ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มึนงง*

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มึนงง, -มึนงง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มึนงง[V] be giddy, See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused, Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากพิษสุรา ยาเสพติดหรือสารพิษเคมี จะตกใจ มึนงงและกระทบใจง่าย บางรายมีอาการหลงผิดและประสาทหลอน, Thai definition: งงจนทำอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มึนงงก. งงจนทำอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก.
งงงวยก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึนงง, งวยงง ก็ว่า.
งวยงงก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึนงง, งงงวย ก็ว่า.
โงเงว. อาการที่ลุกขึ้นนั่งหรือยืนโงกเงกของคนที่มึนงงหรือเพิ่งตื่นนอนใหม่, ยังงัวเงียอยู่.
เมาหมัดก. มีอาการมึนงงเพราะเคยถูกชกหนัก ๆ มาแล้ว.
หัวปั่นว. มึนงงเพราะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทับถมเข้ามาจนแก้ไม่ตก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No stupor, no hangover.ไม่เมา, ไม่มึนงง Ghost in the Shell (1995)
They're just keeping us numbso we don't know it's--it's better out therein the real world.มันก็แค่ทำให้เรามึนงง เราเลยไม่รู้ไงหล่ะ ในโลกแห่งความจริงมันดีกว่านะ Bad News Blair (2007)
I'm a little confused by that.ด้วยความมึนงงในตอนนั้น Frost/Nixon (2008)
Daisy was just spaced out.เดซี่ก็เพิ่งจะเริ่มเมาและมึนงง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I mean, the nomenclature alone is enough to make your head spin.ชื่อคำศัพท์เฉพาะทางคำเดียว ก็พอที่จะทำให้นักเรียนมึนงง Peekaboo (2009)
I figured his balance was off from diminished sensation.ผมประเมินว่าเขาเสียการทรงตัว จากการมึนงงเล็กน้อย House Divided (2009)
Yeah, well, my father's a pile of ashes somewhere, so i guess we're both screwed.ใช่ แล้ว พ่อของฉันเปนกำลังอะไรซักอย่างที่นึง ฉันว่า พวกเราน่ามึนงงทั้งคู่ Desert Cantos (2009)
Can also effect your judgment, cause confusion,มีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้มึนงง Remains to Be Seen (2009)
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
But he's bound to be out of it.แต่เขาจะยังมึนงงอยู่ Faceless, Nameless (2009)
Did you feel dizzy or light-headed before the crash?คุณรู้สึกมึนงง จะเป็นลม ก่อนที่จะชนไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- Stuporous.อาการมึนงง Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Still getting the hang of this whole earth thing, you know?ยังมึนงงอยู่เลย ไม่คุ้นเคยกับที่ไหนเลย คุณก็รู้? A Bright New Day (2009)
You're not feeling lightheaded or anxious or cranky, like if someone looks at you the wrong way, you could just rip their head off?คุณไม่รู้สึกมึนงง หรือกระวนกระวาย หรือฉุนเฉียว อย่างถ้ามีคนมองคุณแบบผิดๆ Haunted (2009)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)
Well, sometimes concussions can cause short-term memory lossอื้ม บางครั้งก็จะมีอาการมึนงง และสูญเสียความทรงจำในระยะสั้นได้ Sabotage (2010)
I thought it was post-concussion syndrome.ฉันคิดว่ามันเป็นอาการมึนงงธรรมดา Sabotage (2010)
Confused.มึนงง Incursion: Part 1 (2010)
It make you dizzy, you think you die...มันทำให้คุณมึนงง คุณคิดว่าคุณจะตาย Dr. Estrangeloved (2010)
The lionfish protects itself with venomous spines containing the same neurotoxin that stunned our victim prior to his death.ปลาสิงโตป้องกันตัวเอง ด้วยหนามมีพิษ บรรจุสารพิษเซลประสาทแบบเดียวกันที่ทำให้เหยื่อมึนงง The Predator in the Pool (2010)
She might be a bit groggy, but that should keep her from biting.เธออาจจะมึนงงนิดหน่อย แต่นั่นจะทำให้เธอไม่กัดใคร Everything Will Change (2010)
I be placed in a bewilderment.ข้ารู้สึกมึนงง ยิ่งนัก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You're not helping Let's hang upอย่ามึนงงกับผู้พิพากษางี่เง่านะ พวกเราจะไปด้วยกันจนถึงที่สุด สู้ สู้ Little Black Dress (2011)
Well try harder 'cause when we break 150 feet and the narcosis sets in, you're gonna have enough trouble keeping your head straight without those thoughts bouncing around in it.พยายามให้มาก เพราะตอนดำลงไป 150 ฟุต เริ่มมีอาการมึนงง จะมีปัญหากับการทำให้สมองแล่น Mea Makamae (2011)
- Quite the list of side effects, including drowsiness, confusion, slurred speech, death.แจ๋ว มีผลข้างเคียงยาวเหยียด รวมเวียนหัว มึนงง พูดไม่รู้เรื่อง และตาย Undead Again (2012)
Everything blurry. I was kind of out of it.ทุกอย่างเบลอไปหมด ผมค่อนข้างมึนงงน่ะ Pilot (2012)
try to not look giddy when approaching a murder scene.พยายามไม่ให้ดูเหมือนมึนงง เมื่อเข้าใกล้สถานที่ฆาตกรรม Out of Control (2012)
I seriously doubt I look giddy.สงสัยว่าฉันไม่ได้ดูมึนงงจริงๆนะ Out of Control (2012)
She could be hurt, disoriented.เธออาจจะบาดเจ็บ สับสน มึนงง Fallout (2013)
She's slumped over.8นาทีหลังจากนั้น เธอเริ่มมึนงง The Friend in Need (2013)
To her defense, she was disoriented by the drug overdose.ถ้าพูดแบบเข้าข้างเธอ ตอนนั้นเธอมึนงง จากฤทธิ์ยา Brothers Hotchner (2013)
"I found that I was dealing with a cracher-mortel, whose spit can induce a deathlike trance.""ผมพบว่าผมได้ตกลงกับ cracher-Mortel การถมน้ำลายที่สามารถทำให้เกิดความมึนงงเหมือนตายได้" The Waking Dead (2013)
We think we're dealing with a cracher-mortel who has the ability to induce a vodou-like trance.เราคิดว่าเราจะตกลงกับ cracher-Mortel มีความสามารถในการเหนี่ยวนำให้เกิดความมึนงงเหมือนวูดู The Waking Dead (2013)
I am the go to guy for the befuddled adult roles on Disney Channel shows. Thank you.ผมเคยได้รับบทเป็นผู้ใหญ่ที่มึนงงในโชว์ของดิสนี่ย. Party Bears (2013)
Strapped to tables, given drugs to dull our senses, and doused with ice-cold water and made to suffer a thousand other indignities too horrible to mention.ถูกขึงพืดกับโต๊ะให้ยาจนเรามึนงง และถูกจับแช่น้ำเย็นจัด ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีสารพัด เลวร้ายจนไม่อยากพูดถึง Stonehearst Asylum (2014)
And you can also expect nausea, confusion and dizziness.และคุณจะคลื่นไส้ มึนงงและวิงเวียน Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled[ADJ] สับสน, See also: มึนงง
confuse with[PHRV] ทำให้สับสนกับ, See also: ทำให้มึนงงกับ
fog[VT] ทำให้งงงวย, See also: ทำให้มึนงง, Syn. daze, befuddle
giddy[ADJ] น่าวิงเวียน, See also: เวียนหัว, มึนงง, ซึ่งรู้สึกหัวหมุน, Syn. dizzy, unsteady, Ant. steady
groggily[ADV] อย่างมึนงง, See also: อย่างงงวย, Syn. dazed, muzzy
grogginess[N] อาการมึนงง, See also: อาการงง
groggy[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy
make someone's head spin[IDM] ทำให้หัวหมุน, See also: ทำให้มึนงง, ทำให้เวียนหัว
make someone's head swim[IDM] ทำให้หัวหมุน, See also: ทำให้มึนงง, ทำให้เวียนหัว
bamboozled[SL] สับสน, See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
buffaloed[SL] สับสน, See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
gaga[SL] งุนงง, See also: มึนงง
stupefy[VT] ทำให้มึนงง, See also: ทำให้กึ่งสลบ, Syn. dull, fuddle, numb
stupid[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, กึ่งสลบ, Syn. dazed, groggy, semiconscious
stupor[N] อาการมึนงง, Syn. daze, dullness, stupefaction
vertiginous[ADJ] วิงเวียน, See also: มึนงง, Syn. giddy, dizzy, unsteady, Ant. steady
zonk[VT] ตี, See also: ตบ, ทำให้มึนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benumb(บินัม') {benumbed,benumbing,benumbs} vt. ทำให้ชา,ทำให้มึนงง,ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
numb(นัมบฺ) adj.,v. (ทำให้) ชา,ไม่มีความรู้สึก,มึนงง,งงงวย., See also: numbness n., Syn. torpid
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.
stupefactive(สทูพะแฟค'ทิฟว) adj. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจเป็นที่สุด
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious,enormous
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupor(สทิว'เพอะ) n. อาการกึ่งสลบหรือเกือบสลบ,อาการมึนงง,อาการไม่รู้สึก., See also: stuporous adj., Syn. lethargy,insensibility,apathy
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze

English-Thai: Nontri Dictionary
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
numb(adj) มึนงง,งง,มึน,ไม่รู้สึก
numb(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึก
numbness(n) ความมึนงง,ความงงงวย,ความไม่รู้สึก
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weng[เหวง] (n modal verb ) พูดไม่รู้เรื่อง, มึนงง, พูดนอกเรื่อง บอกเป็นนัย ๆ ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูก มักจะถูกนำมาใช้เมื่อกำลังไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ (เริ่มใช้ครั้งแรกบนโต๊ะเจรจา)
See also: S. confuse,
weng[เหวง] (vt ) พูดไม่รู้เรื่อง, มึนงง, พูดนอกเรื่อง บอกเป็นนัย ๆ ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูก มักจะถูกนำมาใช้เมื่อกำลังไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ (เริ่มใช้ครั้งแรกบนโต๊ะเจรจา)
See also: S. confuse, R. wenger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top