Search result for

*มีน้ำหนัก*

(141 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีน้ำหนัก, -มีน้ำหนัก-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดี่ ๔ก. เคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากซึ่งเคลื่อนย้ายยาก เช่นเสา เสาเข็ม หรืออื่น ๆ วิธีคือนำไม้หรือวัตถุอื่นที่มีความยาวและแข็งแรงพอ มาปักลงบนพื้นให้ปลายไม้ล้ำเข้าไปใต้วัตถุด้านตรงข้ามกับทิศทางที่ต้องการจะเคลื่อนย้าย แล้วงัดวัตถุนั้นให้เคลื่อนที่.
ชั่งชื่อมาตราวัดน้ำหนักตามวิธีประเพณีแบบไทย ๒๐ ตำลึง เป็น ๑ ชั่ง หรือมีน้ำหนักเท่ากับ ๑,๒๐๐ กรัม, ถ้าเป็นชั่งจีนมีนํ้าหนักเท่ากับ ๖๐๐ กรัม คือเป็นครึ่งหนึ่งของชั่งไทย.
ตกทองน. วิธีการหลอกลวงด้วยการใช้ทองปลอมที่มีน้ำหนักมากกว่าไปแลกเป็นทองแท้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า.
เบาก. มีน้ำหนักน้อย, ตรงข้ามกับ หนัก
เบามือ, เบาไม้เบามือมีน้ำหนักน้อย เช่น กระเป๋าใบนี้เบามือดี.
ล่ะว. คำใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น เช่น มิน่าล่ะ จะไปไหมล่ะ, เล่า ก็ว่า.
วิทยุมือถือน. การติดต่อสื่อสารด้วยเครื่องรับส่งวิทยุซึ่งมีน้ำหนักเบา สามารถใช้มือถือในขณะใช้งานได้.
หนักว. มีน้ำหนักมาก, ตรงข้ามกับ เบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ponderable-มีน้ำหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radonเรดอน, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นแก๊สที่หนักที่สุดในธรรมชาติ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 86 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเท่ากับ 222 เป็นนิวไคลด์ลูกของเรเดียมในอนุกรมยูเรเนียม รังสีพื้นหลังในธรรมชาติเกิดจากการแผ่รังสีของเรดอนเป็นส่วนใหญ่ [นิวเคลียร์]
synchrotronเครื่องซินโครตรอน, เป็นเครื่องเร่งอนุภาคชนิดหนึ่ง อนุภาคถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ ในย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ ในขณะเดียวกันกับที่อนุภาคถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมรัศมีคงที่ โดยการควบคุมของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมสัมพันธ์กับความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ซินโครตรอนเครื่องแรกชื่อ คอสโมตรอน (cosmotron) ตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการบรูคเฮเวน (Brookhaven National Laboratory) มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เครื่องมือนี้ใช้แม่เหล็กมีน้ำหนักถึง 2,200 ตัน สามารถเร่งโปรตรอนให้มีพลังงานสูงถึง 2,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ [พลังงาน]
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Liquid natural rubberยางธรรมชาติเหลวได้จากการนำยางธรรมชาติมาทำให้โมเลกุลของยางเกิดการ สลายตัวตรงตำแหน่งพันธะคู่หรือเป็นกระบวนการตัดสายโซ่โมเลกุลของพอลิไอโซพรี นที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงให้มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำลง จนกระทั่งยางมีความหนืดต่ำ สามารถไหลได้ที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Masticationขั้นตอนการบดให้ยางนิ่ม มักใช้กับยางธรรมชาติเนื่องจากยางธรรมชาติมีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก (ความหนืดสูงมาก) การบดยางให้นิ่มเป็นการทำให้โมเลกุลฉีกขาด น้ำหนักโมเลกุลของยางลดลง (ใช้แรงเฉือน และออกซิเจนในอากาศ) สามารถทำได้โดยการบดยางล้วนๆ หรืออาจเพิ่มประสิทธิภาพในการบดยางได้โดยการเติมเพปไทเซอร์ลงไปเล็กน้อยและ การใช้อุณหภูมิสูง ผลที่ได้ทำให้ยางนิ่มลง เมื่อผสมสารเคมีลงไปจะทำให้สารเคมีนั้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับยางได้ง่าย ขึ้น ส่วนยางสังเคราะห์ที่มีการควบคุมน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ขั้นตอนการสังเคราะห์ ทำให้ความหนืดเริ่มต้นไม่สูงมาก จึงไม่จำเป็นต้องนำมาบดให้นิ่มก่อน [เทคโนโลยียาง]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Body, Texture, Setretentionการมีน้ำหนักและรูปทรงอยู่ตัว [การแพทย์]
foamโฟม, ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง ภายในเนื้อมีรูพรุนของฟองอากาศอยู่มาก มีน้ำหนักเบา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
jackแม่แรง, เครื่องผ่อนแรงใช้สำหรับยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ๆ ขึ้น ใช้หลักการทำงานด้วยคานเกลียวหรือแรงดันจากน้ำหรือน้ำมัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
carbonคาร์บอน, ธาตุในหมู่ VI มีน้ำหนักอะตอม 12.010 จุดหลอมเหลว 3,600°C มีหลายรูป เช่น รูปมีผลึก ได้แก่ แกรไฟต์และเพชร รูปไม่มีผลึกได้แก่ ถ่าน ถ่านหิน เป็นธาตุองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fibre glassไฟเบอร์กลาสส์, ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีใยแก้วเป็นวัสดุเสริมกำลัง มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อการอัดกระแทก นิยมใช้ทำเรือ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kaolinดินขาว, แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบอะลูมิเนียมซิลิเกต นิยมเรียกว่าดินขาวหรือดินเกาลินสูตรเคมีคือ Al4Si4O10 (OH)8 เกิดจากการผุสลายตัวของแร่เฟลด์สปาร์ ใช้ทำภาชนะกระเบื้องเคลือบ ใช้เติมในกระดาษเพื่อให้มีน้ำหนัก ความทึบ และมีความเหนียว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pumiceหินพัมมิช, หินอัคนีชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูพรุนเนื่องจากมีฟองแก๊สเล็ก ๆ แทรกอยู่มากภายในเนื้อก่อนที่จะแข็งตัว มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ ใช้ขัดถูภาชนะได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infant, Low Birth Weightทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย, เด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย, อัตราส่วนเด็กคลอดที่มีน้ำหนักตัวต่ำ, ทารกน้ำหนักแรกเกิดต่ำ, น้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย [การแพทย์]
Low Birth Weightน้ำหนักแรกคลอดน้อย, ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ, ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย, น้ำหนักตัวน้อยเมื่อเกิด, ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, น้ำหนักน้อยกว่าเด็กธรรมดา, น้ำหนักของทารกในขณะคลอดออกมาต่ำ, ทารกน้ำหนักตัวน้อย, เด็กน้ำหนักน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rash. No headache.ไม่มีน้ำหนักลด ผื่น Joy (2008)
Weighed down by bulletproof siding.ข้อมูลยิ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพราะเขามีอุปกรณ์กันกระสุนด้วย Breaking and Entering (2008)
- It's a really solid piece.-เป็นงานที่มีน้ำหนักแล้ว Marley & Me (2008)
- It is so pretty... With the veil... So shiny, and the volume...สวยมาก ด้านล่าง เปล่งประกาย มีน้ำหนัก Made of Honor (2008)
According to this, the car weighed approximately... 3,700 pounds, which gives us... 152 possible vehicles.จากที่เห็น รถมีน้ำหนักประมาณ 3,700 ปอนด์ ซึ่งบอกเราได้ว่า... มีรถ 152 คันที่เป็นไปได้ The Bond in the Boot (2009)
That's a lot of dead weight for one person to move alone.ผู้ตายมีน้ำหนักมากเกินกว่า ที่จะถูกอุ้มไปด้วยคนเพียงคนเดียว Hopeless (2009)
No, it's heavier.ไม่ มันไม่สอดคล้องกัน ไม่ มันมีน้ำหนัก Dude, Where's My Groom? (2009)
That you screwed up because the witness you brought in was a joke.บอกว่าคุณเด้ง เพราะมีคนคิดว่าพยานของคุณไม่มีน้ำหนัก The International (2009)
My case did not fall apart, it was shut down, and my witness was rock-solid.คดีนั้นไม่ล้มเหลวหรอก มันถูกปิดเฉยๆ แล้วพยานผมก็มีน้ำหนักด้วย The International (2009)
My voice should be heard.เสียงของผมก็น่าจะมีน้ำหนักบ้าง Chuck Versus First Class (2010)
You think that anything she says is going to hold weight, huh?เธอคิดว่าที่หล่อนพูดทุกอย่าง มันจะมีน้ำหนักพองั้นเหรอ Bainne (2010)
You think that anything she says is going to hold weight?เธอคิดว่าทุกอย่างที่หล่อนพูด มันจะมีน้ำหนักพองั้นเหรอ June Wedding (2010)
The radiating fracture lines show that this assailant had to be betweenรอยแตกที่กระจายออกจากศูนย์กลาง บ่งชี้ว่า มีน้ำหนักของแรงกด ที่ลำตัวเหยื่ออยู่ที่ The Boy with the Answer (2010)
I know environment plays a bigger role than geneticsผมรู้ว่าสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักมากกว่าพันธุกรรม ...A Thousand Words (2010)
The other thing is that this loop would weigh about maybe half the mass of our galaxy if you wanted to travel back in time a year.ก่อนที่คุณจะเสร็จสิ้น การเดินทางข้ามเวลา สิ่งอื่น ๆ ที่วงนี้ จะมีน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่ง อาจมวลของกาแล็กซีของเรา Is Time Travel Possible? (2010)
But real scientists are finding that truth is stranger than sci fi.เป็นวัตถุที่มองไม่เห็น อย่างสมบูรณ์ แต่มีน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่สี่ล้านดาว The Riddle of Black Holes (2010)
When we talk about ordinary objects, or people even, they are never exactly the same.หมีประหลาดคล้ายกับวิธีการ สองของวัตถุที่มีน้ำหนักเบาย้าย ไปรอบ ๆ อีกคนหนึ่ง The Riddle of Black Holes (2010)
Black holes are like fundamental particles, and that's very surprising because they're huge, macroscopic objects.วิธีการได้วัตถุที่มีน้ำหนักมาก The Riddle of Black Holes (2010)
Right now, this idea is only a tantalizing hunch.ทำตัวเหมือนอนุภาคโมเลกุล ที่มีน้ำหนักน้อยมาก? The Riddle of Black Holes (2010)
Some were incredibly heavy.บางคนหนักอย่างไม่น่าเชื่อ บางคนมีน้ำหนักที่ไม่ทั้งหมด What Are We Really Made Of? (2010)
You simply fail to understand that the needs of the many outweigh the needs of the few.ไม่เข้าใจเลยใช่มั้ย แค่หลักการง่ายๆ ว่าความต้องการของส่วนใหญ่นั้นย่อมมีน้ำหนักมาก กว่าพวกส่วนน้อย Transformers: Dark of the Moon (2011)
His hair had nice body.ผมนุ่มหยอยมีน้ำหนัก Friends with Benefits (2011)
And the combined innocence of the angels' souls outweighed Azrael's sins.และความบริสุทธิ์ของวิญญาณเหล่าเทวฑูตนั้น มีน้ำหนักกว่าบาปของอาซเรล Stowaway (2011)
Steel beam, those things weigh a ton. Literally.คานเหล็กนั่น มีน้ำหนัก 1 ตัน อย่างแท้จริง Super 8 (2011)
Does it have weight?มันมีน้ำหนัก? ในปี 1907 ดร. Is There Life After Death? (2011)
In 1907, Dr. Duncan MacDougall determined that the soul weighs about 3/4 of an ounce, or 21 grams.ดันแคน มคดูแกล กำหนด ว่าวิญญาณมีน้ำหนักประมาณ 3 4 ออนซ์, หรือ 21 กรัม Is There Life After Death? (2011)
We have no hard facts, just your word.เราไม่มีข้อเท็จจริงที่มีน้ำหนัก มีแค่คำพูดคุณ Scarlet Ribbons (2011)
Your honor, Mr. Specter's claim that we don't care about our employees, though belittling, doesn't carry any weight as a rule of law.ท่านครับ คุณสเปคเตอร์อ้างว่า เราไม่ใส่ใจพนักงาน ซึ่งเป็นการดูถูก ไม่มีน้ำหนักทางกฎหมาย Pilot (2011)
True, but what does carry weight is that an investigation of sexual harassment must be conducted without any duress.ถูกต้องครับ แต่ที่มีน้ำหนัก คือการสอบสวนการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีการข่มขู่ Pilot (2011)
We are. It's just, tie always goes to me.เราเป็น เพียงแต่เสียงฉัน มีน้ำหนักกว่า On the Fence (2011)
The tie was supposed to go to me.เสียงฉันต้องมีน้ำหนักสิ On the Fence (2011)
If he finds more than a feather's worth -- boom, you're done.และถ้าเห็นว่ามีน้ำหนักล่ะก็ บูม เสร็จ Defending Your Life (2011)
You're just making his case stronger.คุณจะทำให้ การร้องเรียนของเขามีน้ำหนักขึ้น Business as Usual (2011)
Trapped under the weight of a false accusation,ติดอยู่ภายใต้ข้อกล่าวหาเท็จที่มีน้ำหนัก Father and the Bride (2012)
Ultimately, what you say at the hearing will carry the most weight.ในที่สุด สิ่งที่นายพูดก็จะเป็นข้อพิสูจน์ ที่่ดูมีน้ำหนักที่สุด Stealing Home (2012)
will hold up in a court, Henry.จะมีน้ำหนักในศาลนะ เฮนรี่ Heart of Darkness (2012)
There isn't any... anything that's court-worthy... อะไร... ที่จะมีน้ำหนักพอในศาล Heart of Darkness (2012)
Events weigh heavy on the heart.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีน้ำหนักหนัก ในหัวใจ Chosen Path (2012)
It all goes to strengthen...ทั้งหมดนั้นมันทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น Entanglement (2012)
The prop shaft is made from carbon fibre and only weighs four kilograms.มันเบา ยกตัวอย่างเช่นเพลาส่ง ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ และมีน้ำหนักเพียงสี่กิโลกรัม Episode #18.2 (2012)
Roadster is 40 kilos heavier than the Coupe, so will it be slower?โรดสเตอร์จะมีน้ำหนักเยอะกว่า คูเป้ 40 กิโล มันจะช้าไหม Episode #18.2 (2012)
Now, if it's just the Stig, then it makes no odds, as you can see quite clearly.ถ้ามีแค่สติก ซึ่งแทบไม่มีน้ำหนัก ผลก็เป็นแบบที่คุณได้เห็น Episode #18.3 (2012)
You see, according to the newspapers, more than a quarter of adults are now obese.คุณอาจได้เห็นตามพาดหัวข่าว ผู้ใหญ่หนึ่งในสี่มีน้ำหนักเกิน Episode #18.3 (2012)
And even though its arsenal of batteries mean it weighs 2.5 tonnes, it does shift alongและถึงแม้คลังแบตเตอรี่จะมีน้ำหนักสองตันครึ่ง แต่ก็ยังวิ่งได้ดี Episode #18.4 (2012)
The plaintiff will prove by a preponderance of evidence that Victor Nocenti learned that his boss, that man sitting right there, Martin Somers, was taking bribes from the Chinese Triads to smuggle drugs into our city.ฝ่ายโจทย์จะพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนัก ว่า วิคเตอร์ โนเซนติ ได้รู้ว่าเจ้านายของเขา ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้น มาร์ติน ซอมเมอร์ Honor Thy Father (2012)
My fear is personal property that weighs 300 tons.ความกลัวของฉันก็คือการเป็นเจ้าของ\ สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักร่วม300ตัน Divining Rod (2012)
You figured that the weapon was a heavily weighted object like an axe because Pelant was small in high school.คุณคิดว่าอาวุธต้องสิ่งที่มีน้ำหนักมาก คล้ายกับขวานเพราะว่า พาลานท์มีรูปร่างเล็กตอนอยู่โรงเรียนมัธยม The Future in the Past (2012)
It is a bit thin, Mr. Jane. Is that all you have?มันมีน้ำหนักน้อย,คุณ เจน คุณมีแค่นี้ใช่ไหม? The Crimson Ticket (2012)
Well, we have a... confidential but, uh, very solid lead.คือ เราได้ เบาะแสลับแต่ เอ่อ มีน้ำหนัก Panama Red (2012)
They agreed that her statement will help make the murder and pandering charges stick.พวกนั้นเห็นด้วยว่าคำให้การของเธอจะช่วยให้ คดีนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้น Worth (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีน้ำหนัก[v. exp.] (mī nām nak) EN: weigh   FR: peser ; avoir pour poids

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airship[N] เครื่องบินชนิดหนึ่งขับเครื่องด้วยตัวเองมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ, Syn. dirigible
camp bed[N] เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา, Syn. cot
carbine[N] ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น
embonpoint[ADJ] อ้วนกลม, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป, จ้ำม่ำ
epee[N] ดาบปลายแหลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ มีน้ำหนักมากกว่าดาบฟอยล์
featherweight[N] สิ่งของหรือคนที่มีน้ำหนักเบา
flyweight[N] นักมวยรุ่นที่มีน้ำหนักต่ำสุด
give to[PHRV] ให้มีน้ำหนัก
heavy[ADJ] หนัก, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมาก, Syn. weighty
heavy hydrogen[N] ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ
heavyweight[N] นักมวยอาชีพที่มีน้ำหนักมากกว่า 79.5 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนส์
heft[VI] มีน้ำหนัก
kayak[N] เรือแคนูที่ใช้แข่ง, See also: เรือแคยัก, เรือแคนูขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา, Syn. kaiak
light heavyweight[N] นักมวยรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท (มีน้ำหนักไม่เกิน 79.39 กิโลกรัม)
light[ADJ] ที่มีน้ำหนักเบา, See also: ที่มีน้ำหนักน้อย, Ant. heavy
lightness[N] การมีน้ำหนักเบา, See also: ความเบา, Ant. weightiness, heaviness
lightweight[ADJ] เบา, See also: มีน้ำหนักเบา
middleweight[N] นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์
obesity[N] การอ้วนเกินไป, See also: การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป, Syn. fatness, rotundity, Ant. slimness, thinness
outbalance[VT] มีน้ำหนักกว่า, See also: มีความสำคัญกว่า, เหนือกว่า, Syn. outweigh
overweight[ADJ] ที่มีน้ำหนักมากเกินไป, Syn. plump, heavy, Ant. lean, thin
pectin[N] คาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงพบในพืชและผลไม้สุก, See also: สารเพคติน, Syn. gelatin, isinglass
ponderous[ADJ] เทอะทะ, See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย, Syn. heavy, weighty
run to fat[PHRV] อ้วนเกินไป, See also: มีน้ำหนักมากเกินไป
seed pearl[N] ไข่มุกขนาดเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1/4 เกรน
thin[ADJ] เบา, See also: ที่มีน้ำหนักน้อย
ultralight[N] ของที่เบาเป็นพิเศษ, See also: ของที่มีน้ำหนักเบามาก
underweight[ADJ] ซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์, See also: ซึ่งมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, Syn. skinny, Ant. overweight, fat
underweight[N] การมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, See also: การมีน้ำหนักน้อยเกินไป, Syn. light, Ant. overweight
weightily[ADV] อย่างมีน้ำหนัก, Syn. heavily
weightiness[N] การมีน้ำหนัก
weightless[ADJ] ซึ่งไร้น้ำหนัก, See also: ซึ่งแทบไม่มีน้ำหนัก
weighty[ADJ] มีน้ำหนักมาก, Syn. heavy
welter[N] การชกมวยของนักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม (คำไม่เป็นทางการ)
welterweight[N] นักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม
welterweight[N] นักกีฬาชนิดอื่น (เช่น นักมวยปล้ำ) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม
weigh with[PHRV] (ความคิด, คำแนะนำ ฯลฯ) มีน้ำหนักหรือมีอิทธิพลต่อ
weight down[PHRV] มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น, See also: รับน้ำหนักเพิ่ม, Syn. load down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ
laptopขนาดวางตัก <คำแปล>แล็ปทอป <คำแปล>ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
outweigh(เอาทฺเว') vt. มีค่าเกิน,มีความสำคัญเกินไป,มีภาระมากเกิน,มีน้ำหนักเกิน, Syn. overshadow
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
underweight(อัน'เดอะเวท) n. การมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์., Syn. มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)

English-Thai: Nontri Dictionary
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
秤量機[ひょうりょうき, hyouryouki] (n) เครื่องชั่งน้ำหนัก (สำหรับชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เป็นต้น)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top