ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยืนกราน*

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยืนกราน, -ยืนกราน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยืนกราน[N] insistence, See also: insistency, persistence, persistency, Syn. การยืนยัน, การยืนคำ, Example: การยืนกรานอย่างแข็งขันของสามีทำให้ภรรยาเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้โกหก, Thai definition: การยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนกรานก. ยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น).
กระต่ายสามขาว. ยืนกรานไม่ยอมรับ, กระต่ายขาเดียว ก็ว่า.
กราน ๒(กฺราน) ใช้เข้าคู่กับคำอื่น หมายความว่า ทอดตัว หรือ ล้มตัวลงราบ เช่น ก้มกราน หมอบกราน, หมายความว่า คํ้า, ยัน, เช่น ยันกราน ยืนกราน, ในบทกลอนใช้โดยลำพังก็มี เช่น ก็กรานในกลางรณภู (สมุทรโฆษ), พระรามตัดตีนสินมือเสีย กรานคอไปไว้ที่นอกเมือง (มโนห์รา), โบราณเขียนเป็น กราล ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standpatterผู้ยืนกราน (ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hard lineการยืนกราน, การยึดมั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, if you insist, Toto.แต่, ถ้าคุณยังยืนกรานก็ได้, โตโต้. Cinema Paradiso (1988)
What could I do if she insisted I drive her home for her goddamn hat?จะให้ผมทำไงถ้าเธอยืนกรานแบบนั้น ผมต้องขับพาเธอกลับบ้านเพื่อหมวกเหรอ Goodfellas (1990)
I insist.ฉันยืนกราน Wild Reeds (1994)
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้ Episode #1.6 (1995)
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์ Episode #1.6 (1995)
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า Unbreakable (2000)
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา. Millennium Actress (2001)
I could smell it, but the waitress kept saying to me,ผมได้กลิ่นอาหาร แต่พนักงานเสิร์ฟยืนกรานกับผมว่า Mr. Monk and the Game Show (2004)
You have such a unique voice, and I don't say that to everybody.เธอยืนกรานอย่างเรื่องนั้นมาตลอด แล้วฉันก็ไม่ได้บอกใครเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
But i insist to tell you whyแต่ฉันก็ยืนกรานที่สอนพวกเธอ ทำไม... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- Tell her you insist they marry.-บอกลูกสิ ว่าคุณยืนกรานให้พวกเขาแต่งงานกัน Pride & Prejudice (2005)
I didn't want to, but he insisted.ไม่ใช่ว่าฉันอยากหรอกนะ แต่เพราะว่าทอมยืนกราน Match Point (2005)
If Your Majesty insists on keeping them here...ถ้าท่านยืนกรานจะให้พวกนั้นอยู่ The King and the Clown (2005)
But he still insisted that we are lovers.แต่เขายืนกราน ว่าเราเป็นคนรักกัน Sweet Spy (2005)
Look what've happened now when you insisted on solving it yourself.เห็นมั๊ยล่ะ คุณยืนกรานที่จะแก้ปัญหาเอง แล้วเป็นอย่างไรล่ะ Smile Again (2006)
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Ah, but still, no need to worry. Though perhaps not as great as mine, you two do show quite a bit of promise.ทำไมทามากิถึงยืนกรานเฉพาะเธอ ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอล่ะ Ouran High School Host Club (2006)
Why must you insist on driving?ทำไมนายจะต้องยืนกรานที่จะขับรถไปด้วย? Eternal Summer (2006)
You're gonna stand up for your friend...แกจะยืนกรานแทนเพื่อนแก... . Gangster High (2006)
Um, Your Very Persistent Son Insisted That I Join You For Dinner.เอ่อ,ลูกชายหัวดื้อของคุณ ยืนกรานให้ฉันไปร่วมดินเนอร์ด้วย Blair Waldorf Must Pie! (2007)
If you insist on doing so...ถ้าคุณยังยืนกรานที่จะทำแบบนี้ Flowers for My Life (2007)
But, he insisted on doing it together.แต่เค้าก็ยังยืนกรานที่จะทำด้วยกัน Flowers for My Life (2007)
I usually don't fall for things like that... but, God, he was just so... persistent, you know.โดยปรกติ ฉันจะไม่รับปากใครง่ายๆ สำหรับเรื่องแบบนี้ แต่, พระเจ้า, เขาเป็นคน ยืนกราน และตื๊อน่าดู, เธอก็รู้ Prey (2007)
All right, well, I insist on paying you back immediately.ก็ได้ ผมยืนกรานที่จะจ่ายคุณคืนทันทีเลย Music and Lyrics (2007)
"And I salute its persistence"และฉันเคารพในการยืนกรานนั้น Namastey London (2007)
But I insist,แต่ผมยืนกรานNamastey London (2007)
All right, I'll do it if you are insisting so much.ตกลง ถ้าคุณยืนกราน ผมจะทำ Heyy Babyy (2007)
You have saved my family and I insist you stay here.คุณช่วยครอบครัวผมไว้ ผมยืนกรานให้คุณอยู่นี่ Heyy Babyy (2007)
If you insist!ถ้าคุณยืนกราน Heyy Babyy (2007)
She stands to gain as much as he does if there were to be a financial settlement, which is not gonna happen because he's lying.เธอยืนกรานอีกครั้ง ถ้ามีข้อตกลงทางการเงิน อะไรที่จะไม่เกิดขึ้น จากการที่เขาโกหก Saw IV (2007)
If you ever change your mind, if you ever feel like seeing her... you know, that would be okay too.ถ้าหากลูกยืนกรานให้เป็นเช่นนั้น ถ้าหากลูกไม่ต้องการเจอแม่อีก มันจะเป็นอย่างนั้นแน่ The Haunting of Molly Hartley (2008)
I imagine it must be overwhelming on your first day of classes... but your father insisted.ฉันนึกภาพออกว่ามันเต็มตื้นเพียงใด ในวันแรกของการเรียน แต่ว่าพอของเธอยืนกรานมา The Haunting of Molly Hartley (2008)
So,are you just gonna stand there and and tell me that everything is all good?แล้ว นายยังจะยืนกราน และบอกกับฉันว่ามันเป็นเรื่องดีงั้นเหรอ? Metamorphosis (2008)
We're doing this for you. I insist.เราตั้งใจทำเพื่อพวกคุณ ฉันยืนกราน Go Your Own Way (2008)
But they're still leaving in the morning.แต่เขาก็ยังยืนกรานจะกลับพรุ่งนี้ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
- We can do that? - Oh, you can insist.เราทำได้หรอ คุณยืนกรานได้ค่ะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
And, uh.. if I were you, I would insist.ถ้าฉันเป็นคุณ ฉัณคงยืนกรานค่ะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Oh, w-well, then I guess-- I guess we insist.โอ้ ถ้างั้นพวกเราคงต้องยืนกราน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
- Yes, we insist. - You insist.ตกลง งั้นพวกเรายืนกราน คุณยืนกราน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
He offered, and when I tried to refuse, he insisted that it was the right thing to do.เค้ายืนกรานว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ ? สิ่งที่ควรจะทำเหรอ ? เค้ายืนกรานว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรจะทำ? Never Been Marcused (2008)
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
You cant just claim to be my daughter and...ทำไมเธอถึงยืนกรานจังนะว่าเธอเป็นลูกสาวฉันทั้งๆที่ไม่มีหลัก... Scandal Makers (2008)
The way you do that is to stop insisting that waiter collins is not among those boys killed up at that goddamn ranch;สิ่งที่คุณต้องทำ ก็คือเลิกยืนกรานซะที ว่าวอลเธอร์ คอลลินส์ ไม่ได้ถูกฆ่าไปพร้อมกับเด็กๆพวกนั้นที่ทุ่ง Changeling (2008)
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ Frost/Nixon (2008)
I insisted on dismantling the system.ผมยืนกรานให้ขนย้ายระบบนั่นออกไป Frost/Nixon (2008)
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม Frost/Nixon (2008)
I still insist they were mistakes of the heart.ผมยังยืนกรานว่ามันเป็นความผิดพลาดของหัวใจ Frost/Nixon (2008)
If you insist.ถ้าเธอยืนกรานอย่างนั้นได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding   FR: persister ; s'obstiner
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast   FR: résolu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
assert[VT] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
contend[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. postulate
hold out for[PHRV] ยืนกรานสำหรับ, Syn. hang out for, stand out for
insist on[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist upon
insist upon[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist on
insist[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
insistence[N] การยืนกราน, See also: คำยืนยัน
insistency[N] การยืนกราน
insistent[ADJ] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
persist[VI] ยืนกราน, See also: ดื้อแพ่ง, Syn. endure, persevere, Ant. desist, stop
persistence[N] การยืนกราน, See also: การดื้อแพ่ง, Syn. steadfastness, tenacity, Ant. stamina
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in
self-assertion[N] การยืนยันในความคิดตน, See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน, Syn. assertiveness, egotism, insolence
stand out for[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand pat[PHRV] ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด), See also: ยืนกราน, ยืนยัน, Syn. stand patter, hold firm
stick out for[PHRV] ยืนกรานเพื่อ, Syn. hang out for, hold out of, stand out for
stickle at[PHRV] ยืนกรานใน, See also: ยึดแน่นกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主張[しゅちょう, shuchou] การยืนกราน การยืนยันความคิดของตนเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top