ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มหรสพ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มหรสพ, -มหรสพ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai Definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหรสพ(มะหอระสบ) น. การเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้น.
โรงมหรสพน. สถานที่สำหรับเล่นมหรสพ เช่น งิ้ว ลิเก ละคร ภาพยนตร์ เพื่อเก็บเงินจากคนดู ไม่ว่าจะปลูกเป็นตึก เรือน โรง หรือกระโจมและที่ปลูกกำบังอย่างใด ๆ.
การละเล่นน. มหรสพต่าง ๆ, การแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง.
แคนน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง เสียงคล้ายออร์แกน เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ นิยมเล่นในทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ทำด้วยไม้ซาง เรียกว่า ไม้กู่แคนหรือไม้เฮี้ย มีขนาดยาวลดหลั่นกัน เรียงติดเป็นตับในเต้าแคนที่ทำด้วยไม้ ลิ้นแคนทำด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ทำเสียงสูง-ต่ำ ด้วยการเปิดปิดนิ้วที่รูเล็ก ๆ ซึ่งเจาะไว้ข้างกู่แคน กู่แคนติดแน่นกับเต้าแคนด้วยขี้สูดหรือชันโรง มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๓ คู่ จนถึง ๙ คู่ ที่นิยมที่สุดคือคู่ ๘ ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงทั่วไปและประกอบหมอลำหรือวงพิณ วงโปงลาง ในงานมงคล เป็นมหรสพประจำของชาวอีสาน.
โจนร่มน. การเล่นชนิดหนึ่ง เช่น มีการมหรสพสมโภชต่าง ๆ และมีโจนร่มด้วย (พงศ. เลขา).
ตะลุง ๑น. ชื่อมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก คีบด้วยไม้ตับอันเดียว เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรง ใช้ปี่ กลอง และฆ้องคู่บรรเลงประกอบ ผู้เชิดเป็นผู้พากย์ เรียกว่า หนังตะลุง
ตั้วโผน. หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, โต้โผ ก็เรียก.
โต้โผน. หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, ตั้วโผ ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึงหัวหน้าหรือหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ.
เนื้อหาวงเงินตามข้อตกลงที่จ้างหามา รวมทั้งค่ารถค่าอาหาร เป็นต้น (มักใช้แก่การมหรสพ เช่น ลิเก ละคร).
มโหรสพ(มะโหระสบ) น. มหรสพ.
โมงครุ่มน. การมหรสพอย่างหนึ่งของหลวง ที่แสดงในงานพระราชพิธีสมโภช เช่นพระราชพิธีโสกันต์, โบราณเรียก หม่งครุ่ม.
ระเบ็ง ๑น. การมหรสพชนิดหนึ่งของหลวง ที่แสดงในงานพระราชพิธีสมโภช เช่น พระราชพิธีโสกันต์.
ลงโรงก. เริ่มการแสดงมหรสพเช่นโขน ละคร ลิเก
ลาโรงก. เลิกการแสดงมหรสพ เช่น โขน ละคร ลิเกครั้งหนึ่ง ๆ, (ปาก) เลิกกิจการหรืองานที่เคยทำมา เช่น เขาลาโรงจากการเมืองแล้ว.
โลกียสุขน. ความสุขทางโลก, ความสุขทางกามารมณ์, เช่น การดูมหรสพเป็นโลกียสุขอย่างหนึ่ง.
สูจิบัตรน. ใบแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในการประชุม การแสดงมหรสพเป็นต้น เช่น สูจิบัตรการแสดงวิพิธทัศนา.
หนัง ๑การมหรสพอย่างหนึ่งเอาหนังสัตว์มาสลักเป็นภาพ เช่น หนังตะลุง, หนังใหญ่, (ปาก) ภาพยนตร์ เช่น โรงหนัง ถ่ายหนัง ฉายหนัง เล่นหนัง.
หนังกลางวัน ๑น. การมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพคล้ายหนังใหญ่ แต่ระบายสีต่าง ๆ เชิดหน้าจอ แสดงในเวลากลางวัน ใช้ปี่พาทย์และเกราะบรรเลงประกอบ ผู้เชิดกับผู้พากย์เป็นคนละคน.
หนังตะลุงน. การมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก คีบด้วยไม้ตับอันเดียว เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรง ใช้ปี่ กลอง และฆ้องคู่บรรเลงประกอบ ผู้เชิดเป็นผู้พากย์.
หนังสดน. การมหรสพอย่างหนึ่ง ลักษณะคล้ายโขนแต่เดินเรื่องเร็วกว่า ผู้แสดงสวมหัวโขนไม่ปิดคลุมใบหน้า ร้องและเจรจาเอง ใช้ปี่พาทย์บรรเลงประกอบ, โขนสด ก็เรียก.
หนังใหญ่น. การมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่กว่าหนังตะลุงมาก คีบด้วยไม้ตับ ๒ อันสำหรับจับเชิด เชิดได้ทั้งหลังจอและหน้าจอ ใช้ปี่พาทย์และเกราะบรรเลงประกอบ ผู้เชิดกับผู้พากย์เป็นคนละคนกัน.
หนาตาว. ที่เห็นว่ามีมาก, มาก (ใช้แก่การเห็น), เช่น วันนี้มีคนมาชมมหรสพหนาตากว่าวันก่อน, บางทีก็ใช้ว่า หนาหูหนาตา โดยมี หนาหู เป็นคำสร้อย เช่น ละครเรื่องนี้มีคนไปดูหนาหูหนาตากว่าปรกติ.
หุ่นชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว เช่น หุ่นกระบอก หุ่นจีน, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่กลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่นโดยได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชา แต่ไม่มีอำนาจอะไรอย่างแท้จริง เช่น เป็นหุ่นให้เขาเชิด รัฐบาลหุ่น.
โหมโรงน. การประโคมดนตรีก่อนมหรสพลงโรง
โหมโรงเพลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดง เพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว แบ่งเป็นหลายชนิดตามลักษณะของงานมหรสพที่แสดง และการบรรเลง เช่น โหมโรงเย็น โหมโรงเช้า โหมโรงเทศน์ โหมโรงละคร โหมโรงเสภา.
ออกงานแสดงแก่ประชาชนหรือสังคมครั้งแรก (ใช้แก่วงมหรสพ โขน ละคร สตรีสาว).
อากรค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เช่น อากรรังนก อากรมหรสพ
อีหลัดถัดทาน. ส่วนหนึ่งแห่งคำร้องในการเล่นโมงครุ่มซึ่งเป็นมหรสพชนิดหนึ่งของหลวง โดยคนตีฆ้องจะร้องว่า “อีหลัดถัดทา”.
อุสวะ(อุดสะวะ) น. การฉลอง, การรื่นเริง, การเล่นสนุก, มหรสพ.
โอละพ่อน. คำขึ้นต้นที่พวกระเบ็งร้องและรำในการมหรสพของหลวงเช่นพระราชพิธีโสกันต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obscenity in theatreการแสดงลามกอนาจารในสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatreสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre, obscenity inการแสดงลามกอนาจารในสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusementsมหรสพ [TU Subject Heading]
Theatersโรงมหรสพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so anxious to see all the beautiful old temples and theaters.ฉันเองก็อยากจะไปดูโบสถ์เก่า และโรงมหรสพที่นั่นใจจะขาดแล้ว Match Point (2005)
A feast and, erm, some entertainment.เป็นงานเลี้ยง แล้วก็.. มหรสพบางอย่างใช่ไหม The Wicked Day (2011)
I'm sorry about the haunted circus here.ขอโทษสำหรับมหรสพผีในบ้าน Do You Really Want to Hurt Me? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหรสพ[mahørasop] (n) EN: entertainment ; amusement ; recreation  FR: divertissement [ m ] ; amusement [ m ] ; animation [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainment(n) มหรสพ, สันทนาการ, Syn. performance, play, show
matinee(n) การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย, See also: การแสดงละครรอบบ่าย, การเล่นดนตรีรอบบ่าย, ภาพยนตร์รอบบ่าย, งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตอนกลางว, Syn. early show, play show, show
showcase(vt) แสดง (สินค้า, มหรสพ)
showman(n) ผู้จัดการแสดง, See also: ผู้จัดมหรสพ, Syn. impresario
theater(n) โรงละคร, See also: โรงมหรสพ
theatergoer(n) ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
theatre(n) โรงละคร, See also: โรงมหรสพ
theatregoer(n) ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
theatrical(adj) เกี่ยวกับละคร มหรสพ ภาพยนตร์, Syn. dramatic, melodramatic, operatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ , นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง, ดาดฟ้า, ทางเดินมีหลังคา, เฉลียง, ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม, เฉลียงภาพ, ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป, ทางใต้ดิน, อุโมงค์, คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
gangwayn. ทางผ่าน, ปากทางผ่าน, สะพานขึ้นหรือลงเรือ, ทางเดินในโรงมหรสพ
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่, ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน, ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ
matinee(แมททะเน', แมท'ทะเน) n. การรื่นเริงหรือการแสดงมหรสพในเวลากลางวัน (โดยเฉพาะในตอนบ่าย)
showman(โช'เมิน) n. ผู้แสดง, นักแสดง, ผู้แสดงการมหรสพ, เจ้าของโรงมหรสพ pl. showmen
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละครกลางแจ้ง, ผู้ชมในโรงดังกล่าว, ห้องบรรยาย, -PHr. (the theatre (Theater) ละคร, บทละคร, เรื่องละคร, สถานที่แสดง, การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละครกลางแจ้ง, ผู้ชมในโรงดังกล่าว, ห้องบรรยาย, -PHr. (the theatre (Theater) ละคร, บทละคร, เรื่องละคร, สถานที่แสดง, การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatrical(เธียเอ'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับละคร (มหรสพ, ภาพยนตร์) , โอ้อวด หรูหราหรือมารยา, See also: theatricals n. การแสดงละคร, นักแสดงละคร. theatricality n., Syn. showy, dramatic

English-Thai: Nontri Dictionary
entertain(vt) ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, มหรสพ, การรับรองแขก
hippodrome(n) สนามกีฬา, สนามแข่งม้า, โรงละครสัตว์, โรงมหรสพ
show(n) งานแสดง, การแสดง, มหรสพ, การปรากฏตัว, การแห่, ภาพยนตร์
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ, คนจัดงานแสดง, นักแสดง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top