ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มีสีสัน*

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีสีสัน, -มีสีสัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน[V] be colorful, See also: be lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: ขนนกก็ช่วยทำให้โลกมีสีสันน่าอยู่ยิ่งขึ้น
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การเวก ๒(การะ-) น. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Paradisaeidae แต่ละชนิดมีสีสันหลากหลาย อาจมี ๕-๑๐ สีในตัวเดียวกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย พบในเกาะนิวกินี เกาะใกล้เคียง และทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย ในประเทศไทยมีผู้นำมาเลี้ยงตามบ้าน เช่น ชนิด Paradisea apoda Linn.
โนรี ๑น. ชื่อนกปากขอขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Psittacidae ตัวมีสีสันสวยงาม เช่น สีแดงสดหรือเลือดหมู นํ้าเงิน ม่วง เขียว ปีกสีเขียวหรือเหลือง หางสั้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะนิวกินี อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มีหลายชนิด เช่น ชนิด Lorius chlorocercus Gould, L. lorry (Linn.), L. garrulus (Linn).
โนรี ๓น. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Heniochus วงศ์ Chaetodontidae ลำตัวสั้นแต่กว้างมาก หัวแหลม ปากเล็กอยู่ที่ปลายสุด ก้านครีบหลังตอนหน้ายื่นยาวเป็นเส้น ตัวมีสีสันสดสวย หัวและลำตัวมีพื้นสีขาวเงิน มีแถบสีดำเข้มพาดขวางรวม ๓ แถบ ที่พบเสมอได้แก่ชนิด H. acuminatus (Linn.) ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร อาศัยตามแนวหินปะการัง.
ปลาตู้น. ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นในตู้กระจก มักเป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงามมีสีสันต่าง ๆ.
ปาเต๊ะ ๒น. ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย.
ปี่แก้วน. ชื่องูขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น แต่ละชนิดมีสีสันและลวดลายต่างกัน อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน กินไข่นก ไข่สัตว์เลื้อยคลาน แมลง หนู สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ไม่ขึ้นต้นไม้ ทำเสียงขู่ได้ มีหลายชนิด เช่น ปี่แก้วใหญ่ [ O. joynsoni (Smith)] ปี่แก้วลายกระหรืองอดด่าง [ O. cinereus (Günther)] ไม่มีพิษ.
ยาซับน. สิ่งที่รองในกระเปาะหัวแหวนหรือเครื่องประดับเพื่อหนุนเพชรพลอยให้มีสีสันงามขึ้น.
สีสันน. สีต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าร้านนี้มีสีสันสดใสดี, เดิมใช้เข้าคู่กับ วรรณะ เป็น สีสันวรรณะ, โดยปริยายหมายความว่า มีชีวิตชีวา มีจุดเด่น หรือมีลักษณะเด่น เช่น เขาจัดงานเลี้ยงได้อย่างมีสีสัน นวนิยายเรื่องนี้เขียนได้อย่างมีสีสัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Positron Emission Tomographyเพ็ต, เทคนิคการถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะด้วยวิธีกราดวิเคราะห์โพซิตรอนที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้นมากซึ่งผลิตจากไซโคลทรอนเข้าไปในกระแสเลือด เช่น การตรวจการทำงานของสมอง จะใช้กลูโคสซึ่งฝังตรึงด้วยสารกัมมันตรังสี ฟลูออร์-18 เพื่อแสดงการทำงานของสมองส่วนต่างๆ เป็นภาพสามมิติที่มีสีสันแตกต่างกัน ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ สามารถแสดงผลได้รวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้วินิจฉัยด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เนื้องอก และด้านลิ่มเลือดหรือโรคลมต่างๆ [นิวเคลียร์]
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one will ever know."และก็จะไม่มีใครรู้ความจริงเลย มันคงทำให้ชีวิตคุณมีสีสันขึ้นเยอะนะ แม็กซ์" Rebecca (1940)
Colorful, isn't he?- มีสีสันดีนะ ว่ามั้ย Jaws (1975)
She already does.เธอมีสีสันอยู่แล้ว Dirty Dancing (1987)
Learn to enjoy life more.น่าจะเรียนรู้การใช้ชีวิตให้มีสีสันกว่านี้นะ Mannequin: On the Move (1991)
What's this, what's this There's color everywhereนี่อะไร นี่อะไร มีสีสันทั่วทั้งเมือง The Nightmare Before Christmas (1993)
Oh, it's anemic. It's bloody anemic.โอ๊ย ไร้ชีวิตชีวา ไม่มีสีสัน Woman on Top (2000)
Beautiful colors and shapes.พวกมันมีสีสันและรูปร่างที่สวยมากๆ Wicker Park (2004)
I don't wanna hurt your feelings, but I only date women of color.ชั้นไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอ แต่ชั้นชอบคนมีสีสัน Mean Girls (2004)
It's a puzzle measuring just 3 inches by 3 inches on each side made up of multiple colours that you twist and turn and try to get to a solid colour on each side.เป็นกล่องที่แต่ละด้านยาว 3x3 นิ้ว มีสีสันให้คุณหมุนหรือบิด และทำให้แต่ละด้านมีสีเดียวกัน The Pursuit of Happyness (2006)
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย American Duos (2007)
It's got the facts. It's got color.มันมีข้อมูลจริง มันมีสีสัน Marley & Me (2008)
- Too much color?-มีสีสันเิกินไป? Marley & Me (2008)
- Do they have a lot of colors?-แล้วมีสีสันเยอะมั้ยฮะ Up (2009)
I find you colorful and--ฉันว่าคุณมีสีสัน Careful the Things You Say (2009)
I'm a ball. Really. I am.- ฉันจะทำให้งานมีสีสัน จริงๆนะ Bride Wars (2009)
He restored and raced vintage cars. But two years ago at age 50,ทอม ย้าคใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน เค้าสะสมและแข่งรถโบราณ You Don't Know Jack (2010)
Because while movies may be wonderful in black and white... when it comes to relationships... there's a whole range of colors and options to explore.ภาพยนตร์อาจจะคลาสสิกด้วยภาพขาวดำ แต่เมื่อเป็นความสัมพันธ์ มันยังมีสีสันหลากหลายให้เราได้ค้นหา Sex and the City 2 (2010)
Oh, they're jazzed. How's everything at the P-Gon?โอ้ มีสีสันหน่อย เพนตากอนจะจัดการยังไง MacGruber (2010)
A giant, flashy confession.คำสารภาพคำโตที่มีสีสัน ...A Thousand Words (2010)
I'm just saying, with all the blood rushing to your head, it brings out the color in your cheeks.ผมแค่บอกให้ฟัง เพราะการที่เลือดตกหัวคุณ มันทำให้แก้มคุณดูมีสีสัน Chuck Versus the Suitcase (2010)
About that, because you've been exposed to so many truth serums and tranquilizers and what-have-you's throughout your very long and colorful career, we're not exactly sure how long the drug's effects will last in your system,มันเกี่ยวกับที่คุณได้รับ เซรุ่มจำนวนมากจึงจะระงับประสาท และ สิ่งที่คุณมี ตลอดระยะเวลาที่คุณได้ทำอาชีพนี้มายาวนานและมีสีสัน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Mom, this baby is going to be the finishing touch to your daughter's life.เขาเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของลูกสาวแม่มีสีสันขึ้นนะคะ Prosecutor Princess (2010)
Like all the color just came out of the world.อย่างกับว่าโลกนี้ ไม่มีสีสันอีกต่อไป Born This Way (2011)
I like Reverend Daniels. They sing at his church. It's livelier.ฉันชอบท่านสาธุคุณเดเนียลน่ะ พวกเขาร้องเพลงที่โบสถ์ของท่าน มันมีสีสันดี Me and the Devil (2011)
And there were millions of other colorful butterflies looping and swirling all around us, all in this beautiful formation of flying.และมีนับล้านของผีเสื้อที่มีสีสันอื่น ๆ วนลูปและหมุนรอบตัวเรา, ทั้งหมดในรูปแบบที่สวยงามนี้ของ การบิน Is There Life After Death? (2011)
There are primary colors... tricycles... and ball chasing.ทำชีวิตให้มีสีสัน ปั่นจักรยานสามล้อ... และชอบออกรอบ Smokey and the Bandit (2011)
♪ Or something much more colorful like that ♪#หรืออะไรก็ได้ที่มีสีสันแบบนั้น# Pot O' Gold (2011)
Tired of swimming in hot garbage, are we? That was a little colorful, huh?เราเหนื่อยที่จะต้องว่าย อยู่ในขยะสดๆแล้วเหรอ? นั่นมันฟังดูมีสีสันนิดๆนะ ว่ามั้ย? Survival of the Fittest (2012)
Play jazz.ให้มันมีสีสันหน่อย Risk (2012)
There should be personalized party favors...งานเลี้ยงควรมีสีสันพิเศษเฉพาะตัว With So Little to Be Sure Of (2012)
I want something big and splashy to mark the whole "before" and "after" of everything.ฉันอยากได้อะไรที่ใหญ่แล้วก็มีสีสันเพื่อที่จะทำสัญลักษณ์ ทุอย่างที่เกี่ยวกับ"ก่อนและหลัง" This Is a Dark Ride (2012)
They gave it out as party favors--พวกมันจะทำให้ชุดมีสีสันสำหรับงานมากชึ้น Dangerous Territory (2013)
The story of a man in a tuxedo who snaked his way through a crowd to meet a woman in a colorful dress.เรื่องของชาย ในสูตทักซิโด้ ที่เลื้อย ผ่านฝูงชน เพื่อพบกับหญิงสาว ในชุดที่มีสีสัน Red in Tooth and Claw (2013)
Colours are fabric, the eighties were just tragic.ความมีสีสันก็คือเสื้อผ้า, ยุค80 ก็เป็นแค่ความน่าสลด A View to a Kill (2013)
I heard you were ready to talk to me.พวกเราจะทำที่นี่ จัดให้ใหญ่โตและมีสีสันที่สุด บอกให้โลกรู้ว่าเราสองคน รักกันมากแค่ไหน Pilot (2013)
It's pretty colorful.มันน่ารัก และมีสีสันดี In Extremis (2013)
- Icebreakers. - Mm.ชีวิตจะได้มีสีสัน Herstory of Dance (2013)
We're gonna do it here, make it big and splashy.พวกเราจะทำที่นี่ จัดให้ใหญ่โตและมีสีสันที่สุด Potentia Noctis (2013)
We'll feed them to Captain America and his colourful friends, and keep them off our scent.เราจะให้อาหารพวกเขากับกัปตันอเมริกาและเพื่อน ๆ ที่มีสีสันของเขา และให้พวกเขาออกกลิ่นของเรา Captain America: The Winter Soldier (2014)
It would mean so much if you would talk to a few reporters... bloggers, give them a little Amy color.มันจะดีมาก ถ้าลูกจะให้สัมภาษณ์ นักเขียนบล็อค จะทำให้เอมี่มีสีสันมากขึ้น Gone Girl (2014)
Your evening has been colorful, I see.ท่าทางค่ำคืนนี้จะมีสีสันมาก John Wick: Chapter 2 (2017)

English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
color[N] ความมีสีสัน, See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส, Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness, Ant. pallor, drabness, dullness, dimness
colorful[ADJ] ที่มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colourful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
colour[N] ความมีสีสัน, See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส, Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness, Ant. pallor, drabness, dullness, dimness
colourful[ADJ] มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
damselfish[N] ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม
gilliflower[N] ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน
gillyflower[N] ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน
harlequin[ADJ] มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย
iridescent[ADJ] มีสีสันเหมือนสีรุ้ง, See also: มีสีเหลือบ, Syn. opalescent
Mandarin duck[N] เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
prismatic[ADJ] ซึ่งมีสีสัน, Syn. colorful
quetzal[N] นกในอเมริกากลางมีสีสันสดใส มีชื่อละตินคือ Pharomachrus mocino
wishy-wash[ADJ] ไม่มีสีสัน, See also: จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, Syn. bland, flavorless, insipid, Ant. tasteful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top