ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยอดเยี่ยม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยอดเยี่ยม, -ยอดเยี่ยม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เริ่ด[เริ่ด] (n, modal, verb, adv) ดี สุดยอด ยอดเยี่ยม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดเยี่ยม(adj) superb, See also: excellent, marvellous, perfect, best, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน
ยอดเยี่ยม(adv) superbly, See also: excellently, best, marvellously, perfectly, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยอดเยี่ยมว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, เยี่ยมยอด ก็ว่า.
ขวัญผู้ที่เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยมหมายถึงหญิงที่รัก เรียกว่า <b><i>จอมขวัญ </i></b>
จอมผู้ที่ยอดเยี่ยมในหมู่ เช่น จอมโจร.
จอมขวัญน. ผู้ที่เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม หมายถึง หญิงที่รัก.
เจ๋งว. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ.
ปรมาจารย์(ปะระมาจาน, ปอระมาจาน) น. อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง.
เพชรน้ำหนึ่ง, เพชรน้ำเอกว. ดีเป็นพิเศษยอดเยี่ยม.
มงกุฎว. สูงสุด, ยอดเยี่ยม.
มือหนึ่งผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น เขาเป็นมือหนึ่งทางประวัติศาสตร์.
ยอดว. ที่สุด เช่น ยอดเยี่ยม ยอดรัก.
เยี่ยมยอดว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, ยอดเยี่ยม ก็ว่า.
รัตน-, รัตน์, รัตนะของประเสริฐสุด, ของยอดเยี่ยม, เช่น รัตนะ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นแก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน
รัตน-, รัตน์, รัตนะใช้ประกอบคำอื่นหมายถึงยอดเยี่ยมในพวกนั้น ๆ เช่น บุรุษรัตน์ นารีรัตน์ รัตนกวี.
เลิศว. ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ.
วร-(วะระ-, วอระ-) ว. ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ, เลิศ.
วิศิษฏ์ว. เลิศ, ยอดเยี่ยม, เด่น, ดียิ่ง, ประเสริฐ.
วิเศษว. ยอดเยี่ยม, เลิศลอย, เช่น อาหารร้านนี้วิเศษมาก
วิเศษยอดเยี่ยมในทางวิทยาคมเป็นต้น เช่น ผู้วิเศษ, กายสิทธิ์, มีอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์ในตัว, เช่น พรมวิเศษ ของวิเศษ ดาบวิเศษ.
เศรษฐ-, เศรษฐ์(เสดถะ-, เสด) ว. ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ.
อุตมัตถ์(อุดตะมัด) น. ผลอันยอดเยี่ยม หมายถึง พระนิพพาน.
เอตทัคคะ(เอตะ-) น. ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง Pinocchio (1940)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
- Oh, yes, thank you, perfectly.- ค่ะ ขอบคุณ ยอดเยี่ยมเลย Rebecca (1940)
You did a wonderful job. Wonderful.ที่คุณได้งานที่ยอดเยี่ยม ที่ยอดเยี่ยม 12 Angry Men (1957)
- All right. I don't have anything brilliant.- ขวาทั้งหมด ฉันไม่ได้มีอะไรที่ยอดเยี่ยม 12 Angry Men (1957)
That's the most fantastic story ever.นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคย 12 Angry Men (1957)
"He is wonderful and strange, " he thought.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและ แปลกที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
Brilliant.ยอดเยี่ยม Clue (1985)
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม How I Won the War (1967)
It's wonderful to be here, it's certainly a thrillมันคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่ที่นี่ ก็แน่นอนตื่นเต้น Yellow Submarine (1968)
-You look terrific on the floor.- คุณมีลักษณะที่ยอดเยี่ยมบนพื้น The Godfather (1972)
You look terrific!คุณมองที่ยอดเยี่ยม! The Godfather (1972)
That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, right?นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรามีคนหนังสือพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Yes, bravo! Beautiful.ยอดเยี่ยม ยอดมาก Blazing Saddles (1974)
He took me to a room with a splendid Chinese carpetเขาหยิบฉันให้ห้อง with a พรมเกี่ยวกับประเทศยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Splendid!ยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A famous painter was commissioned to paint a Venus with a splendid backside...ประจำการที่จะวาด venus with ด้านหลังยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Isn't that marvellous?ยอดเยี่ยมมั๊ย? Suspiria (1977)
You've got one fantastic sense of humor.คุณเคย มีความรู้สึก อย่างใดอย่าง หนึ่ง ที่ยอดเยี่ยม ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)
Oh yeah, that's fantastic.โอ้ ใช่ว่า ยอดเยี่ยม I Spit on Your Grave (1978)
What a wonderful philosophy you have.อะไรที่ยอดเยี่ยมปรัชญาคุณมี Mad Max (1979)
thank you. You're marvelous.ขอบคุณ คุณยอดเยี่ยม The Blues Brothers (1980)
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ The Blues Brothers (1980)
Tonight only, the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
The fabulous Blues Brothers...ความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
One night only! The fabulous--คืนนี้เท่านั้น ยอดเยี่ยม The Blues Brothers (1980)
Excellent. That's the proper way.ยอดเยี่ยม นั่นคือวิธีที่เหมาะสม Idemo dalje (1982)
Your martial arts is amazing.วรยุทธท่านยอดเยี่ยมมาก. Return of the Condor Heroes (1983)
Something wonderful.บางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something wonderful.บางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's wonderful.มันยอดเยี่ยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something wonderful.บางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
How wonderful. What animals can you do?วิธีที่ยอดเยี่ยม สัตว์ที่คุณสามารถทำอะไร? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Yes. He's a wonderful dancer.ใช่ เขาเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Wonderful.ยอดเยี่ยม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Wonderful.ยอดเยี่ยม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Father God and Sonny Jesus.ยอดเยี่ยมไร้เทียมทาน Stand by Me (1986)
So cousins, here's a great song from the Four Seasons.และพี่น้อง นี่คือผลงานเพลงยอดเยี่ยม ของคณะ เดอะโฟล์ซีซัน Dirty Dancing (1987)
You know, you could get the dummy of the week award, Switcher.สวิทช์เชอร์! นายน่าจะได้รางวัลการแต่งหุ่นยอดเยี่ยม ประจำสัปดาห์นะ. Mannequin (1987)
I'm talking fabu.ผมพูดได้ว่ามันยอดเยี่ยม! Mannequin (1987)
-Terrific, incredible, I feel great!-สุดยอด! ยอดเยี่ยม! ฉันรู้สึกเยี่ยมไปเลย! Mannequin (1987)
I've never seen its equal.มันยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
Me, too.-ยอดเยี่ยม Big (1988)
Terrific.มันยอดเยี่ยมมากเลยครับ. Cinema Paradiso (1988)
Let's hear it for Lilah Krytsick.ตบมือให้ไลล่าห์ด้วยครับ ยอดเยี่ยม Punchline (1988)
You're a great deal like your father.คุณยอดเยี่ยม เหมือนพ่อคุณเลย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- I was brilliant.- ผมเป็นคนที่ยอดเยี่ยม The Russia House (1990)
Then I decided to give them all a rest from wonderful me, let them talk Russian for a while.แล้วฉันตัดสินใจที่จะให้พวกเขามีส่วนที่เหลือทั้งหมดจากฉันยอดเยี่ยม ปล่อยให้พวกเขาพูดภาษารัสเซียในขณะที่ The Russia House (1990)
Excellent morning's work, sir. No problems.ที่ยอดเยี่ยมในตอนเช้าของการทำงานครับ ไม่มีปัญหา The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk] (n, exp) EN: world's best airline  FR: meilleure compagnie aérienne du monde
ยอดเยี่ยม[yøtyiēm] (adj) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior  FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(adj) ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
all-American(n) ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม
all-right(adj) ที่ดีเยี่ยม (คำสแลง), See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellent, good
beautiful(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
beautifully(adv) อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently
champion(adj) ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion(adv) อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. very well
classy(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-class, fine, elegant
distinction(n) ความยอดเยี่ยม, See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ, Syn. eminence, renown, Ant. lowliness, unimportance
divine(adj) เยี่ยมยอด, See also: เป็นเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. supreme, superb, sublime
divinely(adv) อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างประเสริฐ
elect(adj) ซึ่งได้รับคัดเลือก, See also: ซึ่งคัดเลือกแล้ว, ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว, ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี, ยอดเยี่ยม, หัวกะทิ
elite(adj) ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
Emmy(n) รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
excel(vi) ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์, Syn. exceed, surpass, transcend
excellence(n) ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority
excellent(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
excellently(adv) อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด, Syn. outstandingly
exceptional(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
fab(adj) ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
give best(phrv) ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมรับว่ายอดเยี่ยม
gnarly(adv) ดีมาก, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
great(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
quite something(idm) เยี่ยมมาก, See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม
second to none(idm) เป็นเลิศ, See also: ไม่เป็นรองใคร, ยอดเยี่ยมที่สุด
with flying colours(idm) อย่างง่ายดายและยอดเยี่ยม
incomparable(adj) ซึ่งหาที่เปรียบมิได้, See also: ซึ่งหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, unequaled, Ant. comparable
incomparably(adv) อย่างหาที่เปรียบมิได้, See also: อย่างหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม, Syn. excellently, Ant. comparably
inspired(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม
jim-dandy(n) สิ่งที่ยอดเยี่ยม, See also: สิ่งที่ดีเลิศ
marvellous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
ne plus ultra(n) ระดับสูงสุดของความยอดเยี่ยม
Noble prizes(n) รางวัลโนเบล (มอบให้ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดสาขาต่างๆ)
notably(adv) อย่างโดดเด่น, See also: อย่างมีชื่อเสียง, อย่างยอดเยี่ยม, Syn. remarkably, noticeably
outstanding(adj) ที่ดีเยี่ยม, See also: ที่ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, Syn. excellent, best, Ant. interior, poor
paragon(n) ตัวอย่างดีเลิศ, See also: ตัวอย่างยอดเยี่ยม, Syn. ideal, perfection
perfectly(adv) อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
phenomenal(adj) มหัศจรรย์, See also: แปลกประหลาด, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, Syn. outstanding, surpassing, unprecedented
picked(adj) ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
precious(adj) ล้ำค่า, See also: เลอค่า, สูงค่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Syn. high-priced, costly
prize(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล
chillin'(sl) วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, สุดยอด
number one(sl) ดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยม
numero uno(sl) ดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยม
ace(sl) ยอดเยี่ยม (มักใช้โดยเด็กๆ), See also: ดีเลิศ, สุดยอด
business(sl) เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. the business
the business(sl) เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. business
salutatorian(n) นักศึกษา (ที่มีคะแนนยอดเยี่ยม) กล่าวคำต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
class(คลาส) { classed, classing, classes } n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด, สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา, เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เหนือมนุษย์, เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, พระ, See also: the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย, คาดการณ์, พยากรณ์. divin
elite(อีลีท', เอลีท') n. ชั้นยอด, หัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา pica ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม, ความดีเด่น., Syn. distinction
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต, ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก, คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ดียิ่ง, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated, Ant. obscure
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล, พรสวรรร์, ความฉลาดพิเศษ, คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม, ความหลักแหลม, ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance, gift, Ant. idiot -pl. geniuses, genii
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง, ทำด้วยทอง, มีค่ามาก, ยอดเยี่ยม, งดงาม, เจริญรุ่งเรือง, ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid, precious
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต, เหลือคณานับ, ดีมาก, เลิศ, ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge, vast, Ant. small, little
keen(คีน) adj. คม, แหลม, คมกริบ, หลักแหลม, ไวมาก, จัด, กล้า, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager, sharp, acute
knack(แนค) n. ความชำนาญพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, ความแคล่วคล่องพิเศษ, ฝี, มือที่ยอดเยี่ยม
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
paragon(แพ'ระกอน) n. ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม
phenomenal(ฟินอม'มเนิล) adj. พิเศษ, ประหลาด, เด่น, ยอดเยี่ยม, มหัศจรรย์, เป็นปรากฎการณ์, ซึ่งรับรู้โดยประสาทสัมผัส.
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ, ความองอาจ, ความสามารถยอดเยี่ยม, การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery, strength, skill
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก, การบันทึก, สำนวน, สิ่งที่บันทึกไว้, ประวัติ, เอกสาร, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง, เทปบันทึก vt., vi. (รีคอร์ด') บันทึก, ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก, เกี่ยวกับบันทึก, ยอดเยี่ยม, ทำลายสถิติ, ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy, striking, unusual
signal(ซิก'เนิล) n., v. (เป็น) สัญญาณ, เครื่องแสดง, สัญญา, ลาง, นิมิต, สิ่งบอกใบ้, เครื่องบอกใบ้, อาการ, อากัปกิริยา, สัญญาณวิทยุ, สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ, เป็นเครื่องแสดง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม, เลิศ, เด่น. -v. ให้สัญญาณ, ทำเครื่องหมาย, ส่งสัญญาณ., See also: signale
singular(ซิง'กิวละ) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, แปลกประหลาด, เป็นเอก, เอกเทศ, เฉพาะตัว n.. เอกพจน์, See also: singularity n., Syn. unique, extraordinary
slick(สลิค) adj., vt. (ทำให้) ลื่น, เป็นมัน, เรียบเป็นมัน, ไพเราะ, สุภาพ, เรียบร้อย, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, มีเล่ห์เหลี่ยม, ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, มหัศจรรย์. adv. ลื่น, ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, มหัศจรรย์, Syn. great, impressive
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) , มีเสียงเผาะแผะ, ว่องไว, ฉับพลัน, เฉียบแหลม, คล่องแคล่ว, หนาวสบาย, ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
star(สทาร์) n. ดาว, ดวงดาว, ดาวฤกษ์, ดวงชะตา, โชค, วาสนา, ดอกจัน, อินทรธนู, ดารา, ดาวกระจาย, แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง, โด่งดัง, เป็นดารา, เกี่ยวกับดาว, ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ, ทำให้เป็นดารา, แสดงเป็นตัวเอก, ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว, เป็นดารา, นำแสดง
sterling(สเทอ'ลิง) adj. เกี่ยวกับเงินอังกฤษ, เกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอลิง, (โลหะเงิน) มีความบริ-สุทธิ์มาตรฐาน0.925ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ดังกล่าว, ยอดเยี่ยม, ล้ำเลิศ n. มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเหรียญทองอังกฤษหรือมีค่าเท่ากับ0.91666, โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์.925เครื่องเงิน
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ, ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้หูอื้อ, สวยล้ำเลิศ, ยอดเยี่ยม, ล้ำเลิศ., Syn. astonishing, Ant. dull
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, รวย, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ, เบื้องบน, ดีกว่า, เหนือกว่า, สูงกว่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก, ยโส, โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า, ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important, higher, chief, better, gr
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า, ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม, ลักษณะที่ดีกว่า, ลักษณะยอดเยี่ยม
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด, สุดยอด, เกินไป, มากไป, เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด, ผู้ที่ดีที่สุด, ระดับสูงสุด, แบบยอดเยี่ยม, ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง, ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น, ใหญ่ยิ่ง, ยอดเยี่ยม, ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
top(ทอพ) n. ส่วนบน, ยอด, บน, มุมบน, ข้างบน, ด้านบน, หลังคา, ฝา, ประทุน, หัว, ส่วนแรกสุด adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ, เพิ่ม, ติดตาม, ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ, มีชัยชนะ
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, มีกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ, เหนือโลก, เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม, บุคคลยอดเยี่ยม, อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence, transcendency n.
tremendous(ทรีเมน'เดิส) adj. ใหญ่โตมาก, อย่างยิ่ง, มากมาย, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, ยอดเยี่ยม., See also: tremendousness n., Syn. prodigious, huge, enormous, wonderful
whiz-bang(วิซ'แบง) n. ลูกกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงและได้ยินเสียงหวือ, ดอกไม้ไฟชนิดที่มีความเร็วสูง, ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ, คำตลก adj. ดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีที่สุด, Syn. whizz-bang
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย, ชั่วช้า, เลวทราม, มีเจตนาร้าย, คุกคาม, น่ารังเกียจ, ไร้เหตุผล, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wizard(วิซ'เซิร์ด) n. พ่อมด, นักเล่นกล, นักวิทยากล, ผู้วิเศษ, ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา, ผู้มีความชำนาญหรือความสามารถอย่างมหัศจรรย์ adj. เกี่ยวกับพ่อมด, เกี่ยวกับนักเล่นกล, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, มหัศจรรย์, See also: wizardlike adj., Syn. sorcerer
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์, ยอดเยี่ยม, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondrous(วัน'เดริส) adj. มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม adv. อย่างมหัศจรรย์, อย่างน่าพิศวง, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, See also: wondrousness n.
wool(วูล) n. ขนปุย, ขนแกะ, ขนนิ่มและละเอียดของสัตว์, สิ่งอำพราง, ขนมนุษย์ (โดยเฉพาะที่สั้น แข็งและหยิก) . -Phr. (all wool and a yard wide แท้จริง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใจจริง ยุติธรรม), See also: woollike ajd.
wow(เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก, ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!!, Syn. amaze, bowl
wrinkle(ริง'เคิล) n. รอยย่น, รอยยับ, ร่อง, สัน vt. ทำให้ย่น, ทำให้ยับ, เพทุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เครื่องมือยอดเยี่ยม vi. ย่น, ยับ, Syn. crumple, crease

English-Thai: Nontri Dictionary
distinguished(adj) เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, สวยมาก, วิจิตรบรรจง, งดงาม, ประณีต
immense(adj) มหึมา, ใหญ่โตมโหฬาร, กว้างขวาง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
outdo(vt) เก่งกว่า, ทำได้ดีกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, เหนือกว่า
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์, มหัศจรรย์, ประหลาด, ยอดเยี่ยม
prime(adj) แรก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, เอกอุ, ชั้นหนึ่ง
splendid(adj) โอ่โถง, งามสง่า, วิเศษ, ยอดเยี่ยม, อัจฉริยะ
striking(adj) น่าประทับใจ, น่าตะลึง, ยอดเยี่ยม
superior(adj) ดีกว่า, สูงกว่า, เหนือกว่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า, ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม, ความดีเลิศ
top(adj) สูงสุด, ข้างบน, เหนือกว่า, ยอดเยี่ยม
transcendental(adj) ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ, เกินธรรมดา
wonderful(adj) แปลกประหลาด, มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ, มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ill(slang) ยอดเยี่ยม
neat(slang) เจ๋ง, ดี, ยอดเยี่ยม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
大賞[たいしょう, taishou] 1.รางวัลยอดเยี่ยม 2.รางวัลชนะเลิศ
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์.,
結構[けっこう, kekkou] (adj) ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  EN: superior (an)
優れる[すぐれる, sugureru] TH: ยอดเยี่ยม  EN: to surpass

German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top