ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยินดีกับ*

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยินดีกับ, -ยินดีกับ-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rejoiсing with youปีติยินดีกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
Signor Sollozzo, my no is final. I wish to congratulate you on your new business.ซินญอ Sollozzo ไม่มีของฉันเป็นที่สิ้นสุด ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณในธุรกิจใหม่ของคุณ The Godfather (1972)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
I congratulate them.ผมยินดีกับพวกเขา Gandhi (1982)
May I take this opportunity to congratulate you on your engagement.ฉันอาจจะใช้โอกาสที่จะแสดงความ ยินดีกับคุณในการมีส่วนร่วมของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I congratulate you.ฉันยินดีกับคุณด้วย Clue (1985)
He'll be so pleased I do declareเขาจะต้องยินดีกับสิ่งที่เรายื่นให้ The Nightmare Before Christmas (1993)
I am happy for ya.ผมยินดีกับคุณด้วย Junior (1994)
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข Episode #1.5 (1995)
How he must be congratulating himself on his escape!เขาจะแสดงความยินดีกับตัวเองอย่างไรนะ ที่เขาได้หนีไปอย่างนั้น Episode #1.5 (1995)
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้ Episode #1.6 (1995)
I congratulate you on today's grand festival... for which you have worked so hard.และขอแสดงความยินดีกับงานฉลองในวันนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาหะจากทุกท่าน The Red Violin (1998)
Where are you going? Don't go away, congratulate me!ปู่จะไปไหน อย่าเพิ่งๆ ยินดีกับชั้นก่อน Ken Park (2002)
-Congratulate me.- ยินดีกับผมหน่อยสิ Mona Lisa Smile (2003)
- congratulations on turning it around.- มาแสดงความยินดีกับการพลิกสถานการณ์ Bringing Down the House (2003)
- I'm just so happy for me.- ข้าก็แค่อยากแสดงความยินดีกับตัวเอง Mulan 2: The Final War (2004)
So glad my getting married is helping you out.และชื่นชมยินดีกับการแต่งงานของข้า ซึ่งมันเเกิดจากการช่วยเหลือของเจ้า Mulan 2: The Final War (2004)
I'm so happy for all of you.ข้าขอแสดงความยินดีกับท่านทุกคน Mulan 2: The Final War (2004)
Give it up for them, would you please?ไชโยโห่ร้องแสดงความยินดีกับเขาหน่อย คงเป็นที่พอใจของทุกคน? Mulan 2: The Final War (2004)
I would think you'd be happy for me.ฉันนึกว่าพ่อจะยินดีกับหนูด้วย Shrek 2 (2004)
And I'm so glad you finally got that gender-reassignment surgery, Jennifer.และชั้นก็ยินดีกับเธอมากเลย ที่ได้ผ่าตัดแปลงเพศตามที่ฝันซะทีนะเจนนิเฟอร์ เอ่อ ชั้นหมายถึงเธอนะโจนาธาน 50 First Dates (2004)
We are all gathered here to congratulate the new beginning of groom, Park Sangmin and bride, Suh Boeun...เรามารวมตัวกันในที่นี้ เพื่อแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ ของ เจ้าบ่าว ปาร์ค ซังมิน และ เจ้าสาว ซู โบอ้วน My Little Bride (2004)
Well, Victor... the bank would like to congratulate you... on the fastest freefall since the Depression.เอาละ, วิคเตอร์... ธนาคารต้องการจะยินดีกับคุณ... กับการล้มครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำ. Fantastic Four (2005)
Congratulate me.ยินดีกับผมหน่อย Robots (2005)
"Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka.ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เจอบัตรทองใบนี้ จาก คุณ วิลลี่ วองก้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
For now, I do invite you to come to my factory and be my guest for one whole day."ผมขอจับมือแสดงความยินดีกับคุณอย่างอบอุ่น สำหรับตอนนี้ ผมขอเรียนเชิญคุณมาที่โรงงานของผม และเป็นแขกของผมหนึ่งวันเต็มครับ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Congratulate them on their victory.และแสดงความยินดีกับชัยชนะของพวกเขา Lonesome Jim (2005)
-May I congratulate you both.ขอฉันแสดงความยินดีกับทั้งสองคน - คุณด้วย Memoirs of a Geisha (2005)
Celebrate this moment Sayuri. Tonight, the lights in the Hanamachi all burn for you..ยินดีกับมันซะซายูริ คืนนี้ ดวงไฟทั้งฮานามาชิจะส่องมาที่เธอ Memoirs of a Geisha (2005)
Actually, that is a perfect metaphor.แต่ฉันว่านั่นเป็นสำนวนที่ตรงเป๊ะนะ ว่าแต่ว่า ฉันแสดงความยินดีกับพวกนายแล้วยังเนี่ย? Pilot (2005)
I not only understood it, I was grateful for it.ฉันไม่ใช่แค่เข้าใจเรื่องนั้น ฉันยินดีกับมัน English, Fitz or Percy (2005)
After I give my congratulations for the marriage,หลังจากข้าแสดงความยินดีกับเค้าแล้ว Episode #1.43 (2006)
This is such glad tidings for us, and yet, our poor mother cannot celebrate freely.นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเรา แต่เสด็จแม่ผู้น่าสงสารไม่สามารถจะยินดีกับเราได้อย่างสบายพระทัย Episode #1.8 (2006)
Answer it, the family is congratulating us.ครอบครัวกำลังแสดงความยินดีกับเรา Episode #1.3 (2006)
Congratulate us? Whatever for?แสดงความยินดีกับเรา เพื่ออะไร Episode #1.3 (2006)
Hello, race fans.สวัสดีแฟน ๆ การแข่งขัน ยินดีกับสิ่งที่ได้กลายเป็นค่อนข้างง่าย Cars (2006)
I'm really, really happy for you guys.ฉันยินดีกับพวกเธอด้วย Loving Annabelle (2006)
I'm really happy for you guys.ยินดีกับพวกคุณจริงๆ Loving Annabelle (2006)
I congratulate your marriage with this sword.ฉันแสดงความยินดีกับงานแต่งงานของเธอ ด้วยดาบนี้ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Congratulations on this much-deserved honor.""ขอแสดงความยินดีกับเกียรติคุณที่ได้รับ" The Holiday (2006)
The wedding will take place on the 17th of the current month at Ellis Island.ขอแสดงความยินดีกับคุณ ที่มีภรรยาอายุ 17 ปีด้วยครับ Golden Door (2006)
WOMAN: The wedding will be on the 1 7th at Ellis Island.ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองด้วย Golden Door (2006)
WOMAN: The wedding will be on the 17th at Ellis Island.ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน Golden Door (2006)
Time for Pleasures on the Web!ได้เวลายินดีกับความเบิกบาน ...ทางอินเตอร์เน็ท Dasepo Naughty Girls (2006)
Congratulations graduates.ยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน Dasepo Naughty Girls (2006)
Yeah, but are your parents really okay with it?พ่อแม่นายเค้ายินดีกับการเป็นเกย์ของนายจริงๆเหรอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I'd like to congratulate you as an honorary firefighter.ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณ ในฐานะนักดับเพลิงกิตติมศักดิ์ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
SERENA! WHAT? WHAT, DO YOU WANT TO CONGRATULATE MEเซเรน่า / อะไรอีกละ นายต้องการอะไร มาแสดงความยินดีกับชั้นอีกคนเหรอ Poison Ivy (2007)
I would like her is feeling home. Welcome.ผมต้องการให้คุณได้รู้สึกถึงบ้านนี้ , ยินดีกับมัน Paranormal Activity (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congratulate on[PHRV] แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง, Syn. compliment on, felicitate on
congratulate upon[PHRV] แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
crow one's head off[PHRV] เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
delight with[PHRV] ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
dissatisfy with[PHRV] ไม่พอใจกับ, See also: ไม่ยินดีกับ
do with[PHRV] พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
enthrall with[PHRV] ทำให้ติดใจ, See also: ทำเป็นตื่นเต้นกับ, ทำเป็นยินดีกับ
favour with[PHRV] ทำให้พึงพอใจกับ, See also: ทำให้ยินดีกับ, Syn. oblige with
felicitate on[PHRV] แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
felicitatfe upon[PHRV] แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
hug oneself[PHRV] ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
malcontent[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: ไม่ยินดีกับ, ไม่สบายใจกับ, Syn. disaffected, ill-affected
rejoice at[PHRV] ปลื้มปิติกับ, See also: ยินดีกับ, Syn. delight in, glory in
wallow in[PHRV] ดีใจในเรื่อง, See also: ยินดีกับ, Syn. grovel in, welter in

German-Thai: Longdo Dictionary
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top