ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มืออาชีพ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มืออาชีพ, -มืออาชีพ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายสนกลในน. เลศนัยสลับซับซ้อน (มักใช้ในทางไม่บริสุทธิ์) เช่น เรื่องนี้มีสายสนกลในมาก ต้องใช้นักสืบมืออาชีพสืบดู.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Core Competencyสมรรถนะหลัก, ขีดความสามารถขององค์กร ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เช่น การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) การมุ่งเน้นผลงาน (Result Orientation) การบริหารตนเอง(Self Management) การใส่ใจลูกค้า (Customer Focus) และภาวะผู้นำ (Leaderships) เป็นต้น [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
- No. Whoever you got wasn't here last night. This was a professional.คนที่คุณจับ ไม่ใช่คนที่มาที่นี่ นี่มันมืออาชีพ The Bodyguard (1992)
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้ The Joy Luck Club (1993)
It's just not, well, sophisticated.มันแค่ไม่... อืม ไม่เป็นมืออาชีพพอ The Joy Luck Club (1993)
I don't work like that. It's not professional.ฉันไม่ทำอย่างนั้น มันไม่เป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่" Léon: The Professional (1994)
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ Léon: The Professional (1994)
They told me this guy came from the outside. He was a pro.พวกนั้นบอกผมว่ามีคนมาจากวงนอก มันเป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
You try to figure out who's professional and who isn't.การพยายามหาว่าใครเป็นมืออาชีพและใครไม่ใช่ In the Mouth of Madness (1994)
And let me tell you, Favell, blackmail is not much of a profession.จะบอกให้นะฟาเวล การเเบล็คเมล์นั้นไม่เป็นมืออาชีพ Rebecca (1940)
"Willie" is my professional name, Indiana."วิลล​​ี่" เป็นชื่อที่เป็นมืออาชีพของฉันอินดีแอนา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
My professional name.ชื่อมืออาชีพของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I never got to bat in the major leagues.ผมไม่เคยได้ตีลูกตอนเล่นมืออาชีพ Field of Dreams (1989)
He's wrong for us. Put in a professional. One of our people.เขาเป็นคนที่ไม่ถูกต้องสำหรับเรา ใส่ในมืออาชีพ หนึ่งในคนของเรา The Russia House (1990)
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า The Russia House (1990)
So you actually played professionally?เพื่อให้คุณเล่นจริงมืออาชีพ? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Indy has played with professionals.อินดี้ เคยแสดงกับพวกมืออาชีพ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A pro. Calls himself "The Jackal".นักฆ่ามืออาชีพ ที่เรียกตัวเองว่าแจ็คกอล The Jackal (1997)
He's good. I'm an expert on doctors.เขาเก่งฮะ เป็นหมอมืออาชีพด้วย As Good as It Gets (1997)
Jack was very professional.แจ็คเป็นมืออาชีพจริงๆ Titanic (1997)
It's easy enough for a professional.ของกล้วยๆ สำหรับมืออาชีพ Titanic (1997)
An elective valve, no big deal. It is unprofessional, and it embarrasses me in front of my staff.ไม่ใช่มืออาชีพเลย / หักหน้าฉันต่อหน้าคนของฉัน City of Angels (1998)
- A professional opinion.-ความเห็นของมืออาชีพ The Red Violin (1998)
Of course. He's a really well-known photographer.แหงสิ เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพนะ American Beauty (1999)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
That's unprofessional!! ไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย ! Millennium Actress (2001)
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ The Pianist (2002)
I'm a cop and I'm a professional actor.ฉันตำรวจและฉันเป็นนักแสดงมืออาชีพ Showtime (2002)
Listen, I know this is unprofessional but I think you're really cute.ฟังนะ ชั้นรู้ว่ามันไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่... ...แต่ชั้นคิดว่าเธอน่ารักมากเลย อืม ใช่ The Girl Next Door (2004)
Hey, these guys are professionals.เฮ้, พวกเขาเป็นมืออาชีพ. Toy Story (1995)
Anything else?การฆ่าตัวตายเป็นมืออาชีพ Contact (1997)
I need you to be professional. Settle down!ฉันต้องการให้คุณเป็น มืออาชีพ ปักหลัก! Contact (1997)
You're so lucky you're a professional cliff diver in Hawaii.คุณโชคดีจังเลยคุณเป็นนักปืนผามืออาชีพในฮาวาย 50 First Dates (2004)
Let go. When an operation goes bad, we tie it off.เราเป็นมืออาชีพนะ เมื่อปฏิบัติการล้มเหลว เราต้องไม่ยึดติดกับมัน The Bourne Supremacy (2004)
We're grateful for some professional help.ที่ต้องรบกวนมืออาชีพอย่างคุณทั้งสองคนมาก็เพราะว่า Kung Fu Hustle (2004)
It's pro- baseball or the major league they go to.ต้องเป็นการแข่งของมืออาชีพ หรือ เมเจอร์ลีก ถึงจะไปดู My Little Bride (2004)
The San francisco power company would like to thank the ATF, the FBI, and the local police for their dedication and professionalism.โรงไฟฟ้าซานฟรานซิสโก ต้องขอขอบคุณรัฐบาลกลาง FBI และตำรวจท้องถิ่นค่ะ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเจ้าหน้าที่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Sir, my men are disciplined fighters. What happened at Balincarin is not new to them.ท่านครับ คนของผมเป็นนักรบมืออาชีพนะครับ พวกเค้าชาชินกับเรื่องที่เกิดในวันนี้แล้ว The Great Raid (2005)
If all else fails, I have a very promising future... as a professional mover.ถ้าอย่างอื่นล้มเหลว ฉันยังมีอนาคตสดใส เป็นนักย้ายบ้านมืออาชีพ The Perfect Man (2005)
This contest is for professionals.การแข่งขันนี้สำหรับมืออาชีพ The Perfect Man (2005)
- That's how you get better.-ฉันไม่ได้เรื่องหรอก -เดี๋ยวคุณจะได้เป็นมืออาชีพ Match Point (2005)
We're both professional. We have the will and the means to follow through.เรามันมืออาชีพ มีขั้นตอนในการทำงาน Red Eye (2005)
Look, sometimes pros will cover up their shots with another crime.พวกมืออาชีพน่ะ บางทีก็ลงมืออีกอย่าง เพื่อกลบเกลื่อนไอ้ที่จะทำ Four Brothers (2005)
- There's an Anal Sex Association? - Oh, yeah, but you've got to be a pro.ที่นี่มีองค์กรรูตูด กับเพศเหรอ / ใช่แต่มึงต้องเป็นมืออาชีพก่อน American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's right. You are professionals.ใช่แล้ว\นายมันมืออาชีพ Initial D (2005)
I'm just starting out but I'm a professional gamer on a team.ถึงแม้ว่าผมเพิ่งเริ่มเล่น แต่ฝีมือผมระดับมืออาชีพเชี่ยวละ Jenny, Juno (2005)
I'm a professional Dance Sports competitor.ผมเป็นนักเต้นลีลาสมืออาชีพ Innocent Steps (2005)
The fabulous and beautiful dance in the professional Latin dance event.การเต้นที่เริ่ดหรูและสวยงาม ในการแข่งเต้นลาตินมืออาชีพ Innocent Steps (2005)
You're goin' up against professional pit crews.คุณกำลัง ไป 'ขึ้นกับทีมงานมืออาชีพที่หลุม Cars (2006)
And then a stage with Masquerade's latest videos and professional dancers.และหลังจากนั้นโชว์บนเวทีด้วยวีดีโอล่าสุดของMasquerade และนักเต้นมืออาชีพ Just My Luck (2006)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
- No. Whoever you got wasn't here last night. This was a professional.คนที่คุณจับ ไม่ใช่คนที่มาที่นี่ นี่มันมืออาชีพ The Bodyguard (1992)
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้ The Joy Luck Club (1993)
It's just not, well, sophisticated.มันแค่ไม่... อืม ไม่เป็นมืออาชีพพอ The Joy Luck Club (1993)
I don't work like that. It's not professional.ฉันไม่ทำอย่างนั้น มันไม่เป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่" Léon: The Professional (1994)
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ Léon: The Professional (1994)
They told me this guy came from the outside. He was a pro.พวกนั้นบอกผมว่ามีคนมาจากวงนอก มันเป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
You try to figure out who's professional and who isn't.การพยายามหาว่าใครเป็นมืออาชีพและใครไม่ใช่ In the Mouth of Madness (1994)
And let me tell you, Favell, blackmail is not much of a profession.จะบอกให้นะฟาเวล การเเบล็คเมล์นั้นไม่เป็นมืออาชีพ Rebecca (1940)
"Willie" is my professional name, Indiana."วิลล​​ี่" เป็นชื่อที่เป็นมืออาชีพของฉันอินดีแอนา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
My professional name.ชื่อมืออาชีพของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I never got to bat in the major leagues.ผมไม่เคยได้ตีลูกตอนเล่นมืออาชีพ Field of Dreams (1989)
He's wrong for us. Put in a professional. One of our people.เขาเป็นคนที่ไม่ถูกต้องสำหรับเรา ใส่ในมืออาชีพ หนึ่งในคนของเรา The Russia House (1990)
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า The Russia House (1990)
So you actually played professionally?เพื่อให้คุณเล่นจริงมืออาชีพ? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Indy has played with professionals.อินดี้ เคยแสดงกับพวกมืออาชีพ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A pro. Calls himself "The Jackal".นักฆ่ามืออาชีพ ที่เรียกตัวเองว่าแจ็คกอล The Jackal (1997)
He's good. I'm an expert on doctors.เขาเก่งฮะ เป็นหมอมืออาชีพด้วย As Good as It Gets (1997)
Jack was very professional.แจ็คเป็นมืออาชีพจริงๆ Titanic (1997)
It's easy enough for a professional.ของกล้วยๆ สำหรับมืออาชีพ Titanic (1997)
An elective valve, no big deal. It is unprofessional, and it embarrasses me in front of my staff.ไม่ใช่มืออาชีพเลย / หักหน้าฉันต่อหน้าคนของฉัน City of Angels (1998)
- A professional opinion.-ความเห็นของมืออาชีพ The Red Violin (1998)
Of course. He's a really well-known photographer.แหงสิ เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพนะ American Beauty (1999)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
That's unprofessional!! ไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย ! Millennium Actress (2001)
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ The Pianist (2002)
I'm a cop and I'm a professional actor.ฉันตำรวจและฉันเป็นนักแสดงมืออาชีพ Showtime (2002)
Listen, I know this is unprofessional but I think you're really cute.ฟังนะ ชั้นรู้ว่ามันไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่... ...แต่ชั้นคิดว่าเธอน่ารักมากเลย อืม ใช่ The Girl Next Door (2004)
Hey, these guys are professionals.เฮ้, พวกเขาเป็นมืออาชีพ. Toy Story (1995)
Anything else?การฆ่าตัวตายเป็นมืออาชีพ Contact (1997)
I need you to be professional. Settle down!ฉันต้องการให้คุณเป็น มืออาชีพ ปักหลัก! Contact (1997)
You're so lucky you're a professional cliff diver in Hawaii.คุณโชคดีจังเลยคุณเป็นนักปืนผามืออาชีพในฮาวาย 50 First Dates (2004)
Let go. When an operation goes bad, we tie it off.เราเป็นมืออาชีพนะ เมื่อปฏิบัติการล้มเหลว เราต้องไม่ยึดติดกับมัน The Bourne Supremacy (2004)
We're grateful for some professional help.ที่ต้องรบกวนมืออาชีพอย่างคุณทั้งสองคนมาก็เพราะว่า Kung Fu Hustle (2004)
It's pro- baseball or the major league they go to.ต้องเป็นการแข่งของมืออาชีพ หรือ เมเจอร์ลีก ถึงจะไปดู My Little Bride (2004)
The San francisco power company would like to thank the ATF, the FBI, and the local police for their dedication and professionalism.โรงไฟฟ้าซานฟรานซิสโก ต้องขอขอบคุณรัฐบาลกลาง FBI และตำรวจท้องถิ่นค่ะ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเจ้าหน้าที่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Sir, my men are disciplined fighters. What happened at Balincarin is not new to them.ท่านครับ คนของผมเป็นนักรบมืออาชีพนะครับ พวกเค้าชาชินกับเรื่องที่เกิดในวันนี้แล้ว The Great Raid (2005)
If all else fails, I have a very promising future... as a professional mover.ถ้าอย่างอื่นล้มเหลว ฉันยังมีอนาคตสดใส เป็นนักย้ายบ้านมืออาชีพ The Perfect Man (2005)
This contest is for professionals.การแข่งขันนี้สำหรับมืออาชีพ The Perfect Man (2005)
- That's how you get better.-ฉันไม่ได้เรื่องหรอก -เดี๋ยวคุณจะได้เป็นมืออาชีพ Match Point (2005)
We're both professional. We have the will and the means to follow through.เรามันมืออาชีพ มีขั้นตอนในการทำงาน Red Eye (2005)
Look, sometimes pros will cover up their shots with another crime.พวกมืออาชีพน่ะ บางทีก็ลงมืออีกอย่าง เพื่อกลบเกลื่อนไอ้ที่จะทำ Four Brothers (2005)
- There's an Anal Sex Association? - Oh, yeah, but you've got to be a pro.ที่นี่มีองค์กรรูตูด กับเพศเหรอ / ใช่แต่มึงต้องเป็นมืออาชีพก่อน American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's right. You are professionals.ใช่แล้ว\นายมันมืออาชีพ Initial D (2005)
I'm just starting out but I'm a professional gamer on a team.ถึงแม้ว่าผมเพิ่งเริ่มเล่น แต่ฝีมือผมระดับมืออาชีพเชี่ยวละ Jenny, Juno (2005)
I'm a professional Dance Sports competitor.ผมเป็นนักเต้นลีลาสมืออาชีพ Innocent Steps (2005)
The fabulous and beautiful dance in the professional Latin dance event.การเต้นที่เริ่ดหรูและสวยงาม ในการแข่งเต้นลาตินมืออาชีพ Innocent Steps (2005)
You're goin' up against professional pit crews.คุณกำลัง ไป 'ขึ้นกับทีมงานมืออาชีพที่หลุม Cars (2006)
And then a stage with Masquerade's latest videos and professional dancers.และหลังจากนั้นโชว์บนเวทีด้วยวีดีโอล่าสุดของMasquerade และนักเต้นมืออาชีพ Just My Luck (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มืออาชีพ[meū āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
เป็นมืออาชีพ[pen meū āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur(adj) ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
finished(adj) ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional
pro-am(adj) เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพและสมัครเล่น
professional(n) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professionalisation(n) การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
professionalise(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize
professionalism(n) ความเป็นมืออาชีพ
professionalization(n) การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
professionalize(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalise
professionally(adv) อย่างมืออาชีพ
unprofessional(adj) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ, Syn. amateurish, Ant. professional
unprofessional(adj) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น, Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism(n) ความไม่เป็นมืออาชีพ, See also: การทำแบบสมัครเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dragomann. นักล่ามืออาชีพ
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hitman[ひいとまん] (n) นักฆ่ามืออาชีพที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
professional(n) มืออาชีพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top