Search result for

*มีคดี*

(54 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีคดี, -มีคดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีคดี[V] have a case (cases), See also: have a charge (charges), Syn. มีคดีติด, มีความ, Example: บริษัทเขามีคดีฟ้องร้องกับลูกค้าอยู่เนืองๆ จนฉันไม่แน่ใจ, Thai definition: มีเรื่องหรือข้อพิพาทกล่าวหากันในทางกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นความว. มีคดีพิพาทหรือฟ้องร้องกันในโรงศาล.
ลูกความน. ผู้มีคดีความซึ่งทนายความรับว่าความให้.
สู้คดี, สู้ความก. เป็นความ, มีคดีพิพาทหรือฟ้องร้องกันในโรงศาล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And even that would take weeks. The Government's story about us being held in a supermax will only last so long.พวกเรายังมีคดีติดตัว/Nทำอย่างงั้นมันนานเกินไป Breaking and Entering (2008)
I consult with him from time to time on juvenile cases;ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาบางครั้งเวลามีคดีเด็กและเยาวชน Changeling (2008)
You better hope it's clean. Better hope ain't shit on this record.หวังว่านายคงไม่มีคดีติดตัว หวังว่าคงไม่มีอะไรในประวัตินี่ Pineapple Express (2008)
I'm sorry. There's this mob trial and...ฉันเสียใจ มันมีคดีม็อบและ Pathology (2008)
The firm is trying plenty of cases.ที่บริษัทมีคดีเข้ามาเต็มไปหมด I Lied, Too. (2009)
What do you expect? We're facing a multimillion - dollar lawsuit that could have catastrophic long-term effects.คุณจะหวังอะไร เรามีคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายล้าน London. Of Course (2009)
The bureau's putting together a case we'll want Patty to take.ทางการมีคดีที่จะให้แพตตี้รับทำ Look What He Dug Up This Time (2009)
The bureau's putting together a case we'll want patty to take.ทาง FBI มีคดีที่เราอยากให้แพตตี้รับทำ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
The Bureau's putting together a case we'll want Patty to take.ความเดิมตอนที่แล้วของ Damages ทาง FBI มีคดีที่เราอยากให้แพตตี้รับทำ I Knew You Were a Pig (2009)
But as long as you think there's a bigger case out there, you'll fight to protect me and Erica.แต่ตราบใดที่คุณคิดว่ามีคดีที่ใหญ่กว่า ข้างนอกนั่น คุณจะสู้เพื่อปกป้องผมกับเอริก้า I Knew You Were a Pig (2009)
So I started looking at international wire transfers targeting banks in the regions of several high-profile assassinations.ฉันเลยเริ่มเฝ้าดูการโอนเงินออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคดีฆ่ากันตายสูง Ninja Assassin (2009)
You've got other cases. So move on, Charlie.คุณมีคดีอื่นๆ ย้ายไปได้น่ะ ชาร์ลี Emotional Rescue (2009)
I didn't. You had motive.เราไม่ต้องการให้คุณสารภาพ เรามีคดีของเราเรียบร้อยแล้ว Some Kinda Love (2009)
Hey, someone call Jay Leno. We've got the world's dumbest criminal.โอ้ ใครก็ได้โทรตามเจย์ ลีโน เรามีคดีอาชญากรรมพิลึกพิลั่นที่สุดในโลก Seven Thirty-Seven (2009)
My Hoyt would never have run off to Dallas without a word with murders all over the place.ฮ้อยของฉันไม่มีวันหนีไปดัลลัสโดยไม่บอกกล่าวหรอก มีคดีฆาตกรรมให้เกร่อ I Will Rise Up (2009)
It is a case.มันมีคดี Living the Dream (2009)
- Guys, vamonos, we got a crime to solve.ทุกคน ไปกันเถอะ เรามีคดีต้องไข Remains to Be Seen (2009)
In new york on suspicion of rape.ที่ นิวยอร์ค เค้าก็เหมือนถูกสงสัยว่ามีคดี ข่มขืนติดตัวอยู่ Slack Tide (2009)
so he's clean?แล้วสรุปว่าเค้าไม่มีคดีอะไรติดตัวเลยเหรอ? Slack Tide (2009)
Don't you have other cases you should be working on?นี่คุณไม่มีคดีอื่นให้คิดแล้วหรือไงกัน Road Kill (2009)
Fudge. [cell phone beeps] - break in a case?เวด มีคดีหรอ Hungry Man (2009)
There was a case...มีคดีเกิดขึ้นน่ะ... Episode #1.6 (2009)
BOOTH: Oh, a whole bunch of 'em.โอ้ว มีคดีเป็นหางว่าวเลยล่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
Have you had a lot of cases like this,คุณมีคดีลักษณะนี้บ้างมั๊ย? Faceless, Nameless (2009)
Now,there was a case in hollow creek.ตอนนี้ที่นั่นเคยมีคดี Haunted (2009)
A case just came in.เพิ่งมีคดีเข้ามา Reckoner (2009)
'Cause I've got a serial killer here that might be more fun.เพราะผมมีคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่น่าสนุกมากกว่า Careful the Things You Say (2009)
There have been cases where after enucleation,เคยมีคดี หลังจากที่ควักลูกตาไปแล้ว The Eyes Have It (2009)
I got another case starting tomorrow.ผมมีคดีอื่นต้องทำวันพรุ่งนี้อีก The Eyes Have It (2009)
But we don't want you to be our governor.เราอาจจ้างคุณถ้าเรามีคดีความ... ...แต่เราไม่ต้องการให้คุณ เป็นผู้ว่าการรัฐของเรา You Don't Know Jack (2010)
John, in the last 30 years, the Supreme Court has not heard one murder case.ภายใน 30 ปีนี้ ไม่มีคดีฆาตกรรมไหนไปถึงศาลฎีกา The Next Three Days (2010)
Of course, there's still the fleeing custody charge, but with your recent medical flare-up, I got it remanded to house arrest.แน่นอน แต่ยังมีคดีหลบหนี แต่เธอหลบหนีช่วงรักษาอาการป่วย ฉันได้คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี NS (2010)
Backlog of bad guys, I guess.คงจะมีคดีคนร้ายที่ตัดสินยังไม่เสร็จ ฉันคิดว่า The Push (2010)
You'll have no case. Do you understand me? None.คุณไม่มีคดี คุณเข้าใจไหม ไม่มีเลย The Uncanny Valley (2010)
Maybe one without a lawsuit slapped on him.และเป็นคนไม่มีคดีฟ้องร้องติดตัวด้วยใช่มั๊ย Chuck Versus the Final Exam (2010)
It's not your mother. Hey, baby girl, talk to me.ฉันเจอ 28 คนที่กำลังมีคดีสู้สิทธิเลี้ยงดูบุตร Solitary Man (2010)
All I'm saying is, if we go from a single abductionที่ผมบอกคือ จากที่เรามีคดีลักพาตัวคดีเดียว Mosley Lane (2010)
Because there was one mystery she could not solve.เพราะว่ามีคดีปริศนาที่เธอไม่สามารถไขได้ Brown Betty (2010)
It's just that I have an abduction on at the moment and time's running out for my victim.อย่างแน่นอนครับ ติดขัดแค่ช่วงเวลานี้ผมมีคดีลักพาตัว เเละเวลาของเหยื่อผม มันเหลือน้อยเต็มที่แล้วครับ Episode #1.3 (2010)
I'm on to some important stuff right here, right now, and Mexico doesn't have a damn thing to do with it.ผมมีคดีที่ใหญ่มากที่นี่ ในตอนนี้ และที่เม็กซิโกไม่มีเรื่องห่าเหวอะไร เกี่ยวข้องหรอก Más (2010)
How many criminals are driving the same disco era sedans, right?มีคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ การขับรถกี่คดีที่เกิด ในยุคดิสโก้? Let No Man Put Asunder (2010)
I knew you'd get a same day hearing if you put your mind to it.ฉันรู้มาว่าคุณมีคดีต้องขึ้นศาล ในวันเดียวกันนี้ - แต่คุณกลับมาให้ความสนใจเรื่องนี้ - หยุดอยู่ตรงนี้ครับ The Garden of Forking Paths (2010)
I have a pile of cases for you.ฉันมีคดีเป็นตั้งรอให้คุณทำอยู่ The Fight (2010)
So, what we got?- งั้น เรามีคดีอะไรกันบ้าง Episode #1.1 (2010)
There is no case!- ไม่มีคดีอะไรทั้งนั้น Episode #1.1 (2010)
And Alaska hasn't handled a serial investigationและอลาสก้าไม่เคยมีคดีสืบสวนต่อเนื่อง Exit Wounds (2010)
Caught a case.มีคดีนึง The Third Man (2010)
We got a case here.เรามีคดีที่นี่ Weekend at Bobby's (2010)
Um, a guy I work with told me about another murder out there almost ten years ago.เพื่อนร่วมงานผมบอกว่า มีคดีฆาตกรรมหนึ่ง เกิดขึ้นแถวนั้น สักสิบปีมาแล้ว The Couple in the Cave (2010)
And we have a case to work.และเรามีคดีที่ต้องทำ The Bones That Weren't (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top