ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มือสมัครเล่น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มือสมัครเล่น, -มือสมัครเล่น-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสมัครเล่น(adj) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count Unit: คน
มือสมัครเล่น(n) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count Unit: คน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Sunday driver!เฮ้ ไอ้มือสมัครเล่น! Cool Runnings (1993)
It's too easy with amateurs.เป็นแค่พวกมือสมัครเล่น In the Mouth of Madness (1994)
And there's only one area of the jungle with red fungus-bearing acallas.ใช่ ในสายตาของมือสมัครเล่น ลูกดอกของเผ่าวาชูตูทำจากไม้ของต้นมิโมซ่า... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Amateur!มือสมัครเล่น! Blues Harp (1998)
What do you think we are, amateurs?เห็นเราเป็นมือสมัครเล่นรึไง Never Been Kissed (1999)
I don't need amateurs hanging around!ฉันไม่อยากให้พวกมือสมัครเล่น มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ ! Millennium Actress (2001)
Well, I must say, it's a lot better than these... amateurs.ฝีมือคุณดีกว่ามือสมัครเล่นแถวนี้ Around the World in 80 Days (2004)
- Hey, it's open mic night, guys.- คืนของมือสมัครเล่น Raise Your Voice (2004)
Guys, why did we think we could do this? We're amateurs.ทำไมพวกเธอคิดว่าเราจะทำสำเร็จ เรามันมือสมัครเล่นนะ Mean Girls (2004)
Guys, why did we think we could do this? We're amateurs.เฮ้อ, ทำไมถึงคิดว่าเราจะทำได้นะ เรามันมือสมัครเล่น Mean Girls (2004)
How can an amateur take us seriously?ทำไมมาจริงจังกับมือสมัครเล่นอย่างเราหละ? Initial D (2005)
How can an amateur take us seriously?ทำไมนายถึงไปกังวลกับมือสมัครเล่นล่ะ? Initial D (2005)
Suh Min-jun, you're no amateur.ซู มินจุน คุณนี่ไม่ใช่มือสมัครเล่นเลยนะ Art of Seduction (2005)
Well, clearly, they're a pair of amateurs.อืม พวกเธอทั้งคุ่เป็นมือสมัครเล่นอย่างแน่นอน Bandidas (2006)
The blending of high-test rocket fuel is clearly not a project for amateurs.การผสมเชื้อเพลิงสำหรับการทดสอบจรวด ขั้นสูงไม่ใช่โครงการสำหรับมือสมัครเล่น The Astronaut Farmer (2006)
Amateur.มือสมัครเล่นชัดๆ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Here's to amateur hour; what do you say, saludo?นี่เป็นช่วงเวลาสำหรับมือสมัครเล่น นายเรียกว่าไงนะ, ซาลูโด้? Otis (2006)
Amateurs can'T.You got no experience.แต่มือสมัครเล่นไม่ได้ คุณขาดประสบการณ์ No Exit (2006)
It's for serious writers, not emotionally stunted dilettantes.ไม่ใช่พวกมือสมัครเล่นอารมณ์อ่อนไหว! Grin and Bear It (2007)
apparently, the indian dream catchers we were making were "amateurish" and "culturally insensitive."เห็นได้ชัดว่า เครื่องรางจับฝันร้าย\ ของชาวอินเดียแดงที่พวกเราทำกัน เป็นของมือสมัครเล่นและขาดความรู้สึกทางวัฒนธรรม How Betty Got Her Grieve Back (2007)
The guy's kind of an amateur.หมอนั่นน่ะ มันมือสมัครเล่น Spider-Man 3 (2007)
Here he is showing us his skills with his lucky Def Leppard paddle that's won him over 200 amateur matches.ที่นี่เขามีการแสดงของเรา ทักษะของเขาด้วย โชคดีของเขา Def Leppard พาย ที่เขาได้รับรางวัล กว่า 200 ตรงกับมือสมัครเล่น Balls of Fury (2007)
I don't care. I don't care if you're inspired. Inspiration's for amateurs.ผมไม่สน ผมไม่สนว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจไหม แรงบันดาลใจมันสำหรับพวกมือสมัครเล่น Music and Lyrics (2007)
Amateur performers are very...มือสมัครเล่นดูแล้วมัน High School Musical 2 (2007)
- They weren't pros!- พวกมือสมัครเล่น Eagle Eye (2008)
Please, you guys are amateurs.ได้โปรดเถอะ, พวกนายมันมือสมัครเล่น Chuck Versus Santa Claus (2008)
This guy is an amateur.ผู้ชายคนนั้นเป็นมือสมัครเล่น Chuck Versus Santa Claus (2008)
Amateur.มือสมัครเล่น Chuck Versus the Fat Lady (2008)
You know there's no way an amateur like her will be able to make thousands of pastries.นายก็รู้ว่ามือสมัครเล่นอย่างเธอจะมาทำขนมอบเป็นพันชิ้นไม่ได้หรอก Absolute Boyfriend (2008)
[ "I hear it's not a pastry chef that makes them, but an amateur with a temporary employment" ][ ฉันได้ยินมาว่าคนที่ทำทั้งหมดนั่นเป็นมือสมัครเล่น แค่ลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นเอง ] Absolute Boyfriend (2008)
[ "...an amateur with a temporary employment..." ] The entries have been deleted from the message board.[ .. มือสมัครเล่น แค่ลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นเอง ] ทั้งหมดนี่ถูกลบออกจากบอร์ดไปแล้ว Absolute Boyfriend (2008)
[ "An amateur?[ มือสมัครเล่นงั้นหรอ ? Absolute Boyfriend (2008)
[ "ASAMOTO is terrible" ] Because we had an amateur make the pastries.[ อาซาโมโต้แย่มาก ! ] เพราะว่าเราให้มือสมัครเล่นมาทำน่ะ Absolute Boyfriend (2008)
[ "To have an amateur make them, that's really " ][ การปล่อยให้มือสมัครเล่นมารับผิดชอบแบบนี้ คุณภาพ ] Absolute Boyfriend (2008)
[ "To have an amateur make them, that's really I" ][ การปล่อยให้มือสมัครเล่นมารับผิดชอบแบบนี้ คุณภาพถึงได้ ] Absolute Boyfriend (2008)
[ "To have an amateur make them, that's really lo" ][ การปล่อยให้มือสมัครเล่นมารับผิดชอบแบบนี้ คุณภาพถึงได้ตก ] Absolute Boyfriend (2008)
[ "To have an amateur make them, that's really low" ][ การปล่อยให้มือสมัครเล่นมารับผิดชอบแบบนี้ คุณภาพถึงได้ตกต่ำ ] Absolute Boyfriend (2008)
Freaking amateurs, man.มือสมัครเล่นจริงๆ Brothers of Nablus (2008)
Battle of the bands isn't for amateurs.เเข่งขันวงดนตรีมันไม่ใช่เรื่องสำหรับมือสมัครเล่นนะ What More Do I Need? (2008)
They are just amateurs.ก็แค่มือสมัครเล่น Beethoven Virus (2008)
But it's not going to work with the amateurs.แต่มันใช้ไม่ได้กับมือสมัครเล่นหรอกนะ Beethoven Virus (2008)
The amateurs will ruin the public performance once they are nervous.มือสมัครเล่นจะทำลายการแสดงลงได้แค่เพียงเขาตื่นเต้นแค่ครั้งเดียว Beethoven Virus (2008)
They're just amateurs.ก็แค่มือสมัครเล่น Beethoven Virus (2008)
Believe it or not, they're amateurs. Part-timers.เชื่อหรือเปล่า พวกมันเป็นมือสมัครเล่น ทำกันนอกเวลา The Bank Job (2008)
Amateurs.มือสมัครเล่น Babylon A.D. (2008)
Amateurs.มือสมัครเล่น WarGames: The Dead Code (2008)
What a bunch of amateurs. I mean, you've studied, for Christ's sake.สิ่งที่พวงของมือสมัครเล่น ฉันหมายความว่าคุณได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ Revolutionary Road (2008)
Amateur fly fisher.นักตกปลามือสมัครเล่น Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You must be talking about that amateur blog operation with GameBoy level security.โอ้ งั่นคงหมายถึง ไอ้เวปมือสมัครเล่นชั้นกระจอก ที่มีระบบคุ้มกันระดับเกมส์บอย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You're an amateur man, a rank amateur.เบื่อจริงๆ ทำงานกับพวกมือสมัครเล่นเนี่ย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (n) EN: amateur; non-professional  FR: main non experte [ f ] ; amateur [ m ]
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (adj) EN: amateur  FR: amateur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur(n) มือสมัครเล่น, See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, Syn. nonprofessional, layman
apprentice(n) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น, ผู้ขาดความชำนาญ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top