Search result for

*ยับยั้งชั่งใจ*

(43 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยับยั้งชั่งใจ, -ยับยั้งชั่งใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับยั้งชั่งใจ[V] restrain, See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful, Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ข่มใจ, Example: ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์, Thai definition: คิดรอบคอบก่อนทำ
การยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: constraint, control, check, Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ, Example: การยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ สามารถฝึกฝนกันได้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และครู, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ
ความยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: check, curb, suppress, Syn. การหักห้ามใจ, การข่มใจ, Example: การขาดการควบคุมอารมณ์ทำให้คนเรากระทำการตามแรงกระตุ้นของอารมณ์โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยับยั้งชั่งใจก. คิดทบทวนดูผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนมีความแข็งแรงที่เกินคน ไม่เคยยับยั้งชั่งใจ และไม่เคยรู้สึกอะไรทั้งนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนแข็งแรงมาก, ไม่เคยยับยั้งชั่งใจและไม่มีความรู้สึก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He was suppressing something.เขาได้ยับยั้งชั่งใจบางอย่าง. The Fourth Kind (2009)
It controls our inhibitions, helps store long-term memory, contributes to our sense of spatial awareness.มันควบคุม ความยับยั้งชั่งใจของเรา ช่วยบันทึกความทรงจำ ให้อยู่ได้ระยะยาว มีส่วนในสร้างการรับรู้ ให้กับเราในเรื่องระยะเวลา Grey Matters (2009)
I am surprised that your Mr. Compton has showed such restraint.ฉันแปลกใจที่คุณคอมพ์ตัน ที่แสดงออกถึงความยับยั้งชั่งใจ Evil Is Going On (2010)
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley!ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์! I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Perhaps whatever happened amplified my predilections and removed inhibitions.กังวลเรื่องความสะอาด หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ขยายความหมกหมุ่นของผม และขจัดความยับยั้งชั่งใจ Harmony (2010)
I know preaching abstinence is hard, but I've seen how a teen pregnancy can turn a kid's world upside down.ผมรู้ ว่าการสอนให้ยับยั้งชั่งใจน่ะมันยาก แต่ผมเห็นมาแล้ว ว่า การตั้งท้องในวัยรุ่น มันทำให้โลกของเด็กคนนั้นกลับตาลปัตรไปเลย Sexy (2011)
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ Sexy (2011)
The excitement of the brutality allows them to overcome their human inhibitions.ความตื่นเต้นจากความรุนแรง ทำให้พวกเขาหมดความยับยั้งชั่งใจ The Thirteenth Step (2011)
He has no impulse control, even before you turned him into a monster.เด็กไม่มีความยับยั้งชั่งใจ แม้ว่าคุณจะไม่เปลี่ยนเขาเป็นปิศาจก็ตาม I Want You Back (From the Dead) (2011)
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง Stealing Home (2012)
A relationship you allowed to proceed without mentioning your own pathetic lack of impulse control.สัมพันธภาพที่คุณยอมให้ ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการพูดถึง การขาดความยับยั้งชั่งใจที่ ควบคุมแรงกระตุ้นของตัวเองน่ะนะ Revelations (2012)
He needs balance, restraint.เขาต้องการความสมดุล การยับยั้งชั่งใจ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
What makes you think I'm not balanced and restrained?อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น ผมไม่มีความสมดุล ไม่มีความยับยั้งชั่งใจงั้นเหรอ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
But of those robbed of life by intemperate command.แต่หากนึกว่านั่นเป็นการถูกปล้นไปจากชีวิตด้วยคำสั่งที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ Blood Brothers (2013)
She never said anything, but she lived a pretty wild life.เธอไม่เคยบอกอะไรเลยค่ะ แต่ เธอใช้ชีวิตแบบไม่ยับยั้งชั่งใจ The Doll in the Derby (2013)
Except they don't have your restraint, Oliver.ยกเว้นแค่พวกเขาไม่มีความยับยั้งชั่งใจแบบคุณ โอลิเวอร์ City of Heroes (2013)
And restraint.และความยับยั้งชั่งใจ The Undertaking (2013)
Your lack of restraint has proved to be your undoing.การขาดความยับยั้งชั่งใจของนาย ได้พิสูจน์แล้วว่า มันเป็นความหายนะ Engagement (2013)
In simple terms, its a neurological wave that triggers the centers of aggression and switches off inhibitus.เรื่องง่ายๆนะ มันคือเครื่องประสาทวิทยา ที่เป็นศูนบ์กลางความก้าวร้าว ปิดกั้นความยับยั้งชั่งใจ Kingsman: The Secret Service (2014)
But he's been banned from the light because, among other reasons, he has a proclivity to watch young girls dance naked, which he himself knows is wrong and has fought against with little success.แต่เขาถูกห้ามไม่ให้ได้แสง เพราะเหตุผลหลายๆ อย่าง เขาชอบดูหญิงสาวแก้ผ้าเต้นรำ ตัวเขาเองก็รู้ว่ามันผิด แต่ยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยได้ Split (2016)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
While resisting the urge to strangle the girl's mother.ขณะที่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้บีบคอแม่ของเด็กซะ Listen to the Rain on the Roof (2006)
But didn't he just have to bite?ใช่ว่าเราทุกคนจะมีความยับยั้งชั่งใจมากพอ ที่จะทำแบบนี้ได้หรอกนะ แต่... Twilight (2008)
I think we overestimated our powers of restraint... or, uh, I-I-I did, at least.ผมคิดว่าเราประเมิณพลังของความยับยั้งชั่งใจเรามากเกินไป เอ่ออออ สุดท้าย ผม ผมก็ทำมัน Never Been Marcused (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyangchangjai) EN: restraint   
ยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (yapyangchangjai) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constraint[N] ความยับยั้งชั่งใจ, See also: การระงับความรู้สึก
intemperance[N] การทำตามใจมากเกินไป, See also: การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ, Syn. inebriety, insobriety
intemperate[ADJ] ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ, See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ, Syn. inebriated
keep cool[SL] ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
keep one's cool[SL] ควบคุมอารมณ์, See also: สงบใจไว้, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
temperance[N] การควบคุมอารมณ์, See also: การยับยั้งชั่งใจ, Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control
wild[ADJ] ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ, See also: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น, Syn. unrestrained, unruly, Ant. restrained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,

English-Thai: Nontri Dictionary
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impulsiveness (n ) ลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำอะไรต่าง ๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top