศาสนสมบัติกลางน. ทรัพย์สินของพระศาสนาโดยส่วนรวม ส่วนใหญ่ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และดอกผลที่เกิดขึ้นจากที่ดินและอาคารนั้น ๆ รวมทั้งที่ดินวัดร้างทั่วประเทศที่ทางการได้ประกาศยุบเลิกวัดแล้ว.
สุริยุปราคา(-ยุปะราคา, -ยุบปะราคา) น. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด, (ปาก) สุริยคราส หรือ สูรยคราส.
หยุ่นว. ยุบลงไปแล้วคืนตัวได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piston collapseการยุบของกระโปรงลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limesink; limestone sink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
retrenchmentการยุบตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redundancy๑. เรื่องนอกประเด็น (ก. วิ.)๒. การให้ออกเพราะยุบตำแหน่ง (ก. แรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundancy paymentเงินทดแทนการให้ออกเพราะยุบตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sink; limesink; limestone sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinkhole; leach holeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subsidenceการยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apicolysisการยุบยอดปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
addition to ageอายุบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric radio waveคลื่นวิทยุบรรยากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collapse calderaแคลดีราแบบยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collapse sinkแอ่งถ้ำยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collapsible steering columnแกนพวงมาลัยยุบตัวได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collapseการยุบแฟบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collapse breccia; founder brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cone of depressionกรวยน้ำยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dissolutionการยุบสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissolution๑. การเลิก, การเพิกถอน, การขาดจากกัน (ก. แพ่ง)๒. การยุบ (ก. ปกครอง และ ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depressed fractureกระดูกหักยุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroptyxis; gastroptyxyการผ่ายุบกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroptyxy; gastroptyxisการผ่ายุบกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flash๑. น้ำท้น๒. แอ่งยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fracture, depressedกระดูกหักยุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, erectileเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracoplastyศัลยกรรมยุบผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolutionการยุบ [TU Subject Heading]
Subsidence การยุบตัว
การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Sinkhole หลุมยุบ
หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
Southeast Asia Collective Defense Treaty (Mahila Pact)สนธิสัญญาซีโต้ สนธิสัญญานี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญามีประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญาได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955ในภาคอารัมภบทของสัญญานี้ บรรดาประเทศสมาชิกต่างแสดงความปรารถนาที่จะประสานความพยายามของตนที่จะ ป้องกันร่วมกัน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง โดยเฉพาะข้อ 4 ของสนธิสัญญาเป็นข้อสำคัญที่สุด คือ แต่ละประเทศภาคีคู่สัญญาตกลงเห็นพ้องกันว่า หากดินแดนของประเทศใดถูกรุกรานจาการโจมตีด้วยกำลังอาวุธ ประเทศภาคีทั้งหมดที่เหลือจะถือว่าเป็นอันตรายร่วมกัน และจะปฏิบัติการเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายร่วมกัน หรือถ้าหากพื้นที่ภายในเขตครอบคลุมของสนธิสัญญาถูกคุกคามด้วยประการใด ๆ ประเทศภาคีทั้งหมดจะปรึกษากันในทันที เพื่อตกลงในมาตรการเพื่อการป้องกันร่วมกันสำนักงานใหญ่ขององค์การซีโต้ตั้ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยที่สถานการณ์ทางการเมืองของโลกได้เปลี่ยนไปมากทำให้องค์การซีโต้หมดความ จำเป็น และได้ยุบเลิกไปนานแล้ว [การทูต]
Atelectasisอะตีเล็คเตซิส, เนื้อปอดทึบ, ถุงลมปอดแฟบ, ปอดแฟบ, ปอดไม่ขยาย, เนื้อปอดแฟบ, การยุบแฟบของปอด, เนื้อปอดทึบไปหมด, อะทีเลคเทซิส, ถุงลมโป่งพอง [การแพทย์]
Carpal Collapseการยุบตัวของกระดูกข้อมือจากโรค [การแพทย์]
Collapseการยุบ,ฟุบแฟบ,การยุบแฟบ,ปอดแฟบ,แฟบ,การยุบลง [การแพทย์]
Collapse Therapyการบำบัดโดยทำให้ปอดแฟบ,การรักษาด้วยการยุบปอด [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]
Flail Chestการยุบตัวของทรวงอก,อกรวน,อุบัติเหตุของทรวงอก [การแพทย์]
Fractures, Compressionกระดูกหักยุบ,กระดูดหักแบบกดทับ [การแพทย์]
Fractures, Depressedกระดูกหักบุ๋ม,การแตกยุบ,การแตกยุบลง,กระดูกบุบ,กะโหลกศีรษะแตกยุบ,กระดูกแตกและยุบลง,แตกแล้วยุบ [การแพทย์]
Fractures, Green-Stickการแตกยุบแบบปิงปอง [การแพทย์]
Fractures, Ping-Pongการแตกยุบแบบปิงปอง [การแพทย์]
Funnel Chest Deformityกระดูกซี่โครงยุบ [การแพทย์]
Blizzardพายุหิมะ หรือพายุบลิซซาร์ด [อุตุนิยมวิทยา]
slump testslump test, การทดสอบการยุบตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sinkhole; leach holesinkhole; leach hole, หลุมยุบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lipoatrophyไขมันฝ่อ, ผิวหนังยุบลงบริเวณที่ฉีดยา, รอยบุ๋ม, [การแพทย์]
Lung Disorders, Restrictiveความผิดปกติในการยุบหดตัวและการขยายตัวของปอด [การแพทย์]
Malar Complexโหนกแก้มที่หักยุบ [การแพทย์]
Midface Retrusionการยุบของกระดูกหน้าส่วนกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sinkhole.หลุมยุบ This Is the End (2013)
Luckily, Thirteen figured out the problem and was there to re-inflate her lung.โชคดี.. 13 ช่วยเอาไว้ทัน ปัญหาอยู่ที่การทำให้ปอดเธอยุบ Lucky Thirteen (2008)
it collapse and then we burn it... togetherมันยุบ แล้วเราจะเผาไหม้ ... ด้วยกัน Gas Pills (2008)
What do you know about radiological materials?นายรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุบ้างมั้ย Body of Lies (2008)
Been taking Vicodin. Doesn't really take swelling down.ฉันกินไวโคดินแล้ว แต่มันไม่ยุบลงเลย Pineapple Express (2008)
The radio says these attacks started happening in the cities then went to the towns and now the roads.วิทยุบอกว่าการโจมตีนี้เริ่มเกิดขึ้นในเมือง แล้วก็ไปที่ตามเขต แล้วตอนนี้ก็ถนน The Happening (2008)
The ice is bringing it down, though. But I don't know if I should wear a bra.ใช้น้ำแข็งช่วยเลยยุบไปนิดนึง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่บราไปดีมั้ย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
There are going to shut us downเค้าจะยุบหน่วยของเรา Fast & Furious (2009)
DHS is trying to take us down, and all we have is a 17-year-old boy.หน่วยความมั่นคงพยายามจะยุบพวกเรา แล้วที่เราได้ก็แค่เด็ก 17 ขวบ Chapter Three 'Building 26' (2009)
- Whoa, friend, you are the case that shut down Sector 7.- เพื่อนเก่า, เธอนั่นแหละ เคสที่ทำให้เค้ายุบ เซ็คเตอร์ เซเว่น. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Her clearances were also revoked when CTU was decommissioned.สิทธิ์ของเธอถูกเพิกถอน หลังจาก CTU ถูกยุบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Please don't tell me you're thinking of killing the show.ขอร้องล่ะค่ะ อย่าบอกน่ะว่า คุณกำลังจะยุบรายการ The Ugly Truth (2009)
A collapsed roof, maybe a little axe wielding action?หลังคาที่ยุบลงมา บางทีขวานเล็กๆน่าจะใช้งานได้ดี Emotional Rescue (2009)
All right.แผนกของคุณถูกยุบ แต่... Negro Y Azul (2009)
It will slowly collapse, making it very difficult to breathe.ของปอดขวาเขา. มันจะค่อยๆ ยุบตัวลง ทำให้หายใจติดขัด จนหยุดหายใจ Cowboys and Indians (2009)
If you recognize anyone, you'll have radio.ถ้าคุณจำใครได้ คุณต้องวิทยุบอก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
But the guy on the radio said... he talked with you and Sully.แต่คนที่อยู่ในวิทยุบอกว่า... เขาคุยกับนาย กับซัลลี่ Sigh (2009)
So I had a little chat with Principal Figgins, and he said that if you're group doesn't place at Regionals, he's cutting the program.ฉันเพิ่งคุยกับ ผอ.ฟิกกินส์ เขาบอกว่าถ้าชมรมนาย ไม่ผ่านระดับภาค เขาจะยุบชมรม Showmance (2009)
I demand your resignation from this school, as well as the disbanding of Glee Club.ฉันต้องการให้ นายลาออกจาก ร.ร.นี้ - และยุบชมรมร้องเพลงซะ Showmance (2009)
I will not be satisfied until glee club is disbanded.ฉันยังไม่พอใจ จนกว่าจะยุบชมรมร้องเพลง Acafellas (2009)
I just radioed brody to come down,ผมแค่วิทยุบอกโบรดี้ให้ลงมา Darkness (2009)
And then the club is over.ชมรมก็ต้องโดนยุบ Mattress (2009)
I'm sorry but glee club is over.ผมเสียใจ แต่ชมรมร้องเพลง ต้องถูกยุบ Mattress (2009)
It's over!มันถูกยุบMattress (2009)
Glee club Will be canceled,ชมรมร้องเพลงจะโดนยุบ Sectionals (2009)
Then glee is over. I know.- ชมรมร้องเพลง จะถูกยุบ Mash-Up (2009)
So it's reasonable to assume that the bodies were tossed down the shaft before the gravel was dumped.นั่นมีเหตุผลให้สรุปได้ว่า ศพพวกนี้ถูกกระแทก ด้วยแกนหมุน ก่อนที่หินกรวดจะยุบตัวมาทับ Harbingers in a Fountain (2009)
Cheerleaders are a very subversive group.พวกเชียร์ลีดเดอร์ เป็นกลุ่มที่น่าถูกยุบทิ้งมากที่สุด Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Let me know if you hear anything about the merger.บอกฉันด้วย ถ้าคุณได้ยินอะไรเรื่องยุบรวม I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
It's the merger. Everyone's scared to go home.เรื่องยุบรวมน่ะ ทุกคนกลัวที่จะต้องกลับบ้าน I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
She's merger-proof. She keeps little kids alive.เธอเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องยุบรวม เธอทำให้เด็กรอด I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
So he announces a merger, and then he shuts himself in his office all dayเขาประกาศเรื่องยุบรวม หลังจากนั้น เขาก็ ขังตัวเองอยู่ในห้องทำงาน ตลอดทั้งวัน I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- This merger won't affect us.- เรื่องยุบรวมนี่ ไม่ส่งผลต่อเราหรอก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Third Street Hospital merged with st. Ann's. 13 residents were let go.โรงพยาบาลถนนที่สาม ยุบรวมกับ เซ็นต์ แอนส์ เรสซิเดนท์ 13 คนถูกให้ออก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Is there anything you can tell us about the merger?มีอะไรที่คุณบอกพวกเราได้ไหมครับ เรื่องยุบรวมน่ะ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
And normally, being a punching bag for the doctors is just a part of the job, but there's a merger, and we're all being looked at, and I am not about to go down for a mistake that wasn't mine.และ ปกติ การเป็น กระสอบทรายให้พวกหมอ มันเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่มันมีเรื่องการยุบรวม และเราทั้งหมด กำลังถูกจับตามอง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The merger.เรื่องยุบรวม ฉันหมายถึง ผอ. I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
So she's probably sucking up to you to get through the merger.เพราะงั้น เขาอาจจะแค่เลียแข้งขาเธอ เพื่อจะผ่านไอ้เรื่องยุบรวมละมั้ง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
If anyone's safe in this merger, it's you.ถ้าจะมีใครรอดเรื่องยุบรวมนี่ละก็ มันคือคุณนั่นแหละ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You're comparing this merger to the holocaust?คุณเปรียบ เรื่องยุบรวมนี่ กับไฟล้างโลก เนี่ยนะ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Wrong time to make a mistake, with the merger.ทำพลาดผิดเวลาซะด้วย กับเรื่องยุบรวม I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
So we need to stop thinking about the merger and think instead about this little girl throwing a ball and holding a spoon and waving bye-bye to her parents.เราจะได้เลิกคิดถึงเรื่องการยุบรวม และคิดถึง สาวน้อยคนนี้ โยนลูกบอล และถือช้อน และโบกมือลาพ่อแม่เธอ แทน I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I hate, hate, hate this merger because I hate long-distance relationships.ฉัน เกลียด เกลียด เกลียด ไอ้ยุบรวมนี่ เพราะฉันเกลียด ความสัมพันธ์ระยะไกล I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Who knows if we'll have a job after the merger.-หลังจากที่ยุบรวม\ -เราย้ายกลับไปอยู่กับเมอเรดิทธ์ก็ได้ Tainted Obligation (2009)
- What is the point? He fired me once.เขาคงไม่จ้างฉันกลับมาตอนนี้\ เพราะเรื่องยุบรวมหรอก Tainted Obligation (2009)
I was looking forward to 30 minutes in the park with my girlfriend.ที่จะใช้เวลา 30 นาทีกับแฟนฉันในสวน เพราะเรื่องยุบรวมนี่หรอ? มันสำคัญต่อเราทุกคนทั้งนั้นแหละ Tainted Obligation (2009)
Everyone's coming over here. Another one of the perks from the merger.ทุกคนมาที่นี่หมด ผลที่ได้อีกอย่างจากการยุบรวม Invasion (2009)
What's that?นั้นอะไร\ปอดเธอยุบ I Saw What I Saw (2009)
But his mother had a collapsed lung.แต่แม่ของเขาเกิดอาการปอดยุบ\ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ใช่เด็กคนนั้น I Saw What I Saw (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกยุบ[adj.] (thūk yup) EN: defunct   
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside   FR: s'effondrer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind   FR: abolir ; dissoudre
ยุบ[v.] (yup) EN: go down ; flatten ; reduce   FR: se contracter ; désenfler
ยุบลง[v. exp.] (yup long) EN: drop   
ยุบพรรค[v. exp.] (yup phak) FR: dissoudre un parti politique
ยุบสมาคม[v. exp.] (yup samākhom) EN: disband an association ; dissolve an association   FR: dissoudre une association
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament   FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres
ยุบตำแหน่ง[v. exp.] (yup tamnaeng) EN: abolish a post/position/rank   
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; cave in ; sink   
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily   
ยุบยอบ[v.] (yupyøp) EN: be depleted   

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collapse[VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้ยุบลง, ทำให้พังครืน, Syn. break, crack, damage, destroy, wreck, ruin, demolish
collapse[VI] พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
deflate[VT] ทำให้แฟบ, See also: ทำให้ยุบ, ปล่อยอากาศออก, ปล่อยลม, ทำให้แบน, Syn. collapse, flatten
depression[N] การยุบตัวลงไป, See also: ส่วนที่ยุบตัวลง, Syn. cavity, dent, hole, Ant. hill, bump
disband[VT] เลิกล้ม, See also: ยุบ, สลายตัว, ทำให้เล็กลง, Syn. dispel, scatter, break up, disperse
dismiss[VT] เลิก, See also: ยุบ
knock through[PHRV] ยุบ (ห้อง) มารวมกัน, See also: ต่อย (กำแพง) ออก
take a nosedive[SL] ยุบลงไป, See also: ทรุดตัว, ตกฮวบ
setback[N] การเสื่อมถอย, See also: การทรุดลง, การยุบตัว, Syn. relapse
subside[VI] ทรุดตัว, See also: จมลง, ยุบลง, Syn. drop, collapse, sink
subsidence[N] การทรุดตัวลง, See also: การจมลง, การยุบลง, Syn. fall, landslide, sinking
suck in[PHRV] ทำให้ยุบลง, See also: ทำให้เป็นแอ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
mental ageระดับความสามารถของสมองหรือความสามารถของบุคคล เพื่อเปรียบเทียบกับอายุบุคคลนั้น
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
解散[かいさん, kaisan] 1.ยุบ(สภา องค์กร กลุ่ม) 2.แยกพล 3.แยกวง
凹み[へこみ, hekomi] (adj ) ยุบ, บุบ, เป็นหลุมเล็กๆ
[みぞ, mizo] ส่วนที่ยุบลงไป

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top