ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยานยนต์*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยานยนต์, -ยานยนต์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
รถจักรยานยนต์[motorcycle] รถจักรยานยนต์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักรยานยนต์(n) motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จักรยานยนต์น. รถที่มีล้อ ๒ ล้อ เหมือนกับรถจักรยานขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์, ภาษาปากเรียก รถเครื่อง หรือ มอเตอร์ไซค์.
รถจักรยานยนต์น. รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน ๒ ล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกิน ๑ ล้อ.
พ่วงข้างก. ติดไว้ข้าง ๆ เช่น รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์.
มอเตอร์ไซค์น. จักรยานยนต์, รถที่มีล้อ ๒ ล้อเหมือนกับรถจักรยาน ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์, รถเครื่อง ก็ว่า.
ยุทโธปกรณ์น. วัสดุอุปกรณ์ทั้งปวงและยุทธภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งใช้ในราชการทหาร รวมทั้งเครื่องมือยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่สาธารณูปโภคอันจำเป็นเพื่อปฏิบัติการรบหรือเพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมทางทหารโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีความมุ่งหมายทางธุรการหรือทางการรบ.
รถเครื่องน. จักรยานยนต์, รถที่มีล้อ ๒ ล้อเหมือนกับรถจักรยาน ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์, มอเตอร์ไซค์ ก็ว่า.
รถไต่ถังน. การแสดงผาดโผนชนิดหนึ่งโดยขับขี่รถจักรยานยนต์วนไปรอบ ๆ ภายในถังไม้รูปทรงกระบอกขนาดใหญ่, ที่ใช้จักรยานสองล้อ หรือ รถยนต์ ก็มี.
สอบใบขับขี่ก. สอบเพื่อแสดงว่ามีความรู้ในกฎจราจรและสามารถขับขี่ยานยนต์ได้.
แสบแก้วหู, แสบหูก. อาการที่รู้สึกระคายหูเพราะเสียงดังหรือเสียงแหลมเกินขนาด เช่น เสียงรถจักรยานยนต์ดังแสบแก้วหู เสียงร้องกรี๊ด ๆ ฟังแล้วแสบหู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SAE (Society of Automotive Engineers)เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Society of Automotive Engineers (SAE)สมาคมวิศวกรยานยนต์ (เอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automotive mechanicsวิชายานยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motorcycle insuranceการประกันภัยจักรยานยนต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor vehicleยานยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
GVW (gross vehicle weight)จีวีดับเบิลยู (น้ำหนักยานยนต์รวบยอด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross vehicle weight (GVW)น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (จีวีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle, motorยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ยานยนต์Motor vehicles [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor vehicle industryอุตสาหกรรมยานยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง, Example: เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นำมาอัดด้วยความดันสูง (แต่ก็ยังเป็นก๊าซอยู่) บรรจุในถังเพื่อสะดวกในการขนส่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซล ซึ่งนำมาทดลองใช้กับรถเมล์โดยสาร ขสมก แล้ว [ปิโตรเลี่ยม]
Yamaha motorcycleจักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]
Automobile drivers' licensesใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Automobile engineersวิศวกรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Harley-Davidson motorcycleจักรยานยนต์ฮาเลย์-เดวิดสัน [TU Subject Heading]
Honda motorcycleจักรยานยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Kawasaki motorcycleจักรยานยนต์คาวาซากิ [TU Subject Heading]
Motor vehicle driversผู้ขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motor vehicle industryอุตสาหกรรมยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motor vehiclesยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle helmetsหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle industryอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle industry workersคนงานในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle racingการแข่งรถจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle theftโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle theft investigationการสืบสวนคดีโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcyclesจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcyclingการขับขี่จักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycling accidentsอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcyclistsผู้ขับขี่จักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Suzuki motorcycleจักรยานยนต์ซูซูกิ [TU Subject Heading]
Tiger motorcycleจักรยานยนต์ไทเกอร์ [TU Subject Heading]
Used motorcyclesจักรยานยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Wildlife Stuffซากยานยนต์, Example: รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ [สิ่งแวดล้อม]
Motorมอเตอร์ - ยนต์ [ ยานยนต์ ]; มอเตอร์ [ ไฟฟ้ากำลัง ]; เครื่องยนต์ [ ศัพท์พลังงาน ] [พลังงาน]
Acrylic rubber or Polyacrylate rubber (ACM)ยาง ACM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ของอะ ไครเลต (acrylic ester) และมอนอเมอร์ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาคงรูป (cure site monomer) มีหลายเกรดขึ้นกับชนิดของอะไครเลตที่ใช้ในการสังเคราะห์ สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้สูงเพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อ เติมสารเสริมแรง เช่น เขม่าดำ ซิลิกา ยางชนิดนี้ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจน โอโซน และความร้อนได้เป็นอย่างดี ทนต่อน้ำมันส่วนใหญ่ได้ดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ทนต่อน้ำและสารเคมีต่างๆ ยางชนิดนี้นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทั้งความทนทานต่อความร้อนและ น้ำมัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางโอริง ปะเก็นท่อน้ำมัน วาวล์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorinated polyethylene rubberยางคลอริเนตพอลิเอทิลีนเป็นยางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิ ลีนและคลอรีน ยางชนิดนี้มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีน สมบัติโดยทั่วไปทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี มีการติดไฟต่ำ มีความเสถียรของสีสูงมาก ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วปานกลาง แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี นิยมใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อยางและชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Yawns ] - [ Motorcycle Engines, Explosions Continue ]- [ yawns ] - [ เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระเบิด Continue ] Pulp Fiction (1994)
- A motorcycle movie.- หนังรถจักรยานยนต์ Pulp Fiction (1994)
Where did you get this motorcycle?คุณไม่ได้รับรถจักรยานยนต์นี้ Pulp Fiction (1994)
- It's not a motorcycle, baby. It's a chopper.- มันไม่ได้เป็นรถจักรยานยนต์ทารก มันสับ Let 's go Pulp Fiction (1994)
You! On the motorcycle!คุณ บนรถจักรยานยนต์ The Blues Brothers (1980)
Right now, the entire APU Corps and half the infantry.ตอนนี้กองร้อยยานยนต์หุ้มเกราะ กับทหารราบครึ่งกองพัน The Matrix Revolutions (2003)
You know, some automotive yoga could really lower your RPM's, man.คุณจะรู้ว่าบางโยคะยานยนต์จริงๆ สามารถลดรอบของมนุษย์ Cars (2006)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Electronics, oil, automobiles, distribution, and telecommunications.อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ยานยนต์ การกระจายสินค้า และโทรคมนาคม ตอนที่ 1 Episode #1.1 (2009)
[ traffic sounds ][ เสียงยวดยานยนต์ ] Night of Desirable Objects (2009)
When his moped hit the side of that arby's.ตอนที่รถจักรยานยนต์ของเขา ไปชนเข้ากับร้าน Arby's Investigative Journalism (2010)
Organized crime is asking us to keep an eye out for any financial movement from the motor city.หน่วยงานองค์กรอาชญากรรม ขอให้เราช่วยจับตาดู ความเคลื่อนไหวทางการเงินจากเมืองแห่งยานยนต์ Dentist of Detroit (2011)
Speaking modestly, l`m the best mechanical engineer in this country.ถ้าจะให้พูด ผมเป็นวิศวกรยานยนต์ ที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ Captain America: The First Avenger (2011)
I mean, these kids are pooped and we've just... I need everybody out of this recreational vehicle immediately.แหม่มผมต้องการให้ทุกคน outta น สันทนาการยานยนต์ immidiately We're the Millers (2013)
I don't know. She just said "the auto parts store."ฉันไม่รู้ เธอก็บอกว่า "การจัดเก็บ ชิ้นส่วนยานยนต์." Jack Reacher (2012)
(CRUNCH) That's where the motorcycle kicks in.CRUNCH: นั่นคือสิ่งที่ รถจักรยานยนต์เตะค่ะ The Art of the Steal (2013)
You know, that motorcycle would make a beautiful café racer.รู้มั้ยว่ารถจักรยานยนต์จะทำให้ เสื้อด้านหลังติดคาเฟ่สวยงาม We Are Family (2013)
Riding a motorbike, a boy.ผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ Episode #1.12 (2013)
BASE OF OPERATIONS EL SEGUNDO, CALIFORNIAฐานปฎิบัติงานยานยนต์ เอลเซกุลโด แคลิฟอร์เนีย Furious 7 (2015)
Our intelligence suggests that Ramsey will be transported... by an armed motorcade through the Caucasus mountain range.สายข่าวของเราแจ้งว่า แรมซีย์ จะถูกพาตัว... ผ่านเทือกเขาคอเคซัส โดยคาราวานยานยนต์ Furious 7 (2015)
Sir, we have an unidentified vehicle approaching.ขณะนี้กำลังมียานยนต์ลึกลับ เคลื่อนเข้าไปครับ Furious 7 (2015)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Yawns ] - [ Motorcycle Engines, Explosions Continue ]- [ yawns ] - [ เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระเบิด Continue ] Pulp Fiction (1994)
- A motorcycle movie.- หนังรถจักรยานยนต์ Pulp Fiction (1994)
Where did you get this motorcycle?คุณไม่ได้รับรถจักรยานยนต์นี้ Pulp Fiction (1994)
- It's not a motorcycle, baby. It's a chopper.- มันไม่ได้เป็นรถจักรยานยนต์ทารก มันสับ Let 's go Pulp Fiction (1994)
You! On the motorcycle!คุณ บนรถจักรยานยนต์ The Blues Brothers (1980)
Right now, the entire APU Corps and half the infantry.ตอนนี้กองร้อยยานยนต์หุ้มเกราะ กับทหารราบครึ่งกองพัน The Matrix Revolutions (2003)
You know, some automotive yoga could really lower your RPM's, man.คุณจะรู้ว่าบางโยคะยานยนต์จริงๆ สามารถลดรอบของมนุษย์ Cars (2006)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Electronics, oil, automobiles, distribution, and telecommunications.อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ยานยนต์ การกระจายสินค้า และโทรคมนาคม ตอนที่ 1 Episode #1.1 (2009)
[ traffic sounds ][ เสียงยวดยานยนต์ ] Night of Desirable Objects (2009)
When his moped hit the side of that arby's.ตอนที่รถจักรยานยนต์ของเขา ไปชนเข้ากับร้าน Arby's Investigative Journalism (2010)
Organized crime is asking us to keep an eye out for any financial movement from the motor city.หน่วยงานองค์กรอาชญากรรม ขอให้เราช่วยจับตาดู ความเคลื่อนไหวทางการเงินจากเมืองแห่งยานยนต์ Dentist of Detroit (2011)
Speaking modestly, l`m the best mechanical engineer in this country.ถ้าจะให้พูด ผมเป็นวิศวกรยานยนต์ ที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ Captain America: The First Avenger (2011)
I mean, these kids are pooped and we've just... I need everybody out of this recreational vehicle immediately.แหม่มผมต้องการให้ทุกคน outta น สันทนาการยานยนต์ immidiately We're the Millers (2013)
I don't know. She just said "the auto parts store."ฉันไม่รู้ เธอก็บอกว่า "การจัดเก็บ ชิ้นส่วนยานยนต์." Jack Reacher (2012)
(CRUNCH) That's where the motorcycle kicks in.CRUNCH: นั่นคือสิ่งที่ รถจักรยานยนต์เตะค่ะ The Art of the Steal (2013)
You know, that motorcycle would make a beautiful café racer.รู้มั้ยว่ารถจักรยานยนต์จะทำให้ เสื้อด้านหลังติดคาเฟ่สวยงาม We Are Family (2013)
Riding a motorbike, a boy.ผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ Episode #1.12 (2013)
BASE OF OPERATIONS EL SEGUNDO, CALIFORNIAฐานปฎิบัติงานยานยนต์ เอลเซกุลโด แคลิฟอร์เนีย Furious 7 (2015)
Our intelligence suggests that Ramsey will be transported... by an armed motorcade through the Caucasus mountain range.สายข่าวของเราแจ้งว่า แรมซีย์ จะถูกพาตัว... ผ่านเทือกเขาคอเคซัส โดยคาราวานยานยนต์ Furious 7 (2015)
Sir, we have an unidentified vehicle approaching.ขณะนี้กำลังมียานยนต์ลึกลับ เคลื่อนเข้าไปครับ Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักรยานยนต์[jakkrayānyon] (n) EN: motorcycle  FR: vélomoteur [ m ] ; mobylette [ f ]
จักรยานยนต์ไฟฟ้า[jakkrayānyon faifā] (n, exp) FR: vélomoteur électrique [ m ]
รถจักรยานยนต์[rot jakkrayānyon] (n) EN: motorcycle  FR: vélomoteur [ m ] ; moto [ f ] ; motocyclette [ f ] ; motocycle [ m ]
อุตสาหกรรมยานยนต์[utsāhakam yānyon] (n, exp) EN: car industry ; automobile industry  FR: industrie automobile [ f ]
ยานยนต์[yānyon] (n) EN: motor vehicle ; car  FR: automobile [ f ] ; véhicule motorisé [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand brake(n) เบรกมือ (ของรถจักรยานหรือจักรยานยนต์)
moped(n) รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)
motocross(n) การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
motor scooter(n) รถจักรยานยนต์ขนาดเบา, Syn. scooter
motorbike(n) รถจักรยานยนต์, See also: รถมอเตอร์ไซด์, Syn. motorcycle
motorcycle(n) รถจักรยานยนต์, See also: รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์, Syn. motorbike, bike
motorcycle(vi) ขับรถจักรยานยนต์, See also: ขับรถมอเตอร์ไซค์
ride(vi) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride(vt) ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
Motown(sl) เมืองยานยนต์ (โดยเฉพาะในดีทรอยต์และมิชิแกน), See also: เมืองรถยนต์
scooter(n) รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า, See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์, Syn. motor scooter
scramble(n) การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
sidecar(n) รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
vehicle(n) ยานพาหนะ, See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน, Syn. converyance, transport
wheelman(n) คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocycle(ออโทไซ'เคิล) จักรยานยนต์
bike(ไบคฺ) n. จักรยานสองล้อ, จักรยานยนต์, ขี่จักรยานสองล้อหรือจักรยานยนต์, See also: biker n.
motorbike(โม'เทอะไบคฺ) n. รถจักรยานยนต์สองล้อ, Syn. motorcycle
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n., v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว, การต้อนจับปศุสัตว์, คอกสำหรับจับปศุสัตว์, การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น, รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า, รถสคูเตอร์, เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
bike(n) จักรยานสองล้อ, จักรยานยนต์
motorcycle(n) จักรยานยนต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
autopart(n) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
damper(n) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top